Eigen boezem

Op de gemeentelijke website zijn hier de stellingnames te lezen die de diverse politieke partijen in het kader van de programmabegroting 2013 hebben gepubliceerd. Interessant, dus aanklikken en lezen.

Twee partijen PvdA en SP doen daarin uitspraken over de informatievoorziening aan de burger. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ze mogen wat mij betreft ook wel de hand in eigen boezem steken.

Op de informatievoorziening van de gemeente valt in mijn ogen niet zoveel aan te merken. Met uitzondering van Agora dat nu nog schuilgaat achter een inlogcode, maar eigenlijk gewoon openbaar zou moeten zijn.

Het presidium evalueert vanavond het BOB vergadermodel, waar Agora deel van uitmaakt.

Gewoonlijk lees je niets over wat er in het Presidium (vergadering van alleen fractievoorzitters) wordt afgesproken en ik ben dus benieuwd of daar deze keer een uitzondering op wordt gemaakt.

Want het probleem ligt volgens mij niet zozeer bij de gemeente, maar bij de politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad.

Nooit eerder waren de mogelijkheden voor massacommunicatie zo eenvoudig en zo goedkoop en toch slagen politieke partijen er steeds minder in om de burgers te betrekken bij het werk dat ze doen.

Veel wordt er achter gesloten deuren behandeld en dat daar zelden iets van naar buiten doordringt valt niet zozeer de gemeente te verwijten (die weinig meer kan doen dan zouteloze, door iedereen gedeelde opvattingen uitdragen), maar aan de politieke partijen zelf, die hun rol als opiniemakers ernstig verwaarlozen.

In een poging die impasse te doorbreken heb ik alle partijen voorgesteld om een gezamenlijk forum op te richten waarop ze zich aan de Enkhuizer bevolking zouden kunnen presenteren.

Ik heb daar, behoudens Stella Quasten en Christian Bokhove, van geen enkel raadslid een reactie op gekregen.

SP en PvdA hebben gelijk, beeldvorming en oordeelsvorming vindt te veel binnenskamers plaats, maar dat kunnen ze makkelijk zelf veranderen.

Door de hand in eigen boezem te steken en meer op hun site te publiceren of te reageren op berichten op dit forum.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

13 gedachten over “Eigen boezem”

 1. Voor wat betreft de huidige gebrekkige informatievoorziening aan de burger kan de raad, in volle breedte, de hand inderdaad in eigen boezem steken. Zij hebben het immers laten gebeuren.
  Er is altijd een verschil geweest tussen informatievoorziening aan de raad en die aan de burger, daar mankeert het ook niet aan. Er zijn nu eenmaal dingen die niet voor een ieder beschikbaar kunnen zijn. Daar voorziet de wet WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) prima in.
  Waar het nu om gaat is de toepassing van de wet WOB. Ik ben al enig tijd bezig met de griffier en de burgemeester (tussen hen en mijn persoontje) inzake het verschil van inzicht over het beschikbaar stellen van informatie. Naar mijn mening is alles wat beschikbaar is voor de raad ook beschikbaar voor de burger, anders snap ik als burger de besluitvorming nog minder. Tenzij geheim natuurlijk. Er is echter niet zoveel geheim, en ook dat is keurig geregeld in de WOB. Naar de mening van de griffier en de burgemeester is het echter andersom. We verstrekken het noodzakelijke, en de rest op verzoek. (p.s. een WOB verzoek duurt 6 weken, dus dan krijg je de stukken lekker na de besluitvorming. Daar heb je dus niets aan) Als je trouwens als burger al weet dat stukken überhaupt bestaan, want hoe moet je het bestaan ervan kennen?

  De verdeling tussen de informatie aan raadsleden en burgers was/kan niet altijd gelijk zijn, maar het verschil was nog nooit zo groot als heden ten dage, en ook nooit zo gestructureerd als nu het geval is. In wezen is vraag heel basaal: Waarom is deze scheiding in informatievoorziening nu zo strikt? (Maar dat interesseert mij eigenlijk niet zo, dat zoeken ze in de raadszaal maar lekker uit.)

  IK WIL ALS BURGER GEWOON RECHTENS OVER DEZELFDE INFORMATIE BESCHIKKEN ALS RAADSLEDEN DIE OVER MIJN TOEKOMST BESLUITEN.
  HEEL SIMPEL

  Like

  1. Dat komt omdat niemand erover begint; althans, er serieus over begint. Het blijft bij wat zwakke pogingen van enkelingen. Dan krijgt een ongekozen bestuurder vrij spel in deze, en heeft de burger in toenemende mate het nakijken.

   Like

   1. Hans, de laatste vergadering van het presidium (waar je zelf ook deel van uitmaakt) stond evaluatie van BOB op de agenda. Agora is onderdeel van de BOB. Het volstaat in mijn ogen dan ook om tijdens de presidium vergadering naar voren te brengen dat Agora (ofwel de verzameling van technische vragen van Raadsleden) gewoon openbaar moet zijn. Ik denk niet dat je de enige bent die daar een voorstander van is.

    Verder gewoon verslag te doen van het verloop van die vergadering. Op je eigen blog of hier, zodat duidelijk is wie daar wel tegenstander van zijn..

    Like

    1. Ik vind het op zich geen probleem dat technische vragen en antwoorden a la minute voor iedereen ter beschikking staan, al snap ik Pim’s voorstel. Wat wel een probleem is, is het feit dat er niet, zoals voorheen, een officieel document is met alle vragen en antwoorden van de fracties. Dit omdat je die jaren later nog eens kunt terugvinden, maar ook omdat iedereen, ook burgers, dan kunnen lezen wat er zoal gevraagd en beantwoord is. Dit hebben we bij de evaluatie van Agora ook medegedeeld. Dat was eind juni.

     Ik zie nu bijv. ook dat het archief dat we via de SP site linkten, nu ook niet meer werkt. Het is onacceptabel dat documenten van 2008 amper terug te vinden zijn, en ik vind dat de fracties dit moeten regelen. Anders zit er niets anders op dan een WOB verzoek te doen voor alle gemeentelijke stukken vanaf 2000 😉

     Like

     1. Het lijkt me dat de vragen die je als raadslid stelt in het kader van een openbare behandeling van een onderwerp, net als de antwoorden die je er op krijgt, gewoon openbaar moeten zijn.
      Dat dit vroeger een tamelijk omslachtige gedoe was, realiseer ik me, maar dank zij het internet is zoiets simpel te regelen. Er schijnt echter een principieel verzet vanuit het college te zijn, waarvan ik niet goed begrijp wat het principe is.

      Het tweede punt dat je aansnijdt is me ook opgevallen. Bepaalde stukken die ik wilde inzien zijn niet meer beschikbaar. Ik wacht nog even met een WOB verzoek. 😉

      Like

  2. Jan, met de hand in eigen boezem steken bedoelde ik dat de politieke partijen eigenlijk nooit verslag doen van de bijeenkomsten die er voor hun worden georganiseerd over tamelijk verstrekkende zaken.

   Een voorbeeld daarvan zijn recente vergaderingen over samenwerking tussen de SED. Wat we daar over hebben kunnen lezen is een persbericht van de drie college’s. Op basis daarvan worden kredieten van honderdduizenden euro’s gevraagd en verstrekt.

   Ik vindt het onbegrijpelijk dat geen enkele partij de moeite neemt de kennis die zij in besloten bijeenkomsten hebben opgedaan te delen met hun kiezers.

   Van iets andere orde is Agora, medium voor het stellen van technische vragen. Als je dat besloten houdt, dan ontneem je jezelf de kans dat anderen, (die mogelijk ook kennis van zaken hebben), een antwoord weten op de vraag die je gesteld hebt. Daarmee houd je de illusie in stand dat het ambtelijke apparaat de enige bron van wijsheid is waaruit je als raadslid zou mogen putten.

   Dat mag in veel kwesties het geval zijn, maar daarmee onderschat je wel de kennis die buiten het ambtelijk apparaat aanwezig is.

   Overigens denk ik dat je als kiezer geen enkel recht hebt, anders dan dat je eens in de 4 jaar een stem mag uitbrengen. Het is eerder een kwestie van fatsoen of de gekozenen ons wensen te informeren. Bovendien lijkt het me verstandig (tenzij je meent de wijsheid zelf in pacht te hebben) dat je anderen op de hoogte houdt en hun daarmee in staat stelt te reageren op de besluiten die je van plan bent te nemen.

   Like

  3. In de wet is het idd zo geregeld dat iets openbaar is, tenzij het geheim wordt verklaard. Geheimverklaring gebeurt via Gemeentewet artikelen die rechtstreeks verwijzen de WOB waarin een lijst staat met redenen waarom je dat zou kunnen doen. Er is dus idd. koppeling geheimhouding raad/college en de WOB. Tevens is er veel jurisprudentie. Ik twijfel er niet aan dat de wet hier veel te ruim wordt geïnterpreteerd. Dat was bij de ‘beroemde’ vergadering over opleggen geheimhouding in september 2010 ook al zo. Het is niet een kwestie van gewoon -zonder ‘bewijs’- roepen ‘o, dat kan kwalijke gevolgen hebben voor gemeente dus geheim’. De ironie van het geheel is echter dat de raad er over gaat, en dat het aan haar interpretatie wordt overgelaten. Een bestuursrechter zal dit daarom ook zeggen. Een bestuursrechter kan overigens wel ingrijpen als enkele raadsleden wel bepaalde informatie krijgen en anderen niet, vanwege rechtsongelijkheid. Het zou het meest duidelijke zijn als ALLE informatie op de RIS gewoon beschikbaar is/komt.

   Like

  1. Hans, twee keer ergens een reactie plaatsen is niet hetzelfde als een idee adopteren en meewerken aan de realisatie. Dat heeft alleen Stella gedaan.

   Ik heb je tot nu toe nergens horen pleiten dat Agora ook te lezen zou moeten zijn voor de gewone burger. SP en PvdA lijken die wens wel tot uitdrukking te brengen in hun beschouwing en verdienen daarvoor (wat mij betreft) een compliment.

   Tegelijkertijd vind ik ook dat ze best wat actiever mogen zijn op een niet partijgebonden fora als dit.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: