Breien voor Bejaarden

Het college heeft antwoord gegeven op de vraag van Stella Quasten. Laten we het antwoord even onder de loep nemen.

Het college geeft nooit een mening over uitingen in de pers en dus zeker ook niet over de situatie met betrekking tot Welwonen op een website op persoonlijke titel.

Dat het college nooit een mening geeft over uitingen in de pers is natuurlijk niet waar. Men had dit moeten specificeren. Men geeft geen mening als die uiting  in de pers neerkomt op kritiek op het functioneren van de gemeentelijk bureaucratie.

En al helemaal niet als die kritiek afkomstig uit particuliere bron laat men in het tweede deel van deze zin weten.

Eigenlijk is dit geen nieuws, een groot deel van de bevolking weet al sinds jaar en dag dat het bestuur zich doof en blind houdt voor kritiek vanuit de bevolking.

Kritiek mag alleen worden gegeven volgens bureaucratische regels en normen, die het bestuur in staat stelt om haar te manipuleren en filteren, zodat  de verantwoordelijk instanties (en allen die daarbij betrokken zijn) ten allen tijden gevrijwaard blijven van nadelige gevolgen van die kritiek.

We zijn nog niet zover dat men ons het recht op kritiek leveren wil ontnemen (maar wat niet is kan komen), maar laat ons door middel van het antwoord wel weten dat men die kritiek consequent zal negeren.

Ook het tweede deel van het antwoord is tamelijk voorspelbaar.

De gemeente voert zowel bestuurlijk als ambtelijk structureel overleg met Welwonen, waarin de bedrijfsvoering e.d. van de stichting wordt besproken. Wij zijn dan ook overtuigd dat de belangen van huurders met de grootste zorg zijn gewaarborgd.

Het antwoord is duidelijk, wij negeren kritiek vanuit de bevolking, maar overleggen wel regelmatig met elkaar en op basis daarvan zijn wij tot de conclusie gekomen, dat alles koek en ei is.

Het tragisch is natuurlijk dat het overgrote deel van de raadsleden met dit antwoord genoegen zal nemen. Ook zij zijn namelijk niet geïnteresseerd in kritiek vanuit de bevolking tenzij daar een partijpolitiek belang mee kan worden gediend.

Daar is in dit geval geen sprake van, een huurder wordt door de woningcorporatie in de tang genomen. Weliswaar in strijd met het beleid dat de corporatie zegt te voeren, maar wat zou het. Er wordt geen enkel partijpolitiek belang mee gediend door daar op te wijzen.

Waarom zou je de gevestigde orde voor het hoofd stoten door op te komen voor een individu.

Daar zijn politieke partijen nu eenmaal niet voor. Die zijn er om politiek te bedrijven en niet om de bevolking te vertegenwoordigen.

Inhoudelijk kwam de kwestie er op neer, dat een huurder binnen 4 weken gedwongen werd zijn huis te verlaten, terwijl daar geen dwingende noodzaak (althans voor die termijn) voor bestond.

Er was een verzoek van de huurder de woning wat langer te mogen huren om zijn verhuizing beter te kunnen voorbereiden, er was op het moment van uitzetting geen huurachterstand, er was een garantie aangeboden voor de periode daarna. Er was op het moment van de geplande uitzetting zelfs geen nieuwe huurder bekend, maar nee, men  stond er op dat de huurder zijn woning binnen 4 weken zou verlaten.

Welwonen had zonder schade voor zichzelf of wie dan ook iets anders kunnen kiezen, maar men koos er voor om de huurder zoveel als maar mogelijk was te duperen. Ik neem aan dat daar persoonlijke motieven aan te grondslag liggen. Maar dat mag niet, dus onderzoeken we het ook niet, want stel je voor dat het waar is.  Welzijnszorg nieuwe stijl.

Maar goed, het college weet op basis van structureel overleg dat dit niet zo is. Waar dit overleg over gaat weet ik niet maar ik neem aan dat de cursus “Breien vor Bejaarden” uitvoerig zal zijn besproken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Breien voor Bejaarden”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s