Kennismaking

wijnne-1Mijn gesprek met wethouder Wijnne was een kennismakingsgesprek en dus hebben we algemeenheden uitgewisseld. Eén daarvan betrof de Paljas Vereniging.

Mijn stelling daarbij is, dat de Raad, B & W en de ambtelijke organisatie feitelijk één grote hofhouding vormt die in naam bezig is met ons welzijn, maar (naar mijn overtuiging) in de praktijk  voornamelijk bezig is met het eigen welzijn.

Erg veel aandacht voor de eigen beslommeringen, maar weinig aandacht (en begrip) voor de beslommeringen van de gewone burger. Vaak een ook een miskenning van het feit dat gewone burgers ook kennis van zaken kunnen hebben.

Hoewel het primair de politieke partijen zouden moeten zijn die dergelijke kennis zouden moeten verzamelen (als tegenwicht voor de bureaucratische kennis) schieten de meeste politieke partijen daar in tekort.

Om die reden meen ik  dat (naar oud gebruik) elke hofhouding een hofnar (paljas) nodig heeft die onze bestuurders (en alles wat daar omheen hangt) van tijd tot tijd een spiegel kan voorhouden en dat dit ook de reden voor mijn blog is.

Verder maakte ik hem deelgenoot van mijn zorg dat onze democratische rechten steeds vaker lijken te bezwijken onder de druk van bureaucratische opvattingen en gewoonten.

Zo verlekkerde burgemeester Baas zich tijdens de laatste Raadsvergadering aan het idee, dat er in die vergadering mogelijke een snelheidsrecord zou kunnen worden gebroken voor wat betreft de tijd die gebruikt werd voor de besluitvorming.

De omgekeerde wereld. Terwijl de ambtelijke organisatie eerder denkt in termen van maanden dan weken als het gaat om het voorbereiden van een besluit, wordt elke minuut (die gebruikt wordt ter afweging van dat besluit) gezien als een vorm van tijdverspilling. 

quastenAls er ergens sprake is van tijdverspilling, dan is dat binnen de ambtelijke organisatie. Om die tijdverspilling tegen te gaan heeft die organisatie een krediet van € 280.000,- gevraagd en gekregen. De jaarlijkse kosten (als gevolg van die tijdverspilling) zijn begroot op € 350.000,-.

In dat licht bezien is het bijna potsierlijk dat men minutenwinst probeert te boeken op de tijd die de Raad gebruikt om een besluit te nemen.

Ik begrijp die jacht naar tijdwinst in de besluitvorming dan ook niet. Een en ander schijnt tijdens de laatste presidium vergadering te zijn geëvalueerd. Misschien is er iemand daarover verslag zou willen doen.

Op grond van eerdere ervaringen ga ik er uit, dat raadslid Quasten de enige is die bereid is aan een dergelijke oproep gehoor te geven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Kennismaking”

 1. Het Presidium gaat inderdaad zoals Arno al aangeeft, 9 van de 10keer over terugblikken en ‘huishoudelijke zaken’ en zijn allesbehalve spannend. De paar keer dat het wel spannend werd had te maken met zaken die onder de kop ‘niet openbaar’ werden geschoven en dan is er dus wel gedoe. De agenda voor het presidium staat op RIS.

  Leuk om te lezen dat het gesprek vandaag tussen dhr. Wijnne en jou als plesant is ervaren.

  Like

  1. Voor dat er aan je laatste opmerking bijzonder betekenis wordt gehecht, ik heb ook mijn eerdere gesprekken met wethouder Franx en burgemeester Baas (op wie ik de laatste tijd nog wel eens kritiek heb) altijd als plezierig ervaren.

   Misschien komt dat doordat ik die gesprekken als Chris voer, terwijl ik als Pim probeer in 500 woorden een standpunt in te nemen en daardoor wel eens (noodgedwongen) kort door de bocht moet. Chris drukt zich in het algemeen wat genuanceerder uit dan Pim.

   Overigens ga ik er van uit dat iedereen die zich bezig houdt met het bestuur van de stad dat met de beste bedoelingen doet ook al ben ik het met die bedoelingen soms niet eens.

   Like

 2. Die minutenwinst moet ik helaas betwisten. Ook al gaat het over een oude koe, maar ik kan me nog wel es herinneren dat de raad duidelijk een besluit had genomen. De tijd die het college er voor nodig had om tot uitvoering over te gaan was tergend langdurend. En anders werd er gemeend dat men ineens niet wist hoe de uitvoering gerealiseerd diende te worden.
  Informatie verstrekken door politieke partijen (per website) is inderdaad zwaar beneden peil. (jammer)
  Gelukkig zijn er ook nog buitenbeentjes. Komende verkiezingen krijgt Stella mijn zegen.

  Like

 3. Wat ’n verrassing, een reactie van iemand anders dan verwacht.
  De presidiumvergadering wordt, door degenen die er niet bij zijn, onnodig spannend gemaakt. Elke maand vindt ie plaats na de raadsvergadeiring. Elke keer wordt teruggekeken op de besluitvormingscyclus. Ook nu, ieder was tevreden: debatten in de commissievergadering en ook in de raadsvergadering nog de ruimte om zaken aan de orde te stellen. Het presidium is een openbare vergadering en je kunt dus gerust een keer aanschuiven om sfeer te snuiven. Denk dat dat handig is om je beeld te completeren over de kennelijke hofhouding waar ik dan ook onderdeel vanuit maak. De vergadering staat ook gewoon in RIS:http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=23976.
  Over de bezuinigingsdoelstelling van 350.000 euro structureel op jaarbasis: luister de geluidsopname van de laatste raadsvergadering nog maar even na. Ik heb hierover m’n zorgen uitgesproken, maar de voorzitter bevestigde dat het college de gedane toezegging zal nakomen.

  Like

  1. Inderdaad een verrassing. Dat de presidiumvergaderingen openbaar zijn weet ik sinds je vroeg of je er uit mocht citeren, wat werd toegestaan. Kennelijk twijfelde je zelf op dat moment ook nog.

   Waarom er geen verslagen openbaar worden gemaakt is me een raadsel.

   Dat je zorgen maakt heb ik gehoord. Ook een eerder verzoek om duidelijke parameters aan de hand waarvan je de vorderingen kunt monitoren.

   Zelf denk ik aan het aantal medewerkers per functiegroep. Uiteraard voor elke SED gemeente afzonderlijk. Verder zag ik graag dat je je licht liet schijnen over de overheadkosten. Ook per SED gemeente en op jullie eigen website natuurlijk.

   Tot slot de hofhouding. De Raad heeft een toezichthoudende functie, maar die schiet er nog wel eens bij in als gevolg van coalitie loyaliteiten. Dat was in de oude coalitie duidelijk waarneembaar, of dat in de nieuwe ook zo zal zijn moeten we nog even afwachten.

   Veel van de maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot gebrekkig toezicht. Of het nu zorginstellingen, woningbouwcorporaties, banken of anderssoortige bedrijven zijn. Kennelijk leidt onderlinge verwevenheid als snel tot gebrekkig toezicht.

   Dit is overigens geen persoonlijk verwijt. Je standpunt m.b.t de herinrichting van de Molenweg vond ik uitermate correct en juist.

   Als je de mogelijkheid ontnomen wordt zaken aan de orde te stellen, dan rest geen andere keus dan tegen een besluit te stemmen. Misschien had ik je daarvoor moeten prijzen.

   Overigens een uiterst prettig gesprek met wethouder Wijnne waarin we het over tal van andere zaken opvallend vaak eens waren.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: