Vriendjespolitiek

Het charmante aan de opvattingen van wethouder Boland is natuurlijk dat hij voortdurend beweringen doet die vervolgens niet uitkomen, maar die er zelden toe leiden dat hij zijn opvattingen wijzigt

Zo verkondigde hij bij de aankoop van de Uilenbanen dat hij datzelfde jaar nog een eerste bieding verwachtte op de door hem “vrijgespeelde” grond. Ook vroeg hij een extra krediet voor een verbouwing van de Drommedaris omdat die volgens hem kostenneutraal kon worden uitgevoerd.

Verder verzette hij zich tegen de bouw van een permanente kleedkamers op de Immerhorn, omdat daar wellicht ook woningbouw kon plaatsvinden en hield hij tot op het allerlaatste moment vol, dat de Nijs wél zou voldoen aan hetgeen er in de bestuursopdracht stond vermeld.

En dan is er natuurlijk de kwestie Burgwal. Boland laat vandaag het NHD weten dat hij de uitspraak van de rechter accepteert.

Ogenschijnlijk een nobel gebaar, maar feitelijk erkent hij daarmee dat hij gedurende 7 jaar een burger de voet dwars heeft gezet op basis van ondeugdelijke argumenten.

Zijn respect gaat echter niet zover, dat hij ook zijn eerder ingenomen standpunt loslaat.

Als de regels niet toestaan dat er in een schuur gewoond mag worden, dan verandert hij eenvoudig de regels. Zoals hij de regels met betrekking tot de Drommedaris en het SMC inmiddels heeft aangepast. Als Boland zichzelf een doel heeft gesteld en vervolgens blijkt dat dit doel niet bereikt kan worden dan vervangt hij zonder aarzelen de oorspronkelijk doelstellingstelling in een nieuwe. Uiteraard onder de luidde toejuichingen van een meerderheid van de Raad.

Omdat Boland ooit heeft bedacht dat er in een schuur best gewoond mocht worden, ook al staan de bestaande regels dat niet toe, blijft hij bij zijn opvatting. Probleem is echter dat er niet alleen een wijziging moet komen in de bestemming, maar dat er ook nog bouwvoorschriften zijn waar aan moet worden voldaan.

We moeten daar niet te licht over denken.

Om daar aan te kunnen voldoen werd aanvankelijk een verbouwing van € 20.000,- noodzakelijk geacht, maar omdat dit toch iets (ondanks de door de gemeente toegezegde bijstand) te begrotelijk werd geacht, zijn ook die regels aangepast aan de draagkracht van de betrokkene en gaat het nu alleen nog om het ondoorzichtig maken van een raam en een verbetering van de ventilatie.

Althans dat begrijp ik uit de brief die Boland aan de betrokkenen heeft gestuurd.

Kortom er zijn weliswaar regels en bouwvoorschriften, maar die gelden niet voor iedereen in gelijke mate. Voor deze vorm van beleid hebben we een goed Nederlands woord.

We kwalificeren het gewoonlijk als vriendjespolitiek.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

11 gedachten over “Vriendjespolitiek”

 1. Dit narcistische gedrag van de wethouder word gewoon getolereerd door…….
  Er zal zo snel mogelijk een einde aan dit college moeten komen . Maar ja het zit zo lekker op dat pluche .

  Like

  1. Over vriendjespolitiek gesproken denk ik terug aan de tijd met de verkoop van de grond voor de bouw van de fruittuinen aan de bevriende instantie van de gemeente Met daar aan gekoppeld het houden van een referendum waar 9 van de 10 geen idee hadden waar ze voor stemden .
   Nu speelt het zelfde met het pakhuis van Ruiter(paktuinen) Er waren enkele particulieren gegadigden die het wilde verbouwen tot een woonhuis maar volgens de gemeente zat er geen woonbestemming op.Maar wat komen er nu 3 appartementen en wie mag dit begeleiden juist ook weer die zelfde vrienden.( Je past gewoon even het bestemmingsplan aan ) Over vriendjes politiek gesproken.Dan komt er nog bij het parkeren op eigen terrein 3 of 4 plaatsen Jammer is wel dat de mensen die er gaan wonen geen parkeervergunning krijgen of passen ze dat gewoon even aan wat ze uit komt

   Like

 2. Het lijkt wel of de wethouder koste wat kost gelijk wil hebben, ook al moet hij daarvoor allerlei rare bokkensprongen uithalen. Hij wil misschien herinnerd worden, als de bestuurder, voor wie geen zee te hoog ging en die nooit bak(x)zeil haalde. Maar de (Burg)wal zal ook nu het schip wel keren.

  Wel jammer dat de bemanning van de gemeenteraad nooit eens muitend optreedt en een rode kaart uitdeelt aan deze wethouder. Een witte vlag is ook goed.

  Like

 3. heel goed Feike. Wethouder Boland ziet het naar mijn idee juridisch niet goed. De bestuursrechter is heel streng als het om handhaving van de regels gaat. Als iemand daarom vraagt, moet dat ook gebeuren. Je kunt als college alleen maar gedogen als er a) concreet zicht is op legalisatie of b) handhaving onevenredige gevolgen heeft in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. A) betekent dat er een ontwerpbestemmingsplan moet zijn waarin de overtreding wel past. B) betekent in de praktijk dat het maar gaat om een zeere kleine overtreding (gebouw is bijvoorbeeld 2 cm hoger dan mag). Beide uitzonderingen zijn in dit geval niet aan de orde. Er is geen ontwerpbestemmingsplan en het gaat ook niet om een onbeduidende overtreding. De kans is daarom heel groot dat als het gedoogbesluit (opnieuw) juridisch wordt aangevochten, het college weer in het ongelijk wordt gesteld.
  Het is vooral jammer dat het college bereid is,eindeloze juridische spelletjes te spelen.

  Like

  1. Prangende vraag is natuurlijk, wat probeert het college met het spelen van deze (verder vrij kansloze) juridische spelletjes te verbergen?
   Het kan niet alleen maar incompetentie zijn dat hen daartoe aanzet.

   Like

   1. Wat het college hiermee wil bereiken, weet ik natuurlijk niet (zeker). Mijn inschatting is dat het college gewoon op de makkelijkste manier van deze kwestie af wil. Ik denk dat wethouder Boland ook wel weet/vermoedt dat het gedoogbesluit uiteindelijk niet houdbaar is, maar hij wint daarmee wel tijd. Ondertussen kan er dan worden gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad waarin de bewoning wel is toegestaan. Voordat de juridische procedure over het gedoogbesluit is afgerond, ligt er dan opeens een nieuw ontwerpbestemmingsplan op basis waarvan het college opnieuw kan volhouden dat er geen aanleiding is voor handhaving. Dat nieuwe bestemmingsplan gaat er echt wel komen half 2013 omdat de gemeente anders geen bouwleges meer mag heffen en dat zal het college niet laten gebeuren. Proberen tijd te rekken in afwachting van een nieuw bestemmingsplan is een vrij standaard trucje. Voordat alle juridische strijd over dat nieuwe bestemmingsplan is geluwd zijn we al snel weer een paar jaar verder en wie weet hoe de wereld er dan uitziet

    Like

    1. Ok, een zeer waarschijnlijk scenario dat je hier schetst, maar dat verklaart nog niet de weerzin die er bij het college kennelijk bestaat tegen het verzoek van een burger om tot handhaving over te gaan van regels. Gekwetste ijdelheid? Onvermogen het eigen ongelijk te erkennen?

     Welke les valt hieruit leren? Dat degene die het waagt het college de voet dwars te zetten er op moet rekenen tot in lengte van dagen door ditzelfde college te worden achtervolgd?

     Waarom schrijft Boland dat de verschillen tussen gemeente en van der Leek onoverbrugbaar waren, terwijl vast staat, dat verschil van mening slechts bestond uit een verschil over het tijdstip waarop het Hoger Beroep diende te worden ingetrokken.

     Als ik het goed heb begrepen zal het gedoogbesluit worden aangevochten in Kort Geding waarover binnen 4 weken een uitspraak valt te verwachten.
     Je kunt dan wel de uitkomst van de bodemprocedure willen afwachten, maar tussentijds zul je toch gehoor moeten geven aan de voorlopige voorziening. Allemaal geld en tijdverspilling.

     Like

     1. Waarschijnlijk vond de wethouder de verschillen onoverbrugbaar, omdat hij niet over de brug wil komen. Over de brug komen met nederige excuses en een schadevergoeding voor beide buren. Want uiteindelijk zijn beiden benadeeld door de gemeente.

      Maar integendeel, het college weet van geen ophouden. En de raad staat er bij en gedoogt het, geheel volgens de regels. Ook niet verwonderlijk, want wie het waagt kritische vragen te stellen, wordt met pek overgoten.
      Maar de veren worden dan weer niet uitgedeeld, die houdt het college voor eigen gebruik.

      Like

 4. Toch werkt zo’n overheidsinstelling wel efficient.
  Een schuur wordt illegaal bewoond Gevraagd wordt aan de deskundige gemeente
  wat de bestemming is.
  Die vraag kost tonnen gemeenschapsgeld en 7 jaren ,,deskundig overleg met advocaten en ministeries en uiteindelijk een gerechtelijke uitspraak,
  Nog niet gesproken over de emotionele schade.
  Na vele vergaderingen de eindconclusie;
  De schuur blijkt een schuur te zijn en de bewoning is illegaal.
  Alleen nu officieel illegaal.
  Daar moet je voor geleerd hebben.,

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s