Vertrouwen

Op de website van Lijst Quasten valt een mooi verslag te lezen van de info-avond die afgelopen maandag is gehouden voor de raads- en commissieleden over het project Drommedaris.

Zo kan het dus ook en zo hoort het eigenlijk ook. Informatie die je als raadslid krijgt gewoon met je kiezers delen. Het is grappig dat juist de kleinste fracties (LQ en CU) zich daar het meest consequent aan houden. Misschien iets om te onthouden als er weer verkiezingen zijn.

In ieder geval blijkt uit het verslag dat er punten aan de orde zijn gesteld, die ik ook op mijn blog al aan de orde heb gesteld.

Bijvoorbeeld hoe het mogelijk is dat de restauratiekosten plotseling met 6 ton zijn gestegen.

Ik begrijp, dat inmiddels alle de kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding van de verbouwing, inmiddels zijn doorbelast naar de restauratie en dat dit de verklaring is voor de gestegen restauratiekosten.  Hoewel die kosten inmiddels onvermijdelijk zullen zijn, is dit natuurlijk een zeer bedenkelijke gang van zaken, die het budgetrecht van de gemeenteraad volledig uitholt.

Immers, de raad was een krediet gevraagd om de mogelijkheid van een verbouwing te onderzoeken. Dat krediet bedroeg € 175.000,-.

Vertrouwen

Zolang er niet om een aanvullend krediet wordt gevraagd, moet de raad er van uitgaan dat dit krediet toereikend is.

Inmiddels blijkt echter, dat veel meer dan € 175.000,- is uitgegeven aan het onderzoeken van de mogelijkheid tot verbouwing. Voor deze meer uitgaven had het college echter toestemming moeten vragen aan de Raad.

Het feit dat dit niet is gebeurd, lijkt me meer dan voldoende reden om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

Het feit, dat de wethouder het meerdere (dat hij heeft uitgegeven aan een onderzoek naar de verbouwing)  nu opvoert als zijnde kosten van een restauratie is een gotspe, waarop de Raad op passende wijze zou moeten reageren.

Namelijk door het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

Dat de partij waar de wethouder deel van uitmaakt heeft proberen te voorkomen dat de vertrouwenskwestie aan de orde zou worden gesteld is voor iedereen wel duidelijk.

Dat de wethouder die mogelijkheid met beide handen heeft aangegrepen om zichzelf demissionair te verklaren ook.

Maar het wordt tijd dat de Raad nu duidelijkheid schept over de positie van de wethouder.

Namelijk dat hij zijn demissionaire status niet dankt aan het feit dat hij er zelf (of zijn partij) er even geen zin meer in heeft, maar omdat hij niet langer het vertrouwen heeft van een meerderheid van de Raad.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

10 gedachten over “Vertrouwen”

 1. Wat ik ook niet vertrouw is de kademuur in de volksmond ,witte voet. Deze is al enkele jaren in een zeer slechte staat en word maar niet gemaakt. Ook hier zit een adder onder het gras. Ik kan me ook nog herinneren dat de vissers om opheldering vroegen.(subsidie EVF) Boland betitelde hen als zijnde losse flodders. Vertrouwen in Boland is in diverse geledingen ver te zoeken.

  Like

 2. zoals al vaker gezegd, dhr boland weet gewoon een heleboel van andere mensen,en zal niet schromen om dat te gebruiken, maar een wethouder hoort tegenwoordig van alle markten thuis te zijn (reeks strafbare feiten verwijderd) en niet te vergeten vriendjes politiek.

  Like

  1. John, laten we afspreken dat als je mensen van strafbare feiten beschuldigt je dat doet onder je eigen naam en niet onder pseudoniem of alleen maar een voornaam.

   Like

 3. Christian maakt wel duidelijk, dat subisides van de provincie besteed moeten worden aan de
  verbouwing + 10% architectenkosten. Dat niet doen, grenst volgens mij aan frauduleus handelen.

  Voorstel 2 bevat ook ca. 666.000,– euro aan kosten voor voorbereiding-adviesbureaus-p.r.!!!-architect-communicatie (met wie!!!), enzovoort.
  Dat betekent dat er voor de werkelijke verbouwing een bedrag beschikbaar is van 2.512.000,- minus 666.000,- = 1.846,000,– (incl. 10 % voor architect = 168.000,–).
  Voor de herinrichtende verbouwing blijft na aftrek van architectenkosten over een bedrag van 1.678.000,–.voor de aannemer en het carrillon.

  Kijk en huiver.
  Voor 1.200.000,– een eenvoudige onderhoudsbeurt + het carillon
  Voor 1.678.000,– onderhoud + het carillon + een metamorfose
  .
  Per saldo voor 478.000,– meer aan aannemerskosten krijg je een ongelooflijke hoeveelheid luxe. Zoals verzwaarde vloeren, gestabiliseerde buitenmuren, overal isolatie van geluid en warmte aan plafonds, vloeren en ramen (muren ook??, dan zal het metselwerk verdwijnen, want er is m.i. geen spouw die je vol kunt spuiten),een lift, een extra nieuw trappenhuis, een waterdicht gemaakte kelder met betegelde toiletruimte, een nieuwe ingang, glazen schuifwand en valhek in de poort, een extra verdieping voor een kantoortje, bijbehorende herzieningen verwarming, electriciteit en waterleidingen, afvoeren, riolering.

  De eerste de beste leek voelt aan zijn theewater, dat dit niet klopt.
  Toch probeert de wethouder de raad over de streep te trekken om zich in een nieuw financieel avontuur te storten. Het gaat hier bovendien niet om de verbouwing van een doorzonwoning (en dat loopt ook al vaak uit de hand).

  Het ergste is dat de raad daar helemaal geen invloed meer op zal hebben, als zij hun stem gegeven hebben. Net zoals de wethouder het door de raad beschikbaar gestelde budget met tonnen heeft overschreden, zal strak achteraf blijken, dat de verbouwing uit de hand gelopen
  Het lijkt er op dat de wethouder niet (zakelijk) met (ons) geld om kan gaan. Hij kan daarentegen wel goed met geheimen omgaan. Voor een wethouder allebei kwalijk.

  Dat wethouder Boland nog de steun heeft van zijn eigen partij en van de rest van het college heeft, is eigenlijk niet meer te begrijpen. Daar zijn toch ook schrandere mensen bij, die hem terug kunnen fluiten. Of de rode kaart geven om nog meer schade aan de club te voorkomen.

  Like

  1. Je kunt natuurlijk zeggen, dat die gestelde 168.000,–voor de architect al (gedeeltelijk) zit in de kosten tot nu toe. Dat is waar. We weten ook niet exact wat de architect kost en gekost heeft. Hij zal niet gratis keer op keer verandering aanbrengen. Nu moet er weer een heel precies omschreven bestek en tekeningen gemaakt worden n.a.v. de bezuinigingen. Of zou de wethouder dat al hebben laten doen, ondanks de uitspraak van de raad op 3 juli?

   De aannemer moet een aanneemsom berekenen op basis van een heel precieze omschrijving, teneinde meerwerk zoveel mogelijk te voorkomen.

   Een architect moet tijdens het werk begeleiden, problemen oplossen, aanpassingen doen, onderhandelen over de keus van bijvoorbeeld het sanitair (Stelpost met verrekening). Met andere woorden, zijn taak is nog lang niet voorbij en dat zal betaald moeten worden.

   Er komen natuurlijk ook nog kosten bij voor het ambtelijk apparaat, de bouwvergunning, het openingsfeestje en dan ben ik vast niet volledig.
   Bouwvakkers zullen heel hard moeten werken om de klus te klaren voor het bedrag dat uiteindelijk voor hen overblijft. Want er stuift heel wat af, voordat zij aan de beurt zijn om het “echte” werk aan te pakken.

   N.B. Dat er onvoorzien werk ontstaat is normaal, gezien de toegepaste bezuinigingen en de aard van het bouwwerk. Maar ja, wie kan nu al voorzien wat onvoorzien wordt?! Het is ook niet de sterkste eigenschap van de wethouder om vooruit te denken (zie SMC, flauw he).

   Like

 4. Toch nog even voorstel 2 inzake de herinrichting
  .
  Er wordt voorgesteld om 2.512.000,– krediet beschikbaar te stellen, gedekt uit:
  gemeente voor onderhoud 1.200.000,– / krediet 341.000,– en uit de subsidiepotten 971.000,–.
  Nergens verantwoording in de cijfers van de 100.000,– die de Stichting “na scherp onderhandelen” voor zijn rekening neemt. Zijn de verbouwingskosten in werkelijkheid 100.000,– euro hoger en betaalt de Stichting dat rechtstreeks aan de aannemer, zodat het niet in de gemeentelijke cijferopstelling komt? Of is het geen harde toezegging?

  De inmiddels tot ruim 6 ton opgelopen kosten zullen ook verdisconteerd zijn in de herinrichtende verbouwing. Knap dat deze verbouwing toch voor steeds minder geld uitgevoerd kan worden.

  Op bladzijde 2 lees je, dat er voor 1.866.000,– ineens maar heel erg weinig kan gebeuren.
  Daarentegen kan er voor 2.512.000,– een paleisje neergezet worden.

  Om het geweld van 400-500 bezoekers tegelijkertijd te weerstaan, moet de oude verdedigingstoren wel concessies doen, zoals vloeren verzwaren en stabiliteit (!) van de buitenmuren verbeteren. Het carillon geluidloos, ruimtes geïsoleerd, ingang verplaatst en afsluitbaar. Dat zal onherroepelijk zichtbaar worden in vloeren, wanden, poort en andere authentieke onderdelen. De aanval van binnenuit eist zijn tol.

  Terzijde: als er inderdaad zoveel bezoekers komen, komt er dan een blauwe zone op het landje van Top, met elke 2 uur onderbreking van de festiviteiten om massaal de schijf te draaien?

  Like

  1. Nog zo veel rare dingen:
   – Waarom vraag je de aannemer die 2.5 mln-6 ton kan toucheren om een raming voor scenario 1 te doen. Misschien herinneren jullie je nog dat 1 van de redenen waarom alleen restauratie lastig was, was omdat de wethouder ondanks belofte GEEN KNIP had aangebracht. Daarom moest naar eigen zeggen opnieuw aanbesteed worden, en dat zou best wel lang kunnen duren. En nu blijkt dat het ‘gewoon’ aan hetzelfde bedrijf gevraagd is. Een bedrijf dat er belang bij heeft dat de raad voor het duurste plan kiest.
   – De kosten zijn omlaag gegaan van scenario 2 niet van scenario 1. 1 van de redenen zou zijn dat de 6 ton mede gesubsidieerd kan worden. Dat vind ik opvallend want de provincie, die toch 750k en veruit het meeste levert, stelt in haar regels dat alleen de kosten van de verbouwing zelf+10% architect in aanmerking komen. zie artikel 8 van http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noord-Holland/168233.html
   – Daarbovenop laat het raadsvoorstel zien hoe dat werkt: zoals bij Harlingersteiger ‘slinks’ het achterstallige baggerwerk in het totaalproject is verwerkt (achterstallig onderhoud kan doorgaans niet gesubsidieerd worden) is dat hier natuurlijk ook gewoon gedaan. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet maar de redenering zal misschien wel zijn ‘als de provincie het goedkeurt, tja…’
   – Aannemers verdienen vaak aan meerwerk. De voor de hand liggende vraag is of het bedrag all-in is en of dat zwart op wit staat.
   – Er is door raad maar 175k aan voorbereiding uitgetrokken. De wethouder vindt dat hij vrijelijk mag beschikken over de ISV (die natuurlijk nooit bedoeld is om een bedrijf in te huren om subsidies te regelen). Het is een gotspe dat je gewoon zonder raadsbesluit geld blijft uitgeven en nog erger is als je dat vervolgens ook nog als argument gebruikt voor een bepaald plan omdat je bij het plan van je voorkeur een manier weet om dit bedrag weg te moffelen. Maar niet bij het plan waar de raad in juli in meerderheid voor koos.

   Like

   1. Laten we proberen het simpel te houden, De wethouder heeft een krediet gevraagd van € 175.000,- om te onderzoeken of er meer mogelijk was dan alleen restaureren. Als dat krediet niet toereikend was om het “meerdere” te onderzoeken (en dat blijkt nu) dan had hij een aanvullend krediet aan de Raad moeten vragen.

    Dat heeft hij nagelaten en daarmee heeft hij het budgetrecht van de Raad genegeerd. Punt uit

    Voldoende reden om het vertrouwen in hem op te zeggen.

    Like

 5. Raadsvoorstel 20122068 van 30 oktober 2012 bevatte 2 voorstellen.

  Voorstel 1 is een nadere uitwerking van het besluit van 3 juli 2012 en de bijbehorende dekking.
  Het lijkt me dat er dan onderscheid gemaakt moet worden.
  Allereerst heb je de kosten van uitsluitend de restauratie, volgens eerdere opgave 1.200.000,–.

  Voor het resterende bedrag van 666.000,– zal een apart krediet aangevraagd moeten worden.
  want men kan niet volhouden, dat deze kosten gemaakt zijn om de restauratie mogelijk te maken.

  Reeds 175.000,– van die 666.000,– is door de raad goedgekeurd als zijnde onderzoekskosten.
  Blijft 666.000,- minus 175.000,- = 491.000,– waarvoor een apart krediet aangevraagd moet worden, omdat dit hoort bij de kosten voor een eventuele herinrichtende verbouwing, of je die verbouwing nu uitvoert of niet.

  Maar helaas heeft de wethouder dat geld al opgemaakt, zonder de raad te raadplegen en om dat te camoufleren wordt het bij de restauratiekosten ondergebracht.

  Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, brandveilig maken, carillonreparatie, e.d. moet een aannemer een prijs berekenen, maar er hoeven geen (voortijdige) propagandakranten met kleurenfoto’s, architecten en adviesbureaus aan te pas te komen.

  De raad besluit op 3 juli het eenvoudige eerste plan uit te voeren voor “slechts” 1.200.000,–en die 175.000,– komt er helaas bovenop, het is niet anders.

  In de toon van de wethouder hoorde ik toen al een lichte paniek.
  Dat begrijp ik nu beter. Hij kon de Drom niet voor 1.200.000,– volgens opdracht van de raad herstellen. Hij stribbelde abnormaal tegen, toen Bokhove de door het college geleverde cijfers reproduceerde. Kwam nog wel aanzetten met de bekende 175.000,– .
  Maar zweeg in alle talen over die andere tonnen, die hij al op voorhand uitgegeven had.
  De raad dacht verheugd dat ze de knoop doorgehakt had.
  Maar de wethouder wist wel beter en negeerde het raadsbesluit.

  Geld uitgeven zonder toestemming te vragen aan de raad.
  De raad niet eerlijk informeren, maar zaken trachten te verbloemen..
  Bewust een raadsbesluit niet uitvoeren.

  Het is geen onkunde, dan zou het te vergeven zijn.
  Maar juist omdat het een bewuste strategie is van een slimme wethouder, kun je nog veel meer onheil verwachten. Hij gaat tot het uiterste gaatje. (eenvoudig voorbeeld is Burgwal)

  Kappen nou. Anders moet de raad nog met -tig bezuinigingvoorstellen komen
  om alle gaten te dichten, die deze wethouder zal blijven graven.

  Like

  1. Kortom, waar het op neer komt is of de meerderheid van de Raad haar budgetrecht serieus neemt. Doet men dat, dan rest weinig anders dan het vertrouwen in de wethouder op te zeggen en hem op korte termijn te vervangen.

   Zolang de vertrouwenskwestie beperkt blijft tot één wethouder blijft het leed te overzien en kan de zaak snel geregeld worden mits er een kandidaat gevonden wordt die bereid is het bestaande College Uitvoering Programma te ondersteunen.

   Bij wijze van uitzondering ben ik best bereid om (in ruil voor een bescheiden honorarium) als informateur op te treden. Dan kan Roel Mulder alsnog zijn gelijk halen. 😉

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: