Spel en de knikkers

knikkersVan Roel Mulder (onderknuppel bij de lijst Langbroek) kreeg ik het (ongetwijfeld welgemeende) advies om te stoppen met mijn blog.

Omdat dit slecht zou zijn voor mijn gezondheid.

Hij begrijpt het niet. Ik vind schrijven over politiek leuk. Niet zozeer over de knikkers die politici ons altijd beloven, maar over het spel dat er wordt gespeeld.

Zelf politiek bedrijven lijkt me niks. Bovendien acht ik me daar te oud voor. Ik laat het verbeteren van de wereld graag over aan andere, jeugdiger lieden.

Veel interessanter vind ik het om te schrijven over hoe het spel gespeeld wordt.

Volgen mij hebben de de 20 schavuiten die (in de Breedstraat) namens ons de dienst uitmaken één ding met elkaar gemeen. Ze willen het allemaal alleen maar hebben over de knikkers die ze ons beloven, maar nooit over de spelletjes die ze spelen.

Voor de vorm maken ze af en toe een beetje ruzie met elkaar, maar dat is  alleen maar voor de bühne.  Om stemmen te winnen bij de eerstkomende verkiezingen.

Het merendeel van de zaken waarover ze beslissen zijn hamerstukken en over de rest van de maatregelen zijn ze het vrijwel altijd in grote meerderheid met elkaar eens. Niet dat zoiets ergens een garantie voor is.

Ik ken maatregelen die unaniem werden ondersteund, maar achteraf op een complete mislukking uitdraaiden. Terwijl maatregelen, die met de kleinst mogelijke meerderheid werden aangenomen, achteraf een doorslaand succes bleken te zijn.

Maar wat me dus fascineert is hoe het spel gespeeld wordt en hoe de macht zijn werk doet. Daarover schrijven op basis van wat ze ons wijs proberen te maken via de krant of hun website is leuk, maar nog leuker zou zijn als je toegang zou hebben tot dezelfde informatie als de leden van de Raad.

Want de informatie die de overheid prijsgeeft is alleen datgene wat ze nuttig voor ons vinden om te weten. Alles waarvan ze het niet nuttig vinden dat we het weten houden ze gewoon geheim.

En denk nu niet dat de oppositie er wel voor zorgt dat alles openbaar wordt, want gisteren was Bokhove voor meer openheid en vandaag is Wijchers het. Maar feitelijk zijn ze er beiden van overtuigd, dat het politieke spel het best in beslotenheid kan worden gespeeld. Want wat niet weet, dat deert ook niet.

Uiteraard heeft men daarmee niet het belang van de kiezer voor ogen maar handelt men puur uit eigen belang. Politici controleren, net als de meeste andere hoogwaardigheidsbekleders zichzelf en houden daarbij altijd rekening met hun gemeenschappelijke belang.

Net als dokters, advocaten en al die andere zogenaamde vrije beroepen.

Misschien valt het te overwegen om die controle op het spel nu eens uit te laten voeren door iemand die onafhankelijk is. Daarmee bedoel ik iemand die zijn gezag niet ontleent aan het feit dat hij is benoemd, maar aan het feit dat hij is gekozen.

Het is een tamelijk revolutionair idee en lijkt me een nuttige aanvulling op de democratie. Het zou leuk zijn als Enkhuizen op dat punt de eerste zou zijn, maar het is de kiezer die uiteindelijk bepaalt of het idee de moeite waard is.

Daarom zal ik Roels advies niet opvolgen. Ik ga nog even door met mijn blog. Laat hij lekker proberen zijn knikkers te slijten aan iedereen die er belangstelling voor heeft, dan blijf ik me wel concentreren op de manier waarop het spel gespeeld wordt en schrijf daarover op mijn blog.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

19 gedachten over “Spel en de knikkers”

 1. Waarom leg je me woorden in de mond? Openheid en transparantie (ook in de politiek) betekent niet dat elke oprisping ook naar buiten moet. Begrijp me goed, van mij mag het, mss zou ik het wel meer doen, maar je leest veel te veel in de vermeende motieven van mensen die het minder doen. Motieven die altijd weer neerkomen op “ze zijn verder in niets meer geinteresseerd dan macht”. Een makkelijke bewering die -Popper draait zich om in zn graf- niet valt te falsifieren. Althans, niet op andere manieren dan die jij ‘goedkeurt’.

  Maar wel slim hoor. Ik denk dat er best een markt is voor “none of the above” of de beweging van Paljassen die je schetst. Het kan best werken bij verkiezingen. Daarna gebeuren er 1 van 2 dingen: 1. de stemmers verwachten dat je een verschil maakt want ze hebben toch op je gestemd (dat ze het concept niet goed begrepen, ach) , of 2. jijzelf vindt het onverteerbaar dat partijen die eerst A zeiden en daarna B doen, en dus stem je mee. In beide gevallen macht.

  En dat is ook logisch: openbaar bestuur gaat er toch om dat je ideeën hebt over hoe een stad het beste bestuurd kan worden? (of hoe niet?).

  Like

  1. Christian, waarom denk je voortdurend dat als ik iets schrijf dat het over jou gaat. OK, je was in het verleden een van de bekwaamste raadsleden, , maar dat lijkt je een beetje naar het hoofd te zijn gestegen als je denkt dat alles wat ik schrijf over jou gaat.

   Je wordt in het hele stuk niet genoemd.of geciteerd.

   Ik heb me suf gepiekerd over de vraag waarom de machtswisseling plaatsvond op de manier waarop ze plaatsvond. Totdat ik de logica er van ontdekte. Ik heb het opgeschreven in “Iedereen tevreden” en dat bedoel ik met het spel dat er gespeeld wordt.

   Dat ik geschreven zou hebben “ze zijn verder in niets meer geïnteresseerd dan macht” is een bijna perverse verdraaiing van wat ik beweer.

   Ik beweer dat politieke partijen van nature naar macht streven, wat in mijn ogen een logisch streven is, omdat je zonder macht de dingen niet kunt veranderen die je wilt veranderen.

   Tegelijkertijd stel ik vast, dat als gevolg van dat machtsstreven politieke partijen “deals” sluiten die logisch en verklaarbaar zijn vanuit hun streven naar macht, maar die niet altijd in het belang zijn van hun kiezers. Omdat alle politieke partijen wat dat betreft boter op hun hoofd hebben, bestaat er binnen de bedrijfstak een redelijk hoge tolerantie t.o.v. van dit soort afspraken.

   Waarom Popper zich op basis van deze observaties in zijn graf zou moeten omdraaien is me niet duidelijk, of wil je hier alleen maar even je eruditie demonstreren.

   Paljassen zijn een door ontwikkeling van “none of the above” keuze die gevolgen heeft voor het aantal gekozenen dat er komt. Daarmee geeft je de kiezer macht over het aantal mensen dat er uiteindelijk gekozen wordt. Dat is nu wettelijk niet mogelijk en zal er ongetwijfeld ook nooit komen als het aan de politici ligt.

   Dan je laatste twee opmerkingen.
   Om te beginnen ga je er van uit de de Paljas kiezers het concept niet zullen begrijpen. Waarschijnlijk omdat ik een stem op Paljas zie als een alternatief om niet te gaan stemmen en alle mensen die niet stemmen in de ogen van politiek partijen dom zijn.

   Ten tweede heb ik alleen gezegd dat Paljassen zich zullen onthouden aan deelname aan de machtsvorming. Denk even aan de SER, waarin naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook zogenaamde kroonleden zitten. Die worden benoemd, paljassen worden gekozen. Daarbij komt dat zij zich in aantal beperken (3), zodat het normale politiek proces niet wordt verstoord.

   En inderdaad zijn het volksvertegenwoordigers zoals de wet die bedoeld heeft. Die zonder last of ruggespraak deel mogen nemen aan het debat.

   Ze wijken daarmee af van bijvoorbeeld SP raadsleden, die twee jaar lang tegen een verbouwing van de Drom waren, maar na een wisseling van het fractievoorzitterschap en uitzicht op een wisseling van de macht, opeens voor de verbouwing waren.

   .

   Like

   1. Pardon? ‘En denk nu niet dat de oppositie er wel voor zorgt dat alles openbaar wordt, want gisteren was Bokhove voor meer openheid en vandaag is Wijchers het.’ en dan op de toer dat ik denk dat alles over mij gaat? Je noemt me toch? Eruditie? Nee, het gaat om beweringen doen die niet te weerleggen zijn. Van het kaliber ‘jij zou echt niet uit jezelf naar me toegekomen zijn!’. Goed, wat doe je dan? Hoe bewijs ik dat dit wel zo is? Je grossiert in dat soort opmerkingen.

    Dan Paljas verhaal: ah, nu snap ik het een, een stem op een Paljas is een alternatief om niet te gaan stemmen.
    De beperking, niet officieel 3 want als je 9 zetels haalt dat kan, zit hem in je maximaal ambitie van 3 (wat doe je als het er wel 9 zijn?). Volksvertegenwoordigers, inderdaad die mogen stemmen, en waarvan mensen die niet wilden stemmen, maar dat toch (niet) deden door op Paljassen te stemmen, verwachten dat ze (niet) zullen gaan stemmen. Een glashelder concept, bijna net zo helder als een SP die tegen de Drom was maar voor stemde.

    Ik denk dat dit is wat Roel bedoelde met ‘let op je gezondheid’. Elders haalde ik de Slinger van Foucault aan (want je weet, ik wil graag overkomen als belezen en erudiet). het is mn favoriete boek. Lees het boek. Herkenning.

    Like

    1. OK, een voorbeeld waarmee ik je misschien minder mee tegen de haren instrijk. Timmermans in zijn positie van woordvoerder van de PvdA pleit er voor dat de Nederlandse regering de Palestijnse staat moet erkennen. Nu hij als minister van buitenlandse zaken in staat is de daad bij het woord te doen pleit hij er voor om dat niet te doen.

     Het is een van de tientallen voorbeelden die ik zou kunnen geven. Je hoeft ook niet uit te leggen waarom dat is, dat snap ik ook nog wel, maar ontkennen dat dit soort zaken gebeuren vind ik een ontkenning van de werkelijkheid..

     Zodra de machtspositie van een partij verandert, veranderen ook de opvattingen van die partij. De SP vormt daarop geen uitzondering.

     Dat was wat ik wilde betogen. Omdat jullie (Wijchers en Bokhove) in mijn ogen exponenten waren van coalitie en oppositie heb ik jullie namen gebruikt, maar misschien dat beter niet kunnen doen.
     Het stuk was in ieder geval niet bedoeld als een persoonlijke aanval op het voormalige raadslid Bokhove.

     Dan over beweringen die niet zijn te weerleggen. Een partij maakt in het geheim afspraken. Ik probeer reden voor die afspraken te doorgronden en ontwikkel daarover een hypothese.
     Vervolgens verwijt je mij dat ik een hypothese ontwikkel die niet te weerleggen is, omdat de reden voor de afspraken (die het bewijs voor de hypothese zouden kunnen leveren) geheim is.

     Klaarblijkelijk ben je van mening dat als partijen iets geheim willen houden, niemand mag proberen de reden voor die geheimhouding te doorgronden, omdat ze het bewijs daarvoor (vanwege die geheimhouding) nooit kunnen leveren.

     Dan over de beperking die Paljas zichzelf oplegt, 3 zetels. Hoezo niet officieel. Als je kieslijst maar 3 kandidaten heeft kunnen er nooit meer dan 3 gekozen worden. Een beetje “out of the box” denken help van tijd tot tijd.

     Als Paljas stemmen vergaard voor 9 zetels, wat me tamelijk onwaarschijnlijk lijkt en een slag in het gezicht van de politiek partijen zou zijn, dan zullen die 6 zetels naar ratio verdeeld worden over de politieke partijen.

     De bedoeling is namelijk niet het gebruikelijk politieke proces te verstoren, maar laten we zeggen daar toezicht op uit te oefenen. Dat toezicht oefen ik nu uit met behulp van mijn blog. Daar trekt de overgrote meerderheid van de raad zich niets van aan, misschien dat het meer effect heeft, als ik naast blogschrijver ook raadslid ben.

     Je probeert alweer een karikatuur te maken van mensen die aarzelen om te gaan stemmen. Waren ze in eerste instantie dom om niet te gaan stemmen, nu probeer je ze op een andere manier belachelijk te maken. Zou ik niet doen als ik jou was.

     Als referentiekader heb ik een omvangrijk archief met opvattingen en reacties. Wie de de moeite neemt dat door te nemen zal zien dat ik in veel gevallen opvattingen had die door de SP werden gedeeld. (Jij zult het ongetwijfeld anders willen formuleren, namelijk dat ik de opvattingen van de SP deelde. Het is maar waar je het accent legt). Op basis van dat referentie kader moeten mensen maar beslissen of ze op me willen stemmen.

     Tot slot de Slinger van Foucault. Is me net iets occult. Op mijn beurt adviseer ik de Vorst van Machiavellie aan Eeuwen oud maar nog steeds een handzaam werkje voor wie het in de politiek ver wil schoppen..

     Like

     1. Nou dat wordt dan denk ik een mooie kieslijst voor de Paljassen: 1: Pim, 2. Foucault 3. Machiavellie.
      Jammer dat je geen vier kandidaten wil, want ik weet er nog wel een paar.

      Like

      1. Maak je geen zorgen Jan, die drie zijn er al, maar stellen hun positie graag ter beschikking als zich nog veel betere kandidaten zouden aandienen. Je kunt de kandidaten dus gerust doorgeven. Mailtje naar pimsep@gmail.com is voldoende

       Maar wat natuurlijk wel een voorwaarde is, is dat ze ze zich publiekelijk over iets moeten durven uitspreken. Overigens is deelname aan de verkiezingen maar een onderdeel van de paljas activiteiten. We denken ook aan een ‘maandelijks politiek café.

       Like

     2. Je strijkt me niet tegen de haren; dat is (helaas) jouw eigen inlegkunde, immers het niet eens zijn kan alleen maar ingegeven zijn door het feit dat ‘de SP nu gaat besturen’. Ook mag je beweren wat je wilt. Ik zeg: je kunt alles ‘bewijzen’, zoals voornoemde boek doet. Elke ontkenning is voor dergelijke lieden een bevestiging van hun gelijk. 3 zetels: je hebt gelijk. Karikatuur van stemmers: nee, ik nam en neem ze serieus. Je moet juist luisteren en zelfs als je het niet eens bent, kom je ergens. Ik zeg alleen dat jouw beweging voor de fijnproevers is, al is het niet nu dan wel over 4 jaar (uitgewerkt). Het ‘fijnproeverige’ is dat denk ik niet begrepen gaat worden dat je wel mee doet met verkiezingen maar wel invloed gaat weten uit te oefenen.

      Like

      1. Dat ik bezwaar zou hebben tegen het feit “dat de SP nu gaat besturen” lijkt me een aardig voorbeeld van je eigen “inlegkunde”. Ik denk alleen dat 90% van het werk van bestuurders er uit bestaat datgene te verdedigen wat de ambtelijke staf heeft voorbereid. Vanuit die gedachte denk ik dat er geen sprake zal zijn van drastische veranderingen voor wat betreft het nieuwe college..

       Het eerste wat er bij een machtswisseling gebeurd is dat de nieuwe machthebbers de verwachtingen (die zij tijdens hun oppositie hebben gewekt) proberen te temperen. Het grootste voordeel van een machtswisseling zit hem in het feit dat je makkelijker toegang hebt tot personen (omdat ze lid zijn van je partij), maar of dat voordeel de prijs waard is die er (tussentijds) voor wordt gevraagd valt te bezien.

       Maar dat laat ik weten als ik het nieuwe programma heb vergeleken met het oude.

       Dat mijn beweging er een voor “fijnproevers” is ben ik met je eens. Dat het na vier jaar is uitgewerkt niet. Ik ben serieus op zoek naar een mogelijkheid om de kiezer meer invloed te geven.

       “Toezicht” dat ze nu eens in de vier jaar kunnen uitoefenen, probeer ik een wat permanenter karakter te geven. Je zou kunnen zeggen dat paljassen een wat ombudsman-achtige functie gaan vervullen. Politieke partijen claimen die rol nu voor zichzelf, maar tegelijkertijd spelen electorale overwegingen vrijwel altijd een rol bij de beoordeling of ze iets aanpakken of niet.

       En electorale overwegingen is natuurlijk een eufemisme voor het feit dat men de eigen machtspositie (of de positie die men tracht te bereiken) niet in gevaar wil brengen. Begrijpelijk en ik wil het ook niet veroordelen, maar soms uiterst frustrerend voor een kiezer.
       Ik wordt alleen een weinig korzelig als politieke partijen dat feit proberen te ontkennen.

       Vanwege de functie die ze vervullen is het voor paljassen niet van belang met hoeveel ze in de Raad komen, Drie is niet beter dan één, maar maakt alleen het werk makkelijker. Je zou het kunnen zien als een indicatie over de tevredenheid die er bestaat t.a.v. het politieke proces. Geen paljassen betekent bijzonder tevreden.

       Het is dit, of weer een nieuwe partij (50+) die met pakkende slogans weer nieuwe deelbelangen gaat behartigen.

       Like

 2. Heerlijk, die opmerking dat iemand die nog geen kikker van de kant durft te duwen of een mug dood durft te slaan levensbedreigende taal zou uitspreken, Ter geruststelling, Pim en ik hebben erg veel gemeen. Want diep in zijn hart is Pim best een lieve kerel. Ik verwijs daarom graag naar het bericht van Bovenknuppel hier voorafgaande. De opmerking van Lola op een eerder moment, sprak mij overigens veel meer aan. het had betrekking op; houdt je verre van het stadhuis het vertroebelt je geest. Zowel hans L als ik doen er alles aan om dat te voorkomen.

  Like

  1. Ik ben ook geen seconde bang geweest Roel, maar volgens mij heeft Lola commentaar geleverd op mijn laatste bericht “Iedereen tevreden”. We kunnen natuurlijk wel op Franx wachten tot hij met de waarheid boven tafel komt, maar hoe analyseren jullie de gang van zaken eigenlijk.

   Like

 3. Volgens mij, de Roeltaal en -humor kennende, doelt hij gewoon op “Maak je niet tè druk, denk om je bloeddruk”. Ik zie het nu niet bepaald als een bedreiging. Het zo willen zien zie ik eerder zo.

  Like

  1. Als zijn advies onschuldig bedoeld is zou ik adviseren dat hij die voor zich houdt. Hij zou juist blij moeten zijn dat er nog mensen zijn die op de wijze van Chris het functioneren van bestuurders nader beschouwd.

   Like

 4. Ahum adviezen om ergens mee te stoppen omdat het beter zou zijn voor de gezondheid zijn regelrechte bedreigingen waarvan heden kennisgenomen

  Like

  1. Roel maakt sinds kort deel uit van een anarcho-liberale stroming binnen de Enkhuizer gemeenteraad. De voorman van die stroming heeft zich ooit eens minder vleiend over mijn weblog uitgelaten https://pimsep.wordpress.com/2010/12/13/sirenen/ maar sindsdien hebben onze verhoudingen zich verbeterd.

   Maar het kan natuurlijk zijn, dat Roel nog steeds vindt dat ik met mijn weblog gif injecteer in de geest van een (klein deel) van de Enkhuizer bevolking en dat daar een einde moet komen.

   En omdat zijn stroming binnenkort deel uit maakt van de nieuwe meerderheid hij zich geroepen voelt mij een halt toe te roepen, maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet in.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: