Fusie

fusieHet NHD wil een antwoord in 50 woorden op een bepaalde stelling.

De eerste is,  Enkhuizen moet de komende vier jaar fuseren met Stede Broec en Drechterland.

De voorlopige Paljas reactie op die stelling is,

Nu er per 2015 één ambtelijke organisatie ontstaat, heeft het geen zin meer om 3 bestuurlijke organisaties in stand te houden (om die ambtelijke organisatie aan te sturen).

Een bestuurlijke fusie van de drie gemeenten is dan ook onvermijdelijk geworden. Liefst zo snel mogelijk.

Toelichting;

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het ambtelijk apparaat bestaat uit het voorbereiden van besluiten, die het gevolg zijn van door een hogere overheid ingestelde maatregelen. Het goedkeuren van dit soort van maatregelen is in de meeste gevallen een formaliteit.

Betrokkenheid bij de eigen gemeente is niet hetzelfde als betrokkenheid bij het bestuur van die gemeente. Nauwelijks de helft van de kiezers gaat nog naar de stembus om langs die weg invloed uit te oefenen op het bestuur van de stad.

Dat uitoefenen van invloed kan vandaag de dag ook langs andere weg. Dit blog is er een voorbeeld van.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

19 gedachten over “Fusie”

 1. Het discussieert ook lastig als je niet eens wat onderzoek inkijkt, en alleen met de kruideniersvinger langs de begroting gaat.

  Bestuurlijke en ambtelijke fusies zijn verschillende dingen. Er is onderzoek (bestuurskundige, Groningen, ja, brrr ik heb ook een hekel aan die zin..) die laat zien dat de afstand tot de burger op verschillende vlakken wel degelijk groter is geworden. De oplossing ‘dorpsraden’ als soort surrogaat werkt op kneuterniveau maar veelal is er in grote fusiegemeentes een gemeente die meer te vertellen heeft dan andere. Als een gebied vrij homogeen is hoeft dat geen probleem te zijn, is dat niet zo dan kan het wel een probleem worden.

  Wat ook helder is is dat een argument dat kan blijven gelden bij 3 keer 30000 inwoners, 4 keer 50000, of 5 keer 100000 inwoners, een SLECHT argument is. Pim zegt “De vraag waar het om gaat is, moet je dat iedere keer laten goedkeuren door drie verschillende gemeenteraden.”; als dat je criterium is dan is groter altijd beter. Niemand zal betogen dat de schaal alleen maar groter moet. Kortom, er moeten goede redenen voor zijn, niet “het moet door drie raden worden goedgekeurd”, want misschien is dat best goed. Checks and balances. Wanneer niet en wanneer wel., is dan de vraag. Laat een debat hierover aub gespeend zijn van “die bestuurders kosten alleen maar geld en groter is beter”. Ook voor ambtenarenapparaat trouwens. Kijken of Pim eens een keer NIET uit gaat leggen dat “hij dat ook vindt maar die hypocriete die stemden er voor!”. Ik ben niet geinteresseerd in wat anderen vinden, maar wat Pim vindt. Maar wel met argumenten graag.

  Het argument “goedkoper” is onzin, zoals je kunt zien aan vele grotere steden alwaar de ambtenaren/bestuurs-kosten per inwoner HOGER zijn dan kleinere gemeentes. Dat zie je alleen al in de grootte van de raden gerelateerd aan inwoneraantal, plus de wedde.

  Ik vond altijd: elk voorstel voor herindeling op basis van argumenten, en de bevolking raadplegen. Vooral dat laatste vond men altijd maar eng, want (i) men begrijpt het niet, en (ii) men is toch altijd tegen. Nou dan werk je maar wat harder aan een overtuigend verhaal!

  Like

  1. Ok, nu even concreet. In vijftig woorden. Waarom het voor de burger beter is dat 3 bestuurlijke organisaties één ambtelijke organisatie aansturen en welke speelruimte ze hebben om af te wijken van de adviezen van die ambtelijke organisatie.

   Like

   1. Dit is een stroman, want “Waarom het voor de burger beter is dat 3 bestuurlijke organisaties één ambtelijke organisatie aansturen en welke speelruimte ze hebben om af te wijken van de adviezen van die ambtelijke organisatie.” heb ik niet gezegd. Daarnaast is niet *alles* gefuseerd; slechts een paar zaken zoals ICT. Mijn punt is dat er twee succesfactoren zijn voor een fusie 1. Helder doel 2.Draagvlak. Voldoe je aan geen van tweeen -jij geeft geen blijk van dat interessant te vinden- dan MISLUKT een herindeling. Ergo, veel kosten, nul resultaat, maar nog erger totaal geen transparantie in kosten/baten. Beetje zoals met die Buitendienst die zogenaamd geld zou besparen. Ja, dat is *ook* zo bij al die organisatieveranderingen. En ja, ik hoor je al weer suggereren dat de huidige raad die toch ook zonder veel weerwoord heeft goedgekeurd. Vandaar dat ik nog maar eens bij voorbaat herhaal: ik reageer op wat JIJ schrijft, en heb NIETS te maken met wie er nu zitten. Dank u.

    Like

    1. Weer veel meer dan 50 woorden. Binnen een jaar is er één ambtelijke organisatie voor de SED gemeenten, met één directeur, de gemeente secretaris van Enkhuizen. Het ICT verhaal is een gemeenschappelijke regeling van (meen ik) 7 Westfriese gemeenten deel uitmaken.

     1. Doel, efficiëntere en deskundiger ambtelijke en bestuurlijk organisatie.
     2. Draagvlak, daar moet je aan werken. Is een opdracht voor de politieke partijen die in de raad zijn vertegenwoordigd.

     Over de ambtelijke reorganisatie (die zonder slag of stoot) door iedereen is goedgekeurd ben ik tamelijk sceptisch, omdat men wederom heeft nagelaten heeft parameters te ontwikkelen waarmee het “succes” kan worden afgemeten.

     Maar nu de ambtelijke fusie binnen een jaar een feit is, zie ik het voordeel niet van het het handhaven van bestuurlijke verscheidenheid.

     Like

 2. Maar even resumerend Pim, je vind dus dat elk verzuild sportclubje z’n eigen veld moet hebben, maar elke burger, zoals ik, die nu 100 meter van het gemeentekantoor woont straks voor haar burgerzaken naar Hoogkarspel kan? (Die bouwen tenslotte evengoed een nieuw gemeentehuis)

  Like

  1. Lekker rellerig resumé.
   West-Frisia heeft meen ik 700 leden Dindua 400. DTS weet ik niet. Beetje treurig dat je niemand kent die van de sportvelden gebruik maakt.

   Enfin, geen bezwaar als die wekelijks naar de grens met Bovenkarspel moeten, als jij maar op 100 meter van het stadskantoor kunt blijven.

   Overigens als je een beetje had opgelet had je geweten dat dit gewoon blijft bestaan.

   Maar natuurlijk wel kans dat de raadsvergaderingen in StedeBroec of Hoogkarspel worden gehouden. Maar die bezoek je zelden heb ik de indruk.

   Like

 3. Waarom zou je als je voor een fusie bent nog sportpark Immerhorn willen behouden en opknappen. Ik begreep dat de RSG er het meeste belang bij had terwijl de sportvelden bij het streekbos veel makkelijker bereikbaar zijn.

  Like

  1. Het gaat om een bestuurlijke fusie. Dus één burgemeester, ipv drie, vier wethouders ipv acht, circa 30 raadsleden ipv van circa 50.

   Waarom je de sportlocaties er bij haalt is me niet duidelijk.

   In de gemeente Drechterland (zelf al een fusie gemeente) zijn 6 voetbalclubs gevestigd op 6 verschillende sportterreinen. Ook in fusie gemeente StedeBroec zijn 2 voetbalclubs op 2 verschillende locaties.

   Dat nieuwe sportvelden op GWW voor leerlingen van de RSG (vanuit school) makkelijker te bereiken zouden zijn is waar, maar niet iedereen die lid is van een op de Immerhorn gevestigde sportvereniging is leerling van de RSG.

   Als de RSG sportvelden wil die voor haar makkelijker te bereiken zijn, waarom dan geen plan ingediend met die strekking. Waarom zouden alle sportverenigingen moeten verhuizen omdat dit de RSG beter uitkomt?

   Like

   1. Als een paar burgemeesters en wethouders minder het enige fusie voordeel zijn, zie ik niet in waarom je voor een fusie bent. We hebben daarvoor veel te veel historie als Enkhuizen en die historie is ook wat Enkhuizen aantrekkelijk maakt.

    Like

    1. Waarom niet zoeken naar meer synergie voordelen als je toch wil fuseren, waarom geld wat er niet is of heel goed bruikbaar voor andere doeleinden steken in het onderhoud van twee sportparken als je die kan combineren. Met veiligheid (echt fietspad) van- en bereikbaarheid voor- de RSG leerlingen als extra voordeel. Misschien wat clubs die mijns inziens vooral ontstaan zijn door de verzuiling vroeger ook samenvoegen. De reden van de fusie zouden toch ook zijn dat ze samen WMO beleid en jeugdzorg uit kunnen voeren, efficiënter en met een grotere schaal grootte. Alles wat we kunnen besparen naast de burgemeester en wethouders zou meegenomen zijn toch? Straks geen zwembad meer in de buurt (die in wervershoof heeft ook al financiële problemen) maar wel bergen grotendeels ongebruikte sportvelden. (Doordeweeks zijn ze erg stil)

     Ik had een paar jaar terug altijd gedacht dat een (sprookjeswonder) vakantie park op de plek van die sportvelden zou komen, zouden de huidige camping gasten ook weer blij zijn. Verder is er ook interesse dat gebied met prachtig uitzicht op het IJsselmeer te ontwikkelen voor woningbouw, heel wat aantrekkelijker dan aan de haling dunkt me. Kan je geld verdienen in plaats van uitgeven. Scheelt weer verkeer op de toch al lastige weg naar het Enkhuizer zand, concentreer sport en een stukje natuurrecreatie bij het streekbos, en zuiderzeemuseum, SWL, strandrecreatie en verblijven (kamperen, huisjes) bij het Enkhuizer zand.

     Like

    2. Quinty

     De bestuurskosten voor Enkhuizen bedragen 4 miljoen (ongeveer 10% van de jaarlijkse begroting). Dat zal voor Stedebroec en voor Drechterland niet anders zijn. Het moet mogelijk zijn om op die 12 miljoen te bezuinigen.
     Het ligt voor de hand, dat de gefuseerde ambtelijke organisatie met gelijkluidende adviezen zal komen voor de drie aangesloten gemeenten.
     Om die gelijkluidende adviezen vervolgens door drie bestuurlijke organisaties te laten goedkeuren lijkt me een verspilling van geld.

     Like

     1. Quinty

      Het gaat om een stelling die geformuleerd is door het NHD waarop men een antwoord wil dat niet meer dan 50 woorden telt. Die reactie heb ik gegeven.

      Jij stelde, dat in geval van een fusie, het sportpark Immerhorn niet langer hoefde te worden opgeknapt.

      Ik bestreed die opvatting met het argument dat er in de overige 2 gemeentes 8 voetbalclubs zijn die ook niet gefuseerd zijn, omdat de gemeentebesturen in een eerder stadium zijn gefuseerd.

      Kortom het fuseren van 3 bestuurlijke organisaties, heeft niets van doen met het fuseren van sportverenigingen of het opheffen van sportlocaties.

      Het zoeken naar synergie voordelen gebeurd nu al en zal alleen maar toenemen als er per 1 januari 2015 één ambtelijke organisatie is. De vraag waar het om gaat is, moet je dat iedere keer laten goedkeuren door drie verschillende gemeenteraden.

      Like

     2. Tja, het discussieert zo lastig als je niet alle cijfers paraat hebt. Zoals jij het stelt zou je maximaal 8 miljoen besparen (er blijft een van de drie huidige clubjes over, en die zal groter zijn) . Het rijmt niet met de 300.000 die je voor de drie afgetreden wethouders rekende (4-8 jaar wachtgeld van 70% of is het 80%).
      Je zal wel gelijk hebben maar ik kon dat zo bepaald niet berekenen. Ik vind 4 miljoen voor 1 burgemeester,, 3 wethouders en wat raadsleden (à 570 P/m) ‘mindblowing’.

      Maar goed, het ging mij er vooral om dat je toch wat meer synergie voordelen moet behalen om een fusie te rechtvaardigen. Ik zie Enkhuizen het liefst zelfstandig en anders wil ik de aantrekkelijkheid van Enkhuizen vergroten. Voor mensen in Enkhuizen met banen en voorzieningen waar iedereen gebruik van maakt (in tegenstelling tot sportvelden, ken werkelijk niemand die ze gebruikt) en voor mensen van buiten Enkhuizen die geld in het laatje brengen.

      Wederom ben ik onvoldoende ingelicht en hou ik het bij een ‘onderbuik gevoel’ van hoe het mijns inziens beter kan.

      Like

      1. En al het andere personeel zal grotendeels gelijk blijven, je kan niet verwachten dat het personeel dat nu 18.000 mensen bedient straks 60.000 mensen kan bedienen.

       Lijkt me…

       Like

      2. Natuurlijk gaat het niet alleen om drie burgemeesters, plus wethouders en raadsleden. Er zijn ook zijn drie gemeentesecretarissen, drie raadsgriffiers,drie afdelingen voorlichting en drie juridische afdelingen nodig, want theoretisch blijft het mogelijk dat drie verschillende gemeenten op onderdelen een andere koers willen varen.

       De praktijk leert echter dat er dat er uit efficiëntie overwegingen al zoveel gezamenlijk wordt gedaan dat raadsleden weinig andere keus hebben dan tekenen bij het kruisje.

       StedeBroec bestond vroeger uit drie afzonderlijke kernen. Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Denk je nu werkelijk dat die drie zich beter hadden kunnen ontwikkelen als ze zelfstandig waren gebleven?

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: