Doodmoe

DromHeette het gisteren nog dat er (volgens burgemeester Baas) geen financiële eisen richting Stichting de Drom waren geformuleerd. Vandaag lees ik in het NHD dat men verwacht dat er minstens € 375.000,- door de stichting op tafel wordt gelegd.

Doodmoe wordt ik daarvan. Vandaag dit en morgen dat. Waarom kunnen ze nu nooit eens meteen zeggen hoe de vork in de steel zit .

Maar wel meteen gepikeerd als je er blijk van geeft te twijfelen aan hetgeen er wordt beweerd. Dan wordt onmiddellijk de integriteitskaart getrokken.

Maar goed. De stichting zegt op haar website € 750.000,- in kas te hebben. Als daar nog  € 375.000,- van af moet hebben ze weer geen geld om de inrichting te bekostigen.

Kortom, kommer en kwel voor zowel de Stichting als de gemeente, die volgens mij ook nog de nodige meerkosten voor haar kiezen zal krijgen.

Maar het ergerlijke aan dit alles is natuurlijk dat het allemaal was te voorzien. Oud-raadslid Bokhove bevestigd in een aantal reacties op mijn blog dat ook hij van mening was dat hier een financieel kaartenhuis werd geschapen.

Onbegrijpelijk dat er telkens weer een meerderheid bleek te zijn die daar genoegen mee nam. Konden die niet rekenen? En zo nee, hoe verstandig is het om mensen die daar blijk van hebben gegeven opnieuw als raadslid te kiezen.

In dit dossier is niet alleen de ommezwaai van de SP onbegrijpelijk, maar ook de rol van Noorman (die in de huidige raad geldt als de man met het meeste financiële inzicht) laat zich moeilijk omschrijven.

Als ik me niet vergis liet hij tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp weten dat hij alle deskundigen had geraadpleegd en dat die hem hadden verzekerd dat alles in orde was en dat hij daarom als raadslid niet anders kon dan instemmen met de plannen.

Die deskundigen waren volgens mij gewoon belanghebbenden. De projectleider, die tot op dat moment een vrolijke duit aan het project had verdiend en daar best nog wel even mee door wilde gaan en de voorzitter van de stichting, die het ook prima vond dat er op kosten van de gemeenschap een donkerbruin café zou worden gerealiseerd dat hij dan weer commercieel zou kunnen uitbaten.

Mijn inschatting is, dat in ruil voor het geruisloze vertrek van Boland, SP en CU zijn lievelingsproject  zouden steunen. Anders gezegd, SP en CU kregen hun wethouders en wij mogen opdraaien voor de kosten van het debacle dat het Drommedaris project uiteindelijk zal opleveren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

20 gedachten over “Doodmoe”

 1. Nee, ik geloof niet dat er een verband is tussen op een bepaalde manier stemmen en het meebesturen. Ik was er niet bij, maar daar durf ik mn hand er voor in het vuur te steken. Dus ik herhaal het maar weer. WIE maakte het kaartenhuis, WIE strooide zand, WIE stapte zelf op, WIE voerde een opdracht van de raad niet uit, WIE trad het budgetrecht met voeten. Ja, natuurlijk kun je zeggen ‘tja als je dat laat lopen dan is het je eigen schuld’ en het zal genoeglijk -wellicht tot irritatie van diegenen in Enkhuizen zelf- bekend zijn, dat ik niet voor voor stemmen was. Dat vond ik dom en er valt wat uit te leggen. MAAR dat laat niet onverlet dat het meest onoirbare door de directe betrokkenen is uitgevoerd. Wat mij betreft een reden om ze hopelijk niet meer in ambtelijke of bestuurlijke functies terug te zien.

  Like

  1. Christian,

   Op al die WIE vragen die je stelt weet ik wel een antwoord, maar stel jezelf ook eens een WAAROM vraag.

   Waarom stelde Boland plotseling zijn functie ter beschikking. Naar mijn overtuiging omdat iemand hem had ingefluisterd dat hij de eerstvolgende raadsvergadering kansloos zou zijn, omdat hij het budgetrecht van de Raad met de voeten had getreden.

   En dan kom je bij vanzelf bij een andere WIE vraag. WIE binnen de bestaande raad heeft voldoende financieel inzicht om te doorzien tot welke gevolgen het optreden van Boland onherroepelijk zou moeten leiden en WIE beschikte over de beslissende stem.

   En dan kom je wat mij betreft toch echt uit bij de man die qua financieel en politiek inzicht ver uitsteekt boven de rest. Dat hij zich daarbij een beetje ongemakkelijk voelt begrijp ik ook wel, want bescheidenheid wordt in zijn kringen hogelijk gewaardeerd.

   Maar Baas en Boland zijn geen opgevers die snel de handdoek in de ring gooien. Tegelijkertijd zijn het politieke realisten die weten wanneer het spel is uitgespeeld en slim genoeg om voor zichzelf een nette aftocht te organiseren. En dat is precies wat er is gebeurd.

   Like

   1. Nee, dat is te simpel. Ik geloof zeker dat betrokkenen aan hun water konden voelen dat er een probleem zat aan te komen tav Drom. Dan kun je zelf prima een crisis ensceneren en dat is gebeurd. Bij zowel CU als SP leefden veel meer pro-Drom gevoelens dan jij aangenomen hebt, plus fractiediscipline die mss ook wel de boel maskeert. Tel daarbij op mss wel een gevoel om iemand die ‘ligt’ (zelfs 3 wethouders) nog na te trappen, en je doet het ook zo. Geen grote complotten; ik zou het vriendelijke menselijkheid willen noemen. Plus het dossier Drom geheel los van het gedrag van de wethouder beschouwen. Ik denk dat je dat niet had kunnen/moeten doen, maar ALS je dat doet dan was de propositie stukken beter dan twee jaar geleden natuurlijk. Of de wethouder(s) dat verdiende? Naar mijn mening niet, want:
    1. De WIE is duidelijk. Dat vereist een keiharde conclusie.
    2. Ook als iemand formeel de portefeuille ter beschikking heeft gesteld, toch uiteraard ter verantwoording roepen. Nu lijkt het alsof er niets fout is gedaan. Het alsnog zeggen lijkt ‘verkiezingsrethoriek’.
    Maar ja, de wethouders denken bij mij natuurlijk al vanaf 2010 dat ik in grote wrok leef vanwege het verloop van de onderhandelingen 😉

    Like

    1. Christian,

     Ik denk dat we het er beiden over eens waren dat de financiële onderbouwing van het de Drom plannen op drijfzand berustten.

     Recente gebeurtenissen lijken ons in het gelijk te stellen.

     Je opvolger Stolk meende echter, dat hij over onvoldoende informatie beschikte om een oordeel te vellen.

     In een besloten bijeenkomst is vervolgens opnieuw informatie verstrekt die hem (en je fractiegenoten) kennelijk van gedachten heeft doen veranderen.

     Mijn informatie is, dat er tijdens die besloten bijeenkomst helemaal geen nieuwe informatie is verstrekt.

     Het zou Stolk sieren als hij zou aangeven op grond waarvan hij besloten heeft dat er niet langer sprake was van financieel drijfzand, maar van een gezonde financiering. Ik heb zo maar het gevoel dat hij dat nooit zal doen.

     Jullie (raadsleden) zitten er niet om te beoordelen of plannetjes leuk zijn, maar om te beoordelen of al die leuke plannetjes ook financieel verantwoord zijn.

     Het is verkiezingstijd, dat houdt in dat je niet alleen met een beschuldigende vinger naar anderen wijst, maar ook zelf verantwoording aflegt.

     En dat mis ik een beetje bij je.

     Like

    2. De foute redeneringen en de verwachten problemen zijn door de SP weggewoven en zij hebben vóór gestemd op grond van ?????
     Ze hadden ook tegen kunnen stemmen. Maar als voorstemmers zijnde zijn ze 100% medeverantwoordelijk voor wat nu gebeurt.

     Like

     1. Pardon?
      Tel nog even de zinnen die aangeven dat ik het niet eens was met het voorstemmen van de SP.
      Maar verder heb ik niets meer te zeggen over de partij. Ik vind en vond dat ze inderdaad beter hadden moeten uitleggen waarom ze van mening veranderden, meer dan een blog.
      De laatste zin snap ik niet. Moet ik verantwoording afleggen voor wat de SP deed nadat ik weg ben gegaan?

      Like

      1. Je hebt gelijk. Op deze manier roep ik jou ter verantwoording voor iets waar je geen directe invloed meer op hebt. Dat is niet correct, sorry.
       Ik word beïnvloed door de emotie “kwaadheid” over het stemgedrag betreffende de Drom door de SP. Het was in mijn ogen een foute beslissing over de financiële rug van ons gewone burgers, en dat is het in mijn ogen nog steeds.

       Like

     2. Ja, mee eens. En uitleggen. Maar heb je ook nog een mening over het oude college hierin of is de strategie om het vooral over de SP en CU-SGP te hebben? Ja, wat *is* eigenlijk de mening van jouw partij over het gedrag van de wethouder in dit dossier? Vind je ook niet dat een partij toch moeilijk ooit met iemand kan samenwerken die gehandeld heeft zoals deze gehandeld heeft? Of is dit inderdaad ‘gewoon verkiezingstijd’?

      Like

      1. Ter voorkoming van misverstanden. Ik richt geen partij op maar een vereniging die zich tot doel stelt de politieke discussie te bevorderen. Middelen om dat doel te bereiken, het onderhouden van een weblog, beleggen van bijeenkomsten en het stellen van kandidaten bij verkiezingen.

       Mijn mening over de gang van zaken rond de machtswisseling beperkt zich niet tot SP en CU. Ik heb de coalitiepartijen ondemocratisch en onverantwoordelijk genoemd vanwege het veroorzaken van een crisis waar niemand op zat te wachten en ons alleen maar geld zou kosten.

       Ik heb de rol van het college (en die van de burgemeester in het bijzonder) bekritiseerd. Ik heb de (oude) oppositie.er op gewezen dat het om een aanbod ging van het college en dat men er verstandig aan zou doen eerst even nadenken alvorens men dat aanbod zou accepteren en onder welke voorwaarden. Er is door de `politiek` nauwelijks gereageerd.

       Ik ben de eerste en enige geweest die Boland verweten heeft dat hij het budgetrecht van de raad aan zijn laars gelapt heeft en stel vast dat geen enkele politieke partij (toen het er toe deed) die conclusie heeft over genomen.

       Kortom, ik heb niets of niemand gespaard. Valt allemaal terug te lezen als je op machtswisseling klikt of in het archief november 2012 naleest.

       Like

       1. Mijn verkiezingsopmerking betrof Hans, die vooral een voorliefde lijkt te hebben om enkele zaken er uit te lichten. Ik vind dat jij idd aan alles aandacht hebt besteed.

        Like

       2. Mijn enige bezwaar zou zijn dat je wat aannames doet over het hoe en waarom die ik niet deel, zoals ‘die willen gewoon een wethouder’. Maar 1. Iedereen houdt sowieso eigen verantwoordelijkheid 2. Dat werken partijen zelf in de hand door niet genoeg openheid te geven 3. Ik weet iets meer maar natuurlijk niet alles. Volgens mij heb je die speculaties niet nodig.

        Like

         1. Ik vind speculaties niet negatief. Dat zijn het nl. Je knoopt oorzaak gevolg aan elkaar. Dat van mij zijn ook speculaties. Laten we zeggen ‘mogelijke scenario’s op basis van de publiek bekende feiten’

          Like

      2. Als wat nu gebeurt verder gaat en blijkt dat de stichting in het gelijk gesteld wordt, dan heeft de wethouder de raad fout voorgelicht. Er zijn garanties gesuggereerd naar de raad toe.
       Samenwerken met een functionaris die dit als achtergrond heeft zal moeilijk worden, zo niet richting meer dan zeer moeilijk.

       Like

       1. Al deze zaken, wethouder, oude college, SP+CU-sgp. Drom, SMC, Parkeren, onderhoud (niet te vergeten, de grootste tijdbom momenteel). Allemaal open en transparant in de verkiezingsstrijd. Sommigen zullen het ‘modder’ noemen, omdat ze weten dat ze geen schone handen hebben.

        Like

        1. Het kon er nog wel eens bitter aan toe gaan, volledig mee eens! Er is veel te zeggen over zaken van destijds én nu. Maar het één volgt inderdaad uit het ander.

         Like

         1. Het zij zo Hans, verkiezingstijd is het moment waarop verantwoording moet worden afgelegd over hetgeen er is gebeurd en welke rol men daar in heeft gespeeld.
          Ik koop niets voor zonnige toekomstverwachtingen die nergens op zijn gebaseerd, ik wil het hoe en waarom weten van de genomen beslissingen.

          Like

 2. Leuke draai in die laatste alinea.
  Mijn inschatting is dat de daar gedane suggestie niet juist is. Maar ja, dat wordt waarschijnlijk niet voor waar aangenomen want ik was erbij. Bij de raadsvergadering in november waarin tot mij grote verrassing de steun aan het college werd ingetrokken door de coalitiepartijen. Bij de commissie- en raadsvergaderingen over de Drom. En bij de fractievergaderingen waarin we gewikt en gewogen hebben wat het beste besluit zou kunnen zijn voor de stad, haar inwoners en de bedrijven. En bij de coalitieonderhandelingen, waarin pas in januari is gesproken over de bemensing van een mogelijk nieuw college.
  En ja, als je daar allemaal bij bent geweest, en weet hoe het gegaan is, is je mening niet serieus te nemen.
  Jammer, die achterdocht. Ik zal na de gemeenteraadsverkiezingen van maart de betrokkenheid bij de politiek gaan missen, maar deze onterechte suggesties aan mijn adres niet.

  Like

 3. Het door jou geschetste financieel kaartenhuis word zo flink door elkaar geschud.

  Dat ten eerste.

  De in het comité van aanbeveling drom zittende burgemeester die zegt dat er geen financiële eisen aan de stichting worden gesteld is natuurlijk een soort uiting van ongemak lijkt mij. (jij spreekt over een soort integriteitskaart)

  Te lang in spagaat doet pijn of je moet een soort Epke Zonderland zijn. Hij probeert dit wel te zijn, maar hoe lang houd hij dit vol.

  En ja Stolk en Noorman(meer van verwacht ) zijn natuurlijk mede de veroorzakers van dit grote ongemak.

  De verhoudingen van de leden stichting en (voormalig) college in de trend van gezellig samen optrekken en het maakt niet uit wat het kost zijn door huidige college ruw verstoort. (inclusief burgemeester/lid comité van aanbeveling ) hoe kun je het nog volgen. ONGELOOFLIJK.

  Laten we hopen dat de raad van nu deze lijn blijft steunen .En daar heb ik grote twijfels over.

  Like

Laat een reactie achter op Pim Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: