Side letter

Het Financieel Economisch Magazine publiceert in juni 2006 een artikel over side letters en concludeert daarin dat ze met name in de vastgoedwereld met enige regelmaat worden gebruikt om specifieke onderdelen van een overeenkomst (die men niet aan de grote klok wil hangen) te regelen.

Een recent voorbeeld op provinciaal niveau lijkt de overeenkomst tussen provincie en de vastgoedpartijen rond Distriport, waarbij heimelijk werd afgesproken, dat mochten de vastgoedpartijen verlies leiden, dit verlies door de provincie zou worden gecompenseerd.

Interessante vraag is derhalve of de side letter inmiddels ook op gemeentelijk niveau wordt gebruikt om zaken, die je niet aan de grote klok wilt hangen, te regelen.

Als je de in februari 2010 gesloten overeenkomst tussen de Nijs en de gemeente Enkhuizen leest, ontkom je bijna niet aan die gedachte.

Immers, de Nijs verplicht zich volgens deze overeenkomst onder punt 14 om alle schade te vergoeden die ontstaat, wanneer zij niet in in staat is de door haar aangegane verplichtingen na te komen.

 

Ogenschijnlijk steekt de Nijs daarmee haar hoofd in een strop. Immers het is al geruime tijd bekend dat er (dank zij een initiatief van Welwonen) op een paar honderd meter afstand een geheel nieuw Sociaal Medisch Centrum zal worden gebouwd, waarin WFG en huisartsenpost wel zullen samenwerken. Een directe concurrent van het door de Nijs te realiseren SMC.

Tenzij je bereid bent aan te nemen dat de mogelijkheden voor het realiseren  van Sociaal/Medische voorzieningen in Enkhuizen onbegrensd zijn, een voor de Nijs zorgwekkende ontwikkeling die haar tot op de dag van vandaag echter niet schijnt te deren.

Inmiddels is volstrekt duidelijk geworden, dat de Nijs niet aan haar verplichtingen (die zij in haar overeenkomst is aangegaan), zal kunnen voldoen en dat een planwijziging onvermijdelijk is.

De voor de hand liggende reactie van de gemeente zou zijn, dat zij ontbinding van de overeenkomst zoekt onder gelijktijdige compensatie van de geleden schade. Een door SP/LQ ingediende motie roept daar ook toe op, maar vindt onvoldoende steun en wordt ingetrokken voordat ze in behandeling kan worden genomen.

In plaats daarvan wordt een motie Stomp/Wijchers aangenomen, waarin een datum wordt genoemd dat met de overeengekomen werkzaamheden moet worden begonnen. Maar ook deze deadline wordt niet gehaald.

De laconieke houding in deze kwestie van zowel de Nijs als de gemeente kan alleen maar verklaard worden vanuit het bestaan van een side letter, waarin hetgeen er in de overeenkomst is vastgelegd, wordt verzacht.

Bijvoorbeeld, dat voordat artikel 14.1 van de overeenkomst in werking kan treden, de Nijs in de gelegenheid moet worden gesteld om alsnog een alternatief plan te ontwikkelen voor de gehele locatie.

Want een ding is zeker, het oorspronkelijke plan ligt aan duigen.

De klemmende vraag is dus, bestaat er een side letter (of andersoortige overeenkomst) waarin bepaald is hoe te handelen als het oorspronkelijke plan niet kan worden uitgevoerd. Een simpele vraag die binnen 1 á 2 dagen kan worden beantwoord.

Probleem daarbij is, dat van de 9 raadsfracties er 8 zich hebben gecommitteerd om over deze kwestie geen vragen te stellen en geheimhouding te betrachten  in ruil voor wat extra informatie over de voortgang van het huidige proces.

De enige fractie die zich hiertoe niet heeft gecommitteerd is Lijst Quasten. Of zij die vraag gaat stellen is verder een kwestie van afwachten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

12 gedachten over “Side letter”

 1. Het is idd niet verboden CB, maar ze gaan gewoon niet antwoorden, dat is gewoon duidelijk gemaakt. Wat schiet je er dan mee op? Als je het wel doet terwijl je weet dat je het bos in wordt gestuurd, is het wat mij betreft meer vragen stellen voor de bühne en daar heb ik iig geen trek in.
  De kruik gaat natuurljk ook maar wel zo lang ten onder tot die barst..

  Like

  1. Dat het college niet zal antwoorden is een bewering. Daartegen over staat een feit, namelijk dat het college nog nooit geweigerd heeft om antwoord te geven. Althans niet bij mijn weten.

   Het mogen antwoorden zijn die je niet aanstaan, maar weigeren een gerichte vraag te beantwoorden ligt niet in de lijn der verwachting.

   Als je op basis van beweringen van een college zelfcensuur toepast ben je volgens mij verkeerd bezig.

   Like

 2. Tot op heden wordt er volgehouden dat aan de voorwaarden mbt de invulling van de 1e en 2e lijnszorg wordt voldaan qua volume/m2’s.
  Sterker nog: Volgens de uitspraken is er een wachtlijst die losstaat van het WFG en de huisartsenpost.Ik heb daar nog steeds sterke twijfels bij.

  Voor mijn vertrek uit de besloten vergadering is duidelijk aangegeven dat een WOBverzoek, een mondelinge/schritelijke vraag of verzoek om agendering, niet gehonoreerd zou worden.
  Heeft dus geen enkele zin om dat te pogen aangezien je 1. het bos wordt ingestuurd en 2. de fracties zich door te blijven daaraan hebben geconformeerd en dus geen steun te verwachten valt.

  Het is natuurlijk vreemd dat we keer op keer horen dat ‘de raad bepaald’ en ‘de raad gaat over haar eigen agenda’ maar blijkbaar alleen als er geen bloed uit dreigt te vloeien.

  Like

  1. Stella,

   Helaas stel je de zaken weer ingewikkelder voor dan ze zijn.

   Van mededelingen tijdens besloten vergaderingen over het al of niet beantwoorden van vragen hoef je verder niets aan te trekken, dat is imponeer gedrag, niemand kan je beletten om een schriftelijke vraag te stellen die met ja of nee kan worden beantwoord.

   Dat jullie het bos in worden gestuurd hebben jullie meestal aan jezelf te danken omdat jullie ingewikkelde vragen stellen.

   In deze kwestie kun je vragen

   – kan het college bevestigen dat er naast de overeenkomst van feb 2010 GEEN andere bindende afspraken zijn gemaakt met de Nijs (bijvoorbeeld door middel van een side-letter) die van invloed zijn op de draagwijdte van die overeenkomst. – mochten die afspraken wel bestaan, kunt U mijn dan de datum meedelen waarop die afspraken zijn gemaakt.

   Beide vragen kunnen met een simpel ja en nee beantwoord worden en brengen op geen enkele wijze het aan de gang zijnde proces in gevaar.

   Dat verwijt kunnen ze wel maken als de eerste vraag met nee wordt beantwoord (of een antwoord ontwijkt, wat gelijk staat aan nee) en je zou doorvragen over de inhoud van die overeenkomst. Zodra je dat doet krijg je de riedel van geheimhouding over je heen.

   Ik zou de vragen ook niet mondeling stellen maar schriftelijk. Als die binnen twee dagen niet met “nee” worden beantwoord kun je je eigen conclusies trekken.

   Maar nogmaals niemand kan je beletten vragen te stellen, als ze die niet willen beantwoorden dan dwing je ze tegelijkertijd daar een reden voor te geven.

   Like

   1. Dit lijken me ter zake doende vragen.
    Je kunt je wel richten op de inhoud van de brief van De Nijs.
    Maar zou je daar veel mee opschieten?
    WAT ze schrijven is in feite niet zo belangrijk, het gaat erom WAAROM ze menen dat ze het kunnen schrijven. En waarom de gemeente zo dramatisch reageert.
    De oorzaak moet in het verleden liggen en daarop zijn Pim’s vragen gericht.
    Als je daar antwoord op krijgt, dan heb je de WOB niet nodig. Dan kun je zelf wel invullen wat er in de brief van De Nijs zou kunnen staan.

    Ik hoop, dat Stella of iemand anders die vragen toch stelt.

    Like

 3. Politiek gezien is het niet mogelijk dat er een side letter is waar wat anders in staat, immers de wethouder hield bij hoog en bij laag vol dat deze overeenkomst slechts een uitwerking was van de bestuursopdracht.

  Like

  1. In het voorbeeld dat ik geef is er overigens geen sprake van strijdigheid. De Nijs wordt slechts in de gelegenheid gesteld om een plan in te dienen voor geval het bestaande plan onuitvoerbaar is geworden. Ik denk dat daar de facto al sprake van is.
   De zelfverzekerdheid waarmee de Nijs dat doet, wettigt het vermoeden dat zij daar ook recht op meent te hebben.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s