Weekmarkt.

langbroek-1Raadslid Hans Langbroek was afgelopen week twee keer in het nieuws. Eerst met zijn idee om de weekmarkt in Enkhuizen af te schaffen en daarna met het “nieuws” dat hij dit idee weer had losgelaten. Op die manier blijf je natuurlijk lekker de aandacht trekken.

Persoonlijk vond ik Langbroek’s idee om de weekmarkt af te schaffen niet zo’n strak plan.

Immers, je kunt de weekmarkt wel afschaffen, het afschaffen van de marktmeester ligt iets gecompliceerder. Bovendien ontstaat daarbij een geheel ander probleem.

Als het gaat over de kosten van een marktmeester dan bestaat minder dan de helft van de kosten uit salariskosten. Het overgrote deel bestaat uit zogenaamde overheadkosten.

In het uitzonderlijke geval dat je een marktmeester zou kunnen ontslaan, dan levert dat slechts een kostenbesparing van 50% op. De overheadkosten blijven namelijk hetzelfde en moeten nu uitgesmeerd worden over het overige personeel. 

Wil je echt kosten besparen voor wat betreft in het ambtelijke apparaat, dan zal je iets moeten doen aan de overheadkosten, maar voorstellen die daar toe zouden kunnen leiden heb ik de afgelopen 4 jaar gemist.

Misschien niet onverstandig als de Raad zich de komende 4 jaar in dat onderwerp zou verdiepen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

15 gedachten over “Weekmarkt.”

 1. Het gaat mij erom dat de weekmarkt zoals hij nu bestaat een kwijnend en langzaam afstervend bestaan heeft. Dat zet geen zoden aan de dijk, voor niemand. De gemeente geeft er 32.000 per jaar aan uit, de stad als geheel heeft er ook niets aan.
  Stellen werken tegenwoordig met z’n tweeën, er zijn niet veel gezinnen meer waar pa de centen verdient en moeders op woensdagmiddag de kinderen thuis heeft en met ze de markt over gaat om boodschappen te halen. De moeders werken ook gewoon op woensdag, net als op de andere dagen van de week.
  De markt loopt daarmee dus gewoon leeg.

  Je kunt de markt oppimpen, goud schilderen of whatever wat, maar dan bestaat nog steeds het publiek voor die markt niet; die zijn en blijven namelijk allemaal aan het werk. Dat is de 21e eeuw zoals die nu is.

  Mijn optie is deze markt op zaterdag te gaan houden, op een locatie als bijvoorbeeld de Dijk waar ook de Bevrijdingsvrijmarkt gehouden wordt. Op zaterdag komen mensen wél naar zo’n markt, en daarvan zal een aantal automatisch wél de binnenstad verder bezoeken om daar wat te drinken, eten, kopen of vertoeven. Zéker als de verblijfsgebieden aantrekkelijker worden en de stad niet meer uit blik bestaat.

  Daarnaast is de optie om dan rond het Koperwiek wel een beperkte markt te gaan houden op woensdag. De demografische hoedanigheid van de nieuwbouw daar zou dit logischer maken dan een markt in de binnenstad op die dag.
  Voor die nieuwbouw denk ik dan aan een beperkte vorm van bijvoorbeeld een Oosterse markt, een markt met wat meer exotische producten, groenten, fruit, vis etc.

  Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten gaan. Zoiets zeg maar.

  Like

  1. Ik snap niet waarom je een voltijds marktmeester nodig zou hebben. Net als bij buurtfeestjes, zeker als er maar een paar kramen zijn, maar een kleine ‘fee’ en dan met toestemming ‘gewoon’ in bepaald gebied op bepaalde tijden kramen toestaan. Zelf je kraam regelen. 1 of 2 keer per dag de BOA’s langs laten lopen, en klaar.

   Like

 2. Voor de duidelijkheid: ik heb niet naar de raadsvergaderingen geluisterd, en ze zullen me verder een worst wezen. Het gaat mij om de gebeurtenissen VANAF het opstappen van de wethouders. Waar je reactie fout gaat is “zou het kunnen dat…”. Ja, dat zou kunnen. Zou het kunnen dat de wethouder zelf dacht “het is mooi geweest” en de rest voor een voldongen feit zette? Ja, dat zou ook kunnen. Ik acht de kans nl. groot dat het geen toeval was, maar goedbegrepen eigenbelang van de wethouders, die nl ook de hete adem van het niet er door krijgen van de begroting in hun nek voelden. Daar gaat het me om; er wordt in het straatje gespeculeerd. En nee, dat doe ik niet, ik zeg nl. niet dat het zo zou *kunnen* zijn, itt. jij en Pim. Ik heb de geluiden van de drie kleintjes goed gevolgd, en daar weet ik toevallig wel meer van (jullie zouden dat ook kunnen weten, media in de gaten houden). Er zijn meerdere mensen geinterviewd en uiteindelijk -Langbroek was er toen ook nog bij- is deze man unaniem het beste bevonden. De vier hadden nl. afgesproken om niet naar kleur te kijken maar de beste personen. Ik denk bv Quasten goed genoeg te kennen dat ze echt geen SGP-er had gekozen als ze het daar niet mee eens was. Ja, daar zit ook wat speculatie in, dat klopt, maar is op zn minst een even plausible uitleg.

  Like

  1. Er is een geconstateerde budgetovertreding, waarvoor wethouder Boland verantwoordelijk is. Er is een begroting, waarbij Noorman als financieel deskundige de leiding neemt. Nu is wethouder Boland weg en de door CU/SGP voorgedragen wethouder is gekozen als de beste.
   Waardoor CU/SGP in één klap een partij van betekenis is geworden.
   Een wethouder en 3 (waren er aanvankelijk 4) ondersteunende raadsleden.
   Dat kun je met de beste verkiezingscampagne niet voor elkaar krijgen 😉

   Like

    1. Quasten en Langbroek deden onder leiding van Noorman lekker mee met de bezuiniging van 22.000 op de Drom. Het leek mij een gewaagd experiment om Boland te shockeren. Bleek achteraf dat Noorman niet achter die bezuiniging stond. Hij verschafte zo wel Boland en zijn “vasthoudende” wethouders een oppervlakkige reden om terug te treden. Over de budgetovertreding werd met geen woord gerept. Als je naar de resultaten kijkt, dan heeft Noorman daar als eenmansfractie CU/SGP absoluut het meeste garen bij gesponnen.
     De andere gelukkige is de ex-wethouder die geen verantwoording hoefde af te leggen voor zijn politieke zonde. Heeft de ene hand de andere gewassen?
     De vraag wordt niet gesteld, de zonde wordt vergeven. Verrast en blij met de nieuwe kansen en het wachtgeld gaat iedereen verder op het politieke pad.

     Like

     1. Stella en ik (en PvdA inzake de Drom) hebben naar onze kritiek gehandeld, we hebben beide tegen bijvoorbeeld de enorm luxe verbouwing van de Drom gestemd en opteerden voor een soberder versie. Het mocht niet baten: degenen die eerst krtitiek hadden stemden nu ineens voor die luxe verbouwing.

      Like

 3. Ik zou je willen aanraden onze politieke beschouwingen bij de kadernota 2013 en begroting 2013 nog eens te lezen. Nul komma nul reactie hierop van toenmalig college. Doodgezwegen.
  Vergeet niet dat we met de installatie van het huidige college de wethouders een aanstelling van 80% hebben gegeven. Daarmee 0,6 fte besparing gerealiseerd, overeenkomstig het amendement van de toenmalige oppositiepartijen.
  En: ik neem aan dat als je het hebt over “de raad”, in je laatste zin, dan je het dan ook over jezelf hebt, na de komende verkiezingen.

  Like

  1. Ik meen me te herinneren dat het college (bij monde van Baas) wel degelijk reageerde op je voorstel om in 2014 het aantal wethouders te verminderen. Het leek hem iets waar de nieuw te verkiezen Raad zich over moest buigen.

   Feit is, dat de bestaande Raad in 2013 meende 3 nieuwe wethouders aan te stellen. Weliswaar tegen een lager salaris dan het oorspronkelijke college, maar dat daarmee 0,6 fte bespaard werd vind ik een overdreven voorstelling van zaken.

   Deze “besparing” weegt bij lange na niet op tegen de kosten van de vervanging van 3 wethouders.

   Als ik het over de raad heb, bedoel ik meestal de meerderheid van de raad. Of ik het na de komende verkiezingen dan ook over mezelf heb hangt af van de vraag,

   1. Of de PVE zal deelnemen aan de verkiezingen.
   2. Of er een vertegenwoordiger van de PVE zal worden verkozen.
   3. Of een door de PVE ingenomen standpunt een meerderheid verkrijgt.

   Zoals je weet mag ieder raadslid voorstellen doen ter bespreking, maar is er altijd weer een meerderheid die bepaalt of dat ook daadwerkelijk gebeurd.

   Like

   1. Het is zeker wel een besparing, het zou immers 3×1.0 zijn geweest in het andere geval. Waar Pim echter op doelt is natuurlijk het wachtgeld. Inderdaad, als iemand al zn maximum aan wachtgeld heeft opgebouwd dan is het gunstiger om die persoon aan te houden dan te vervangen, al is het maar vanwege de 80/70% in het eerste jaar. Of je dergelijk gedrein ook moet honoreren is een tweede; in de gedachte van Pim had je zo 1 van de wethouders alleen kunnen wegsturen, of niet want er is ook collegiaal bestuur, volgens dezelfde Pim. Echter, Pim overdrijft de kosten ook stelselmatig, en legt de oorzaak -lees de vele blogposts erover- mede bij diegenen die drie elkaar vasthoudende wethouders niet ‘dwongen’ (hoe? niemand weet dat) om aan te blijven. Ik leg ze graag daar waar ze horen: bij de drie elkaar vasthoudende opstappers. Om zelfs de rechtse rethoriek te bezigen die ze landelijk wel verkondigen: het is ook nog eens een gotspe dat ze geen betaald werk gevonden hebben; dat kost Enkhuizen klauwen met opgebouwd wachtgeld. Ik snap het helemaal als er kritiek is op ‘kleven aan het pluche’ en ‘iedereen wil lekker een wethouder leveren’ en als dat de oorzaak is van deze kosten, maar zoals Pim weet, ben ik het helemaal niet eens met alle ‘zogenaamde feiten’ over het hoe en waarom van alle gebeurtenissen van een jaar geleden. Inderdaad, ik ken die feiten ook niet, maar ik speculeer er dan ook beduidend minder op los.

    Like

    1. Inderdaad, je bent een wetenschapper en voor jou tellen feiten. Dan heb je gelezen, dat Pim hier op 1 november 2012 het overschrijden van het Budgetrecht door voormalig wethouder Boland heeft uitgemeten. Niemand reageerde openlijk tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Is dat te verklaren? Op 13 november 2012 hoorde je het verloop van de raadsvergadering. Is dat te verklaren? Zou het kunnen dat er achter de schermen iets gebeurd is, dat tot het aftreden van de wethouders heeft geleid? Of zou het toeval zijn?
     Wie hebben voordeel gehad bij de gang van zaken? In de eerste plaats wethouder Boland, die nu de dans ontsprong om aangeklaagd te worden voor zijn overtreding. In de tweede plaats het nieuwe college. PvdA en SP zouden in ieder geval (elk 3 zetels) een wethouder leveren. Maar het was toch een volslagen verrassing, dat CU/SGP een wethouder ging leveren, waar Lijst Quasten en GL en aanvankelijk Langbroek onderdak vonden? Is dat toeval?
     Je kunt zeggen, dat je de feiten niet kent, maar je kunt wel zien wat er gebeurd is. Een enorme uitbreiding van de invloed van de 1-persoons partij CU/SGP.

     Like

    2. Je krampachtige pogingen om de werkelijkheid ten voordele van de SP te spinnen begint op te vallen..

     Ik heb als kosten van de machtswisseling inderdaad wachtgelden genoemd. Is een simpel feit, waar je volgens mij gewoon over moet kunnen praten. Vind je niet prettig, begrijp ik ook wel, maar niettemin.

     In dit kader nog een feit, mocht het bestaande college niet terug komen, dan hebben de drie ieder anderhalf jaar lang recht op wachtgeld.

     Lijkt me net zo vermeldenswaardig als het feit dat ze genoegen nemen met 80% van het hun toekomende salaris, wat volgens jou een besparing oplevert.

     Ik heb de schuld voor extra deze kostenpost vanaf het eerste beging neergelegd bij de oude coalitie.

     Maar waar ik ook een beetje moeite mee heb is de voorstelling van zaken (door de nieuwe coalitie) dat men geen andere keus had dan de oplossing te zoeken die ze nu heeft gevonden.

     Dat het vorige college zijn functie ter beschikking stelde is een aanbod dat je als raad kunt accepteren of afwijzen. Als je het had afgewezen, dan had je de belastingbetaler 3 ton bespaart. Maar die mogelijkheid is nooit in openbaarheid besproken.

     Je er als (nieuwe) coalitie voor kiest het aanbod van de oude coalitie te aanvaarden, dan moet je ook niet zeuren over de kosten die zo’n keuze met zich meebrengt. Daarvoor is voorlopig 3 ton gereserveerd.

     Like

     1. De eerste zin had ik verwacht, immers in de wereld van de achterdocht is elk tegengeluid ‘bewijs’ dat er meer aan de hand is. Het is een variant van de door D66 vaak gebezigde ‘U moet zich wel aan de feiten houden’, waarbij eigenlijk de ander wordt neergezet als ‘niet van de feiten’. Deze eerste zin zet automatisch het hebben van een mening die overeenkomt met de acties van in dit geval de SP, als ‘verdacht’ neer. Jammer. Ik kan alleen maar *zeggen* dat dit niet waar is; geloof je het niet, jammer dan. Alleen al omdat ik niets van wat ik geschreven heb ook niet eerder als reactie ergens heb op dit blog heb neergezet. Ik lees regelmatig op dit blog hoe dergelijk bewijs voldoende is om te laten zien dat je slechts de feiten weergeeft. 😛

      Ja, het is logisch om het over wachtgeld te hebben als het gaat over kosten. Niet als het gaat over de democratie maar daar hebben we het niet over.

      Ja, 80% salaris is goedkoper dan 100% salaris, goed gezegd. Derhalve een besparing. Ik snap je redenering, je kijkt naar de hele gebeurtenis. Prima, dan kosten andere onderdelen van het geheel wel geld.

      Ik weet dat jij stelt dat er niet ‘geen andere keuze’ was. Misschien heb je wel gelijk. Mijn punt is dat je het vaak, net als Lola, als enige mogelijkheid opvoert. Daarmee is het speculatie die je vervolgens duidt door alles wat je *niet* weet als ‘geheimzinnig’ te bestempelen. Vervolgens nog er over heen dat er weinig transparantie is, waarmee de suggestie dat er *juist wat* aan de hand is, compleet is. Met natuurlijk een omgekeerde bewijslast: zij moeten maar laten zien dat het niet zo is. Tja, dat is onmogelijk, laten zien dat iets NIET zo is. Wat ik wel zie is dat het PR-technisch wat slimmer was geweest om transparanter te zijn. Edoch, ‘minder slim’ impliceert niet ‘wat te verbegen’.

      Zoals al vaker gezegd heeft het oude college gegokt en verloren. Voor de gehele geloofwaardigheid had ik het gek gevonden als ze alle drie waren gebleven. Dat vasthouden is helder gedocumenteerd; dan houdt het op. Ja, dan wint democratie het van geld. Aan de coalitie de edele taak om dat goed uit teleggen, DAT is nou iets wat me tegenvalt.

      Like

      1. Ik reageer even op de vierde alinea.

       De nieuw coalitie stelt zich op het standpunt dat ze geen andere keus hadden kunnen maken. Ik heb dat vanaf de eerste dag betwist.

       Ik heb ook vanaf de eerste dag gezegd, dat aan de keuze die de SP c.s maakten een prijskaartje hing dat niet gering was.

       Daar mocht ik het van jou dan weer niet over hebben, want in dat transparantie is natuurlijk goed wanneer het jou uitkomt, maar niet goed als het je niet uitkomt.

       Dan weer dat gezeur over de omgekeerde bewijslast. Ik maak analyses op basis van de aan mij bekende feiten. Ik ben niet de enige, ik denk dat alle kiezers dat doen.

       Alleen denk ik niet dat die zich zo veel moeite zullen getroosten die feiten boven tafel te krijgen.

       Het oude college heeft inderdaad gegokt, dat ze verloren hebben is een typische politieke kwalificatie, waarbij de nieuwe coalitie de winnaars zijn omdat zij het nu voor het zeggen hebben.

       De echter verliezers zijn echter niet het oude college maar de kiezers van Enkhuizen die 3 ton mogen ophoesten voor de politieke spelletjes die jullie met elkaar menen te moeten spelen.

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: