Respect.

dejongOmdat ik destijds het voorstel tot herinrichting van de Molenweg aan me voorbij heb laten gaan heb ik de commissievergadering op 20 november 2012 en de daarop volgende raadsvergadering op 4 december 2012 nog maar eens beluisterd.

Ik zou mijn lezers willen aanraden, doe dat ook eens. Als het goed is, brengen de bovenstaande links U rechtstreeks naar de betreffende audiofragmenten.

Daarin valt te beluistern, dat het commissie- en raadsleden van PvdA, CU/SGP en LQ  feitelijk onmogelijk werd gemaakt om inhoudelijk in te gaan op het voorstel tot herinrichting van de Molenweg.

In de commissievergadering worden de commissieleden Besseling (PvdA) en Compaan (CU/SGP) bij herhaling door voorzitter de Jong (NE) terecht gewezen als zij proberen om bepaalde veiligheidsaspecten van het voorstel aan de orde te stellen.

Men dient zich (volgens de Jong) slechts te beperken tot de vraag of men wel of niet bereid is een krediet te verstrekken. Bezwaren tegen de aard van de voorgenomen herinrichting mogen niet naar voren worden gebracht.

De vraag die zich hierbij onmiddellijk opdringt is, sinds wanneer bepaalt een voorzitter welke inhoudelijke bijdrage een commissie/raadslid wel of niet mag leveren.

HermaZolang de betrokkenen zich onthouden van onwelvoeglijke taal lijkt het me niet tot zijn taak (of bevoegdheid) te behoren om de leden van de commissie/raad het spreken onmogelijk te maken.

Volgens mij treed je daarmee in een fundamenteel recht dat elk raadslid heeft. Namelijk om ALLES naar voren te mogen brengen wat hij relevant vindt mbt het onderwerp dat ter tafel ligt.

Je kunt met elkaar een vergadermodel afspreken, maar dat vergadermodel kan nooit een middel zijn om het spreekrecht van een raadslid te beperken.

Een vereniging heeft statuten en vaak ook een huishoudelijkregelement. Het is volgens mij niet zo, dat je met behulp van een huishoudelijkregelement datgene wat er in de statuten is bepaald, ongedaan kunt maken.

Toch is dat wat er in Enkhuizen met enige regelmaat lijkt te gebeuren. Omdat het ambtelijk apparaat (of B&W) dat handiger vinden worden raadsleden steeds meer in hun bewegingsvrijheid beperkt. Een zorgelijke situatie, omdat hierdoor het vertrouwen in de politiek alleen maar zal afnemen.

Als tijdens de raadsvergadering (onder leiding van Baas) een en ander nog eens dunnetjes wordt overgedaan, blijft er voor de fracties van de PvdA, CU/SGP, LQ en FL weinig anders over dan tegen het krediet te stemmen. Een inhoudelijke discussie wordt immers onmogelijk gemaakt.

De SP had daar kennelijk geen moeite mee en stemde uiteindelijk voor het collegevoorstel, maar uit een verslag in het NHD van vandaag begrijp ik, dat dit (volgens raadslid Degens) op een vergissing berustte.

Zou men die vergissing niet hebben gemaakt, dan zou het kredietverzoek zijn afgewezen.

Enige troost die er is, is dat die gang van zaken plaatsvond onder regie van het oude college. Hopelijk bestaat er binnen het nieuwe college wat meer respect voor de rechten van de leden van de raad.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s