Collegepoedels

Geen vragen

In mijn vorige bericht besprak ik de eis  van de gemeente richting bewoner Burgwal. Die kwam er op neer dat hij zijn vonnis diende te verscheuren, dan zou de gemeente het door haar ingestelde Hoger Beroep intrekken.

Op 23 januari reageert de bewoner (via zijn advocaat) formeel op het voorstel van de gemeente. Hij verklaart zich bereid zijn handhavingsverzoek in te trekken, MITS de gemeente haar hoger beroep zou intrekken. Geen wereld van verschil dus.

Niettemin doet Boland op 9 februari een raadsbrief uitgaan waarin hij stelt, “Uit de reactie van de rechtsbijstand adviseur van 23 januari 2012 op ons voorstel
blijkt dat een gezamenlijke oplossing niet haalbaar is. De standpunten van partijen liggen te ver uiteen om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.”

Pardon? Te ver uiteen? De bewoner, spuugzat van het procederen tegen de gemeente, is bereid de voornaamste eis van de gemeente in te willigen maar wenst uiteraard de zekerheid, dat de gemeente het door haar ingestelde Hoger Beroep intrekt. Wat vormt hier eigenlijk het grote verschil.

De bewoner Burgwal vraagt driemaal schriftelijk om opheldering, maar krijgt daarop geen antwoord.

Waarom probeert Boland  in zijn raadsbericht verschillen uit te vergroten die er in werkelijkheid niet zijn. In mijn eerdere bericht “Arrogant en rancuneus” geef ik daarop een antwoord. Men is waarschijnlijk tot het besef gekomen, dat het feitelijk niet ter zake doet of bewoner Burgwal wel of niet zijn handhavingsverzoek in trekt.

Nu uit het vonnis is gebleken dat bewoning van de schuur illegaal is, blijft de gemeente geen andere keus daar tegen op te treden, ongeacht of de bewoner daar wel of geen verzoek toe doet.

[Overigens trekt tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag Boland nog steeds in twijfel of er sprake is van illegale bewoning, zodat we mogen concluderen dat de man buitengewoon hardleers is.]

Maar hoewel Boland, tijdens dezelfde commissievergadering, pontificaal verklaard, dat in geval van illegale bewoning de gemeente zal optreden, gaat het hier blijkbaar om een situatie waarbij men dat (kost wat het kost) wil vermijden.

Eerst door te ontkennen dat er sprake is van illegale bewoning. Vervolgens, als ontkennen niet meer kan, door in Hoger Beroep te gaan. En als duidelijke wordt dat dit een feitelijk een onhaalbare missie is, neemt men zijn toevlucht tot een nieuwe maatregel, namelijk een onderzoek naar de mogelijkheid tot legalisatie van de bestaande situatie.

Dit onderzoek heeft, net als een Hoger Beroep, een opschortende werking, wat inhoudt dat de uitvoering van een vonnis nog even kan worden uitgesteld.

Tegelijkertijd heeft Boland nog op geen enkele wijze duidelijk weten te maken welk gemeentelijk belang er mee gediend is dat er tot legalisatie wordt overgegaan.

Een poging tot legalisatie  houdt in, dat er een geheel nieuwe procedure gevoerd zal moeten worden, waarin de bewoner Burgwal uiteraard bezwaar zal maken tegen het voornemen van de gemeente.

Gelijktijdig wordt de bewoner Burgwal economische schade toegebracht, omdat zijn huis, vanwege de lopende procedure minder verkoopbaar zal blijken te zijn.

Daarbij komt, dat bij mijn weten, er op dit moment geen sprake is van bewoning van de schuur en dat het niet waarschijnlijk is dat dit in de de nabije toekomst  zal veranderen.

Uit het optreden van Boland kan dus niets anders worden opgemaakt dan dat hij een belang nastreeft, waarover hij niet wenst te praten en waarvan evenmin kan worden vastgesteld dat het een gemeentelijk belang is, maar waarvan het volstrekt duidelijk is dat de bewoner Burgwal daar het slachtoffer van dreigt te worden.

Een van de belangrijkste taken van volksvertegenwoordigers is er op toe te zien, dat de overheid de haar gegeven macht niet misbruikt voor het nastreven van persoonlijke doeleinden. Van die taak lijken de volksvertegenwoordigers van de gemeente Enkhuizen nauwelijks doordrongen te zijn.

Alleen  SP, PvdA, LQ, en CU/SGP hadden zich in eerste instantie aangemeld om het woord te voeren in deze kwestie, maar lieten zich naar mijn overtuiging veel te makkelijk de mondsnoeren door de combinatie de Jong/Boland.

De overige partijen VVD/D’66, NE, CDA en GL toonden helemaal geen belangstelling en vervulden de rol van toehoorder.

Het is dat de Jong zijn haardos niet mee heeft anders zou je hem (gelet op de rol die hij speelde) makkelijk tot collegepoedel kunnen benoemden. Van der Pluim loopt in dat opzicht (juist vanwege zijn haardos) een groter gevaar.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Collegepoedels”

 1. ach ik kan hier weer van alles zeggen ! maar dan valt iedereen weer over me heen omdat het niet netjes genoeg is ,en zo praat je niet tegen een Wethouder !!
  nee op deze manier werkt het wel??? ja knikken en nee schudden op commando?? enigste die er nog iets over zegt is cristiaan ( maar die staat even aan de zijlijn geloof ik ) DE rest stelt al helemaal niets voor ,
  dat geld niet alleen voor dit artikel maar voor bijna alle
  welk raadslid durft het aan om de media op te zoeken met het verhaal over de Enkhuizer wethouders??
  antwoord is al bekend !!! niemand

  Like

 2. Toen twee jaar geleden wethouder Boland op uitnodiging kwam kijken in de Molenweg,sprak ik hem aan op een feitelijke onjuistheid in zijn antwoord aan de raad. Zijn reactie, als u twijfelt aan mijn integriteit, ga ik nu meteen weer. Mijn antwoord was, dat ik niet aan zijn eerlijkheid twijfelde, maar dat het antwoord niet de waarheid was, en als hij wegging dit zijn eigen keuze was. Na deze ontmoeting heb ik de uitspraak, twijfelt u aan ….. nog ettelijke keren uit de zelfde mond kunnen optekenen. Ik kwam er achter dat het een doeltreffende methode van de wethouder was om een anders denkende de mond te snoeren.
  Inzake de kwestie van het gezondheidscentrum Molenweg, kan ik de belangen van de gemeente nog wel begrijpen, alhoewel ik het spel van list en bedrog moeilijk kan verteren. Maar dit valt in het niet in vergelijking, van hoe er inzake de Burgwal met het leven en welzijn van een rechtgeaarde burger van Enkhuizen wordt omgegaan. De zwijgende raadsleden verdienen in mijn ogen eerder de titel van Farizeeërs dan van volksvertegenwoordigers. Ik heb van der Leek leren kennen als een integere burger van onze stad. Het gedrag van de wethouder in deze durf ik misdadig te noemen. Ik moet dan ook weer denken aan een uitspraak van mijn vader, die luide: Waak voor mensen die het woord eerlijkheid steeds in de mond nemen.
  Wethouder Boland roept bij mij het verhaal op van DE GEEST VAN ACHAB. (voor de raadsleden met de C ongetwijfeld bekend.1 Kon.16:29­-34.)

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s