Te veel gevraagd.

Bokhove en ik verschillen van mening over het bedrag aan besparingen dat je kunt bereiken als je het bestuurlijk apparaat integreert.

In beide gevallen gaat het om schattingen. Daar is op zichzelf niets mis mee. Veel van de berekeningen die de gemeente uitvoert berustten op schattingen en veronderstellingen.

Mijn veronderstelling is, dat bestuurlijke integratie een structurele besparing van 1 miljoen mogelijk zou maken.

Ik stel me verder voor, dat als de inwoners van de SED gemeente voor de keuze zouden worden geplaatst om te kiezen voor handhaven van het bestaande bestuursapparaat (3 burgemeesters, 3 gemeentesecretarissen, 8 wethouders, 3 raadsgriffiers en 51 raadsleden) en 1 miljoen bezuinigen op lokale voorzieningen, of genoegen nemen met 1 burgemeester, 1 gemeentesecretaris, 4 wethouders en 29 raadsleden en NIET bezuinigen op bestaande voorzieningen, men vrij massaal voor het laatste (behoud van voorzieningen) zou kiezen.

Uiteraard zijn onze politici wel zo verstandig om die keuze niet aan ons voor te leggen en praat men liever over de voordelen van een geringe afstand tussen burger en gekozene en niet over de kosten die dat met zich meebrengt.

Hoewel die afstand (met behulp van hedendaagse middelen) aanzienlijk veel kleiner zou kunnen zijn dan in het verleden mogelijk was, maken de gekozenen daar echter niet of nauwelijks gebruik van.

Voor Enkhuizen bedragen volgens de programmabegroting 2013 (blz 6) de bestuurskosten € 2.410.000,-. Als we voor het gemak aannemen dat die kosten voor Stede Broec het zelfde en voor Drechterland iets minder zijn, dan kom je op ongeveer 7 miljoen bestuurskosten voor de 3 gemeenten samen.

Een besparing van 1 miljoen (15%) door het samenvoegen van die besturen lijkt me geen onmogelijke opgave. Ook als je rekening houdt met het feit dat er aan betrokkenen nog geruime tijd wachtgeld zal moeten worden uitgekeerd.

Christian hanteert een andere methode. Hij telt de bruto-salarissen op van vertrekkende functionarissen (exclusief raadsgriffier) op en vergelijkt die met de (hogere) salarissen van de blijvende functionarissen en komt dan tot een verschil van maar € 15.000,- per maand, dus zo’n € 280.000,- per jaar.

Daarmee wil hij “bewijzen” dat een bestuurlijke fusie nauwelijks besparingen oplevert en dus ook niet hoeft te worden overwogen.

Maar dat “bewijs” vind ik nu ook weer te mager. Naast het brutosalaris krijgt elke burgemeester en wethouder standaard een onkostenvergoeding waar een alleenstaande AOWer 3 weken van moet leven.

Daarnaast valt er nog wel meer bestuurlijke franje op te noemen die Bokhove gemakshalve vergeet, omdat het niet past in het bewijs dat hij wil leveren.

Maar wat Christan of ikzelf berekenen is natuurlijk niet zo belangrijk, het gaat er om dat een dergelijke berekening ontbreekt in het rapport dat is uitgebracht over de samenwerking tussen de drie gemeenten.

Het zou mooi zijn als de opdrachtgevers voor dat rapport (formeel de drie raden, maar praktisch de drie colleges) opdracht zouden geven om dat cijfer nu ook eens boven water te krijgen.

Maar dat zal wel teveel gevraagd zijn.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

27 gedachten over “Te veel gevraagd.”

 1. Mooi toch, kunnen we weer over tot de orde van de dag!
  De behandeling van de dossiers SMC en Drom.
  Ben benieuwd welk minzaam antwoord wethouder Boland nu weer gaat geven op prangende vragen, als daar zijn:

  Wanneer wordt het dak van de Drom gerepareerd?

  Wanneer openheid over de onmogelijke zoektocht van De Nijs naar zorgpartijen?

  LEEGSTAND.
  Het SMC, het Witte Hert, de Drom (leeg en lek), De Twee Wezen.

  Straks gevolgd door basisschool De Veste, omdat er een Brede School in de binnenstad moet komen. Nog goede schoolgebouwen slopen en nieuw bouwen in plaats van opknappen.
  Wie verzint het in deze tijd, nu zelfs subsidies voor bibliotheek en schoolzwemmen niet meer betaald kunnen worden? En de (ook in het gebouw geplande) kinderopvang leegloopt.

  Nu ingrijpen gemeente en niet achteraf zuchten, zoals bij het SMC. Je kunt het aan zien komen!

  .

  Like

  1. Het idee is (geloof ik) dat we nog even moeten wachten voordat we de beeldvormendefase in gaan, dan twee weken de tijd krijgen om de oordeelsvormendefase af te ronden, waarna onze raadsleden precies op tijd klaar zijn om op 4 december de besluitvormingsfase te doorlopen.
   Geen paniek dus, onze raadsleden hebben tijdens de Raadsdag geoefend en zijn dus volledig voorbereid.

   Like

 2. Doel van de autonomie 3 college’s/raden is dat net als nu eigen keuzes gemaakt worden. Men nemt het een uitdaging voor de ambtenaren om dan op 1 beleid meerdere alternatieven voor te leggen.

  Ook wordt gesteld dat de efficiency (daar kan je dus alles bij en over verzinnen) , de producten en dienstverlening naar en voor burgers omhoog gaat en de kwetsbaarheid van de gemeenten verminderd.
  Wat mij intrigeert is dat men pas ten tijde van het go or no go moment met een GLOBAAL financieel plaatje komt en dat de OR’s en vakbonden dan pas in beeld komen.Daar zou men wel onrustig van kunnen worden.

  In theorie lijkt me dit niet eens zo’n beroerd idee maar er zijn natuurlijk altijd valkuilen en daar wordt een beetje omheen geschaatst.

  Like

  1. Klinkt me allemaal erg vaag in de oren. Lijkt me verder ook dat je pas ja moet zeggen als er overeenstemming is met OR en vakbonden, anders teken je gewoon een blanco cheque.

   Like

  2. Je zou een document zoals ik eerder postte (idd. van provincie Gelderland in dit geval, geloof ik) ruim van tevoren moeten maken, of het nou om bestuurlijke fusie of samenwerking gaat.

   Like

 3. Het grote voordeel van fusies is NIET kostenverlaging. Ik begrijp niet waarom er steeds gezegd wordt dat degenen die wel een fusie willen, dit willen vanuit dat kostenverlagende aspect.
  Het grote voordeel van fuseren van de SED-gemeentes is een meer integraal beleid op alle beleidsgebieden, en derhalve minder versnippering. Dat komt ten goede aan bijvoorbeeld infrastructuur die nu op dit moment gemeenteoverstijgend is, of economisch beleid, woonbeleid, sociaal beleid etc.

  Like

  1. Ben het met je eens Hans,…. maar ook hier moet ik je even op je (levens)ervaring aanspreken. Het idee is makkelijker te “verkopen” als er met geld en besparingen wordt gesmeten. Het schijnt mensen aan te trekken om goedkoper uit te zijn. In dit geval is wel duidelijk dat die motivatie een leugen is. Hoogst haalbare is dat je meer kan realiseren met dezelfde duiten. Je laatstgenoemde punten vind ook ik belangrijker dan een “besparing”.

   Like

  2. Dat geld voor sommige, grensoverschrijdende gebieden. Daar waar meer maatwerk nodig is, werkt het averechts, zie gemeenschappelijke regelingen. Neem stokpaardje ‘Groot-Westfriesland’, Hoorn wil A, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen B, kan somaar zijn dat DSB (pun intended) het aflegt. Hetzelfde zagen we bij woningbouw. Daar kwam samenwerking niet zo goed uit en *dus* doet iedereen maar zijn of haar eigen ding. Gevolg kan zomaar zijn dat meer groen volgebouwd wordt.

   Like

 4. Ik leg het nog maar een keer uit aan vooral @John omdat die erover begint. Raadsleden hebben GEEN luxe regelingen of wachtgeld maar een maandelijkse vergoeding waar gewoon ook belasting van wordt afgedragen. En aan de WMO wordt helemaal neit getornd of op bezuinigd, daar heeft de raad juist voor gezorgd dat daarvoor een flinke reserve is opgebouwd.

  En dan nog even een zeurdingetje. Als er over ‘de rug van de burger’ bezuinigd moet worden hebben OOK raadsleden daarmee te maken. Laatste keer dat ik checkte waren dat namelijk ook ng steeds gewone burgers.

  Like

 5. Die besparing van een nog nader te benoemen bedrag is natuurlijk altijd welkom. Maar een besparing betekent natuurlijk niet dat het bedrag niet wordt uitgegeven.

  Heeft iemand ook enig idee waar dat geld dan wel aan opgaat?. Volgens mij is dit vergelijkbaar met het verhaal over stoppen met roken. Het geld wat je daarvan overhoudt gaat ook gewoon op aan iets anders.

  Ik voorzie in elk geval geen lastenverlichting als gevolg van een besparing. Maar wie weet krijgen we op een ander vlak meer dienst/zorg voor hetzelfde (belasting)geld? Dat zou ik toejuichen.

  Like

  1. Grappig in dit verband is dat door middel van procesoptimalisatie (LEAN management) de kosten van bepaalde diensten zouden dalen. Omdat die diensten veelal tegen kostprijs doorbelast worden aan de burger (leges) zou je er van uit mogen gaan dat de legeskosten in de toekomst gaan dalen.
   Het tegenovergestelde is waar, men zoekt naar argumenten om die te kunnen verhogen.

   Like

   1. Ja eens, maar LEAN vind ik ook niet zo top. Kostendekkendheid is schaamlapje om lasten te kunnen verhogen. Er zijn wel gebieden waar samenwerking relatief makkelijk besparing kan opleveren. ICT is bekend voorbeeld, omdat overal een server hebben staan in virtuele wereld niet nodig is. Dus het kan wel. Maar het wordt zo slecht onderbouwd.

    Like

 6. Vermoeiende manier van discussieren heb je. Veel omgekeerde psychologie (‘ dan doen ze toch niet’), guilt by association (‘ bewijs leveren past niet in straatje dus..’ en selectief door niet uit te gaan van wat ik eerder schreef. Nog een keer:
  1. Niet principieel tegen maar onder 2 voorwaarden. Eerste draagvlak meerderheid alle burgers. Ik sluit niet uit dat ze net als jij zeggen ‘liever bestuur kleiner dan minder sociale voorzieningen’. Maar dan moet die vraag eerst voorliggen. Niet vrij speculeren.
  2. Een goede onderbouwing. Niet door mij, niet door jou. Laten we wel zijn, jouw natte vinger berekening door 3 keer paar miljoen te nemen is ook teleurstellend. Dat weet je ook, daarom zal het nu 15% zijn. Dat is overigens wat SP al eerder ook zei: http://enkhuizen.sp.nl/bericht/73535/111101-fractie_onze_stellingnames.html stelling 10.
  3. Overigens kun je stellen dat de niet genoemde kosten in ‘jouw voordeel’ zullen zijn, maar dat geloof ik niet. Kijk naar de groottes van griffies in grotere steden, of aantal commissieleden, allemaal met (hogere) vergaderwedde. Ik heb het idee dat je denkt dat dat allemaal 1-op-1 winst oplevert. Een snelle scan van onderzoeken VOORAF laten zien dat er mss. Idd. 10 a 15% te winnen is. Daar moet je alleen wel degelijk kosten voor in elkaar schuiven griffies, bestuurlijke ondersteuning, plus wens grote projecten (iedereen een iPad, want groter, enz.) van af halen. ACHTERAF is het, als ik ‘voorzichtig’ (nee, ik ga geen uitgebreid onderzoek doen), nog ongunstiger, want de aard van Rupsje-nooit-genoeg is dat er vaak snel meer wordt uitgegeven. Kijk bv eens naar volume ambtenarij. Ook wordt steevast vergeten dat de algemene uitkering ook relatief minder wordt, niet ‘gewoon’ de drie bij elkaar opgeteld.
  4. Wel is het niet slim om bestuurlijk wel en ambtelijk niet te fuseren. Ik denk daarom, achterdochtig als ik ben, dat Enkhuizen inderdaad beide eigenlijk wil maar meer niet voor elkaar krijgt. Dat wordt overigens ontkend als je er naar vraagt.
  En dan is er ‘gewoon’ nog boerenverstand. Hoe kan het dat het in de afgelopen decennia, ondanks talloze herindelingen, de bestuurskosten niet navenant gedaald zijn?

  Like

   1. Prima document, kennelijk door de provincie gemaakt en maakt volstrekt duidelijk dat bestuurlijk integratie zinloos is.

    Het nastreven van een besparing op de bestuurskosten is zinloos omdat de besparing die je daar bereikt vrijwel geheel ongedaan wordt gemaakt door een verlaging van de algemene bijdrage. Overheidsfinanciering heeft zijn eigen logica.

    Like

  1. Waar we van mening over verschillen is de vraag hoeveel een bestuurlijke integratie zou kunnen opleveren. Jouw positie daarin is “vrijwel niets”, waarvoor je een aantal feiten aandraagt in de vorm van een spreadsheet, dat ik netjes publiceer.

   Mijn commentaar daarop is, dat je besparing kunstmatig laag hebt gehouden. Bijvoorbeeld door uit te gaan van 6 ipv 8 wethouders die nu in dienst zijn, de standaard onkostenvergoedingen van burgemeesters en wethouders te negeren en ook geen rekening houdt met anders ondersteunend personeel, waaronder raadsgriffiers,

   Als je dat vermoeiend of onbetamelijk vindt, het zij zo.

   Dan de voorwaarden. Om te beginnen het draagvlak onder de bevolking. Dat ontstaat niet vanzelf, zoiets moet je organiseren. Hoewel een meerderheid van de Raad kennelijk voorstander is van een fusie, heeft volgens mij geen van de partijen die voorstander is ook maar de moeite genomen om na te gaan of die opvatting door een meerderheid van de bevolking wordt gedeeld.

   Ik vind dat uiteraard een gemis, omdat je daardoor het risico van een Andijker situatie loopt, waarbij een meerderheid van de raadsleden voor is en een meerderheid van de bevolking tegen. Langbroek heeft daarover op dit blog een aantal opmerkingen gemaakt, maar trapt volgens mij in dezelfde val, door voorstander te zijn van een gehalveerde integratie in de verwachting dat dit in de toekomst zal leiden tot een volledige integratie. Het Europese grondwet scenario dus.

   Voor wat betreft een goede onderbouwing zijn we het natuurlijk eens en dat had je ook kunnen lezen.

   Wat je er vervolgens weer bijhaalt zijn de kosten van ambtelijke integratie. Daarvan had ik al gezegd dat ik enorm sceptisch ben voor wat betreft de financiële voordelen die dat zou kunnen opleveren. Als je wel ambtelijk integreert, maar niet bestuurlijk, dan laat je na wat nog enigszins geld zou kunnen opleveren en zadel je jezelf op met de extra kosten van een ambtelijke integratie.

   Tot slot je opmerking over het boerenverstand. Als je Parkinson en Peter gelezen hebt, besef je dat elke bureaucratie het soort onkruid is dat je bovengronds kunt verwijderen, maar ondergronds vrolijk verder woekert.

   Helaas kan een democratie niet zonder bureaucratie, zodat het enige wat je kunt doen is voortdurend blijven wieden. Doe je dat niet, dan zal de bureaucratie uiteindelijk de democratie overwoekeren.

   Ik heb in het verleden al eens gezegd dat de raadsleden zich te veel lieten ringeloren door allerlei bureaucratische spelregels maar daar was je het volgens mij ook al niet mee eens.

   Like

   1. Nee her vermoeiende staat in de eerste alinea, het leidt van de zaak af.
    Burgers vragen: ja, graag referenda, maar ondanks meerdere moties vanaf 2006 haalden die het niet.
    Voordelen ambtelijk samengaan: ja ook sceptisch maar als het erger ‘kwaad’ bestuurlijke fusie voorkomt, graag (nogmaals, tenzij onderbouwd en draagvlak burgers)
    Laatste: dat kan ik me niet herinneren. Volgens mij was het niet dat maar geloofde ik niet zo in symbolische prinzipenreiterei…of was het nou Don Quichote? 😉

    Like

 7. nou hans die stoeltjes zijn zo lekker dat geen enkel raadslid dat stoeltje opgeeft, daar hebben ze alles voor over!!!! liever bezuinigen over de rug van de burger ( het liefst die burger die zich niet verweren kan ) dan bezuinigen op dat gene wat inderdaad wat oplevert ( je eigen zetel!!! natuurlijk dan ook geen aanspraak maken op die luxe regeling ,de wachtgeld regeling )

  Like

 8. tja dat kan je van geen enkele gemeentraad verwachten ! bezuinigen oke ,maar dan wel over een ander z,n rug natuurlijk ( bijv de wmo ,bzb ,en nog een paar van die makkelijke dingen ) maar zich zelf wegbezuinigen??? dat gebeurt echt niet ,want we zitten te lekker op dat pluche stoeltje , het zal toch gebeuren dat ze zich in de harde realiteit ( zonder corruptie en ellenbogenwerk , en vriendjespolitiek ) moeten handhaven , dan zitten ze zo met z,n alle bij de zielenknijper

  Like

 9. Nog even over de bovengenoemde ambtenaren.interne interimspool.
  Hier was het één en ander te lezen over hoe, wat en wat de voordelen zouden kunnen zijn.
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/arbeidsmarkt-en-carriere/achtergrond/achtergrond/de-opmars-van-de-interne-externen.8500595.lynkx

  De hele insteek van SED is immers onder andere meer slagkracht, de éénpitters vermijden, meer gestroonlijnd beleid waar dat nodig en gewenst is etc. Lijkt mij een prima optie om te onderzoeken:-)

  Like

 10. Die opdracht is meegegeven op de laatste bijeenkomst. Je kan anders natuurlijk nooit een (principe)s besluit nemen als je niet weet wat het gehele proces, de uitvoering etc en gaat kosten en eventueel op langere termijn oplevert buiten dat je dan minder externen als gemeente hoeft in te huren omdat de kennis bij een samengevoegd apparaat in huis is. Ik ga daar dan tenminste wel van uit. De besparing op externe zou je dan moeten afzetten tegen dat gegeven.

  Er liggen nog heel vrel vraagtekens warop antwoord moet komen. het heeft op dit moment weing zin om een oeverloze discussie te gaan voren als er te weinig bekend is. Ik heb wel moeite met de ‘bloedspoed’die men erachter zet. Wil je een goed besluit kunnen nemen moet alle informatie beschikbaar zijn en hebben de raden de tijd nodig om zich een oordeel te vellen. Zelf vond ik de termijn van december voor een principebesluit veel te kort dag.

  Er is trouwens nog een optie die niet onderzocht is en dat is het uitwisselen/uitlenen van die ambtenaren met specifieke kennisaan gemeente waar op dat moment een bepaald onderwerp ter hand genomen moet worden en er geen of te weinig kennis/kunde/mankracht aanwezig is.

  Like

  1. Stella, ik had het hier over de mogelijke besparing die een bestuurlijke samenvoeging zou kunnen opleveren.

   Wat de oeverloze discussie betreft. Om in BOB terminologie te spreken bevinden we ons nu in de beeldvormingsfase. Omdat het wat mij betreft geen kwaad daar ook de mening van anderen bij te betrekken, heb ik het onderwerp ter sprake gebracht op mijn blog.

   Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de overgrote meerderheid van de politieke fracties helemaal geen prijs stelt op meningen van anderen, maar van mening is dat men dit soort van kwesties beter binnen een kleine kring van vertrouwelingen kan bespreken.

   Dat dit het gevaar in zich draagt dat je daarmee verzeilt raakt in een Andijker situatie, (zoals Langbroek die heeft omschreven) is voor de overgrote meerderheid van de raadsfracties kennelijk geen bron van zorg.

   Je hebt volkomen gelijk dat december te kort dag is om een afgewogen oordeel te kunnen geven, zeker als je rekening houdt met het feit dat jullie op het zelfde moment ook nog een oordeel moeten geven over niet onbelangrijke dossiers als SMC en Drommedaris.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: