Verkroppen

In het NHD van vanmorgen een nieuwe notabele die steun moet verlenen aan de plannetjes van wethouder Boland. Ditmaal de brandweercommandant. Ook volgens hem moet de Raad een nieuw besluit nemen wil de Drommedaris behouden blijven voor cultureel gebruik.

Terwijl het de raadsleden gewoonlijk strikt verboden is zich met de “uitvoering” bezig te houden (taak van het college) heeft hij kennelijk inzage gekregen in het uitvoeringsplan en komt hij tot de opvallende conclusie dat de Raad een nieuw besluit dient te nemen. Toevallig dezelfde opvatting die Boland naar buiten brengt.

Even terug in de tijd. De wethouder heeft de Raad voorgesteld een bedrag vrij te maken voor renovatie van de Drommedaris.

Dat bedrag (1.2 miljoen) berustte volgens de wethouder op een betrouwbare raming.

Ik neem aan dat er destijds ook overleg is geweest met onze lokale brandbestrijder over de uitvoering van dat renovatieplan en er zijn (bij mijn weten) toen geen waarschuwende woorden vernomen.

Toen het krediet voor de renovatie binnen was, kwam er een nieuw verzoek van de wethouder. Laten we onderzoeken of er niet meer mogelijk is dan alleen maar renovatie. Ook het daarvoor gevraagde krediet (€  175.000,-) werd door de Raad ter beschikking gesteld.

Dat is uiteindelijk weggegooid geld gebleken omdat de revitalisatie (verbouwing) uiteindelijk niet binnen de daarvoor (door de Raad) gestelde kaders kon worden gerealiseerd.

De Raad besloot vervolgens zich te beperken tot renovatie. Of die wel of niet geheel kan worden gerealiseerd binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet, is een kwestie van latere zorg. Het zal niet de eerste keer zijn dat het college door tegenvallers bij de uitvoering om aanvullende kredieten vraagt.

Maar dat is natuurlijk wat anders dan het in diskrediet willen brengen van het eerder genomen Raadsbesluit, zoals dat door de wethouder, het stichtingsbestuur en nu ook de brandweercommandant gebeurd.

Kennelijk kan men niet verkroppen dat onze democratische instellingen niet de besluiten nemen die zij zich wensen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

10 gedachten over “Verkroppen”

 1. @cb.
  Als burger heb ik ervaren dat de gemeenteraad een prima uitvoerbare beslissing heeft genomen inzake de Drom. De wethouder’s motivatie om zijn hele plan door te voeren is idealistisch, en de motivatie van de raad om achterstallig onderhoud en reparatie onmiddelijk te verrichten en de rest van het plan (voorlopig) niet te doen, is realistisch.

  Ik vind het plasserig van de wethouder om naderhand in de krant te zeggen dat in jullie amendement de manier en de kosten ontbreken, en dat het daardoor onzeker is wat het toekomstig gebruik van de Drom is.
  Wat mij betreft is dat toekomstige gebruik overeenkomstig met het huidige gebruik. Gewoon muziek, dans, toneel en cabaret… lezingen, feestjes, jazzfestival. Dus dat kan geen argument zijn.
  Hij kan ook niet zeggen dat de raad “dat knippen” ook niet wilde, want zolang ik dit onderwerp volg heb ik bijna geen andere geluiden uit de raad gehoord dan dat het goedkoper moest.
  Volgens mij zijn jullie (de raad) heel duidelijk geweest, en precies zoals je zegt: glashelder.
  Als ie meer wil dan nu is aangeboden, dan weet hij dat er aan een voorwaarde voldaan moet worden. Dat kan ie niet, en legt vervolgens “de schuld” bij de raad. Wat een kinderachtig mannetje, zeg. Onbegrijpelijk dat een man met zo’n gebrekkig charisma zo’n topbaan kan hebben.

  Like

 2. Ach…. Is nu de brandveiligheid ineens in gevaar?

  Ik heb geen zin om je te irriteren, Pim. Ik heb vanmorgen in “duimen draaien” mezelf verhelderd over hoe ik de gang van zaken ervaar na het besluit van de gemeenteraad om de Drom niet te verbouwen. Ik sta achter het besluit van de gemeenteraad.

  Deze “move” waarover dit artikel gaat kon ik niet expliciet voorspellen, maar dat er na de poll op Internet nog wel een tweede, derde, meerdere argumenten gelanceerd zouden worden om de verbouwing alsnog aan te bevelen was wel te verwachten. (over een andere boeg gooien)
  Mag ik van jou een bevestiging ontvangen dat dit soort acties door mensen zoals ik als irritant wordt ervaren?

  Ik ben 1 ding vergeten te verhelderen, en sta me toe dat nu te doen.
  Deze laatste actie is een blijk van wat ik betitel als “niks doen”. In dit geval wordt een instituut ingeschakeld waar we allemaal respect voor hebben. De Brandweer. Nu gaat een wethouder zich proberen te verschuilen achter het oordeel van een professional om brand te voorkomen. Of in geval van brand het slachtoffer aantal te reduceren tot NUL (sorry voor de hoofdletters). Dus die verbouwing is noodzakelijk (pfffff) Het is gerust goed bedoeld, maar de motivatie van de initiatiefnemer is niet conform de motivatie van de brandweer commandant.

  Ik zal heel eerlijk toegeven dat ik nu iets heel lulligs en onfeitelijks ga zeggen, maar het zal niet anders kunnen. Het is nogmaals mijn sarcasme, maar ook de realiteit.
  We moeten ten eerste zoveel mogelijk gehandicapten en rolstoel-bezoekers op de eerste verdieping zien te krijgen met behulp van de lift. Mocht er dan onverhoopt brand uitbreken, dan is de werking van de lift het eerste wat ermee ophoudt, volgens de brandveiligheid voorschriften. Wat gaan we nu doen? Alle rolstoel-bezoekers het raam uit gooien? Misschien moeten we op het landje van top ook maar een val-kussen installeren voor het geval dat?

  In afwachting van meerdere pro-argumenten verbijf ik…. maar ik zal tot de dood ons scheidt mijn mening blijven geven. Mijn afkeur is niet gericht op jouw persoontje. Jouw blog is mijn enige mogelijkheid om blijk van mijn mening te ventileren, en te toetsen aan de rest van de lezers. Ik hoop dat we dat kunnen blijven doen in dienst van de gemeenschap met oog op het welzijn van onze gemeenschap.

  Like

  1. In bijlage van 2010/2011 is aangegeven dat zowel restauratie als veiligheid voor 850k geregeld kan zijn. Of die gegevens klopten niet (een doodzonde) of ze klopten wel en is het niet nodig om te dralen. Het valt me tegen dat dit wel gebeurt. (*half onderweg naar Southampton*)

   Like

   1. @cb… Jou ga ik missen. Ik heb mijn politieke interesse in Enkhuizen voor het grootste deel aan jou te danken. (off topic) … Je hebt echt je best gedaan. Mooie resultaten behaald. Vragen gesteld, en je voor de “kiezer” geïnteresseerd.
    Ik wens je alle geluk toe in je nieuwe “passie”. Ik heb bewondering voor je. Good luck buddy!

    Like

   2. En dat nog wel door een wethouder die meerdere malen tijdens een vergadering verzucht dat hij niet beslist, maar slecht datgene uitvoert wat de Raad beslist. Behalve als hij het niet met de beslissing eens is kennelijk.

    Like

  2. @ Robert. Je bent zeker niet de enige die zich ergert aan het voortdurende gedraai van de voorstanders. De irritatie daarover heeft inmiddels ook de Raad bereikt. Het gewoonlijk zeer behoedzaam formulerende raadslid Arno Noorman (CU) gaf (tijdens de laatste raadsvergadering) duidelijk blijkt van zijn ongenoegen over de telkens weer wisselende argumenten van de wethouder.

   Uiteraard mag de brandweercommandant de voorzieningen opsommen welke er volgens hem getroffen moeten worden alvorens hij bereid is een nieuwe gebruiksvergunning te verlenen. Maar hij treed buiten zijn competentie als hij eist dat de Raad daarover een nieuw besluit moet nemen. Dat is een zuiver politiek standpunt, dat wordt aangehangen door de wethouder, maar naar ik aanneem betwist zal worden door een meerderheid in de Raad.

   Ik ben me niet bewust dat ik zoveel pro argumenten heb aangevoerd, ik erken echter wel het recht van mensen om zich te organiseren om ergens voor te pleiten. Het stichtingsbestuur heeft dat (overigens met ruimhartige financiële steun van de gemeente) niet onaardig gedaan.

   Mijn blog lijkt de enige plek te zijn waar mensen een tegengeluid kunnen laten horen. Daar wordt tot op dit moment nog maar spaarzaam gebruik van gemaakt, maar wie weet wordt dat in de toekomst wat beter. Je blijft hier in ieder geval welkom, al garandeer ik niet dat ik het altijd met je eens zal zijn.

   Like

   1. back @ Pim: @ pim: Wat je nu zegt is me wenselijk. Dialoog. Ik verbied je op voorhand me te zeggen dat we ooit in debat waren.
    Je hebt geen pro-argumenten aan mijn schenen gelegd, ..je hebt mijn mening wellicht verkeerd opgevat. Da’s mijn schuld. Ik heb me in te korte bewoording geuit, en me “te laat” pas duidelijk verklaard. Ik ben daar zelf de schuld aan, ik heb aanvankelijk informatief TE gebrekkig gereageerd. En ik heb gemopperd zonder uitleg. Ik heb me naderhand verklaard.
    Even terzijde: Wat ik zeg is wel mijn mening, en mijn vorm van spreken is puur PVV. Bot, kort en fantasierijk. Die partij Komt in de raad terecht als onze zittende partijen zich blijven gedragen als het slachtvee van het college. Ik ben van mening dat het ook zonder PVV kan.
    In het geval Drom blijkt dat onze gemeenteraad niet onweerbaar is. Dat is zonder PVV inbreng prima gelukt. Dat stemt me. De partij waar ik op heb gestemd doet niet eens mee, en de partijen waarop ik niet stemde doen wat ik wil… Ik schaam me bijna.

    In zake de Drom is het alsmaar spannend geweest… Het is niet over. Blijkbaar.
    Jij en ik hadden al een meningsverschil over de verbouwing, maar dat gaat puur over de datum. Tot dusver is het 1-0 voor mij. Jij voorspelde me een verbouwing hoe dan ook. Die verbouwing komt er ook gerust wel, maar niet eerder dan wanneer de 80% op tafel ligt, en wat wij nu ervaren is dat tegenstanders van het raadsbesluit met andere argumenten die 80% deal willen omzeilen om toch eerder aan bod te komen. En dat moet niet gebeuren.
    Tot de eerst volgende verkiezingen…. Ze is nu al bezig argumenten te verzamelen voor de de volgende aanval (verkiezingen)… Please …doorzie het spel.
    We kunnen niet genoeg rucht geven aan deze kwestie. Wees en blijf tegenstander totdat aan het oordeel van de raad is voldaan.

    Like

   2. Ik vind het knap en logisch dat stg Drom voor pleit. Ik vind het echter taak college om goed te besturen. Soms wordt de bal bij raad gelegd (als impopulaire beslissingen), soms wil het college het zelf doen. Dat gebeurt soms op ‘subtiele’ manieren, zoals bij het restaureren: nu wordt uitvoering zogenaamd moeilijk omdat we niet precies de plannen, de kosten enz. zouden weten. Wat een onzin, de wethouder meldt zelf steeds dat we over het WAT gaan en niet het HOE. WAT we willen is glashelder. Daar kan nu wel een woordspelletje over worden gespeeld, waarmee zijdelings nog even wordt gezegd dat de raad onzinnige en onuitvoerbare beslissingen neemt, maar ALLE betrokkenen weten wat bedoeld wordt. Maar nu is dat opeens een keer niet genoeg en moeten wij, een taak waar duizenden euro’s aan gespendeerd zijn en worden, het complete plan maar even overleggen. Iets wat de wethouder al jarenlang niet wil, jawel zich verschuilend achter “de raad wou dat knippen ook niet”…… Dit is dralen om het dralen.

    Like

 3. ik moest dinsdag bij het stads kantoor zijn en zag ze staan, twee wagens sterk ( ze doen duidelijk niet aan carpolen zoals het gepeupel doet ) maar zoals ik eerder gezegd heb ,Boland zal zich in alle bochten wringen om het stichtingsbestuur tegemoet te komen

  Like

 4. Opmerkingen waren: vluchttrap moet breder en noodverlichting. Beiden zijn in de o.a. genoemd in amendement LQ en SP. Elektrische installatie en trappen en met een beetje fantasie laten we de brandmeldinstallatie ook onder de elektrische installatie vallen en anders onder de o.a.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: