Lawine

Geen lijken
Geen lijken

Ooit omschreef ik de gebeurtenissen die leidden tot de machtswisseling begin dit jaar als een lawine van gebeurtenissen. Het merendeel van die gebeurtenissen vond achter gesloten deuren plaats, maar wat me bleef fascineren wat nu precies die lawine had veroorzaakt.

Ik heb er geen enkele moeite mee mezelf daarvoor als schuldige aan te wijzen, alhoewel ik denk dat de politieke partijen vinden dat ik mezelf daarmee te veel eer toedicht.

Immers, in een bericht van 1 november concludeer ik dat wethouder Boland het budgetrecht van de raad aan zijn laars had gelapt en een veelvoud had uitgegeven van wat de raad hem had toegestaan.

Dat is een doodzonde.

De raad moet er op kunnen vertrouwen dat het dagelijks bestuur (B&W) nooit meer geld zal uitgeven dan haar door de raad (middels de begroting of aanvullende kredieten) ter beschikking is gesteld.  Mochten de toegestane middelen ontoereikend zijn, dan dient B&W zich tot de raad te wenden met een verzoek om extra gelden.

Dat is in deze kwestie niet gebeurd en daarmee is de vertrouwensrelatie tussen raad en wethouder ernstig verstoord. Zo ernstig, dat zelfs de coalitiepartners het niet zullen wagen de gang van zaken goed te praten.

Maar dit feit is door geen van de politieke partijen (toen het er toe deed) openlijk ter sprake gebracht.

Maar dat het niet openlijk ter sprake is gebracht is natuurlijk geen bewijs dat het ook niet binnenskamers ter sprake is gebracht en dat dit Boland toen heeft doen besluiten voor een vlucht voorwaarts te kiezen. Wat hem uiteindelijk nog een ere-speld van de gemeente Enkhuizen heeft opgeleverd.

Nadenkende over de vraag wie deze kwestie binnenskamers aan de orde heeft gesteld kwam ik op de naam van één persoon met voldoende statuur en die bovendien beschikte over de beslissende stem. Ook geen onbelangrijk feit lijkt me.

Maar de betreffende persoon lijkt dat te willen ontkennen. Prima hoor, dan eis ik gewoon de verantwoording op voor het feit dat Boland (tot ieders verrassing) zijn biezen pakte. Hij had mijn stukje gelezen en gedacht, ik ben gesnapt, laat ik maken dat ik wegkom.

Zo zie je maar weer wat je met een eenvoudig blog allemaal te weeg kunt brengen.Open-mouthed smile

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

25 gedachten over “Lawine”

  1. Ik heb het voorstel gelezen.
   Begrijp ik het goed, dat er geregistreerd moet worden wanneer (dag en tijd) en hoe lang mijn bezoek komt?
   Moet ik bij een verjaardag vooraf de kentekens van de diverse gasten opvragen en via het callcenter de mogelijke aankomsttijd doorgeven?
   Of liever bij het binnentreden van de visite via internet of de telefoon hun tijd en kenteken doorgeven?
   En bij vertrek niet vergeten via het callcenter ( altijd goed bereikbaar natuurlijk) af te melden.
   En de onderhoudsmontuur, het ziekenbezoek, de vrienden uit de nieuwbouw, de stiekeme lover ;-)?
   Nu geef ik ze zo’n vermaledijde kraskaart, ook heel ongastvrij.
   Maar die kraskaart waarborgt tenminste wel de privacy van bewoners en bezoekers.
   Waar bent u toch mee bezig?

   Ergernissen over het overbodige systeem verminderen door deze aanpassing? Dat is ongeloofwaardig.
   Integendeel, het gevoel van onbehagen zal eerder toenemen door deze controlezucht van de gemeente.
   Het mag dan geld besparen, maar de ergernis blijft over deze onnodige aantasting van de privacy.

   Waarom niet gewoon weer afschaffen?
   De bewoners van de buitenste ring van de binnenstad worden onnodig lastiggevallen.
   De huidige politieke bestuurders gaan weer voorbij aan de SP-zege van 2010 en de actie vanuit de bewoners van de Boerenhoek. Is het gek, dat dat tot ergernis leidt en wantrouwen jegens de politiek.
   Ik mag toch hopen dat Lijst Quasten, de SP en het CDA tegen dit voorstel stemmen.
   En dat de PvdA zich eindelijk realiseert, dat er geen draagvlak is voor betaald parkeren. Het in standhouden van de 1e fase is daarmee een onredelijke maatregel geworden.

   Like

  2. Wat lost dit nou in vredesnaam op? Welk probleem is nu eigenlijk aangepakt? Een integraal systeem voor de hele binnenstad, daar waar de problemen zeer tijdgebonden en lokatiegebonden zijn. Maar ja, ik herhaal mezelf. Collectief blijft Enkhuizen meer dan een ton per jaar betalen. Voor niks. Bah.

   Like

  1. Alleen jammer dat je opvolgers bij de SP het niet lijken te lezen. Jouw uitgebreide kennis van zaken en dossiers hebben ook hier op Pim’s Prietpraat veel bijgedragen aan de openbare disussie.

   En kijk eens wat er nu gebeurt. Je voormalige fractie stemt in met kostbaar onderzoek naar een nieuwe aanpassing van het parkeer-vergunningenstelsel!! Is de SP eindelijk aan de macht, is ze vergeten waarom de SP bij de verkiezingen in 2010 zoveel zetels binnensleepte. Het lijkt niet in die hoofdjes op te komen, dat de binnenstadbewoners tégen het stelsel hebben gestemd, omdat het ieder jaar weer geld kost (denk ook aan de bonnen van 96 euro!) en ergernis oplevert in plaats van parkeerruimte.
   Nee hoor, vrolijk verder gaan met geld steken in nutteloos onderzoek naar een nutteloos systeem. Om moedeloos van te worden.

   Daarom is het helemaal geen gek idee om nu maar eens niet op beloftes te stemmen, maar op een waarnemer in de raad, Pim dus.

   Like

   1. Had even gemist dat ze een onderzoek zouden doen? Helaas is de realiteit dat er nooit een meerderheid was voor geheel afschaffen. CDA wou wel maar, LQ ook, Langbroek zak lange tijd natuurlijk in NE ‘vast’ (hoewel hij vaak atypisch stemde). VVD en D66 waren het niet eens. PvdA, CU, GL waren altijd voor. Zelfs de tegenstanders deden liever moeilijk want je moet toch wat trots opzij zetten he, als je de SP wat zou gunnen. Dus terugdraaien, was nooit gelukt. Maar een onderzoek??????? Daar dan gewoon tegen zijn.

    Like

     1. Geen onderzoek. Alleen kijken. Dat kost inderdaad weinig.
      Maar van kijken komt kopen en dat vereist dan wel weer onderzoek, in dit geval naar digitaal parkeren, andere kraskaarten, andere verkeersborden enzovoort.
      Dat gaat de burgers onherroepelijk geld kosten.

      Misschien dat een goed onderzoek dan toch beter is. Daaruit zou blijken dat de buitenste-binnenstadbewoner er qua parkeerruimte weinig mee opgeschoten is sinds het systeem ingevoerd is, maar wel moet betalen voor vergunningen. En bezoek lastig moet vallen met kraskaarten.
      Toeristen weten er vaak helemaal geen eind meer in en lopen al snel tegen een forse bekeuring aan.

      Dat de binnenstad in 2010 massaal op de SP van Bokhove stemde vanwege zijn simpele parkeerbeleid, lijkt niet door te dringen. Niemand schijnt zich af te vragen of de burgers -wie zijn zij?- zitten te wachten op weer een verandering van het overbodige systeem.
      Waarom niet afschaffen? Geen betaald parkeren en geen vergunningen, waar dat niet nodig is.
      Een gastvrije stad voor inwoners en bezoekers!

      Like

      1. Ja daar ben ik het mee eens. Helaas was ‘massaal’ natuurlijk ‘maar’ 3 van de 17 zetels. Reken 2 van CDA en LQ mee. De rest niet vanwege of VOOR of te trots om echt TEGEN te zijn en je redt het gewoon niet. Helaas.

       Like

       1. Je moet bij “massaal” volgens mij denken aan het hoge percentage van de binnenstadbewoners, dat SP stemde. Zij zijn de eerst betrokkenen, het gaat over hun straat, auto, geld, betutteling, etc..Dat de buitenstad er niet zo mee bezig was, is logisch, dus uit die hoek zal de winst voor de SP niet gekomen zijn.
        Overigens is er ook nog actie gevoerd vanuit de Boerenhoekbewoners zelf.

        Like

        1. Oh, ja dat weet ik. Ik wijs alleen op het feit dat zelfs percentueel niet ‘de helft plus 1’ hier voor stemde. Wel meer dan 5 zetels, want idd binnenstad relatief meer. CDA -ook sterk in binnenstad, christelijk plus tegen parkeren- had de sleutel maar trok zich opeens terug uit overeenkomst die we hadden uitonderhandeld. We hadden toen imo meer voor elkaar dan we daarna ooit met anderen voor elkaar konden krijgen. Ironisch voor een partij die inhoudelijk het meest (samen met LQ) met ons eens was op parkeervlak. Maar daar was het belangrijker om vrinden NE en VDD-D66 vast te houden. De actie uit de boerenhoek was top. Ook dat was opvallend: met name VVD-D66 en NE deden er alles aan om die actie vanuit bewoners neer te zetten als een ‘vuige SP daad’. Terwijl het helemaal geen politieke actie was. Het was staan voor het standpunt dat we al jaren hadden. En wat bewoners al lang vonden. Plus een wethouder die door de invoering er een verkiezingsitem van maakte. Nog steeds zeer teleurgesteld in al die partijen die onze winst enerzijds afdeden als ‘verkiezingen’ en ‘one issue’ maar *zelfs* voor die ene issue niet wilden luisteren naar de bewoners. In dat licht snap ik Pim’s redenering. Ik denk alleen dat hij voorbij gaat aan het feit dat ook met zijn paljassen dit probleem blijft bestaan. Er wordt scherper geredeneerd. Meer toelichting op een website waar op termijn een handvol mensen komt lezen hoe hij rapporteert over al die zaken (net als de SP en anderen deden), maar uiteindelijk ‘geen verschil’ wordt gemaakt. Ik weet niet of men die informatievoorziening en ‘luis in de pels’ op waarde gaan schatten. Maar we gaan het zien.

         Like

     1. Groot nieuws, dat scheelt de gemiddelde vergunninghouder al gauw een paar euro per jaar. Ook enig idee wat de invoering van dat digitale parkeren de gemeente gaat kosten?

      Like

    1. De bewoners van het rustigste gedeelte van de binnenstad (de Boerenhoek) hebben en hadden helemaal geen behoefte aan parkeervergunningen. Dat hebben zij in 2010 volop duidelijk gemaakt door in grote getale op de SP te stemmen. Dat signaal wensten de anderen niet te zien. Nu nog niet.
     Dat is kennelijk de politiek. De grootste partij (SP) kon niet meebesturen en de duidelijke afwijzing van het vergunningenstelsel door de Boerenhoekers (er was zelfs nog een actie) werd terzijde geschoven.
     En nu wordt er dus gekeken (geen onderzoek) om het overbodige systeem te verfraaien en te verlengen. Erg ongeloofwaardig dat SP en Lijst Quasten hier aan mee doen, het verdedigen.

     Nu het Betaald Parkeren en de Parkeergarage geen haalbare kaart blijken, zou de PvdA ook erover na kunnen en moeten denken of de 1e fase (het vergunningenstelsel) in dat licht bezien nog wel redelijk is.

     Like

     1. Ja, dat is het rare. Alom werd gezegd dat fase 1 en 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Het lijkt soms wel alsof de voorstanders van betaald parkeren stiekem nog hopen dat ze de plannen in een later stadium wel weer van stal kunnen halen. De middengroep pakt niet door, en dus ziet je in een fase waar iedereen elkaar vast houdt. Zonde.

      Like

 1. Het is wel degelijk in de openbaarheid aan de orde gebracht dat de wethouder het budgetrecht had geschonden en de Raad daarover niet had ingelicht. Dat er niet is doorgepakt om de wethouder een rode kaart te geven had met name te maken meet het gegeven dat toenmalige oppositiepartijen overstag gingen en er dus bij lange na geen meerderheid was. http://stellaquasten.wordpress.com/2013/01/25/drom-betoog-1e-termijn/

  Op dat onderwerp weg of later weg (zoals is gebeurd) had naar mijn mening geen verschil gemaakt tov van de huidige situatie en recentelijke gebeurtenissen rondom de Drom. Wat wél een verschil maakt is dat toenmalige wethouder(s) zich kunnen verschuilen achter het feit dat zij niet weggestuurd zijn, maar *met veel theater en om flauwekulredenen* de kuierlatten hebben genomen.

  Like

  1. Ik denk dat Pim bedoelt, dat op 1 november 2012 hier een bericht verscheen, dat het Budgetrecht met een exorbitant hoog bedrag was overschreden door wethouder Boland. Daar werd totaal niet op gereageerd door de raadsleden. In ieder geval niet in het openbaar.

   Nauwelijks 2 weken later, op 13 november 2012, stelden de zittende wethouders in een hilarische raadsvergadering ineens hun zetels ter beschikking. De aanleiding zou volgens de wethouders de begroting van de oppositie zijn. Zoals je zegt: theater en flauwekulredenen!
   Conclusie: wethouder Boland was de oppositie te vlug af. En nam in zijn vlucht ook nog even de andere 2 wethouders mee.

   Het betoog van lijst Quasten dateert van 3 december 2012. Heel helder, maar toen was het kwaad allang geschied en bleek de meerderheid van de raad niet meer bereid om de wethouder alsnog ter verantwoording te roepen.

   Like

    1. De vraag is: Voerde de oppositie op 13 november 2012 onder leiding van Noorman een toneelstuk op, door met een provocatieve begroting (schrappen van Drom-geld) de wethouder een signaal te geven? Met andere woorden: was er binnen de raad en/of oppositie toen al gesproken over de overtreding van het Budgetrecht en hoe dat op te lossen?
     Of had raadsvoorstel 2012068 van 30 oktober 2012 met de nieuwe cijfers over de Drom, alleen bij Pim geleid tot de constatering, dat ex-wethouder Boland het budgetrecht had overtreden? Dat is nauwelijks te geloven toch?!
     En om verder te gaan, kwam het als een verrassing voor de oppositie, dat Boland zijn eigen toneelstukje had voorbereid en iedereen te vlug af was door zijn zetel in te leveren. Hij wist natuurlijk, dat het spel voor hem uitgespeeld was en dat hij de hoofdrol beter beschikbaar kon stellen om de schade voor zichzelf te beperken.
     Maar beseften de andere raadsleden (zoals lijst Quasten) het ook reeds op 13 november of was alleen de politieke incrowd het zich bewust? Waren er twee regisseurs die avond?

     Het is voor de onnozele burger moeilijk te geloven, dat raadsleden toestaan dat een wethouder ongevraagd meer dan 4 ton naar eigen inzicht besteedt. Moet je eens buiten de raadzaal proberen.
     Ik vind ook dat raadsleden niet in onze plaats mogen beslissen, dat er geen sanctie volgt. Kiezers hebben raadsleden niet gekozen om uit hun naam voor rechter te spelen en bijvoorbeeld ex-wethouders de hand boven het hoofd te houden en overladen met loftuitingen en speldjes op wachtgeld te zetten.
     Bestuurders zouden integriteit hoog in het vaandel moeten hebben en niet uit oogpunt van goedertierenheid of uit gemakzucht of weet ik wat voor motieven moeten handelen.

     Like

  2. Los van de inhoudelijke kant heb ik nooit begrepen waarom voor de Drom stemmen gekoppeld werd aan het vertrouwen van de wethouder. Er is de zaak, en de manier waarop het gegaan is…

   Like

    1. ? die snap ik niet. Ik bedoel, als je nou voor wilt stemmen, omdat je het belangrijk vindt dat het doorgaat, leek de aanname dat je dan de wethouder bijna wel moest ‘vergeven’ voor zijn misstap. Die koppeling snap ik niet. Er is geen enkele reden om te zeggen “we vertrouwen je niet” en daarna over de zaak te stemmen. Of die even uit te stellen.

     Like

 2. De menselijke psyche zit complex in elkaar. Zo kan juist de aandacht ook negatief werken, omdat men geen ‘beschuldiging’ wil dat men clientelisme pleegt. Want zo wordt het in de politiek al snel gepresenteerd, waarmee dan weer het beoogde doel verder komt te liggen, als bewijs ‘kijk mij eens onafhankelijk zijn’. Natuurlijk moet je daar niet intrappen maar helaas gaat het zo vaak nou eenmaal. Ik weet dat mijn reacties al jaren tot irritatie leiden. Tja, daar had en heb ik maling aan, wie je ook bent.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: