Nieuwsgierig

Begin april stelde Hans Langbroek een tweetal vragen over het innen van parkeerboetes van buitenlanders.

Daarmee loste hij een eerder op dit blog gedane belofte in.

Ik had hem er namelijk op gewezen dat de suggestie van wethouder Kok, dat die boetes op grond van overeenkomsten met buitenlandse overheden normaal werden geïnd, niet op waarheid berustte.

Mijn informatie was namelijk, dat het staand beleid was, dat dergelijke boetes niet werden uitgeschreven, omdat de inning onmogelijk was, dan wel dat de kosten daarvan zo hoog waren dat het innen van een boete meer kostte dan het opleverde.

En als ik zo iets weet, dan is het redelijk te veronderstellen dat de verantwoordelijke wethouder het ook weet.

Waaraan je dan weer de pijnlijke conclusie kunt verbinden dat de wethouder er kennelijk geen probleem mee heeft om raadsleden onjuist en onvolledig te informeren.

Dat laatste is echter een politieke doodzonde en niet zonder reden. Het verschil in kennisniveau tussen dagelijks bestuur (B&W) en degene die haar moeten controleren is zo groot, dat van een effectieve controle alleen maar sprake kan zijn als raadsleden er blind op kunnen vertrouwen de de aan hun verstrekte informatie volledig en correct is.

In vrijwel alle gevallen ontberen de raadsleden namelijk de kennis en mogelijkheid om de aan hun verstrekte informatie op hun juistheid te beoordelen.

Wethouder Boland heeft dat in het verleden nogal dwingend geformuleerd door op kritische vragen te antwoorden. “Ik heb het vertrouwen van een meerderheid van de Raad en dan MOET U er van uit gaan, dat hetgeen ik U vertel juist is”.

Je mag het oneens zijn met de opvattingen van een wethouder, maar je mag nooit twijfelen aan de juistheid van de beweringen waarmee hij die opvattingen staaft.

Kortom, twijfelen aan de juistheid van de beweringen van een gezagsdrager ligt nogal gevoelig.

Gelukkig is er altijd nog een ontsnappingsclausule voor politici. Niet dat ze die graag gebruiken, want het komt neer op de erkenning dat ze iets niet wisten.

De termijn waarbinnen de vragen van Langbroek beantwoord hadden moeten zijn is inmiddels verstreken. Mogelijk heeft dat te maken met zijn tweede vraag, die ik zelf een beetje onzinnig vind.

Je kunt van een wethouder van een kleine gemeente niet verwachten dat hij acties gaat ondernemen die er in resulteren dat Enkhuizer parkeerboetes wel in het buitenland kunnen worden geïncasseerd.

Maar dat neemt niet weg dat ik nieuwsgierig ben naar het antwoord op zijn eerste vraag.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: