Paljassen of nieuwe geuzen.

paljasJe kon er natuurlijk vergif op innemen. Zolang ik nog een gezellige oude brombeer was die oppositie in haar kritiek op het college op tal van (niet alle) punten bijviel, werd ik in sommige kringen nog wel aardig gevonden.

Maar nu het oude college op punt staat vervangen te worden door een nieuw college is mijn kritiek plotseling minder welkom. Men heeft het kennelijk niet goed begrepen.

Mijn kritiek gold de manier waarop er van de macht gebruik werd gemaakt en daarbij maakt het me niet uit welke politieke partijen er aan de knoppen draaien.

Onder macht versta ik het deelnemen aan een regering of college. Vanuit die positie ben je in staat een heel ambtelijk apparaat aan te sturen. Dat is heel wat anders dan de macht waarover lokale raadsleden als Langbroek en Quasten kunnen beschikken.

Die kunnen hooguit getuigen van hun persoonlijke opvattingen, die zonder twijfel de instemming van hun kiezers hebben, maar hun macht blijft natuurlijk wel beperkt. Voor wat dat betreft zullen ze het moeten hebben van de spaarzame momenten dat ze nodig zijn voor het vormen van een coalitie.

Dat ze daarbij zullen proberen hun huid zo duur mogelijk verkopen begrijp ik, maar deelname aan dat onderdeel van het politiek bedrijf heeft ook zijn prijs en dat is een prijs die paljassen niet wensen te betalen.

In het NRC van gisteren stelt Sywert van Lienden zichzelf de vraag of Nederland nog wel een Democratie is.

Kritische vragen die ik (en velen met mij) zich ook stellen. Met als gebruikelijke reactie van alle politici, stem op ons en het komt in orde.

Maar ondanks al ons gestem komt er niets in orde.  De politieke elite hervormt, moderniseert en reorganiseert dat het een lieve lust is, maar dat geldt natuurlijk nooit voor henzelf. Daar moet alles bij het oude blijven.

Vriendjespolitiek en fraude, het komt overal voor.  Maar als het al wordt ontdekt, dan wordt het meestal toegedekt. Want de onderlinge belangen zijn zo verweven, dat je zoiets maar beter binnenskamers kunt oplossen. Niet goed voor het imago van de bedrijfstak.

In het bedrijfsleven is het niet gebruikelijk dat je de accountant lid maakt van de directie.  Daar komen meestal ongelukken van, maar in de politiek is kijkt men daar niet van op. Controle (in de vorm van verkiezingen) eens in de vier jaar is meer dan voldoende.

Waar de landelijke politiek nog enigszins onder de loep ligt van de journalistiek, is dat voor de lokale politiek niet mogelijk. Men brengt verslag uit over hetgeen men aan nieuws krijgt aangereikt, maar veel meer kan men niet doen.

Dus als we een betere controle willen hebben op de handel en wandel van onze politici, dan ze zullen we het zelf moeten regelen.

En dan worden de paljassen misschien wel de nieuwe geuzen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

13 gedachten over “Paljassen of nieuwe geuzen.”

 1. Bestuur en Organisatie.
  4b) Openbaarheid komt het vertrouwen in de democratie ten goede, daarom moet te allen tijde alle informatie, met inachtneming van de wettelijke regels, voor iedereen beschikbaar zijn. De informatie verstrekt op het Raads Informatie Systeem (RIS) dient dan ook zo volledig mogelijk en publiek toegankelijk te zijn.

  Dat is dan weer vooruitgang Pim al is het ook weer terug naar het oude 🙂

  Like

  1. Kom op Stella, dit is een van die obligate zinnetje waarvan tientallen in dat programma staan. In elk programma wat mij betreft, Het is nu ook weer niet zo dat jullie het RIS uitvinden. Dat wat er al en daar ben ik in het verleden ook heel tevreden over geweest.

   Ik vond en vind dat jullie tamelijk verkrampt omgingen met het formatieproces. Ik heb in het programma niet iets gezien waarvan ik denk, dat hadden die anderen nooit gedaan of het moet zijn de vage toezegging over lagere tarieven voor parkeervergunningen.

   Like

   1. Tja, als je stelt dat elk zinnetje dat anderen ook gebruikten, maar nooit uitvoerden, daarmee obligaat is, dan is elke uitspraak obligaat totdat echt uitgevoerd. Of ‘vage toezeggingen’. Vaag als in ‘ik moet het nog zien?’. Dat bedoel je misschien ook wel maar zeg dat dan.

    RIS: nee, veel oude documenten staan er niet. Onderliggende stukken vaak niet bereikbaar. Technische vragen enz. Of dat het plan is, weet ik niet maar valt veel te verbeteren.

    Op zich ben ik het er mee eens dat op de (grotere) schaal van zaken gemeentepolitiek relatief weinig verschilt. Je hebt immers geen invloed op mondiale, Europese en landelijke ontwikkelingen. Je vergeet echter een paar dingen:

    1.Er zijn vele zaken die jij niet weet, bv armoedebeleid, WMO enz.
    2.Vergelijken met de afgelopen twee jaar is niet terecht. Immers het college kon al minder zelf doen want moest altijd een meerderheid hebben.

    maar de belangrijkste:

    3.Voor iemand die (terecht) kritiek heeft op de geloofwaardigheid van de politiek (mijn woordkeuze) is een belangrijke reden voor een wisseling van de wacht -in mijn ogen- de wijze waarop met die geloofwaardigheid is omgegaan. Ik weet dat jij net als ik vind dat dit op andere momenten (zoals begin december) naar voren had moeten worden gebracht, maar dit laat niet onverlet dat het nog steeds niet acceptabel is. Ik neem aan en hoop dat hierover nog wel wat gezegd wordt.

    Like

    1. Neem het onderwerp Enkhuizerzand. Ik ben nooit te beroerd geweest om de daarvoor verantwoordelijke wethouder Boland iets te verwijten, maar er toch tot het diepst van mijn innerlijk er van overtuigd, dat als de man (en de ambtelijke staf waar hij op steunt) vooruitgang hadden kunnen boeken op dat terrein, dat ze dat gedaan hadden.

     Je kunt dus wel in je programma opnemen dat je er wat aan gaat doen, maar je kunt met een programma marktomstandigheden niet naar je hand zetten. Maar misschien zit er wat in de pipe-line en dan is het natuurlijk leuk als je het alvast kunt noemen, want daarmee maak je een goede indruk als het plan ter tafel wordt gebracht. Daarom relativeer ik een programma altijd een beetje.

     RIS is inderdaad niet volmaakt, maar ik vindt niet dat Enkhuizen op dat gebied slecht scoort. Verbetering juich ik natuurlijk toe, maar er is ook een kostenaspect waarvan ik denk heb ik eigenlijk wel het recht om zoiets te eisen, Ik maak er regelmatig gebruik van maar hoeveel anderen doen dat ook?

     Agora zou wat mij betreft wel openbaar moeten zijn. Ik zie namelijk vanwege het BOB vergadermodel een steeds verdere verschuiving naar onderling overleg. Daarmee bedoel ik overleg tussen Raadsleden en ambtenaren, Dat vindt ik gevaarlijk omdat hierdoor al snel de indruk ontstaat dat Raadsleden niet meer zijn dan een verlengstuk van het ambtelijke apparaat.

     Verder, voor wat punt 1 heb je volkomen gelijk. Punt 2 minder denk ik, maar voordat het weer zo’n zo’n lange reactie wordt liever punt 3.

     Ik denk dat de gang van zaken is geweest is zoals ik hem geschetst heb in “Iedereen tevreden” en ik zie daarin toch vooral de hand van een praktisch politicus als Jan Baas. Geen bloedvergieten, maar een geruisloze overgang van de macht.

     Knappe oplossing vind ik eigenlijk wel. Als je terug leest na wat ik kort na 13 november schreef dan was het voornamelijk ergernis over het optreden van het college en hun partijen die in mijn ogen een crisis forceerden over niets en daarmee het bestuur van de stad op extra kosten joegen. Wat mij betreft was er maar één reden om aan dat bestuur iets te veranderen, namelijk het optreden van Boland.

     Die was wat mij betreft niet te handhaven. Dat niemand daar verder aandacht aan besteedde vond ik frustrerend, niet beseffende dat binnenskamers aan een andere oplossing werd gewerkt.

     Het mooie aan de gevonden oplossing is natuurlijk dat Boland zonder verdere reputatieschade vertrekt en dat na de eerstkomende verkiezingen niets een samenwerking tussen VVD/SP/PvdA in de weg hoeft te staan. Want regeren is natuurlijk altijd vooruitzien en Machiavellie is daarbij een niet onbelangrijke bron van informatie. 😉

     Like

     1. Voor EZ zie andere post. We horen donderdag wel. Over laatste: dat kan altijd, maar ik zou toch erg verbaasd zijn (om niet te zeggen: ik zou het ongehoord vinden) als sommige mensen dan toch terug zouden komen….

      Like

      1. Schattig dat je verbaasd zou zijn en het ongehoord zou vinden. Maar daar koop je niets voor.

       De voormalig wethouder worstelt en zou best weer boven kunnen komen. Omdat de raad (inclusief SP) verzuimd heeft het recht te laten zegevieren.

       Als je zelf niet scoort, dan kan de tegenpartij altijd weer in zijn spel komen en de wedstrijd (volgend jaar) winnen.

       Like

       1. Dat kan. Ik ben alleen voorzichtig in mijn woorden omdat ik geen plek meer heb die kan bepalen of de heer in kwestie wel/niet terugkomt. Merk op dat wij als partij al in 2010 al tegen en later nogmaals een MvW jegens de betrokkene hadden ingediend. Dat vertrouwen zat dus sowieso al niet meer goed.

        Like

        1. Omdat de raad het vergrijp van de enorme budgetoverschrijding blijkbaar niet ernstig genoeg vond om de wethouder weg te sturen, is het nu aan de betrokkene zelf om te bepalen of hij wel of niet terugkomt.
         De raad heeft het heft uit handen gegeven en moet maar afwachten, wat deze heer behaagt.
         Na de door jou genoemde vergeefse acties, had dit wel het moment van de waarheid moeten worden. Naar mijn idee een gemiste kans, die je later behoorlijk op kan breken.

         Like

 2. Ik ben het eens met Pim. Het is ook niet goed gesteld met ‘democratie’ (wat is dat eigenlijk, dictatuur van de meerderheid). daarom moet hij er voor gaan. En zeker de politiek moet zich afvragen waarom de burger gedesillusioneerd is. Ik denk alleen zijn beweging niet begrepen gaat worden. Dat mag Pim natuurlijk ‘onderschatting van de kiezer’ noemen, zoals ook Verdonk c.s., dat altijd deed maar ik vraag me af (i) heeft de grootste groep het niet al definitief opgegeven (die komt dus niet, hoe bereik je die), en (ii) wil de groep die wel komt niet dat Pim toch MACHT gaat gebruiken om de politiek blijvend te veranderen. Ik zag bij dit laatste al minder anarchistische praat bij Pim. ja, hij wil best mee-debatteren….. ik denk dat onvermijdelijk het moment komt dat je toch INVLOED wilt uitoefenen. Doe je dat niet dan is de groep die op je stemde teleurgesteld. Maar goed, de tijd…

  Like

  1. Als de bezwaren die je onder 1 noemt erken ik, maar je vergelijking met Verdonk begrijp ik niet. Je blijft maar ronddraaien in het idee dat paljassen gewoon een politieke partij zijn. Dat zijn we niet, we hebben ook geen programma, anders dan dat we de kiezer meer invloed willen geven.

   Invloed uitoefenen doe ik nu al door openlijk zaken aan de orde te stellen. Ik denk zelfs dat ik, door publiekelijk duidelijk te maken dat Boland als wethouder niet langer te handhaven viel, de kiem gelegd heb voor de huidige machtswisseling.

   Ik denk alleen dat ik efficiënter mijn “werk” kan doen als ik ook inzicht krijg in overleg dat tot nu toe alleen is voorbehouden aan leden van de raad of het presidium.

   Als dat alleen maar kan door zelf raadslid te worden so be it, maar als je denkt dat ik daar met vreugde naar uitkijk heb je het mis.

   Like

 3. Politici die beweren dat zij HET antwoord zijn en hebben op alles wat er om ons heen gebeurd en moet gebeuren zijn sowieso niet geloofwaardig.Neem ook aan dat niemand daar ook ooit (nog) intrapt.
  Het enige wat je kan en moet doen is proberen te bereiken om die zaken die je als politicus/a van belang vindt voor de achterban dat voor elkaar te krijgen of in ieder geval het best mogelijke resultaat zien te bereiken.

  Ik zie het gebruik van macht over het algemeen meer in kader van invloed uitoefenen en dat gebeurd overal om ons heen. Op scholen, op de werkvloer, zelf binnen gezins/familieverband.
  Waar het verkeerd gaat is als het uitoefenen van die invloed afglijdt naar machtsmisbruik.

  Like

  1. Inderdaad. “Macht” is niet meer dan een stuk gereedschap dat gegeven en bedoeld is om iets te maken dat men/jij nuttig vindt om te maken, of dat men/jij graag zou willen maken.

   Net zoals je met de gereedschappen hamer of krik iemand schedel in kunt slaan, is ook macht in sommige handen te misbruiken. Dat gebeurt overal om ons heen, de kranten staan er vol van: Pedo’s richting kinderen, de EU richting de burgers, gedeputeerden richting de samenleving, vrouwenhandelaars, frauderende politici, kapitalisten etc.

   Like

   1. Je hoeft ons niet uit te leggen wat macht is en evenmin dat je er prachtige dingen mee kunt doen. Het stuk gaat over het feit dat als er sprake is van machtsmisbruik door politici, en collega’s meestal ziende blind en horende doof zijn.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: