Klungelen

Op de website van de PvdA is een beschouwing verschenen onder de titel “Wat zijn de financiële mogelijkheden van de stad nog in tijden van crisis voor de Drommedaris?”

De beschouwing is geschreven in ABB (Algemeen Beschaafd Bureaucratisch) wat het voor de gemiddelde lezer wat minder toegankelijk maakt.

In de beschouwing stelt men zichzelf een aantal vragen. Dezelfde vragen die ik weken (zo niet maanden) oa hier ook al heb gesteld.

Hoe kan het dat de restauratiekosten met 6 ton zijn gestegen en de kosten van de verbouwing gedurende dezelfde periode met een zelfde bedrag zijn gedaald.

Ik heb het sterke vermoeden dat de betreffende cijfers gemanipuleerd zijn, maar de enige die daar helderheid over kunnen verschaffen zijn de Raadsleden. Namelijk door op dit punt gerichte vragen te stellen.

Die vragen stel je via Agora. Dat is een soort internetforum dat raads- en commissieleden in staat stelt om met elkaar te communiceren over zogenaamde technische vragen.

Omdat raads- en commissieleden elkaars vragen (en de daarop gegeven antwoorden) kunnen lezen, concludeer ik, dat geen van de partijen om opheldering heeft gevraag over de door het college verstrekte cijfers.

Dat had al weken geleden moeten gebeuren, maar dat het kennelijk niet gebeurd is een blunder van de eerste orde. Niet alleen van de PvdA, maar van alle partijen die in de Raad vertegenwoordigd zijn.

Gaan ze die blunder goedmaken tijdens de eerstkomende besloten vergadering over dit onderwerp? Ik vrees van niet.

Dat heeft te maken met het vergadermodel dat men inmiddels Raadsbreed  heeft geadopteerd. Dat model onderscheidt drie fasen, beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

De besluitvormingsfase is een ander woord voor raadsvergadering en feitelijk  een formaliteit. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment nog nieuwe elementen aan de discussie worden toegevoegd, het doel is van de vergadering is slechts een besluit te nemen. Men mag daar een stemverklaring aan toevoegen, maar verdere discussie is uit den boze.

De beeldvormingsfase is bedoeld om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om een oordeel te kunnen geven. Strikt genomen hadden alle fracties (na de commissievergadering) over alle informatie moeten beschikken om zich een oordeel te kunnen vormen. Opmerkelijk is dat men de commissievergadering niet benutte om eventueel nog ontbrekende informatie te verkrijgen (kennelijk had men zich daar niet op voorbereid), maar om een extra vergadering vroeg.

Maar je kunt in een besloten vergadering onmogelijk goedmaken wat je wekenlang hebt verzuimd. Bovendien ga ik er van uit dat het college zal weigeren om op detailvragen in te gaan. De tijd om die te stellen is immers allang verstreken. Men krijgt gewoon de reeks bekende feiten opnieuw voorgeschoteld.

Het feit deze laatste vergadering niet openbaar is maakt het mogelijk, dat raadsfracties hun blunder niet openlijk hoeven toegeven, waardoor ze in staat zijn nog wat excuses te verzinnen waarom ze uiteindelijk toch hebben ingestemd met het herroepen van hun eerdere besluit en de  verbouwing (als voorgesteld en met alle risico’s van dien) toch laten door gaan.

Mochten de kosten daarvan (zoals valt te verwachten) toch uit de hand lopen, dan zal het college (als gebruikelijk) er op wijzen dat niet ZIJ verantwoordelijk zijn voor het genomen besluit maar de Raad en dat het dus de taak is van de Raad om nu de extra gelden ter beschikking te stellen die nodig zijn om besluit te kunnen uitvoeren.

Persoonlijk denk ik dat er geen rationele argumenten zijn om de verbouwing uit te voeren zoals voorgesteld, maar de Raad laat zich zelden door rationele argumenten leiden. Liever klungelt men zich door een proces heen waar men nauwelijks iets van begrijpt en noemt dat dan politiek bedrijven. Het zij zo.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Klungelen”

 1. Klungelen een beter gekozen woord kun je er niet aan wagen. Coalitie heeft het subliem opgelost .Deze waren in de wetenschap dat ze getackeld zouden worden op termijn. Dit is vakkundig verstoord. Oppositie partijen wankelen indirect en klungelen verder in het mulle zand. Oppositie blaast en doet niks . Laten we hopen dat er nog nieuwe partijen opstaan in de toekomst. Misschien dat deze hun verantwoording nemen. Voorheen Bokhove en Fijma . Nu ??????????????????

  Like

 2. Helaas, helaas. De plotselinge ommezwaai van de oppositie zo kort na hun dappere begroting,
  in combinatie met de berusting om genoegen te nemen met onbeantwoorde vragen en zelfs geen deugdelijke poging te ondernemen om antwoorden te krijgen, geeft mij het onheilspellende gevoel dat hier veel meer achter zit.
  Zouden er achter de schermen stiekem plaatsjes op het pluche “gekocht” worden in ruil voor steun aan het pluche in De Drom?

  Het leek even zo’n mooie samenwerking, de volgelingen van Fijma en Bokhove, met Noorman als financieel deskundige, Quasten vanwege haar linkse bloedgroep, Langbroek als “out of the box”-denker om de boel scherp te houden en Pluijm om ze aan de meerderheid te helpen.

  Of wil de SP misschien meegetrokken worden in de neerwaartse spiraal van het CDA?
  Stolk kan het beste op zijn eigen kiezers letten, anders heb je in 2014 wel een wethouder, maar geen steun van de kiezers.

  Like

 3. Op de website van de PvdA lees ik dat zij wel veel vragen hebben, maar weinig antwoord hebben gekregen. Met name op de vraag waaruit het bedrag van de eenvoudige reparatie/renovatie bestaat en waarom het zo absurd veel hoger is geworden in zo korte tijd.
  Als de wethouder de PvdA ( en naar ik aanneem ook andere partijen in de raad) geen duidelijk antwoord kan geven op de vraag, waaruit de 1.866.000,– bestaat, dan kan de PvdA zich afvragen, waarom de wethouder dat niet kan of wil zeggen.
  Er valt heel wat uit te leggen en waar je normaal vertrouwen zou hebben in de woorden van een wethouder, zou deze wethouder zelf ook moeten begrijpen, dat dit allemaal wel heel onwaarschijnlijk overkomt.
  Een goede vraag zou zijn, wat er op DIT MOMENT reeds besteed is aan de voorbereidingen.
  Dat kan in principe “slechts” 175.000,– euro zijn, want daarvoor is toestemming gegeven.
  Met andere woorden: is er niet een deel (of zelfs meer) van het verschil tussen 1.866.000 en 1.375.000 reeds uitgegeven door de wethouder? Stel dat we helemaal niets zouden doen aan de Drom, staan er dan op dit moment al rekeningen open, waarvoor de wethouder niet vooraf krediet heeft aangevraagd?

  Is er in al die maanden sinds 3 juli geen nieuwe aanbesteding geweest? Of heeft wethouder Boland ook bij Hillen en Roosen een handtekening gezet, waardoor Enkhuizen aan deze aannemer vastgeklonken zit?

  Bij de cijfers van de herinrichtende verbouwing staat niet meer de reeds door de gemeente geïnvesteerde 175.000,–. Waarom is dat bedrag niet opgenomen, wordt die 175.000,– teruggestort in de algemene reserves? Of betekent het dat de gemeente naast de 341.000,– netto krediet, ook al 175.000,– heeft uitgegeven voor de voorbereiding, maar dat niet zichtbaar maakt in de cijfers?

  Is de 100.000,– inbreng van de Stichting gegarandeerd en zo ja, hoe?
  Is de 150.000,– die de Stichting nog tekort komt voor de inrichting straks zo makkelijk op te halen bij de sponsors? En wat, als het de heer Mooyman onverhoopt niet mocht lukken?
  Is er zicht op de aard van de aangebrachte bezuiningen en zo ja, wat is er dan geschrapt? Dat kan niet alleen over het sanitair of de balkons gaan, want het is een enorm bedrag.

  Als het de wethouder lukt om een helder en duidelijk en met bewijzen omkleed antwoord te geven
  op al deze prangende vragen, dan zou ik als PvdA nog steeds bevreesd zijn, vanwege het open einde van eigenlijk iedere verbouwing, maar zeker bij de overheid.
  En vanwege de exploitatie-mogelijkheden, maar dat is weer een ander risico.

  Géén antwoord kan eigenlijk maar één ding betekenen. Antwoorden eisen, voordat je ook maar iets beslist. Je kunt niet oordelen als je niet op de hoogte bent. Voor je het weet zit je weer in geheime vergadering bijeen, omdat bijvoorbeeld Hillen en Roosen dreigt het werk niet af te maken, als er niet betaald wordt. Zou zo maar kunnen. Dan sta je voor het blok en hoe moet je dat uitleggen aan de kiezers?

  Terwijl je ook nog uit moet leggen, hoe het zo gekomen is met De Nijs in het SMC.
  En waarom je de betergesitueerden zoveel meer gunt dan de “gewone” Enkhuizer kiezers.

  Like

  1. Het zijn inderdaad allemaal vragen waar je een antwoord op zou willen hebben, maar in mijn ogen allemaal “technische” vragen waarvan je het antwoord zou willen bestuderen voordat je een oordeel velt.

   Het probleem is dat ze niet gesteld zijn en een mondelinge (besloten) bijeenkomst ook niet de ideale gelegenheid is om ze te stellen.

   De vraag waarom de gemeente een garantie van € 100.000,- van het stichtingsbestuur als concrete toezegging beschouwd, terwijl men weet dat het eigen vermogen van de stichting ontoereikend is om een dergelijke garantie af te geven, had natuurlijk gewoon tijdens de laatste commissievergadering kunnen worden gesteld.

   De spectaculaire stijging van de restauratiekosten (officieus begroot op 9 ton) kan natuurlijk ook bereikt worden door werkzaamheden op te nemen die niet in de oorspronkelijke planning stonden, maar die een aannemer best bereid is om uit te voeren als je daarmee kunt aanvoeren dat het verschil tussen verbouwing en restauratie eigenlijk te verwaarlozen is.

   Maar alweer, dat zijn technische vragen die gesteld hadden moeten worden en kennelijk niet gesteld zijn en waarvoor het nu te laat is. De extra in het vooruitzicht gestelde subsidie vervalt als je niet op 4 december een besluit neemt..

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: