Euforie

wijnne-1De behandeling van het SMC dossier tijdens de commissievergadering van gisteravond had voor wat mij betreft toch nog een verrassend verloop.

Wethouder Wijnne trapte af door zijn verontwaardiging uit te spreken over het feit dat de Nijs weigerde om de allonge (die de gemeente dacht met haar te zijn overeengekomen) te tekenen.

Hoewel Stella Quasten voor wat betreft de verklaring van die term niet verder was gekomen dan een pijpenkrul, valt op het internet wel degelijk na te lezen dat het gaat om een bijlage, die na ondertekening integraal deel uit maakt van de oorspronkelijk overeenkomst.

De verontwaardiging van Wijnne vloeide voort uit het feit dat de Nijs, tijdens de onderhandelingen, nooit had aangegeven dat men de uiteindelijke allonge niet zou willen tekenen.  Hetgeen nog eens werd bevestigd door het gesprek dat hij daarover met de Nijs op 28 februari had gevoerd.

Voor zover ik weet is de brief waarin de Nijs die afwijzing aankondigde/motiveerde nog steeds geheim, omdat het openbaar maken ervan voor de gemeente grote financiële risico’s met zich mee zou brengen.

We moeten het dus doen met de opvatting van Wijnne dat verder praten met de Nijs zinloos is en de gemeente van zins is de Nijs voor de rechter te dagen om hem alsnog te dwingen de allonge, waarvan ik (net als de commissieleden) de precieze inhoud niet ken, te accepteren.

Althans, dat begreep ik uit de woorden van de wethouder.

quastenRaadslid Quasten stak haar vreugde over de voorgestelde gang van zaken niet onder stoelen of banken en probeerde spontaan een soort steunactie voor de wethouder te organiseren.

De nieuwbakken oppositie reageerde aanzienlijk koeler. Wijchers (NE) wees er (m.i. terecht) op dat de overeenkomst gesloten was met de Nijs Care BV en dat het niet waarschijnlijk was dat die BV over veel eigen vermogen beschikte. Ik heb dat zelf ook al eens geschreven toen Bokhove en Quasten met behulp van een procedure (en onder vergoeding van de gemaakte kosten) een een einde wilde maken aan de overeenkomst met de Nijs.

Mijn inschatting was toen ook al dat de Nijs best van de overeenkomst af zou willen, maar dat een vergoeding van de kosten er volgens mij niet in zou zitten.

Stomp (VVD/D’66) maakt van de ontstane euforie gebruikt om vast te stellen, dat er klaarblijkelijk niets mis was met het beleid van het vorige college, omdat het nieuwe college precies dezelfde uitgangspunten hanteerde als het oude.

Slimme observatie, waar zijn partij nog het nodige plezier aan kan beleven tijdens de aankomende verkiezingen.

Na afloop van de vergadering moest ik sterk denken aan hetgeen ik ooit eens gelezen heb over het begin van de eerste wereldoorlog. Ook toen heerste er in de betrokken landen een gevoel van opluchting dat er nu eindelijk iets gebeurde. We weten hoe dat is afgelopen.

Een zelfde soort opluchting bespeurde ik in de commissie, terwijl het toch duidelijk moet zijn dat er in de komende jaren een enkele vooruitgang zal worden geboekt in dit dossier.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

16 gedachten over “Euforie”

 1. Voor iemand met een politieke neus, had ik verwacht dat je zou begrijpen dat als je in het midden wilt uitkomen (waarbij 1 uiterste DN betaalt Enkhuizen, en andere uiterste Enkhuizen betaalt DN is) je niet…. meteen in het midden moet gaan zitten. Wat de motie, en dat heb ik meermalen hier en daar gezegd maar past niet in je straatje denk ik, beoogde was dat er eens een vuist werd gemaakt. Want je kunt wel steeds zeggen “over een maand is het genoeg” maar als je dat 48 maanden volhoudt, win je nooit een procedure omdat je iemand niet in gebreke hebt gesteld.

  Stomps observatie is natuurlijk helemaal niet terecht, hoewel het wel een doorkijkje geeft in de overtuiging dat de wethouder helemaal niets verkeerd heeft gedaan. En dat verzwijgen van zaken, ach, dat mag gewoon als het een ‘hoger doel’ dient. Wat hier opvallend blijft is dat iedereen maar aanneemt dat die allonge wel een goede deal is. dat neemt men aan omdat DN hem niet wil tekenen. Wat een vreemde logica. Het contract uit feb 2010 zegt duidelijk wat er gerealiseerd MOET worden. De gemeente doet er goed aan om helemaal niets te tekenen wat daarvan afwijkt. Een allonge wordt wel gepresenteerd als een precisering maar met het interpretatievermogen van sommige actoren in het verleden weet je helemaal niet of dit echt het geval is. Feb 2010 is daar zelf het beste voorbeeld van: daar was zogenaamd niets veranderd aan de bestuursopdracht. eeehhhh…behalve dat er geen poli en huisartsen meer zouden komen, een feit waarvan Looijens en Loef al hadden aangegeven dat DN GEEN beroep kon doen op “ja maar de gemeente heeft er voor gezorgd dat die weg gingen”.

  Like

  1. Een gerechtelijke procedure is niet hetzelfde als onderhandelen. Hoog inzetten bij de rechter hoeft er helemaal toe te leiden dat je ergens halverwege uitkomt. Je kunt ook volledig in het ongelijk worden gesteld.

   Mijn verwijt een jaar geleden (en ook nu) is dat jullie wat mij betreft onvoldoende kennis gedemonstreerd hebben om te kunnen beoordelen of een procedure wenselijk of verstandig is.

   Dat is geen persoonlijk verwijt, niemand mag verwachten dat jullie wel over die kennis beschikken. Vandaar mijn suggestie laat je als Raad eens onafhankelijk informeren over de haken en ogen op dat terrein en laat je (zonder tussenkomst van B&W) adviseren op dat gebied in plaats van altijd maar weer het advies van B&W te volgen..

   Zowel de ambtelijk staf als B&W laten zich met enige regelmaat adviseren door externe deskundigen, alleen de Raad maakt van die mogelijkheid nooit gebruik. Misschien verstandig om daar eens over na te denken.

   Stomps observatie is volkomen terecht, omdat alle overwegingen die je vervolgens noemt (en waar ik het mee eens ben) helemaal niet aan de orde zijn geweest tijdens de commissievergadering.

   Het nieuwe college heeft duidelijk gezegd dat men het beleid van het vorige college wilde voorzetten. Daar is geen enkel bezwaar tegen gemaakt. Als Stomp concludeert dat het beleid van het vorige college dus (achteraf gezien) toch het juiste is geweest, dan maakt hij wat mij betreft een logische gevolgtrekking.

   Ik heb eerder geschreven dat de “gefaseerde realisatie” een fata morgana is. Men heeft dus nu besloten om de hulp van de rechter in te roepen om deze fata morgana te realiseren. Ik ben benieuwd.

   Like

   1. Wat heeft je eerste alinea te maken met mijn opmerking? Ik zeg simpelweg dat je zeker geen overeenkomst kunt ontbinden zonder een duidelijke lijn getrokken te hebben. En dat is nou precies wat het vorige college keer op keer naliet. Er was vooral veel begrip voor de Nijs.

    Ik zou het helemaal niet nodig vinden om duur extern in te huren. ALS 16/2/10 leidraad is dan durf ik mn hand wel in het vuur te steken dat DN niets kan claimen.

    Like

    1. Ik nam aan dat je een verzoek tot ontbinding vergezeld zou doen gaan met een verzoek tot vergoeding van de geleden schade. Over hoe groot de kans zou zijn dat die ook werkelijk vergoed zou worden zou ik graag een deskundige raadplegen, maar als jij denkt dat zelf wel te kunnen beoordelen vind ik het ook prima. Doet verder ook niet meer zo veel ter zake. Jullie hebben de motie ingetrokken.

     Like

      1. De gemeente heeft grond en gebouwen voor 3,5 miljoen verkocht en dat bedrag loopt ze mis als om ontbinding van de overeenkomst vraagt. Wat ze terug krijgt is alweer een monument waarvoor ze geen duidelijke bestemming heeft en waarvan de huurders allemaal zijn vertrokken naar de Molenweg.

       Dus inderdaad, de gemeente lijdt een aanzienlijk verlies bij ontbinding van de overeenkomst en om die reden had ik ook graag willen weten hoe groot de kans is dat een deel van dat verlies gecompenseerd zou gaan worden.

       En dat niet alleen “voorgerekend” door het college, maar door een onafhankelijke deskundige.

       Maar doordat je het niet over geld hebt en het verlies bij niet doorgaan van de overeenkomst kennelijk voor lief neemt kun je blijven argumenteren dat de gemeente in het verleden alleen maar “begrip” heeft gehad voor de standpunten van dN.

       Dat vind ik een veel te eenzijdige voorstelling van zaken. Boland probeerde naar mijn overtuiging slechts te redden wat er te redden viel. Niet zozeer vanwege “begrip” voor de Nijs, maar vanwege de financiële gevolgen voor Enkhuizen.

       Ik neem aan, dat dit ook de insteek van het nieuwe college is wanneer zij zegt dat zij het ingezette beleid voortzet en met hulp van de rechter de oorspronkelijke overeenkomst (inclusief allonge) in stand wil houden.

       Ik vrees, dat ook die poging tot mislukken gedoemd zal zijn en dat het CDA de enige realistische oplossing heeft geformuleerd.

       Als gemeente je verlies nemen, ontbinding van de overeenkomst nastreven, uithuilen en opnieuw beginnen.

       Feitelijk ligt die opstelling tamelijk dicht bij wat jij altijd voorstelden. Nevermind the losses, kappen met die handel.

       Maar grappig genoeg is de nieuwe coalitie er opeens van overtuigd dat ze met het voortzetten van het oude beleid (maar met andere middelen, namelijk de rechter) een beter resultaat kan bereiken. .

       Like

       1. Ik begrijp werkelijk niet waarom JIJ de zaken zo eenzijdig voorstelt. Daar waar je eens kritisch was op vrijwel alles, moet nu vooral ‘bewezen’ worden dat politiek 1 pot nat is en er niets nieuws onder de zon is. Daarbij verander je je redeneringen naar gelang dat uitkomt (en ja, ik formuleer dit bewust op een prikkelende wijze).

        1. De gemeente loopt 3.5 miljoen mis, maar blijft wel eigenaar van het gebouw. Belangrijkste reden om het gebouw te verkopen was niet om geld te verdienen maar om beheerkosten kwijt te raken. Hiervoor is 80k ingeboekt in de onzalige accommodatienota. Daar tegenover staan verhuuropbrengsten. Hoe hoog die nu nog in de toekomst zullen zijn is de vraag, natuurlijk, maar neem nou niet voetstoots aan dat wat het oude college voorrekende waar is. Ook de aanname dat we ‘dat niet kunnen aannemen’ en dus maar een expert moeten inhuren, vind ik ook kortzichtig. Het is een kwestie van op de hoogte zijn van de feiten. Die mogen wat mij betreft transparanter, maar je gaat wel heel makkelijk mee in de door jou eens bekritiseerde houding dat er maar weer ingehuurd moet worden.
        2. Tevens, de gemeente is daarna geen eigenaar meer en mag de saneringskosten van Vijzelstraat (nu parkeerplaats) op zich nemen. Hoewel ik geen expert ben, stel ik me zo voor dat een parkeerplaats zonder graven, minder sanering behoeft dan woonruimte.
        3. Zelf heb ik al aangegeven dat je er helemaal van af moet, niet DN moet ‘dwingen’ om een allonge te tekenen die ook niet is zoals het in de bestuursopdracht verwoord is. Wel moet de gemeente zeggen “ingebrekestelling, we ontbinden feb 2010” en dan moet DN voor de rechter maar bewijzen dat dat onterecht is. Ik denk dat ze het daar moeilijk mee krijgen, TENZIJ feb 2010 inderdaad niet het enige is dat is overeengekomen. dan graag de schuld daar waar het hoort (hoewel ik je kritiek over softe raad wel begrijp): oude college.
        4. “Redden wat er te redden valt” is ook behoorlijk eenzijdig. Al vanaf 2010 is duidelijk dat DN moeite had met het invullen van de opdracht. Die lag al in het feit dat DN geen deal had met zorgleveranciers bij het bieden. Zij dachten, net als het college, dat dit wel los zou lopen. Niet dus. Het L&L rapport, dat verzwegen is destijds, liet zien dat we gewoon af konden van het gebeuren, zelfs bij de ontwikkeling Molenweg. Toch werd feb 2010 een overeenkomst ondertekend. Ik vind het helemaal niet zo gek om dan aan te nemen dat het oude college simpelweg graag verder wou met DN. daarbij is m.i. wat het beste voor Enkhuizen was het raam uitgegooid. Nou kun je zeggen dat per feb 2010 de situatie veranderd is, en dat is ook zo. De wethouder moet daar zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Naar eigen zeggen was feb 2010 niets meer dan “een uitwerking van de bestuursopdracht”, terwijl iedereen kan zien dat dit niet het geval is. Toch ging men door. Als dit echt is om te “redden wat er te redden valt” dan kan het niet anders dat feb 2010 NIET goed afgesproken is.
        5. Jij placht dan te suggereren dat er mss wel meer afgesproken is met DN. Dat zou kunnen. Ook dan ligt de verantwoordelijkheid bij diegenen die dat hebben afgesproken: het oude college.

        Ik vind dat je -in navolging van wat je de oude oppositie verwijt- weinig kritisch bent om zogenaamd je eigen gelijk, nl. dat een nieuw college geen enkel verschil maakt, te ‘bewijzen’. Het oude college heeft het SMC verprutst.

        Like

        1. Over mijn eenzijdige voorstelling van zaken het volgende.

         Wat je onder 1 naar voren brengt is inhoudelijk hetzelfde wat ik naar voren heb gebracht, met uitzonder van de expert, waaruit blijkt dat je dat onderdeel niet goed hebt begrepen.

         Die expert had namelijk betrekking op de te volgen procedure die je onder 3 schetst.

         Ik denk niet dat de Nijs moeite heeft met een ingebrekestelling zoals jij die voorstelt, tenzij er een side-letter is die ik in het verleden al meerdere keren heb besproken.

         Als je er genoegen mee neemt dat daarmee de kous af is, dan kan de Nijs alleen maar opgelucht ademhalen. Men heeft schade geleden, maar die valt waarschijnlijk onder het ondernemersrisico en ik denk dan ook niet dat men daar een punt van gaat maken.

         Maar ook de gemeente heeft schade geleden. Men loopt o.a. 3,5 miljoen aan inkomsten mis. Er zijn aanzienlijke kosten in de voorbereiding geweest.

         Over de vraag of die schade enigszins valt te verhalen op de partij die in gebreke is gebleven had ik graag de mening van een onafhankelijke deskundige gehoord.

         Formeel is het principe van een schadevergoeding in de overeenkomst geregeld, maar in de praktijk valt het aantonen van de geleden schade niet mee. Daar een inschatting van maken gaat mijn juridische kennis, maar ook die van jou en de alle overige raadsleden te boven schat ik zo en dus wilde ik daar een expert over raadplegen.

         Dat leek me iets verstandiger dan hetgeen jij en Stella voorstelde. Te besluiten dat de overeenkomst ontbonden diende te worden en vervolgens afwachten wat er zou gebeuren.

         Ik vind het prima als je dat niet nodig vond of vindt, maar meen het recht te hebben op een eigen mening.

         Verder zijn we het wel eens over het feit dat het zinloos is om de Nijs te willen dwingen de oorspronkelijke overeenkomst (inclusief de voorgesteld allonge) uit te voeren, maar dat is toch echt wat de commissie adviseerde en waarover ze straks een raadsbesluit willen gaan nemen. Ik hoef niet te “bewijzen” dat de college’s voor wat betreft het SMC beleid 1 pot nat zijn. Ze bevestigen het zelf.

         Het enige verschil is dat het oude college dacht met bestuurlijk overleg iets te kunnen bereiken, terwijl het nieuwe denkt met een gang naar de rechter iets te kunnen bereiken.

         Ik begrijp dat jij uit partijpolitieke overwegingen graag wilt aantonen dat het oude college alles fout heeft gedaan en dat het nieuwe alles goed doet, maar als je de feiten op een rijtje zet dan ontkom je er niet aan dat beide dezelfde fout maken.

         Namelijk, hetzij door bestuurlijk overleg, hetzij door tussenkomst van de rechter proberen een dood paard tot leven te wekken.

         Dan voor wat betreft 4.

         Terwijl jij je vooral druk maakt over de vraag wie je de schuld kunt geven (het oude college) maak ik me meer zorgen hoe we het verlies aan inkomsten (en de aanstormende onderhoudskosten) het hoofd zouden kunnen bieden.

         Met wat je verder onder 4 opmerkt ben ik het grotendeels eens, maar niet ik ben degene die de wethouder ter verantwoording zou moeten roepen, maar de leden van de Raad en die hebben daar klaarblijkelijk unaniem geen zin in.

         Maar als ik dat constateer, dan kom jij weer met het verwijt dat ik wil “bewijzen” dat alles 1 pot nat is.

         Tot slot voor wat betreft 5. Inderdaad de oude coalitie heeft het SMC verprutst en de nieuwe college prutst (op basis van dezelfde uitgangspunten) vrolijk verder. Merkwaardig dat dit je nu net weer niet opvalt.

         Like

         1. De Nijs de kans geven met een geheel ander plan te komen, niet meer gebaseerd op zorg of een schaduw daarvan, zou toch mijns insziens betwist kunnen gaan worden door andere ontwikkelaars? Die behoren dan ook de kans te hebben op zo’n ander plan in te kunnen schrijven voor aanbesteding.

          Like

         2. Onzin dat het “partijpolitieke overwegingen” zijn. Je demonstreert daarmee juist mijn laatste alinea. Ik heb nl. al gezegd dat ik het oneens ben met allonge afdwingen, en het dus niet eens ben met huidige raad en college. En dat voor iemand die in een partij in het college zat. In mn pink heb ik daarmee al meer kritisch vermogen dan VVD-D66, CDA en NE jegens “hun” wethouder hadden.

          Wat me echter wel stoort is dat je het oude college telkenmale de munitie geeft die zij zelf zo graag wensen, en waarvoor ze de boel hebben laten klappen, namelijk richting verkiezingen roepen dat alles toch heel goed geregeld was, en dat juist het nieuwe college er een potje van maakt. Erg knap in twee maanden. Met “1 pot nat” bedoel ik dat ook jij nu, met de wens om als niet-machts-factor aan de verkiezingen mee te willen doen, vooral lijkt te willen bewijzen dat er geen enkel verschil is (zie ook andere reactie). Althans, ik geloof dat op menselijk niveau niet, maar het is wel de redenering die JIJ graag aanhangt. Vandaar ook de ‘escape’ met de opmerking dat Paljassen niet voor de macht gaan… 😛 Het zal me een worst wezen; ik kijk naar wat je schrijft, en reageer daarop. Dat deed ik altijd al, de ‘strategische interpretatie’ is voor jouw rekening.

          Overigens snap ik je redenering over de juridische zaken wel. Zeker weten doe ik dat ook niet. Interessant genoeg was dit wat de wethouder destijds zelfs zei over het juridische werk van L&L dat het ook maar een inschatting was, en dat je alleen achter de echte waarheid kon komen door een zaak te beginnen. Hij verschool zich daarachter, want de vraag werd daarmee eigenlijk “wil je een rechtszaak”. Tja, wie wil dat nou eigenlijk? Om overigens, vervolgens het advies terzijde te leggen en de raad niet te informeren, want het kwam niet uit, dat advies. Met die achtergrond had het totaal geen zin om te vragen om zo’n typische D66 oplossing te verlangen: weer lekker wat inhuren die kan bevestigen wat je wilt weten (of juist niet).

          Nu misschien wel, overigens, maar daar reageerde je niet op.

          Like

          1. Wat de eerste alinea betreft het viel me op dat eigenlijk alleen maar wilde aantonen wat het oude college verkeerd gedaan heeft.
           Misschien had ik niet partijpolitiek overwegingen maar persoonlijke overwegingen moeten zeggen.

           Wat de tweede betreft. Ik vind dat mijn kritiek nogal meevalt. Van Dam heb ik geprezen voor haar optreden tijdens de Molenweg bijeenkomst. Wijnne heb ik neergezet als een aardige man en over Olierook heb ik nog niets gezegd, omdat hij volgens mij nog nergens een standpunt over heeft ingenomen.

           Maar hoewel ik Wijnne een aardig man vind, vind ik het niet verstandig dat hij het beleid van het vorige college voortzet omdat dit tot dusver niets heeft opgeleverd en dat volgens mij in de toekomst niets zal opleveren.

           Het eerste is een feit, het tweede een mening. De toekomst zal leren of die mening juist is geweest.

           Wat de Paljas Vereniging betreft. Ik neem aan dat je die ziet als een concurrent voor je SP en dat je daarom wat extra kritisch bent.

           Geeft allemaal niks, leer ik alleen maar van.

           Like

        2. Je schrijft (punt 4) over het invullen van de opdracht: dat zij (De Nijs) “dachten. net als het college, dat dit wel los zou lopen.”
         Dat vind ik een merkwaardig verwijt. Zou De Nijs dan niet hebben mogen vertrouwen op het College en de raadsmeerderheid, die voor hun plan had gekozen?
         Dat er verschil van mening was, heeft De Nijs vast wel begrepen. Dat de huurders de benen zouden nemen en gesteund zouden worden door datzelfde College, dat zal De Nijs verrast hebben.
         Het college voelde zelf blijkbaar ook nattigheid, want zij lieten L&L een rapport opmaken.
         Maar stel, dat de gemeente op basis van dat rapport gebroken had met De Nijs?
         Dan had dat gebouw nu ook leeg gestaan, dus waar hebben we het over? Er is immers geen zorg, geen financiering,zelfs geen kinderdagverblijf meer. Ook een andere projectontwikkelaar had dat niet meer voor elkaar gekregen, na het verlies van de huurders.

         De weigering van de gemeente om naar de
         huurders te luisteren en de weigering van de huurders om zich naar de raadsmeerderheid te schikken, ligt ten grondslag aan dit dramadossier.
         Mooi politiek spel, dat wel. Maar heeft
         teveel knikkers gekost. Om nog maar niet te spreken van de wandaad om het Snouck van Loosenziekenhuis z’n oorspronkelijke bestemming te ontnemen.

         Like

         1. Nee, daar konden ze idd niet op vertrouwen. Het was blufpoker. DN en college dachten dat WFG en Opmaat het dreigement om niet met DN mee te doen niet zouden waarmaken, en uiteindelijk “gewoon” met DN en Opmaat in zee zouden gaan. Overigens gek, want het bouwplan dat DN voor ogen had leek in het geheel niet op wat WFG en Opmaat wilden, hetgeen te zien was aan het plan Scholtens. De kiem van het probleem ligt in de gunningsprocedure: zorgmarktpartijen die mochten bieden, en niet eerst een plan van eisen van gewenste huurders en dan een bouwbedrijf zoeken. dat was Bode. Zelfs als we zeiden “hoe weet je dat nou zo zeker” werd er gesteld dat ze dat dachten maar als het niet zo was dan waren er ook andere leveranciers, dus… Ook het Looiens en Loeff rapport, het verzwegen rapport dat pas NA feb 2010 boven tafel kwam, liet zien dat juridisch gezien DN GEEN beroep kon doen op het zelf niet binnenhalen van de beloofde zorg. Overigens is het juridische advies er dankzij de raad gekomen, maar heeft het college de raad nooit de werkelijke inhoud verteld, sterker nog, die inhoud is anders voorgesteld dan die was. (Ik herinner me nog goed hoe mijn mond open viel toen ik bij de collegeonderhandelingen het rapport onder mn neus geschoven kreeg. De reactie: “tja, als we hadden gezegd dat we een dergelijk rapport hadden, had de raad hem willen lezen”.) Ik denk dat DN verrast was dat het geen bluf was van WFG en Opmaat. Ik kan zelfs een beetje meegaan met de stelling dat Welwonen steunen DN een beetje in de hand gewerkt heeft. Toch blijf ik er bij ze juridisch, mits je meteen “normaal” had ingezet, geen poot zouden hebben gehad om op te staan. Die extra poten zijn echter aangereikt door handelswijze college en meerderheid raad. Of het anderen wel gelukt was? Niet twee zorgcentra, nee, dus met Molenweg is idd de bodem onder SMC uitgeslagen. Vandaar dat ik ook was voor de, in mijn ogen, meest simpele benadering. 1. DN had ondanks dat WFG+opmaat weggingen X beloofd , 2. Er zijn enkele wijzigingen geweest die ik al heel coulant vond 3. Lukt het ja of nee? 4. Nee, dan ingebrekestelling, uithuilen en opnieuw beginnen met gebouw SMC. Om eerlijk te zijn denk ik dat er mss. wel een andere bestemming voor gevonden had kunnen zijn. Maar wel kleinschaliger. Niet compleet dichtbebouwd. Minder parkeerproblemen. Dan moet je alleen wel dit schip achter je verbranden. Dat lukt maar niet.

          Like

 2. Wat bedoel je met ‘steunactie voor de wethouder’?
  Ik heb de fracties verzocht om de steun die werd gevraagd aan de commissie, om te zetten en steviger te maken door dit aan de raad voor besluit voor te liggen.
  Dat heeft voornamelijk als doel dat de raad in deze fase zijn/haar verantwoording neemt. We hebben het niet over het verplaatsen van een lantaarnpaal maar een zeer zwaar dossier waarin nu weer een wending aan is gekomen. Dan kan je het niet afdoen met alleen een ‘onze zegen heeft u’ uitspraak van een commissie.

  Laat ik één ding verduidelijken. LQ is blij en opgelucht dat is een feit, maar dan vooral omdat er nu eens geen mistige taal werd gesproken, om de hete brij werd gedraaid maar kristalhelder was wat en hoe.
  Ook tevreden met de gekozen koers, al besef ik me terdege dat we er nog lang niet zijn en dat de uitkomst ook alleszins zeker is. Ik vind het belangrijk dat in deze soap een rechter een uitspraak doet, ook al zal deze misschien niet het door LQ’s gewenste resultaat zijn maar dan weten we in ieder geval waar we staan. als de rechter zegt :’ dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen’.

  Like

  1. Nadat een nipte meerderheid een jaar geleden heeft gekozen voor onderhandelingen over een “gefaseerde realisatie” (tegenover een beëindiging van de overeenkomst met de Nijs) lijkt nu een (andere) meerderheid te hebben gekozen voor bestendiging van dat beleid met als bijzonderheid dat men (nu de onderhandelingen daarover mislukt zijn) men de Nijs (door middel van een gerechtelijke uitspraak) alsnog wil dwingen de gefaseerde realisatie te accepteren.

   Persoonlijk kan ik daar geen chocolade van maken. En het lijkt me dus dat, zolang je geen enkel idee hebt waar de weigering van de Nijs op berust en wat de uiteindelijke rechtsvraag zal worden, je geen besluiten moet nemen waarvan je de draagwijdte nauwelijks kunt overzien.

   Maar ik wacht rustig af met welk besluit jullie komen. .

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: