Afgehaakt

Hans Langbroek meent in een reactie dat ik de Enkhuizer Raad afzeik, omdat ik haar verwijt dat ze nauwelijks aandacht heeft besteed aan de mogelijkheid het bestuurlijk apparaat (bestaande uit 3 burgemeesters, 8 wethouders, circa 50 raadsleden, 3 raadsgriffiers en nog wat ander ondersteunend personeel) wat uit te dunnen.

Volgens hem wilde Enkhuizen wel, maar wilde de anderen niet.

Natuurlijk zijn er in het verleden wat briefjes verstuurd, waar niet altijd even vriendelijk op gereageerd is, maar is dat dan meteen de reden om de zaak dan maar niet serieus te onderzoeken?

Mijn indruk is dat niet alleen de Raad van Enkhuizen, maar alle Raden het prima vinden als de situatie blijft zoals zij is. Gewoon lekker blijven vergaderen over de voorstellen die het centrale ambtelijk apparaat zal gaan voorleggen.

Dat zal op een of andere manier moeten worden aangestuurd. De drie B&W’s zullen daar een belangrijke rol in gaan spelen met als gevolg dat de “speelruimte” voor de drie raden nog verder beperkt gaat worden.

Meer dan vandaag al het geval is, verworden de drie raden dan tot ja-knik instanties. Een soort van Europees parlement waarvoor we wel afgevaardigden mogen kiezen, maar dat als instituut volkomen machteloos staat, omdat de echte besluiten toch worden genomen door de Raad van Ministers.

De gewone burger heeft allang afgehaakt voor wat betreft deze vorm van democratie bedrijven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

14 gedachten over “Afgehaakt”

 1. Het lijkt Curacao wel in Enkhuizen.. ha ha . Lekker hakken er is toch niks meer van te maken. College dat elke dag met hoofdpijn wakker word. Zij hebben zulke zware dossiers laten ontstaan en hopen er straks mee weg te komen.Enkhuizen moest zakelijk(er) bestuurd worden. De zgn groep notabelen welke ze dit uitgelegd heeft is of overleden ,ziek of zakelijk volledig afgeserveerd en likt de wonden. Een raad die haar verantwoording niet/nauwelijks durft te nemen,SMC en Drom als voorbeeld. Een financiele afdeling waar de een na de andere ambtenaar gillend de tent verlaat. Naar elders solliciterende ambtenaren welke nu al weten overtallig te zijn en niet voornemens te zijn enige vorm van prestatie te tonen. Of dit vreemd is? NEE 25 jaar wanbeleid en met de gedachte van “”het komt wel”” is er in ieder geval resultaat.Nu nog even door puffen met z,n alle en de nieuwe bestuurders laten beslissen in de toekomst?Daar is het nog te vroeg voor..

  Like

 2. Ik zal es kort zijn:
  Als er JA wordt gezegd tegen een fusie, zit de club met een overschot aan ambtenaren. Teveel wethouders, te veel raadsleden, fracties etc. Daar moeten er een aantal van weg.
  Iedereen wil uiteraard zijn baantje behouden, dus dit is kansloos.Deze vergaderingen eindigen uiteindelijk in een NEE, en ik ben van mening dat iedereen dit al van te voren weet. Dus hou maar op met interessant doen en “scherts- interesse” voor elkaar tonen.

  Like

  1. De raad van Enkhuizen is voor fusie, maar heeft geleerd dat het niet haalbaar is doordat anderen dat niet willen. Maar de raad an sich heeft zich zelfs meermaals zeer duidelijk uitgesproken vóór fusie.
   Het gaat niet om het aantal raadsleden, wethouders en burries etc, het gaat om de mogelijkheid een geografisch en demografische eenheid ook daadwerkelijk als eenheid te kunnen besturen. Versnipperd beleid op het gebied van bijvoorbeeld wonen, recreëren, economie, infrastructuur, sociale zaken, WMO, werken etc, wordt dan voorkomen.

   Het argument dat groter goedkoper is, is niet waar. Er is in dat opzicht net zoveel documentatie voor als tegen te vinden, en het is maar net wat iemand zelf wil wat hij kiest als bijpassende argumenten. Lekker shoppen in argumenten dus, om het zo te noemen.

   Ik denk dat fuseren beter is, juist vanwege de mogelijkheid een integraal beleid te gaan maken en voeren op genoemde en andere gebieden. De meerderheid van de raad van Enkhuizen heeft dit al op één of andere wijze verwoord.
   Maar voor huwelijken zijn wel meerdere partners nodig. Zeggen dat er alleen een paar briefjes de deur uitgestuurd zijn is letterlijk onwaar, er zijn in de afgelopen jaren in verschillende settings intergemeentelijke bijeenkomsten over dit onderwerp geweest. Maar men komt er niet uit omdat er domweg geen meerderheid te vinden is voor fusie.

   Dan is SETA dus de meest haalbare manier, hoe je het ook wendt of keert.

   Like

   1. De bron van alle beleid is de ambtelijke organisatie. Als je die fuseert maak je automatisch een einde aan de versnippering die je hier terecht signaleert.

    De vraag is alleen, waarom zou je daar met drie bestuurlijke organisaties tegen aan moeten plassen? Of denk je nu werkelijk dat die ambtelijke organisatie voor elke gemeente afzonderlijke beleidsnota’s gaat maken. En zo ja, wat is dan het nut van een fusie van het ambtelijk apparaat, want reken maar dat die fusie het nodige zal gaan kosten.

    Like

    1. Die fusie gaat het nodige kosten, en ook dat grotere ambtelijke apparaat gaat het nodige kosten om in bedrijf te houden. Doordat ze een grotere eenheid in bestuur zijn, zullen allerlei salarisschalen omhoog gaan. Ook zullen noodzakelijkerwijze specialisten in dienst genomen worden die nu alleen projectmatig ingehuurd worden.
     De winst van gemeentelijke fusies ligt nooit in goedkoper worden van het bestuur in z’n totaliteit zelf. Degenen die dat steeds zeggen liegen hun burgers voor. Volgens mij moet je richting de gemiddelde burger gewoon eerlijk zijn waarom je voor of tegen bent, mensen zijn niet achterlijk of zo.

     De winst van fuseren ligt per definitie doorgaans in het een integraal beleid op een groter geografisch, economisch en demografisch aan elkaar verbonden gebied los kunnen laten, en daardoor een stabieler en doordachter geheel als leefgebied voor de burger garanderen.

     Ik denk dat je dit nu komende SETA-model moet gaan zien als een soort LAT-relatie, een Living Apart Together relatie, totdat de schuchterheid van de gemeentes naar elkaar toe over is. En totdat de oude generatie lokale politici (politiek) dood of met pensioen is, en de volgende generatie politici z’n kansen kan grijpen en visies kan waarmaken.

     Wat niet inhoudt dat ik een aantal argumenten tégen schaalvergrotingen ideologisch gezien niet kan invoelen. Ik ben het zelfs met een aantal argumenten sterk eens. Maar soms word je ingehaald door de praktijk van hoe de grote wereld buiten je eigen hoofd en illusies om werkt.

     Like

   2. @Hans
    Beste man….. hoe lang draai jij nu al mee in de politiek om zelf te kunnen concluderen dat de argumenten die je me aandraagt waarom die fusie (nog) niet gerealiseerd kan worden in feite niets meer zijn dan politieke “smoesjes”. Het zijn gerust steekhoudende argumenten. Maar die zijn slinks geformuleerd door ambtenaren die vrezen voor hun baan als gevolg van een fusie.

    De versnippering opheffen die je noemt vindt ik een pluspunt om te fuseren, maar ik denk niet dat een buurtgemeente staat te springen om aan onze openstaande “rekeningen” mee te betalen zoals die van de Drom en dergelijke. In het verleden is ook al naar voren gekomen dat buurtgemeenten niet met Enkhuizen samen willen vanwege ons negatieve banksaldo. Daarnaast wil Enkhuizen veel teveel de hoofdrol spelen in een eventuele fusie.

    De enige reden waarom die fusie er niet komt is: geen meerderheid.
    Maar wat daar nou de werkelijke motivatie van is om nee te zeggen is zeker niet wat in de vergaderingen is genoemd.
    Die argumenten zie ik eerder als de agenda punten voor een gefuseerde gemeente… dat zijn de zaken waar ze een oplossing voor moeten vinden, in plaats van het probleem op te noemen. Dat zal niet meevallen als 3 ambtenaren uit verschillende gemeenten alle drie dezelfde portefeuille hebben. Daar zullen er dan twee moeten verdwijnen om aan een nieuw beleid te komen in plaats van onmin en uitblijvende resultaten.
    Ik heb er een hard hoofd in dat men de gok op de koop toe neemt om ja te zeggen tegen een fusie en wellicht daardoor je eigen baan kwijt te raken.

    Like

    1. Het klopt dat er geen fusie komt doordat er geen meerderheid is. Maar het gaat dan niet om de meerderheid in de Enkhuizer raad. In Enkhuizen heeft een meerderheid zich diverse malen uitgesproken vóór fusie. De door jou genoemde meerderheid is dan een meerderheid in het geheel van alle drie raden bij elkaar opgeteld.

     De open rekeningen vallen wel mee. Stede Broec heeft een véél grotere openstaande rekening inzake bijvoorbeeld het Martinuscollege en asbest, dat gaat om megabedragen. De Drom is peanuts, dat dak en die electrische installatie opkalefateren is feitelijk het enige dat hoeft te gebeuren. De rest inzake dat gebouw gaat om keuzes die je met “Nee, nada, njet, niente, nein, no en non” kunt beantwoorden, en dan ook niets kosten.

     Dat Andijk niet met Enkhuizen wilde fuseren is zelfs nóg vreemder. Enkhuizen heeft deze buurgemeente 2 jaar lang met onze specialisten geholpen de zaak financieel behapbaar te houden. Die samenwerking was in het kader van gaan fuseren. Andijk moest dan eerst financieel geen zwart gat worden voor Enkhuizen, en daar hielpen we graag aan mee.
     Uiteindelijk, toen dat financiële deel voor elkaar was door de ontwikkelingshulp uit Enkhuizen, koos de raad van Andijk, onder in mijn ogen obsessieve leiding van PvdA-fractievoorzitter Jan de Rapper, tégen de wil van een bevolkingsmeerderheid in, om samen te gaan met Wervershoof. En koos dus voor uitgekleed randgebied worden van Medemblik.
     De Andijker raad heeft z’n burgers op gruwelijke wijze verraden.
     Een bewuste keuze, en elk toenmalig Andijks raadslid dat hiermee ingestemd heeft persoonlijk aan te rekenen.

     Like

  1. Mooi gebaar, misschien durven ze daar wel een discussie aan te gaan over dit onderwerp. We hebben in Enkhuizen 9 fracties in de Raad. Men heeft al verschillende keren met elkaar over dit onderwerp vergadert. Er is nog geen partij geweest die zich publieke heeft uitgesproken over dit onderwerp. Dat noemen we dus een transparante en betrouwbare overheid.

   Like

   1. Dat is niet waar. Zie SP blog, en ook in gemeenteraad is dit onderwerp vanaf 2006 meermalen aan de orde geweest. Juist de notabelen willen bestuurlijke fusies, net als jij. Ik denk dat je je te veel laat leiden door het (dis-)functioneren van openbaar bestuur en dan maar denkt ‘dan maar helemaal in elkaar want het kost zo klauwen met geld’. Tja, als dat je startpunt is -emotioneel begrijp ik dat- dan is bestuurlijke fusie top. Je legt dan alleen genoeg bronnen terzijde die laten zien dat het wel degelijk verschil maakt voor afstand burger+politiek. Juist het feit dat die onderzoeken destijds tegen de stroom van de schaalvergroting ingingen maar wel echte stevige dissertaties waren, maakt dat het in mijn ogen betrouwbaarder dan de ‘mening van de straat’ die jij etaleert. Dat jij het er niet mee eens bent, dat is een ander verhaal…

    Like

    1. Mijn verwijzing geldt het nu voorliggende voorstel waarover in besloten overleg al meermalen vergadert is maar waarover geen enkele Enkhuizer partij de moeite heeft genomen haar kiezers over te informeren.

     Dat de notabelen voorstander zijn van een bestuurlijke fusie is, gelet op het voorstel dat ze gedaan hebben, niet juist. Men wil slechts het ambtelijke apparaat fuseren, maar het bestuurlijke apparaat in tact laten.

     Daar zet ik vraagtekens bij. Ik denk dat daarmee een soort schijndemocratie wordt geschapen, waarin de diverse Raden tegen elkaar worden uitgespeeld en de afstand tussen burger en politiek alleen maar groter zullen maken.

     Overigens denk ik niet dat ik in deze het sentiment van de straat vertegenwoordig. Die is veel gevoeliger voor de SP lokroep dat alles weer kleiner en gezelliger moet worden.

     Like

     1. Met ‘mening van de straat’ bedoel ik niet wat de straat vindt, maar een redelijk klinkende argumentatie die niet gestaafd wordt door enig onderzoek. Het doet me denken aan ooit discussie over alcohol. Ik had literatuur review gedaan van journals, de WHO enz. en ze samengevoegd en gaf een -te gedetailleerd- plaatje van de stand van zaken. 1 raadslid zei echter: ik heb al die onderzoeken niet nodig, want die zeggen toch alleen maar verschillende dingen, ik gebruik mijn eigen verstand. En passant werden 1000-en uren onderzoek van tafel geveegd. Natuurlijk zijn onderzoeken niet zaligmakend maar ik vind het niet zo ver gaan om aan te nemen dat als 100 onderzoekers met empirisch onderzoek laten zien dat roken schadelijk is, dat overtuigender is dan 1 iemand die zegt ‘maar mijn opa werd 90 en rookte veel dus…’. Dat bedoel ik met ‘mening van de straat’. Ik snap niet dat je na de drama’s van de jaren 90 weinig kritisch bent op schaalvergroting (nogmaals, OOK bij samenwerking, eerst de voordelen HARD maken daarna pas uitgeven).

      Wat jij schetst over notabelen die mensen tegen elkaar uitspelen: ja, dat zal best en heb ik ook soms ervaren maar dan is de ‘oplossing’ toch niet dat je het aantal mensen die dat kan doen verkleint, ze meer geld geeft, maar de risico’s, het speelveld, de belangen groter maakt, EN de democratische legitimiteit verkleint? Het is nu al onmogelijk om de Veiligheidsregio tot iets te bewegen omdat Alkmaar en Hoorn dat niet willen…DAT is ook bestuurlijke fusie. Dat dat niet gaat gebeuren is m.i. jouw grote aanname, gestoeld op de gedachte dat schaalvergroting werkt omdat het zo ‘logisch klinkt’. Talloze casussen laten het tegendeel zien. En daarbij was het wel degelijk zo dat de notabelen wilden fuseren, en de burger vaak niet. Toch ging het door (EU grondwet anyone?) en de geloofwaardigheid van ‘de politiek’ kwam nooit meer terug. Ook het college in Enkhuizen zou het liefst bestuurlijk fuseren (ik wil liever geen positief plaatje voor je schetsen maar ja), lees alle stukken er maar op na, maar Andijk werd vergeven aan Medemblik, de provincie wou vanuit het landelijke geen verplichting opleggen, in de regio vond niet iedereen het een goed idee (en dat heb je m.i. dan maar te accepteren want dwang werkt, nogmaals, helemaal niet) dus ze doen het hier maar mee. (Waarbij ik, soms wat te achterdochtig, denk dat ze dit als opstapje gaan gebruiken om alsnog bestuurlijk te fuseren. De leuke baantjes komen er toch, ook als het op papier straks ‘goedkoper’ is.

      Maar ook op papier valt dat tegen. Als ik erg in jouw voordeel reken en meeneem dat we van 1 gemeente met 18000 naar 50000 gaan (vaak een startpunt om nog groter te worden). Van 6 wethouders (want ook nu is meer dan 2 wethouders geen verplichting) naar 4 (want 2 is NIET realistisch), meeneem dat alle salarissen en vergoedingen toenemen, alsmede het aantal raadsleden voor de ene gemeenteraad meer is, enz. enz dan bespaar je ‘maar liefst’ 15.000 euro per maand (https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjM2Ss1fEqyfdDJraGc0NjJLbENCclhtZlN6bl94cXc). Het implementeren ervan zal een veelvoud ervan kosten; je klaagde er bij LEAN al over. Dus het is makkelijk gezegd, maar reken maar op weinig voordeel. Financieel. En dan al die nadelen uit ‘Herindeling Gewogen’ die jij maar onzin vindt.

      Like

      1. Mijn opvatting is niet dat schaalvergroting ALTIJD werkt, zoals jouw opvatting niet zal zijn dat schaalvergroting NOOIT werkt. Stede Broec zelf is een fusiegemeente en in mijn ogen een voorbeeld waar schaalvergroting wel heeft gewerkt. Waar we het hier over hebben is een gemeente met 60.000 inwoners. Samenwerking is sowieso noodzakelijk, de vraag is of je aan die samenwerking leiding wilt geven door middel van een centraal bestuur of dat je daar in 3 verschillende besturen over wilt laten vergaderen,

       Ik ben tot dusver niet onder de indruk van het argument dat het democratischer is als je drie verschillende gemeenteraden over dezelfde vraagstuk laat vergaderen.

       Wat je berekening betreft, Je stelt me een teleur. Er zijn geen 6 wethouders, maar 8, verder houdt je geen rekening met de drie raadsgriffiers en ander ondersteunend personeel. En wat te denken van onkostenvergoedingen.

       Maar goed, zelfs al bespaar je maar € 20.000 per maand, dan nog denk ik dat een meerderheid van de burgers dat geld liever besteed aan de lokale sportverenigingen, dan aan het bestuurlijke circus dat onze bestuurders zo graag in stand willen houden.

       Like

       1. Berekening: nee, niet rekenen met 8 want dat er 8 zijn is een keuze er hoeven ook nu maar 6 te zijn. Je doet nu wat met Floriade werd gedaan: spin-off van zoveel miljoen, maar daar moest je afhalen wat er anders toch al aan omzet zou worden gedraaid. Aantal wethouders per gemeente, en minder wethouders door fusie zijn verschillende dingen.

        Ik vind het opvallend dat je geen hoge pet op hebt van bestuurders (begrijpelijk) maar ze wel toevertrouwt dat ze bij een bestuurlijke fusie zullen zorgen voor grote voordelen. Wie gaat dat dan doen, een extern bureau voor veel geld? Die bestuurders zelf, die je eerst nog incompetentie verweet. Je ziet het allemaal veel te zonnig in. Ik zou iig. willen dat dit ‘gevoel’ van dat het wel gaat werken, onderbouwd werd.

        Hoezo ‘zelfde vraagstukken’? De monumenten in Stede Broec? De landbouwgronden van Enkhuizen? De zwembaden in drie gemeentes, waarvan er dan 2 dicht gaan? Bij bestuurlijke fusie gaat die invloed -zie gemeenschappelijk regelingen- geheel verloren. In je argumentatie spring je steeds van het argument ‘de fusie is goed’ naar ‘het bestuur klopt niet en is duur dus dan kun je er beter minder van hebben’ en weer terug.

        Ofwel
        1. Ik zeg: fusie werkt niet;
        2. Jij zegt: alsof het nu wel werkt dan, dat is NIET hetzelfde.

        Ik was er al bang voor dat je zou gaan zitten in de ‘dit is niet compleet’ hoek. Jammer dan, ik ga niet een uur steken in een overzicht dat uiteindelijk afgefakkeld wordt omdat je het niet eens bent met de aannames. Ik zeg alleen dat jouw redenering van ‘ondersteunend personeel’ en dat je daar op zou besparen erg in de buurt komt van de redenering tav. ambtenaren. Kijk dan nog eens naar wat onderzoeken want per inwoner geven grote gemeentes meer uit dan kleinere gemeentes.

        ‘je stelt me teleur’ stelt mij dan weer teleur. Wat een dooddoener.

        Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s