Serieus nemen.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]In het NHD van deze morgen lees ik dat volgens burgemeester Baas de gemeente geen bepaald bedrag eist van de Stichting Drommedaris, maar naleving van de gemaakte afspraken.

Lijkt me niet zo’n sterk uitgangspunt.

Welke afspraken het toenmalige college met de Stichting heeft gemaakt weten we natuurlijk niet. Wat we wel weten is, dat de het college de raad heeft weten over te halen een extra garantie van 3,5 ton te stellen (voor de kosten van de verbouwing) met de verzekering dat de mogelijk nog te verstrekken subsidies op dat bedrag in mindering zouden worden gebracht.

Zoals het nu lijkt, is dat de subsidie van de BGL gezamenlijk is aangevraagd en dat de Stichting meent dat zij haar dus in zijn geheel mag gebruiken om  het tekort op de door haar gegeven garanties aan te vullen.

Op haar website geeft de Stichting zelf aan dat zij verplichtingen is aangegaan ter hoogte van € 750.000,- . Te weten 6 ton voor de herinrichtingskosten en 1,5 ton als bijdrage aan de verbouwingskosten.

Om de kosten van de herinrichting te kunnen betalen heeft de Stichting een aparte stichting opgericht “Geef om de Drom” geheten. (Hierna GodD)

Misschien heb ik iets gemist, maar volgens mij had GodD tot voor kort aan bijdragen uit het bedrijfsleven 4 ton opgehaald, hetgeen twee ton te weinig is om de inrichtingskosten te kunnen betalen.

Maar volgens de hierboven genoemde website,  blijkt men plotseling over 7,5 ton te kunnen beschikken. Het kan bijna niet anders of men heeft de 3,5 ton subsidie van de BankGiroLoterij opgeteld bij het door het GodD opgehaalde bedrag.

Gegeven het feit dat de subsidieaanvraag gezamenlijk is gedaan zo je op zijn minst verwachten dat er tussen gemeente en stichting in ieder geval een afspraak zou worden gemaakt over de verdeling van de via de BankGiroLoterij verkregen gelden.

Per slot van rekening draagt de gemeente de verantwoording voor overschrijding van de kosten van de verbouwing (waarvan we nu al weten dat die zich zullen voordoen,) maar zo fijngevoelig is de Stichting niet. Men gebruik het gehele (via de BankGiroLoterij) verkregen bedrag om de eigen tekorten weg te poetsen.

Tenzij men alsnog tot een vergelijk komt zal de rechter uiteindelijk moeten bepalen wie wat krijgt. Krijgt de gemeente de poet, dan hebben we straks een gemoderniseerde Drommedaris, die helaas niet naar behoren kan worden ingericht, omdat de Stichting er niet in geslaagd is de daarvoor benodigde gelden bijeen te brengen.

Is het omgekeerde het geval, dan blijft de gemeente zitten met aanzienlijke meerkosten voor de verbouwing.

Maar wat zich uiteindelijke opdringt is het geklungel van een college en ambtelijk apparaat. Niet alleen voor wat betreft het Drommedaris dossier, maar ook voor wat betreft het SMC dossier.

Maar dat had in beide gevallen kunnen worden voorkomen als de raad zijn taak als toezichthouder serieus had genomen. Hopelijk neemt de binnenkort nieuw te kiezen raad die taak wel serieus.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Serieus nemen.”

 1. Die percentuele verdeling lag idd oorspronkelijk vast maar is blijkbaar vloeibaar geworden onder ‘het succes’ van het rond krijgen van de financiering. De eerste tekenen waren in februari 2012 (eerder al) toen het niet krijgen van BGL gelden ‘opeens’ het verzamelde bedrag voor de inrichting ook schaadde. Uit mijn aantekeningen: “• De 6 ton inrichting. Leuk dat het bestuur zegt dat ze op schema zijn maar na mei 2011 waar
  “naar verluid” het bedrag al bijna compleet was, nemen we dat niet voetstoots aan. Het niet doorgaan van de BGL subsidie heeft iig. blijkens de raadsbrief van 14/2/12 een gat veroorzaakt. Aangezien we nu ook weten dat subsidies voor zowel renovatie/verbouwing als inrichting gebruikt kunnen worden is het niet terecht om de zachte subsidies allemaal bij verbouwing op te tellen. Immers, meer optellen bij verbouwing betekent minder geld voor inrichting en vice versa. Er is eigenlijk sprake van een soort dubbeltelling.”
  en
  “Er moet een bedrag van 6 ton voor inrichting komen. Uit de raadsbrieven blijkt dat er door het niet krijgen van gelden van o.a. BGL grote gaten geslagen moeten zijn in de begroting van het bedrag.”
  Die raadsbrieven zijn in de RIS o.a. http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=262805/Stand_van_zaken_Drommedaris.pdf alwaar ook staat dat grootste deel verbouwing, kleinste deel inrichting.
  Niet vergeten dat dit was toen gesproken werd over 341k als GARANTIE, en er nog een tekort was van 360k geloof ik.

  Kortom, ook bij die tekorten was de opzet dat het grootste deel voor verbouwing, kleiner deel inrichting. Het komt op mij zeer vreemd over dat (i) dit opeens heel anders geinterpreteerd wordt, dus logischer: grootste deel gemeente kleiner deel stichting, en (ii) dat alles wat er sinds februari 2012 gebeurd is blijkbaar vooral TEN NADELE van de gemeente gebeurd is.

  Like

 2. De raad had ook gewoon tegen deze luxe verspilling kunnen stemmen, er waren genoeg argumenten voor tenslotte. Plus de onduidelijkheden die jij hier op deze blog ook nog heel duidelijk geanalyseerd had.
  Maar inderdaad: PvdA, Stella Quasten en ikzelf als Fractie Langbroek zijn degenen die tegen hebben gestemd.
  Het voorstemmen van de SP heeft mij méér dan hogelijk verbaasd, gezien de kritiek in alle opzichten op deze elitefacilitering door deze partij. Feitelijk was ik zelfs pissig te noemen.

  Like

 3. ach dat gaat de gemeente wel betalen , wordt wel weer gekort op de WMO uitgaven en zo!!,beetje minder onderhoud aan de bruggen ,beetje minder aan veiligheid van de burger ,meer parkeerbonnen en we zijn er weer

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: