Arrogant en rancuneus

Warhoofd

In de Raadsbrief van Boland waarin hij de Raad informeert over de stand van zaken rond de Burgwal 2 staat onder meer.

In overweging 10 van de uitspraak stelt de rechtbank dat er sprake is van strijdig gebruik en dat het college in beginsel bevoegd en gehouden is om te handhaven. Dit is slechts anders, als er zicht op legalisatie is of als handhaving onevenredig is in verhouding tot de te dienen belangen. De rechtbank stelt verder dat het college dit niet heeft onderzocht en dat alsnog zal moeten doen.

Hiermee wordt dus bevestigd, dat de gemeente niet alleen bevoegd, maar ook gehouden is te handhaven. De gemeente probeert zich aan die plicht tot handhaving te onttrekken door Burgwal 2 te vragen zijn verzoek tot handhaving in te trekken, maar dat is uiteraard onzin.

Strijdig gebruik is strijdig gebruik en als je als gemeente daar kennis van draagt, dan behoor je daar tegen op te treden. Of het nu gaat om strijdig gebruik van een burgemeester, wethouder, raadslid of van een willekeurige burger. Althans dat is de theorie, in de praktijk lopen de dingen nog al eens anders en daar kan onze burgervader over mee praten.

De rechtbank geeft echter wel twee mogelijkheden aan waarmee je handhaving nog even kunt uitstellen. Namelijk, als er zicht is op legalisatie, dan wel dat handhaving onevenredig is in verhouding tot de te dienen belangen.

De gemeente is verplicht beide mogelijkheden te onderzoeken, indien zij zich aan haar verplichting tot handhaven wil onttrekken. Wil ze dat niet, dan hoeft er verder ook niets onderzocht te worden.

Boland doet voorkomen alsof het hier gaat om een door de rechtbank opgelegde verplichting tot onderzoek. Dat is niet het geval, die verplichting bestaan alleen als hij er voor kiest niet te handhaven. Primair gaat het dus om een keuze en uit die keuze (niet handhaven) volgt dan een verplichting.

Boland heeft van der Leek inmiddels laten weten dat de gemeente de mogelijkheid tot legalisatie overweegt.

Net als zijn “nadere”overeenkomst met de Nijs, rijst hier de vraag, welk gemeentelijk belang daarmee wordt gediend.

Welk belang heeft de gemeente er bij dat een procedure in gang wordt gezet, waarbij een schuur tot woning wordt verklaard? Gaat dat gelden voor alle schuren die zich in de gemeente Enkhuizen bevinden?

Mag straks elke schuureigenaar zijn schuur inrichten als woning om daar, ik noem maar even wat, onderdak te bieden aan  een groep buitenlandse werknemers? Een uiterst profijtelijke mogelijkheid, waar ongetwijfeld talloze schuureigenaren gebruik zouden willen maken.

Anders gezegd, begrijpt Boland wel goed waar hij mee bezig is. Of gaat het hem er slechts om (net als de dreiging met hoger beroep) een inwoner onder druk te zetten opdat hij maar doet wat de gemeente van hem verlangd. Ook al is dat een volstrekt nutteloos verlangen.

Immers, het intrekken van een verzoek tot handhaving (wat Boland als eis heeft gesteld) vrijwaart de gemeente niet van  haar plicht tot handhaving.

Ik vrees dat het laatste het geval is. Men heeft verloren, en in plaats van zich tegenover de betrokkene te verontschuldigingen en een financiële schadeloosstelling aan te bieden blijft men zoeken naar mogelijkheden om hem de voet dwars te kunnen zetten.

Arrogant en rancuneus, maar te vrezen valt, dat een meerderheid van de Raad uit het zelfde hout is gesneden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Arrogant en rancuneus”

 1. Ook al is dit onderwerp helemaal mijn ding niet, wil ik er toch graag mijn mening over geven.
  Ik vind het ronduit bizar dat een B&W zich zo enorm bemoeit met de toestand van een woning.
  Ik noem het express “toestand”, want volgens mij gaat het hier eerder over een verborgen doel.
  Ik heb begrepen dat de betreffende schuur dermate aan het huis vastzit, waardoor er niet door de buitenlucht gelopen hoeft te worden om de ruimte te bereiken.
  Nou en?
  De ruimte schijnt ingericht te zijn waardoor je er kunt toeven….Nou en?….
  Volgens mij is het pas interessant geworden om er over te gaan zaniken toen bleek dat niet de bewoners er toefden, maar een stel gastarbeiders… Ook dan zeg ik: Nou en?.
  Ik kan net zo goed tijdelijk een slaapkamer aanbieden aan een gastarbeider en mijn toilet en keuken met die persoon delen. Dat maakt niet dat ik een hotel ben..of een opvangcentrum.
  Ik ken tal van mensen die de schuur hebben ingericht als hobbyruimte, waar bier wordt gedronken, vrienden worden ontvangen en onderhouden, gedart, er worden vinyl plaatjes afgespeeld op een grammofoon…dat maakt die ruimte niet ineens een kroeg.
  Deze Burgwal-kwestie kan ik niet anders ervaren als een vorm van “burgertje pesten”… Maar het blijkt nog erger: Het ambt van een rechter wordt ook nog es betwijfeld. Ik vind het om die reden heel goed dat dit onderwerp royaal aan bod komt op deze site, want eigenlijk is dit onbestaanbaar.
  Het college kan niet enerzijds zich vastklampen aan de wet, en anderzijds een formele uitspraak van een rechter conform dezelfde wet in twijfel trekken. Wat voor koers is dit?. Naderhand nog een bod proberen te doen inzake een geschil wat al is beslecht door de rechterlijke macht, getuigt van disrespect aan het adres van een rechtbank.
  In het verleden van deze site heb ik het B&W wel es een stelletje hufters genoemd. Dat vond een lezer niet netjes gezegd…. Ik heb toen een fictief verhalend antwoord gegeven over hoe je tot de conclusie kan komen dat je het woord “hufter” in de mond gaat nemen.
  In deze Burgwal-kwestie hoef ik niet eens aanspraak te maken op mijn creatief verhalende wijze van uitleggen.
  Elk B&W lid die mijn reactie heeft gelezen, raad ik aan om over te gaan tot de orde van de dag en deze (terecht) verloren zaak te laten rusten …zoals het hoort. Er is nog zoveel te doen. Er is niet maar 1 burger van Enkhuizen blij als je mijn raad opvolgt. Er zijn nog zo’n 17.000 anderen die het ook leuk zouden vinden als je je weer es zou gaan inzetten voor zaken die de hele gemeenschap dienen.
  “Mens erger je niet” spelen doe je thuis maar, en ga daar de regels maar proberen te veranderen als je niet kan winnen.
  Ik zal mijn beschuldiging nog maar eens verder nuanceren: Professioneel is het B&W bij tijd en wijlen een stelletje hufters… Daar komt als gevolg van deze kwestie boven op dat het charisma van de leden om deze mooie stad te mogen besturen neerkomt op niets anders dan: Een stelletje stumpers!

  Like

 2. ga er maar van uit dat geen enkel raadslid er openlijk op aan gaat dringen dat er iets veranderd ( is natuurlijk niet politiek correct ), dat ze allemaal in de zeik worden genomen ? dat hebben ze niet door !
  netjes vraagje stellen , in de zeik worden genomen ( de wethouders gebruiken wel alle truken ,legaal of niet ) maar wel netjes politiek correct blijven , want anders zouden de wethouders wel eens kwaad jou kant op kunnen kijken !!! netjes en beleefd en kruiperigheid is belangrijker dan voor de kiezer op te komen !!!

  Like

 3. Pim, mijn complimenten voor het analyseren van de verachtelijke raadsbrief/NHD van Boland. Ik hoop dat je inspanningen voldoende zijn, om de raadsleden die het beleid van dit college gedogen, van hun medeplichtigheid te overtuigen. Het is voor mij toch een raadsel waarom de meeste raadsleden het lef ontberen om inhoudelijk op de stellingen te reageren. En als ze dat niet op dit blog doen, ok, maar op de meeste websites zie of hoor je ook geen enkele reactie. Wat zijn dat voor zich zelf volksvertegenwoordiger noemende muppets. Bij elke confrontatie met de raad, vraagt Boland weer om meer tijd, die hem steeds gegeven wordt. De raad moet er toch vanuit kunnen gaan dat na het definitieve afhaken van Wilgaerden, het apparaat van Boland tijd genoeg heeft gehad om de overeenkomst met de Nijs op de gevolgen te toetsen.Nee, ze laten zich weer afschepen met allerlei kulpraatjes. En als er iemand dan wel het lef heeft om nog lastig te doen is daar altijd onze burgemeester nog om adjudant te beschermen.
  En dan te weten dat alle SMC ellende begonnen is de dag na een bezoekje van de burgemeester aan de fractievergadering van de parkeerpartij Nieuw Enkhuizen.

  Like

  1. Feit is wel, dat het merendeel van de Raadsleden zichzelf blijven opsluiten in het eigen kliekje en stilzwijgend blijft toezien hoe een gewone burger het leven zuur wordt gemaakt.
   Zelfs nadat hij door de rechter in het gelijk is gesteld.
   Liever dan het eigen verstand te gebruiken luistert men naar de onzin verhalen die hun door het college worden ingefluisterd en worden ze boos als je daar wat van zegt. Treurig.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s