Technische vragen.

Technische vragen zijn vragen waarvan je redelijkerwijs niet kunt verlangen dat een wethouder daar antwoord weet, zodat hem de gelegenheid moet worden geboden daarover eerst met zijn ambtenaren te overleggen.

Redelijkerwijs moet in dit verband ruim genomen worden. Soms krijg ik wel eens de indruk dat wethouders over  zo weinig kennis beschikken dat ze vrijwel elke vraag tot technische vraag bestempelen.

Om het stellen van dat soort vragen te vergemakkelijken is Agora in het leven geroepen. Een soort forum waarop je die vragen kunt stellen en de (door de ambtelijke staf) gegeven antwoorden kunt lezen.

Dat forum is toegankelijk voor raads- en commissieleden, zodat iedereen kan zien welke vragen er zijn gesteld en welke antwoorden er zijn gegeven.

Volgens het BOB model is het de bedoeling dat je technische vragen voor een vergadering stelt en niet tijdens een vergadering, omdat er dan teveel tijd verloren zou gaan door het beantwoorden van zo’n vraag.

Wie dat toch doet, loopt het risico door de voorzitter van de vergadering tot de orde te worden geroepen.

Als je dus twijfelt aan de juistheid van een in het raadsvoorstel gepresenteerd feit, dan dien je daarover vooraf opheldering over te vragen. Laat je dat na, dan kunt je die twijfel niet meer tijdens de vergadering tot uitdrukking brengen. Een voorbeeld ter illustratie.

Als je dus wilt weten hoe het bedrag van 1.8 miljoen (restauratiekosten Drommedaris) is samengesteld, dat zal je dat vooraf moeten vragen (het is namelijk niet redelijk te veronderstellen dat de wethouder dit uit zijn hoofd weet).

Hetzelfde geldt voor een simpele vraag als, wanneer en aan wie is er opdracht verstrekt de restauratiekosten te berekenen. Stel je die vragen niet vooraf, dan hoeft de wethouder daar tijdens de vergadering ook geen antwoord op te geven.

Ik vrees dat een meerderheid van onze raadsleden nog niet doorheeft welke beperkingen hun door het BOB model worden opgelegd, want er zijn via Agora nauwelijks nog technische vragen gesteld.

Dit zal tot gevolg hebben dat de op handen zijnde discussie over de restauratie/verbouwing van de Drommedaris nog meer in het luchtledige zal worden gevoerd dan tot dusver het geval is geweest.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Technische vragen.”

 1. Allemaal door de raad zelf aangenomen. Toont haar zwakke kant inzake dit als groot voorbeeld.College heeft voor zichzelf uit minderheid positie een meerderheid gecreerd . Slim gedaan. Maar ik vraag me af of er leden in de raad zijn buiten LQ die dit werkelijk wat uitmaakt

  Like

 2. Wat vaak gebeurt: je wordt bij eerste beantwoording technische vragen met kluitje in riet gestuurd, wilt daar weer op doorvragen maar dat kan niet want wordt ook als technische vraag beschouwd. Commissie en raad moeten zich beseffen dat in een vergadering ALLES gevraagd mag worden.

  Like

  1. Ernstige zaak.
   Voor een goede besluitvorming moeten vragen van raads- en commissieleden zo volledig mogelijk beantwoord worden. Gebeurt dat niet, dan zouden zij ongewild en onbedoeld verkeerde beslissingen kunnen nemen.
   Laten we uitgaan van de goede bedoelingen van de beantwoordende instantie.

   Ernstiger is het als een systeem de oorzaak lijkt te zijn dat onwelgevallige of moeilijke vragen niet correct en in tweede instantie helemaal niet worden beantwoord,
   Geen onderwijzer en/of ouder kan zich dat veroorloven, de politiek dan wel?
   Het leidt tot dufheid, desinteresse en gemakzucht.

   Misschien hebben de raadsleden te snel ingestemd met het nieuwe vergadersysteem.

   Like

   1. Volgens mij is er nooit door de raad ingestemd met het systeem (maar ben weg sinds augustus). Het is in het presidium afgehamerd. Dat mag het presidium overigens maar het wordt mij te makkelijk als schaamlapje gebruikt. Zeker als de oorspronkelijk bedoeling, die ik wel goed vindt, zorgt voor een democratisch gemis.

    Like

  2. Christian,je mag misschien wel alles vragen, maar dat verplicht het college niet tot antwoorden en de voorzitter van de vergadering speelt daar een vrij actieve rol in.

   Tijdens de commissievergadering over LEAN management stelde voorzitter Stomp dat het onderwerp als hamerstuk door kon naar de raadsvergadering. In zijn opvatting waren alle vragen beantwoord en kon men overgaan tot besluitvorming.

   Toen iemand opmerkte dat er bij hem (of leden van zijn fractie) mogelijk nog vragen leefde, wilde hij weten welke vragen dat waren.
   Kennelijk worden tijdens de raadsvergadering geen vragen meer beantwoord die niet vooraf zijn aangegeven.

   Toen een lid opmerkte dat hij niet tevreden was met het antwoord op zijn vraag kreeg hij toegevoegd, dat kan zijn, maar het heeft geen zin de vraag in de Raadsvergadering nog eens te stellen, omdat U dan toch het zelfde antwoord krijgt.

   Klaarblijkelijk is de raadsvergadering alleen nog maar bedoeld om ja of nee te zeggen, eventueel toegelicht met een stemverklaring.

   Dat is allemaal tot daar aan toe, ware het niet dat men voor het stellen van vragen Agora in leven heeft geroepen, een soort van internet forum maar dan alleen toegankelijk voor raads- en commissieleden.

   Dit maakt dat de commissievergaderingen voor buitenstaanders niet meer te volgens zijn, omdat niet alleen over een raadsvoorstel wordt gediscussieerd, maar ook over de vragen die daarover zijn gesteld en de antwoorden die daarop zijn gegeven.

   Like

 3. Dit heeft niets met wethouder Boland te maken maar met een systeem van vergaderen en afspraken over het indienen van vragen waar de meerderheid mee akkoord is gegaan.
  Ik vind het in theorie geen slechte manier om een een scheiding aan te brengen in technische vragen die vooraf gesteld kunnen worden en dat vergaderingen zich dan kunnen focussen op politieke vragen en het onderlinge debat *zover dat daar aan gedaan wordt* maar het gevaar ligt op de loer dat er te makkelijk naar de eerste wordt verwezen als de vragen wat lastiger zijn.

  Waar ik meer moeite mee heb is dat er een uitwisseling is van informatie * vraag/antwoord* die niet openbaar is plus nog een ander afgesloten deel deel waar stukken staan die alleen de raad kan inzien. Dit draagt niet bij aan de transparantie en wekt voor die burger die wel interesse heeft in de lokale politiek of een specifiek onderwerp, een gevoel op dat er iets wordt achtergehouden. Is niet handig of wenselijk.

  Like

  1. Ben het volkomen met Stella eens. Zwakke punt in deze nieuwe techniek is dat Agora, in feite niet anders dan een internetforum, niet toegankelijk is voor gewone burgers. Dat op dat forum geen recht hebben tot het stellen van vragen, maar dat de gewone burger niet het recht heeft om die vragen en antwoorden te lezen vind ik onbegrijpelijk.

   Maar misschien kunt je dat in het presidium aan de orde stellen en hier vertellen welke partijen daar tegen zijn.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: