Duiden

paljasOp de website van CU/SGP staat de door Noorman geleverde bijdrage aan de discussie over het informatierapport op 4 december. Hij verwoord op heldere wijze het standpunt van zijn fractie, maar gaat m.i. voorbij aan het gebrek aan duiding van de gebeurtenissen op 13 november door de informateur.

Feitelijk laat die dat over aan de burgemeester, die zelf geen onbelangrijke rol speelde tijdens die gebeurtenissen, maar die rol natuurlijk bagatelliseert en verder geen poging doet tot duiding.

Maar als de burgemeester zijn eigen rol niet duidt, de informateur en de raadsleden dat ook niet doen, dan rest mij als Paljas niet anders dan die taak op me te nemen.

Ik heb de burgemeester bij tal van gelegenheden corrigerend horen optreden ten opzichte van raadsleden. Dat is uiteraard prima en behoort ook tot  zijn taak als voorzitter van de Raad.

Maar daarom verbaasde het mij ook zo, dat hij geen enkele poging tot corrigeren deed toen de coalitiepartijen (bij monde van Stomp) betoogden, dat zij, omdat de oppositie haar niet had geraadpleegd bij het indienen van een amendement, de steun aan het college wilde intrekken.

Dit optreden van de coalitie kan alleen maar geduid worden als een poging de democratische besluitvorming te frustreren. Een onbeholpen poging om het college te beletten een door de meerderheid gesteund besluit uit te voeren.

Ik heb dat eerder samengevat als minachting voor de democratische gedragsregels. Het lijkt me dat je daar als voorzitter van de Raad enige aandacht aan mag besteden. Bijvoorbeeld door de betrokkenen te wijzen op de mogelijke gevolgen, die een dergelijke optreden met zich mee zouden kunnen brengen. Gevolgen die volgens mij al vooraf waren besproken.

Hoe anders ging dat in 2008, toen was de voor de burgemeester de wereld te klein, omdat  de oppositie (zoals nu de coalitie) tegen de programmabegroting stemde.

baasWat ik daar toen van vond kunt U hier lezen. Als een tegenstem door de oppositie de burgemeester al tot razernij kan doen ontsteken, wat dan te denken van het gedrag van een coalitie die (met politieke spelletjes) de uitvoering van een meerderheidsbesluit probeert te frustreren. Had hier niet een woord van waarschuwing op zijn plaats geweest zoals in 2008?

Zoals de burgemeester fractie voorzitter Raven publiekelijk de oren waste, omdat deze zich naar zijn mening niet conformerend genoeg opstelde met betrekking tot een meerderheidsbesluit.

Aan dit aspect van een toekijkende burgemeester heeft niemand verder aandacht besteed.

Uiteraard de burgemeester zelf niet, ook niet de informateur die dankzij zijn bemiddeling werd aangetrokken en uiteraard ook niet door de raadsfracties, die gewend zijn om voor een kop linzensoep hun mandaat te grabbel te gooien.

Door dit gebrek aan duiding leeft huidige coalitie nog even in de gelukzalige veronderstelling dat de van buitenaf ingevlogen wethouders de rust zal doen herstellen. Ik geloof daar niets van. Maar daarover een andere keer.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Duiden”

 1. Hallo Pim,

  Als betrekkelijke buitenstaander zou ik – voor het begrip van het spel – willen weten wie die lokale paljassen dan zijn die je een aantal Prietpraten geleden voor ogen had. Verklaar je nader!

  Je weet wel wie.

  Like

  1. Het idee is om na de jaarwisseling de Paljas Vereniging Enkhuizen op te richten met als algemeen doel het bevorderen van de politieke discussie in Enkhuizen.

   Middelen, het onderhouden van een weblog, organiseren van debatavonden en het eventueel een beperkt aantal kandidaten stellen bij de verkiezingen in 2014.

   Beperkt, omdat we geen partij zijn of willen worden. Eerder een soort permanente insprekers die zaken aan de orde kunnen en durven te stellen die politieke partijen uit opportuniteitsoverwegingen achterwege laten.

   Aangezien Paljassen niet meedoen aan de machtsvorming, (dat levert alleen maar beperkingen op voor wat betreft de zaken die je aan de orde zou willen stellen) is het aantal Paljassen dat uiteindelijk gekozen wordt volstrekt onbelangrijk.

   De voornaamste rol van een paljas is om van tijd tot tijd te roepen dat de keizer geen kleren aan heeft, iets wat de hofhouding die ons doen en laten bepaalt in veel gevallen liever achterwege laat..

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: