Te veel gevraagd.

Fractie Nieuw Enkhuizen

Elk jaar rond half november verschijnt er op de Nederlandse TV een programma dat door onze kleuters uiterst serieus wordt genomen.

Het heet het Sinterklaasjournaal en maakt melding van de problemen die een zekere Sinterklaas (bisschop te Madrid) ondervindt bij de tijdige levering van cadeautjes aan Nederlandse kinderen.

De Enkhuizer versie van het Sinterklaasjournaal wordt aanstaande dinsdagavond uitgevoerd tijdens de commissie grondgebied, waar de commissie zich buigt over een verantwoording van het vorige college m.b.t. de “gefaseerde realisatie van het project SMC”.

De overeenkomst tussen Sinterklaas en een “gefaseerde realisatie” bestaat er uit dat het hier om twee begrippen gaat die in werkelijkheid niet bestaan, maar een bewuste poging zijn om de werkelijkheid naar eigen goeddunken in te kleuren.

Al meer dan een jaar staat vast dat de oorspronkelijke opzet van het project SMC niet kan en zal worden gerealiseerd. Er zijn immers geen kopers voor de geplande woningen voor dementerende bejaarden. Er is geen koper voor de geplande parkeergarage, waarvan de kosten van realisatie (volgens de vereniging Onze Zorg) veel te laag zijn ingeschat.

oude collegeBovendien zijn er geen kopers voor de te realiseren woningen in de Vijzelstraat en de mogelijke huurders voor het hoofdgebouw zijn inmiddels al ondergebracht in het nieuwe SMC aan de Molenweg.

Kortom niets van hetgeen er in de oorspronkelijke plannen stond zal worden gerealiseerd.

Maar toch blijft het college volharden in haar opvatting dat men het afgelopen jaar druk doende is geweest met een “gefaseerde realisatie” en doet men daar in 5 volgeschreven A4 tjes  verslag over.

De kans is groot dat de commissieleden dit aanstaande dinsdag uiterst serieus gaan nemen zoals onze kleuters elk jaar ademloos het Sinterklaasjournaal volgen.

Dat het vorige college zich bezig hield met het verspreiden van sprookjes was algemeen bekend.

Zorgelijk is echter dat ook het nieuwe college zich daar aan schuldig wil gaan maken.

Dat heeft ongetwijfeld te maken met de bestuurscultuur van Enkhuizen, die een hoog Sinterklaas gehalte heeft.

Ons wordt voorgehouden blij te zijn met door de gemeente uitgezochte presentjes, waarvoor we uiteindelijk zelf de rekening moeten betalen.

Maar feit is dat het vorige college onnodig tijd heeft verspilt aan overleg over een luchtspiegeling. Overleg dat bovendien helemaal niets heeft opgeleverd en dus alleen maar geld heeft gekost.

De verantwoordelijk wethouders hebben zich inmiddels, beloond met een ere-penning van de stad Enkhuizen, uit de voeten gemaakt, zodat een motie van treurnis over de gang van zaken geen persoonlijke gevolgen zal hebben.

Maar ik denk niet dat de commissie een dergelijk advies zal geven, want dat zou betekenen dat er tijdens de daarop volgende raadsvergadering een aantal raadsleden de hand in eigen boezem zou moeten steken. En dat zal wel teveel gevraagd zijn.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

14 gedachten over “Te veel gevraagd.”

 1. De wethouder was vanavond glashelder. Het is genoeg geweest met dat gedoe en wij vragen u om ons te steunen een juridische procedure te starten. In de minne schikken is geen optie.
  LQ heeft daarna 2 rondes nodig gehad om de fracties te laten uitspreken dat deze steun in een raadsbesluit gegoten zou moeten worden. Ook de raad moet zijn verantwoordelijkheid nemen en in een dergelijk dossier kan je het niet zo afdoen. Dat komt er nu.

  Als je als raad in het begin besluiten neemt, gaandeweg ook nog her en der moties indient en wat niet al, kan het niet zo zijn dat je in deze fase geen kleur bekend of je de gekozen lijn van het college om een juridische procedure op te starten steunt.

  Like

  1. Stella, wat ik de wethouder heb horen zeggen is dat hij (met behulp van de rechter) de Nijs wil dwingen om de overeenkomst (inclusief allonge) uit te voeren.

   Dat is wezenlijk iets anders dan wat je een jaar geleden wilde. De overeenkomst met de Nijs (met vergoeding van de geleden schade) opzeggen en opnieuw beginnen.

   Je oproep aan de Raad om het college te steunen heeft me verbaasd. Volgens mij weet de Raad nog steeds niet waarom de Nijs de allonge weigerde te tekenen en hebben jullie de brief die daar uitsluitsel over zou kunnen geven nog steeds niet ingezien. Hetzelfde geldt voor de allonge zelf. Daarnaast begrijp ik dat je (naar eigen zeggen) niet goed wat een allonge precies inhoud.

   Dus waarom ben je zo gretig de Nijs voor de rechter te slepen op basis van informatie die je niet hebt of niet begrijpt.

   Wijnne is ongetwijfeld een sympathiek mens, maar om de kritiek die je in het verleden had nu plotsklaps overboord te gooien omdat hij plotseling “jou” wethouder is vind ik opvallend..

   Het college heeft nadrukkelijk gezegd dat men voortgaat op de weg die het vorige college heeft ingeslagen. Daar ben je nu heel erg blij mee, waarmee je dus (achteraf) alsnog een complimentje uitdeelt aan het vorige college.

   Like

   1. Ik vind het onterecht om gewoon met de allonge mee te gaan. Ik ben er van overtuigd dat wat in de allonge staat NIET hetzelfde is als feb 2010, er zit immers een fasering in, en die kan niet anders dan problemen opleveren tav vooral het parkeren. Immers, Vijzelstraat al weg maar garage niet? En anders zou ik hem eerst willen zien. Maar mss is dat ook gebeurd.

    Overigens vind ik je zinsopbouw wel weer suggestief. Als feb 2010 uitgangspunt is, en DN voldoet er niet aan dan stelt de gemeente DN in gebreke en ontbind je daarna het contract (evt. schadevergoeding). Volgens mij moet DN daarna de gemeente voor de rechter slepen niet andersom, tenzij Enkhuizen geld wil zien.

    Like

  1. Probleem daarbij is natuurlijk dat B&W een door de Raad (althans een meerderheid daarvan) gegeven opdracht heeft uitgevoerd.

   Jij en ik (en waarschijnlijk ook de rest van Enkhuizen) zullen het misschien eens worden over de vraag wie de in de motie genoemde omtrekkende beweging heeft bedacht (Boland) maar ik zie het de indieners van de motie nog niet toegeven.

   Dus blijft de vraag wat je precies wilt afkeuren? Dat het college een motie (die door de meerderheid van de Raad werd gesteund) heeft uitgevoerd?

   Like

   1. Bij alle beraadslagingen is steeds benadrukt dat 16/2/10 het uitgangspunt is. Die datum geldt. Een datum waarbij ook DN weet dat Molenweg toestemming kreeg, dus met open ogen daarmee akkoord ging. Nog los van het L&L rapport dat duidelijk vermeldt dat het juridisch gezien ook niet uitmaakt of er elders andere ontwikkelingen zijn. Als nu zou blijken dat we er toch niet zo makkelijk af kunnen, ook al is van 16/2/10 weinig overgebleven, dan heeft het vorige college dit veroorzaakt. Afkeuren dan.

    Like

    1. Ik speel even advocaat van de duivel.

     Wat precies wil je afkeuren? Dat het voormalige college verslag uit brengt over hetgeen ze gedaan heeft in het kader van de aan haar verstrekte opdracht te onderzoeken of een “gefaseerde realisatie van het project SMC” tot de mogelijkheden behoorde.

     Of wil je afkeuren dat het nieuwe college besloten heeft de destijds ingezette koers te willen bestendigen? .

     Probleem is, vrees ik, dat niemand precies weet wat de gemeente in haar allonge heeft voorgesteld en op grond waarvan de Nijs heeft gemeend daar niet mee akkoord te moeten gaan.

     De brief die daarover uitsluitsel zou kunnen geven weigert de gemeente openbaar te maken en zo lang dat niet is gebeurd blijft elke discussie over dit onderwerp in het luchtledige hangen.

     Het college heeft naar haar zeggen het presidium onder strikte geheimhouding over de inhoud van die brief geïnformeerd,

     Volgens mij is die geheimhoudingsplicht nog niet opgeheven, dus formeel kan er over de inhoud van die brief niet eens in het openbaar worden gesproken. Dus nogmaals de vraag, wat wil je precies afkeuren?

     Misschien dat je daarmee meelezende commissieleden een beetje op weg kunt helpen.

     Like

     1. De brief en allonge moeten openbaar. Er is jurisprudentie die zegt dat DN niet zomaar in een dossier kan zeggen ‘persoonlijke correspondentie’ enz. Daarnaast mogen ALLE raadsleden dit zien, ook als geheimhouding. Zo kan HL dat bijvoorbeeld doen. Niet in coalitie, niet in een oude coalitie die de boel liever bedekt houdt.

      De gang van zaken die je af moet keuren is dat er nu NOG STEEDS GEEN TRANSPARANTIE is. Dat zou nu toch wel geregeld moeten/kunnen zijn.

      Like

      1. De reden voor geheimhouding van de brief was dat openbaarmaking enorme financiële risico’s voor Enkhuizen met zich mee zou brengen. Ik ben benieuwd hoe de rechter daar mee omgaat. Als de Nijs de brief als bewijs opvoert, gaat de gemeente dan hetzelfde zeggen en verbiedt de rechter dan de Nijs om die brief in geding te brengen?

       Daarnaast merkwaardige argumentatie dat omdat de Nijs de brief had ingetrokken, ze geen deel meer uitmaakt van het dossier en dus ook niet getoond kon/hoefde te worden.

       Als dat het niveau is waarop het college argumenteert en de Raad daar stilzwijgend mee akkoord gaat, dan hebben we dat als kiezer maar te accepteren, want wij mogen pas over een jaar iets zeggen.

       Like

         1. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Duidelijkheid als in alle info op tafel, al is het maar om cowboyverhalen van oude coalitiepartijen de kop in te drukken. Die hebben dit fiasco voor het grootste deel op hun geweten maar spelen nu mooi weer.

          Like

 2. ach de zittende wethouders en raadsleden houden zich koest en verschuilen zich achter elke smoes ,om vooral niets te hoeven zeggen over het smc ,was een uitgelezen kans geweest om de waarheid boven tafel te krijgen!!! maar daar is volgens mij niemand van gediend

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: