Prestige project

Wat me ook altijd ontroert is wanneer Boland roept (zoals tijdens de laatste commissievergadering) dat de Raad hem iets heeft opgedragen.

Zo heeft de Raad hem opgedragen de Drommedaris te verbouwen tot een cultureel centrum van formaat en ook voor wat SMC betreft gold er ook een bijzondere bestuursopdracht.

Formeel heeft hij natuurlijk gelijk, maar evenzeer geldt, dat vrijwel alle de suggesties voor dit soort opdrachten afkomstig zijn van het college in de vorm van een raadsvoorstel. In vrijwel alle gevallen stemt een raadsmeerderheid in met hetgeen er door het college wordt voorgesteld.

De omschrijving die (in mijn ogen) dan ook dichter bij de werkelijkheid komt is dan ook, dat de Raad niet zozeer een opdracht aan het college geeft, maar instemt met een opdracht die het het college voor zichzelf heeft geformuleerd.

Een subtiel, maar niet onbelangrijk onderscheid, omdat het college graag de handen in onschuld wast als zij er niet in slaagt om een door haarzelf bedachte opdracht tot een goed einde te brengen.

De SP plaatst op haar website een analyse waarmee ze aantoont  dat dit (voor wat betreft het SMC) tot tweemaal toe niet is gelukt en dat men dank zij de motie Boland (pardon de motie Slier,Wijchers,Visser) nu bezig is aan zijn derde opdracht.

Als ik me niet vergis, had het college haar opdracht voor het SMC zo geformuleerd dat men (formeel gezien) de opdracht niet eens aan die andere geïnteresseerde (Scholten) had kunnen gunnen en moest de voorzitter van het college er zelfs aan te pas komen om een meerderheid voor het collegevoorstel te bewerkstelligen.

Een college dat tot tweemaal toe er niet in slaagt om haar voorstellen door derden uitgevoerd te krijgen levert natuurlijk broddelwerk, maar dat geldt niet alleen voor het SMC. Dat geldt ook voor de Floriade en de Drommedaris. Dat komt niet omdat de Raad onmogelijke opdrachten verstrekt, maar omdat het college (in haar pogingen iets “groots” te verrichten) de realiteit nogal eens uit het oog verliest.

De derde en hopelijk laatste poging van Boland om nog te redden wat er te redden valt, zal de gemeente ongetwijfeld geld gaan kosten. In de zin dat het geheel minder zal opleveren dan men oorspronkelijk had verzonnen.

Het zij zo, maar daar staat dan waarschijnlijk tegenover, dat de geldverslindende verbouwing van de Drommedaris dan ook niet door zal gaan.

Die heeft de eeuwen getrotseerd zonder dat het een cultureel centrum was, dat zal niet anders worden als ook dát prestige project wordt afgeblazen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: