Meelezen

Raadslid Stella Quasten heeft naar aanleiding van mijn berichtgeving over de kwestie Goudenregenstraat vragen gesteld aan het college.

Prima zaak. De gemeente heeft namelijk haar verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk afgestoten en ondergebracht bij Welwonen.

De vraag is natuurlijk of zoiets verstandig is geweest. Nu krijg je de situatie dat een stelletje boekhouders van de financiële afdeling mag bepalen of iemand fatsoenlijk de tijd krijgt om een ander huis te zoeken.

Een welzijnswerker van de gemeente zou ongetwijfeld een andere oplossing hebben weten te vinden voor wat in essentie een beperkt financieel probleem was.

Beperkt in de zin dat het nooit een vraag is geweest of de huur wel betaald zou worden, die is altijd betaald en was op het moment van uitzetting ook betaald. Het probleem was dat die huur niet altijd werd betaald op het tijdstip dat zij moest worden betaald.

Dat is inderdaad irritant en daar mag je dus best maatregelen voor nemen, maar de vraag is of je gezien de achterliggende oorzaken (de betrokkene was ZZPer die ook niet altijd regelmatig werd betaald) je vanwege je irritatie moet besluiten iemand zijn huis uit te zetten.

En dan ook nog onder voorwaarden die gewoon onmenselijk zijn te noemen.

Gewoonlijk besteed het NHD ook aandacht aan de vragen die door Raadsleden worden gesteld en dus ben ik benieuwd of dat ook nu zal gebeuren. Van de overige partijen heb ik overigens nog niets gehoord.

Ik heb begrepen dat ze het wel allemaal “meelezen”, maar dat het college het niet gepast vindt dat ze reageren op kwesties die ik aan de orde stel.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Meelezen”

 1. Ja dan blijft er weinig over. Als er toch niets meer te verliezen valt dan toch de pers opzoeken. Paul Gutter leest dit blog ook wel volgens mij. Hij kan toch “jullie” verhaal optekenen. Dan zal WW wel reageren dat ze over individuele gevallen niet communiceren om verschoond te kunnen blijven van enige blaam. Nodig ze in de krant maar uit openlijk te reageren?

  Waar zitten in dit verhaal de belangen? Connectie tussen buurman die drie jaar terug de familie weg wilde hebben en iemand van/bij WW? Blijft voor mij vreemd dat alleen op basis van “te late” betalingen maar zonder achterstand iemand zijn huis uitgezet kan worden. Is er een gemeentelijke ombudsman of klachtencie.? Andere raadsleden dan Stella moeten toch ook iets kunnen en willen doen? Enige haast lijkt me geboden!

  Hoe hebben ze een ander huurcontract kunnen krijgen met deze voorgeschiedenis? Moet ook borg vooruit betaald worden? WW heeft waarschijnlijk ook nog borg in depot staan? Of is dat al verrekend? Blijft een raar verhaal waarbij ik het gevoel hou dat er iets “niet klopt”.

  Like

  1. Frank, misschien komen de werkelijke belangen die er spelen nog eens boven water maar voorlopig houd ik het nog even op de formele lezing die er door Welwonen wordt gegeven en wacht ik op hun reactie. Die zullen tegenover mij niet geven, maar wellicht kan het NHD in dat opzicht wel iets bereikten.

   Pogingen om iets terug te draaien hebben geen zin. Er is een huurcontract voor tenminste 2 jaar getekend, daarna bestaat wellicht de mogelijkheid weer van Welwonen te huren. Het heeft er dan ook alle schijn van dat men de betrokkene een “lesje” heeft willen leren.

   Alleen over de reden waarom blijft men vaag, achterstallige betaling kan (gezien het beleid dat men zegt te hebben) eigenlijk niet de reden zijn. Bovendien moeten we niet vergeten dat de mogelijkheid tot huisuitzetting eigenlijk een “gelukje” je was dat Welwonen in de schoot werd geworpen.

   Haar oorspronkelijke eis, ontbinding van de huurovereenkomst wegens onregelmatige betaling was immers afgewezen. Het feit dat de rechter een proefperiode gelastte en dat net in die proefperiode de werkgever van de huurder failliet ging, bood Welwonen een unieke kans om alsnog haar gelijk binnen te halen.

   Toen de huurder begin mei Welwonen liet weten dat hij de huur niet op de afgesproken tijd kon voldoen stapte men met dit “bewijs” van in gebreke blijven vrijwel de volgende dag naar de rechter, die (ik zei het al eerder) weinig anders kon doen dan vanwege dat in gebreke blijven toestemming te geven de huurovereenkomst te ontbinden.

   De reden van het in gebreke blijven speelt op dat moment geen enkele rol meer, of zoals de advocaat van de huurder het uitlegde, als de reden was geweest dat je was doodgevallen, dan nog had de rechter niets anders kunnen doen.

   Dus de rechter had geen keus. Welwonen wel, ze had vanwege de bijzondere omstandigheid waarin de huurder verkeerde en die haar was uitgelegd NIET naar de rechter kunnen stappen.

   Ze had de huurder ook meer tijd kunnen geven om naar vervangende woonruimte te zoeken. Beide keuzes heeft ze doelbewust niet gemaakt.

   Like

    1. Over de krant heb ik niets te zeggen Frank, alleen over mijn blog ben ik de baas. Gelukkig beschik ik nog over voldoende materiaal om nog een tijdje te kunnen blijven schrijven. Er komt nog veel meer boven water.

     Like

 2. Beste Gelatenheid, op basis van humaniteit was de eis tot ontbinding van de huurovereenkomst al (onder voorwaarden) afgewezen. Die voorwaarde was, dat er een proeftijd van een jaar was opgelegd, waarbinnen er tijdig moest worden betaald.

  Toen dat (om redenen die ik hier eerder al schetste) niet lukte (faillissement werkgever) stapte Welwonen als een haas naar de rechter om er op te wijzen dat de huurder in gebreke was gebleven om aan de gestelde voorwaarde te voldoen. De rechter kan dan niet anders dan vaststellen dat er inderdaad niet voldaan was aan de voorwaarden die hij had gesteld en zijn oordeel daarop baseren.

  Humaniteit is in dat stadium geen punt van overweging meer.

  Welwonen ging niet per ongeluk naar de rechter. Men wist donders goed wat men deed. Men wilde ontbinding van de huurovereenkomst en zag haar kans schoon.

  Ik heb zelf ook geen slechte ervaringen met Welwonen, maar moet ik om die reden mijn mond houden als ik zie dat anderen op uiterst onheuse wijze worden behandeld?

  Of Draaisma wel of niet blij zal zijn weet ik niet. Kan me ook niet zoveel schelen. Ik beschik over de email waarin hem omstandig wordt uitgelegd wat de oorzaken van een en ander waren. De brief die hij als reactie daarop schreef heb ik gepubliceerd en spreekt voor zichzelf.

  Ik neem aan dat niemand hem gedwongen heeft om op een dergelijke hardvochtige wijze te reageren. Daarnaast weigerde hij ook om de betrokkene (die uiteraard redelijk in paniek was gelet op de gang van zaken) te ontvangen.

  Maar achter dit alles gaat natuurlijk nog iets anders schuil, iets dat door Welwonen nadrukkelijk wordt ontkent. Logisch, want als dat boven water komt hebben ze helemaal geen poot om op te staan. Dan blijkt hun beleid gebaseerd te zijn op achterklap en rancune.

  Nu hebben ze tenminste nog een vonnis waar ze zich op kunnen beroepen.

  Like

 3. Voor Welwonen zal dit op humane gronden een kluif worden bij de rechter. Gezien deze in de crisis met veel zwaardere gevallen geconfronteerd worden. Een rechter in deze zal waarschijnlijk de bewoner in het gelijk stellen en tijd geven om tot een compromis te komen. Zaak is wil je als WW deze publiciteit hebben/krijgen? Ik denk het niet gezien het feit Welwonen op mij een goede indruk maakt. Wat Frank bovenstaand ook schrijft .In gesprek gaan en een compromis sluiten. De huur is toch betaald? Misschen dat een van de raadsleden kan bemiddelen. Ik denk dan aan Mevr. Quasten omdat dit degene is die op dit forum tenminste reageerd. Wethouder Kok ? Dhr Draaisma is afwezig heb ik begrepen? Dan zal deze niet blij zijn bij terugkomst . Denk dat het dan namelijk niet zover was gekomen.

  Like

 4. Lijkt me verstandig als bewoner juridisch advies in te winnen. De maatregel lijkt mij onevenredig zwaar ten opzichte van de overtreding ondanks dat het al juridisch is dichtgetimmerd. Toch weer in gesprek gaan met Welwonen alvorens publiciteit te zoeken in media.

  Like

  1. Frank, hoger beroep kansloos. De voorzieningenrechter zou zeer waarschijnlijk uitstel van executie hebben verleend omdat Welwonen geen enkel belang had bij een snelle executie. Maar waarom weer honderden euro’s uitgeven aan rechtsbijstand als je ook zelf kunt vragen of je uitstel van executie kunt krijgen.

   Dat heb ik gedaan, maar men weigerde. Alleen als er een huurcontract kon worden overlegd was men bereid tot enige uitstel.
   Anders gezegd, als betrokkene er niet in geslaagd was om voor 17 juni een huurcontract te produceren dan zou de woning op die datum worden leeggeruimd, was een gezin met 2 jonge kinderen gewoon op straat gezet en zou de huisraad in de container zijn beland. Zouden die kinderen niet elders zijn onder gebracht, dan zou jeugdzorg worden ingeschakeld.

   Uiteraard beschik ik over het schriftelijk bewijs om een en ander te staven.

   Uiteindelijk slaagde men er in om voor de 17de een huurcontract voor de nieuwe woning te overleggen en werd er uitstel verleend tot 7 augustus.

   Een gesprek met Welwonen heeft tot dusver niet anders opgeleverd dan dat men voortdurend heeft gewezen op hun recht om dit te doen.

   Die brief waarin men zichzelf probeert vrij te pleiten heb ik integraal gepubliceerd. https://pimsep.wordpress.com/2012/07/30/huisjesmelker/

   Mijn buurman heeft geen contact met de media gezocht. Pas nadat ik me er zelf van overtuigd had dat Welwonen niet wilde meewerken aan een uitstel van executie heb ik om toestemming gevraagd om over deze kwestie te mogen schrijven op mijn blog. Had men dat uitstel wel verleend, dan denk ik niet dat ik over deze kwestie zou hebben geschreven. Verder denk ik niet dat mijn blog al beschouwd wordt als een onderdeel van de reguliere media, al zou ik dat graag anders zien.

   Dat Stella Quasten voldoende vertrouwen heeft in mijn berichtgeving dat ze naar aanleiding daarvan vragen stelt aan het college waardeer ik dan ook bijzonder. Of het NHD daar ook aanleiding toe ziet valt nog te bezien, voor hetzelfde geld zwijgt men de kwestie gewoon dood, omdat er ten aanzien van hooggeplaatste personen nogal pijnlijke conclusies zijn te trekken.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: