Evangelie

Wat het schrijven over de Enkhuizer gemeentepolitiek zo leuk maakt is natuurlijk de boeiende combinatie van autisme en vriendjespolitiek, die diep geworteld is in de Enkhuizer bestuurscultuur.

Het is daarmee een nimmer opdrogende bron voor inspiratie, die het bijhouden van een blog over de gemeentepolitiek tot een peulenschil maken.

Apostel Boland

Neem nu het akkevietje op de Burgwal. In essentie gaat het hier om de vraag of iets een schuur of een woning is.

Op grond van een redenatie, die ik gemakshalve maar even het evangelie van Eenkoorn noemt, is de gemeente tot de conclusie gekomen dat “de schuur” een woning is.

Het was (en is) een boute bewering die zelfs tegenover de rechter gedurende lange tijd is volgehouden, maar helaas (voor de gemeente) het evangelie van Eenkoorn is tot dwaalleer verklaard.

Een schuur is een schuur en geen woning.

Je zou denken dat daarmee het geschil uit de wereld is, maar nee. Wethouder Boland (portefeuille uitstel en rookgordijnen) wil zijn dwaalleer nu voorleggen aan een nog hogere rechter, in de hoop alsnog zijn gelijk te krijgen.

Daarmee zijn uiteraard kosten gemoeid, maar wat zou het, de burger betaald.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat de eigenaar van de schuur er geen enkel belang bij heeft dat zijn “schuur” tot woning wordt verklaard.

Wat is dan in hemelsnaam het belang van de gemeente om dat toch te willen bewijzen?

Helaas moet ik daarop het antwoord schuldig blijven. De kwestie is namelijk in een besloten bijeenkomst met de gemeenteraad besproken. Dat is een veelbeproefd middel in de Enkhuizer politiek.

Het besluit tot aankoop van de Uilenbanen en de aanloop tot de kandidaatstelling voor de Floriade hebben hetzelfde traject doorlopen. Geen agenda, geen notulen, maar vervolgens (als donderslag bij heldere hemel) wel een besluit.

De verbijstering van de VVD/D’66 over de gemeentelijke stellingname is inmiddels wat weggeëbd en veranderd in begrip. PvdA en SP, evenzeer verbijsterd,  sputteren nog wat na.

Het probleem is natuurlijk, dat onze helden op sokken in de gemeenteraad zich al te gemakkelijk laten overtuigen door de sprookjes die hun (in besloten vergaderingen) worden verteld.

Dat is geen incidenteel probleem, maar een structureel probleem en zo lang dat probleem blijft bestaan, zal ik er over blijven schrijven.

In volgende berichten wat meer details over het evangelie van Eenkoorn en zijn apostel Boland.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

43 gedachten over “Evangelie”

 1. Chipshol. Guus Kouwenhoven. etcetera allemaal al jaaaaaaren aan het rechten tegen overheden. Hoger beroep en nieuwe rechters enz enz . In EH fam. van Der Leek ,dit moet je toch willen. Maar ik verzeker een ding. Hier krijgt de burger in EH tabak van. Dit college heeft zichzelf verheven boven alles.

  Like

 2. Zo, wat een reacties! Dit is een schrijnend dossier waar de oplossing simpel is: geen hoger beroep, bestemming gewoon schuur (en toekomstige gevallen in principe ook tenzij nette procedure wordt gevolgd), raam dichtmaken, handhavingsverzoek ingetrokken. Klaar.

  Like

  1. Lijkt erg veel op het slimmigheidje dat Bolland heeft bedacht om alsnog zijn gelijk te halen en waar jullie in de besloten vergadering over hebben gesproken.

   Intrekken van handhavingsverzoek lijkt me voor de betrokkene geen goed idee. Daarmee verklaard hij in essentie een uitspraak (die in zijn voordeel is uitgevallen) nietig.

   Mocht de situatie (die nu stabiel is) zich in de toekomst wijzigen, dan staat van der Leek opnieuw met lege handen. Moet je niet willen als raadslid.

   Bovendien blijft daarmee een belangrijke oorzaak van dit probleem, een zich halsstarrig opstellende
   ambtenaar, onbesproken. Daar mogen (jullie als Raadsleden) het natuurlijk niet over hebben, maar dat mag ik dan weer wel.

   Overigens wel opmerkelijk dat dit zo ongeveer de enige reactie is die betrekking heeft op de inhoud van het bericht.

   Like

   1. Correct, als van der Leek z’n verzoek om handhaving intrekt staat hij met lege handen omdat de uitspraak van de rechter gebaseerd is op dat verzoek om handhaving. Het is niet slim om dat verzoek in te trekken, integendeel zelfs.
    Nu is de gemeente degene die met lege handen staat, ondanks dat gesuggereerd wordt van niet. De rechter is duidelijk, en het hoger beroep van de gemeente zal echt niet afwijken van de al gedane uitspraak. Terecht dus!

    Waarschijnlijk trekt de gemeente aan het kortste eind, en dan is het volgens een collegelid nog lang niet over. Dát is pas een vorm van intimidatie naar een burger die dan tweemaal uitgesproken in z’n recht staat toe… Een overheid die dan nog doorgaat richting die burger zet zichzelf dan wel enigszins te kakken denk ik, en ik moet nog maar zien hoe dat dan afloopt.

    Like

    1. BTW, ” handhavingsverzoek intrekken” hoeft helemaal niet. De uitspraak van rechter geeft al een exit nl. dat handhavingsverzoek er wel is, maar gemotiveerd niet gehandhaafd wordt (zeg maar ” gedogen” )

     Like

 3. 1 – Wat betreft de entiteit John: die noem ik nergens bandiet, slechts een schreeuwlelijk met een masker. Dat is van mij zeker geen op de persoon spelen. Er is namelijk geen persoon, doch alleen een schimmige stem die zélf wel degelijk op de persoon speelt.
  Met op de persoon spelen dan in de zin van mensen afzeiken op de persoonlijkheidseigenschappen en onbenoemde integriteiten ipv op zaken die gedaan en uitgevoerd worden.

  2 – Broodje aap speelt zich wel degelijk bij meerderen af, zo te lezen. Bij mij op vier verschillende pc’s van verschillende herkomst, ongeacht gebruikt IP-adres of substituut.

  3 – Verder heeft terecht niet ieder raadslid zin om z’n tijd te spenderen aan eindeloze internetdiscussies met per definitie het gevolg dat hij op z’n integriteit afgezeken wordt. Je kunt alles aan anderen wijten, maar de realiteit is dat het hier rustiger wordt. Ook qua voorheen regelmatiger reageerders.
  Niet alles ligt altijd aan anderen. Dat heeft niets te maken met ergens niet tegen kunnen, maar heel gewoon met ergens geen zin in hebben.

  4 – En last but not least: er zijn raadsleden die bij zaken betrokken zijn waar ze mensen mee helpen of bijstaan, die geen behoefte hebben daarmee op iemands website in de openheid te treden. Het gaat ze gewoon om de zaak zelf, en internet speelt dan geen rol.
  Uitgaande van hoe daar op deze site mee omgegaan wordt, zijn de handelingen van die raadsleden feitelijk zinloos. De bevolking, volgens jou vertegenwoordigd door de schimmige stem “john”, velt z’n oordeel toch wel in het negatieve.

  Like

  1. Hans, het is een heel ander onderwerp dan een schuurtje maar ik vind dat je in je recht staat ten aanzien van punt 3 en 4. Dat duimpje up is dan ook van mij.

   Like

 4. Als het waar is dat er in een besloten stiekeme vergadering beslissingen zijn gevallen, vind ik het normaal dat de aanwezigen vervolgens zwijgen over die betreffende vergadering. Ik zeg niet dat het netjes is om zo’n vergadering te hebben, maar als je afspreekt om er buiten de vergadering geen uitlatingen over te doen dan moet je je daar aan houden, of per direct de zaal verlaten.
  Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben is hoe deze zaak is ontstaan. Er zijn 100-den mensen die een schuur aanbouwen. Waarom is er dan maar 1 persoon in conflict met de gemeente?

  Over de waarschuwing op dit blog: Thuis krijg ik de waarschuwing nooit, op mijn werk waarschuwt de PC me precies zoals Hans heeft beschreven.

  Like

  1. Stiekem is volgens mij niet het juiste woord. Feit is wel dat sommige onderdelen in beslotenheid worden voorbereid, waardoor de uitkomst vast staat en de openbare behandeling het karakter krijgt van een toneelstukje dat wordt opgevoerd.

   Like

  2. Robert, over het ontstaan van het conflict.

   Als je naast iemand woont die beschikt over een schuur en die wil inrichten als logement voor (bijvoorbeeld) hier werkende Poolse werknemers, dat stelt het je misschien gerust, dat hij de bestemming schuur alleen kan wijzigen in bestemming woning door middel van een verzoek tot wijziging bij de gemeente.

   Dat stelt jou in ieder geval in staat om bezwaar te maken tegen die voorgestelde wijziging in bestemming.

   In deze kwestie bestond er een perceel met bestemming woning annex bijgebouw.

   Omdat het bijgebouw (door middel van een gang) verbonden was aan de woning, stelde de gemeente zich op het standpunt, dat een bestemmingswijziging (waartegen men protest tegen zou kunnen aantekenen) niet noodzakelijk was en het geheel mocht worden aangemerkt worden als zijnde een woning.

   Deze zienswijze is inmiddels door de rechter verworpen, waartegen de gemeente (pro forma) in beroep is gegaan.

   Like

 5. Maar an sich over het geval met die schuur zelf: in mijn ogen is het sowieso schandalig dat zoiets zich 6 jaar lang kan voortslepen op kosten van de burgers en de betreffende burger.
  Een burger die met een overheid een conflict krijgt loopt vast in de kosten. De overheid heeft daar geen last van, ongeacht of ze gelijk heeft of niet. De overheid gebruikt namelijk de schier eindeloze hoeveelheid geld die bij burgers vandaan gehaald kan worden.

  Dat nu al gezegd wordt dat als de overheid ook het hoger beroep verliest tegen die betreffende burger (wat uiterst waarschijnlijk is!), het allemaal nóg evengoed jaren gaat duren, is schandalig en pure op de persoon spelerij (al zal dat laatste op deze site niet erg gevonden worden)!
  Als je ziet hoe er over de Jong schandaal gesproken wordt omdat hij een bodemprocedure aangaat aangaande de Molenweg terwijl hij z’n rechtszaak verloren heeft, dan is het meer dan hypocriet om als overheid datzelfde dan ook te gaan doen en dat onder de mantel van de door de burgers betaalde liefde te schuiven en te benoemen als rechtvaardig. Uiteindelijk, als dat werkelijk gaat gebeuren, is het gewoon een overheidsschofterige streek die een burger geleverd gaat worden.

  Het is de rode draad die je ziet in conflicten van overheden vs burgers: de burger kan het uiteindelijk financieel niet meer opbrengen, of ook na jaren mentaal niet meer, en de overheid lacht zich met belastinggeld in de achterzak een kriek.
  Vertrouw NOOIT een overheid!

  Like

  1. Hans, mag ik er misschien even op wijzen dat je al bijna 10 jaar deel uit maakt van de overheid die je hier verguist in nog veel krachtiger bewoordingen dan ik gewoonlijk doe.

   Overigens heb ik nog een stukje over die de Jong affaire in voorbereiding waarin ik het voor je zal opnemen. Niet omdat ik je een beminnelijk persoon vind, maar omdat ik vind dat je in ieder geval een manmoedige poging gedaan hebt om als volksvertegenwoordiger op te treden. Hetgeen overigens door je fractiegenoten (die je als een baksteen lieten vallen) niet erg op prijs werd gesteld.

   Like

  2. Hans, je geeft het goed aan. Gelukkig merk ik van dat schandaal spreken niet veel, maar het is wel de strategie van het college. In de je bekende open brief stellen wij het handelen van het college aan de orde. Wij vragen de raadsleden of ze zich met dit handelen kunnen verenigen. Pas toen op dit bloc aangegeven werd dat geen enkel raadslid in het openbaar gereageerd had op de brief, hebben twee raadsleden vragen gesteld waaronder jij.Waarom niet eerder? Waarom laat je je dan door de voorzitter schofferen en afschepen met hele en halve onwaarheden. Antwoord van de wethouder: De appellant heeft zelf gevraagd om spoed door een voorlopige voorziening aan te vragen. Niet waar, dat weet onze wethouder maar al te goed. ( Iedereen kan op de site van de Raad van State zien hoe de procedure is en wat de spelregels zijn)Je kunt niet anders dan dit doen anders kan de ondernemer gaan bouwen. Wat nu gebeurt ( voor risico van de ondernemer).
   Dit heeft niets te maken met waar de vragen over gingen.Ik wil hier op dit moment niet meer over zeggen(het is onder de rechter) maar als je de brief leest slaan de antwoorden van de wethouder nergens op. In de vorige procedure bij de raad van state hebben we ingestemd met het verzoek van de voorzitter om de uitspraak in de voorlopige voorziening ook als uitspraak in de hoofdzaak te accepteren. Dit om de zaak niet onnodig te rekken. Als je nu de moeite neemt om onze open brief nog eens te lezen begrijp je direct waarom wij daar nu niet aan mee wilden doen. Morgen is de zitting voorlopige voorziening inzake de omgevingsvergunning.
   Woensdagavond bezwaarcommissie en 22 maart de bodemprocedure bij de Raad van State. En de aannemer? Hij bouwt alsof zijn voortbestaan er van af hangt.

   Like

   1. We beginnen inmiddels erg ver af te raken van het oorspronkelijk onderwerp van dit bericht.

    Toen de behandeling van je brief in de Raadsvergadering aan de orde kwam moest ik kort daarna naar het ziekenhuis en ben dus niet toegekomen aan commentaar op de manier waarop de kwestie is behandeld.

    Mijn plan is echter dat nog wel te doen, maar dan moet ik eerst nog even dat deel van de vergadering terugluisteren.

    Ik stel voor,dat we eerst even mijn bericht over dat onderwerp afwachten, voordat we weer gaan reageren op zaken die verder niets van doen hebben met mijn stukje dat over de burgwal gaat.

    Nog even geduld dus, je komt aan de beurt.

    Like

   2. Ik vind het nog steeds zwaar s*** dat ik niet bij die vergaderingen kan zijn. Want wat de Jong zegt klopt. Daarnaast is de over-formele benadering er wel als het uitkomt (het is kerstvakantie, dus we moeten wel in beroep, want we hebben tijd nodig). Probeer de rest fractie in korte tijd de ins en outs van deze slepende dossiers te vertellen.

    Like

   3. Je brief heb ik naar jullie toe direct op gereageerd, en ik ben er direct mee aan de gang gegaan richting het college zoals ik toen toezegde.
    Zoals ik ergens anders al zeg op deze blog van Pim, niet alles doe je als raadslid met toeters, bellen en media. Vooral niet als je probeert mensen ergens mee te helpen, bij te staan of steunen.

    Soms krijg ik het idee dat ik door antwoorden van bestuurders steeds op een T-kruising gezet wordt, en dat maakt het voor mij persoonlijk alleen maar iets waar je als volksvertegenwoordiger weerspanniger van wordt.

    Like

 6. van de raadsleden zal je OOK op dit artikel geen reactie krijgen , stel je toch eens voor dat ze zelf na moeten gaan denken!!!
  ik persoonlijk zou wel eens willen weten hoe dit gedrag komt??
  het gebeurt toch door het hele land???
  elk gemeente bestuur heeft schijt aan de burger en overal laten de raadsleden het gewoon toe

  Like

  1. John, ik vrees dat je gelijk zult krijgen. Men krijgt weliswaar een laptop en internetaansluiting vergoed,
   maar de meerderheid leeft kennelijk in de veronderstelling dat alleen datgene wat door het ambtelijk apparaat wordt verstrekt de moeite van het overdenken waard is.
   Maar als de berg niet naar Mohammed komt, dan moet Mohammed maar naar de berg.

   Hoewel ik er eigenlijk geen zin in heb, ontkom ik er waarschijnlijk niet aan om mee te doen aan de verkiezingen in 2014.

   Like

   1. Als je dat maar uit je hoofd laat.
    Je gaat niet eerst jaren kritisch over de politiek bloggen en de gemeenteraad beklagen om er vervolgens zelf bij te gaan zitten. De rol die je nu vervult is mijns inziens belangwekkend. Als je op een kleurtje gaat staan denk ik dat je woord minder gehoord gaat worden.

    Like

    1. Robert, ik denk dat Enkhuizen met acht politieke stromingen rijkelijk goed bedeeld is en heb ook geen enkele behoefte daar nog een aan toe te voegen.

     Wel vind ik dat kritiek op het functioneren van de Raad als geheel onvoldoende doorklinkt.

     Het probleem is, dat alle in de Raad vertegenwoordigde partijen het liefst deel uit zouden willen maken van de macht in de (goed bedoelde) overtuiging, dat men alleen langs die weg veranderingen kunnen bewerkstelligen.

     Wat ik me afvraag is wat er gebeurd als je doelbewust afziet van deelname aan de machtsvorming (door niet aan stemmingen deel te nemen), maar alleen op basis van argumenten probeert om anderen er van te overtuigen de juiste beslissing te nemen.

     Kortom een soort permanente inspreker. Ook iemand die zijn mening geeft, maar verder geen rol speelt in de besluitvorming.

     Like

     1. Ja, dat idee heb je al eens eerder naar voren gebracht. Het klinkt heel interessant moet ik zeggen, zoiets zou best kunnen werken. Zéker als je dan bij tijd en wijle ineens wél een keer meestemt.

      Like

      1. Wat je voorstelt, af en toe wél stemmen, zou neer komen op kiezersbedrog.

       Als achterban zie ik mensen die zo weinig vertrouwen in het systeem hebben dat ze niet meer gaan stemmen. Hun vertegenwoordigen heeft als logische consequentie, dat ik ook niet stem en dus ook geen enkel standpunt (zelfs al ben ik het daar mee eens) aan een meerderheid zal helpen.

       Er zijn voldoende partijen die machtelozen een stem willen geven door naar macht te streven. Ik heb ook verder ook geen enkel probleem mee. Alleen acht ik mezelf daarvoor niet geschikt.

       Net zoals het schrijven van mijn blog geen enkele invloed heeft op de machtsverhoudingen, zou ik willen, dat een eventueel lidmaatschap van Raad van invloed zou zijn op de machtsverhoudingen.

       Wie de machtsverhoudingen veranderd wil zien, doet er verstandig om niet op mij te stemmen maar op een partij te dat zoiets nastreeft. Daarvan hebben we er al 8 in Enkhuizen, dus keuze genoeg.

       Like

     2. Nou Pim, dat klinkt bijna naar wat ik doe tenzij ik je uitleg niet begrepen heb.
      Ik heb graag een raad vol mensen die ten minste de feedback van burgers meeneemt naar raadsvergaderingen. Volgens mij lukt dat al aardig.
      Onze raadsleden zijn de politiek ingestapt om het idealisme van hun partij te verwezenlijken en om niets anders. Maar wat je regelmatig ziet, is dat het college alle verkiezingsplannen verwenst in de raadsvergaderingen en liever zelf met de onderwerpen aankomt. Hiermee onbekwame raadsleden opzadelt, die toch echt iets heel anders van plan waren. Mijn irritatie hierover is onzeglijk groot. Je kunt hen sinds de laatste verkiezingsronde eigenlijk niets kwalijk nemen, want sinds de uitslag zijn de raadsvergaderingen louter gegaan over dingen die niemand in zijn verkiezingsplan heeft staan, tenzij het over parkeren ging.
      Eén stuks bewijsvoering die ik wil aandragen waaruit blijkt dat het college niet geïnteresseerd is in iemands verkiezingsplan is een gevalletje PvdA. Zij maakte zich onlangs zorgen over de zorg naar onze minder bedeelden in de samenleving. Trad met die bezorgdheid naar buiten toe en werd daags erna nogal onaardig onder woorden gebracht door meneer Franx. Ik stem nooit op die partij, maar ik was wel verrast dat zij als enige partij na ongeveer 8 maanden na de stemmingsronde van zich liet horen. En per ongeluk ging het over haar “hard core” doelstelling.
      Nou kun je toch een hoop vinden, maar hier moet je toch gewoon de conclusie trekken dat een college maling heeft aan de hard core doelstelling van een partij. Het proberen te verwensen van de Hartenvisie van de SP was net zo onbeschoft.
      Ik denk dat sinds de laatstleden stemmingsronde er niet één raadslid met een bevredigend gevoel naar huis is gegaan na een raadsvergadering. Dat kan ook niet, want het ging slechts eenmaal over een verkiezingsplan; het parkeren…en die vergadering is ook weer in de soep gelopen. Alle andere onderwerpen waren niet afkomstig van een verkiezingsplan.
      Dan hebben we nog twee gevalletjes te betreuren. Eelco Fijma heeft de politiek verlaten, en Christiaan Bokhove ligt even in de lappenmand. We hebben het hier wel over twee mensen die zich met hart en ziel inzetten voor mijn gemeenschap. Je zou het toeval kunnen noemen maar ik trek heel andere conclusies. Met dit college heeft het gewoon geen zin meer om zitting te nemen in een politieke partij of een gemeenteraad. Ik heb niet voor niets PVV gestemd, want wat mij betreft wordt er met stoelen gegooid. Dit college verdient terecht een pak rammel die zijn weerga niet kent.
      Je kunt de raad in mijn uitleg moeilijk iets kwalijk nemen. Het probleem der problemen ligt bij het college… Deze structuur moet doorbroken worden. Er moet niet “iets” gebeuren… wij moeten een college hebben wat luistert naar haar raad, en niet een college welke haar raad dictaat oplegt. Ten slotte stem je als burger niet op het college. Als dat het geval was geweest dan had ik Boland en Franx op een tandem met lekke banden naar huis gestuurd, en meneer de Jonge zijn baard afgeschoren en een hanekam als kapsel gegeven. Die andere twee kunnen alsnog in pek en veren mijn dorp uit, of zelf hun koffers pakken.
      Zo hangt mijn vlaggetje erbij, en ik vind dat ik het netjes heb gezegd. Dus, Pim…. wat jij in 2014 van plan bent te gaan doen heeft mijn volste aandacht, als je maar weet dat deze burger een andere uitleg heeft waaraan gewerkt moet worden. Ik neem onze gekozen raad niets kwalijk.

      Like

      1. Robert, ik denk dat ons politiek systeem geleidelijk aan vastloopt. Bijna de helft van de mensen doet er al niet meer mee. Ik vind dat zorgelijk.
       De oplossing is in mijn ogen niet weer een nieuwe partij die van alles beloofd, maar een stem die aan de orde durft te stellen wat uit politieke opportuniteit vaak wordt verzwegen.
       Zo’n stem zal alleen serieus genomen als je niet gelijktijdig naar macht streeft, want het streven naar macht leidt onherroepelijk tot corrumpering.
       We hebben meer dan voldoende mensen/partijen die macht willen uitoefenen, maar veel te weinig mensen die er genoegen mee nemen om alleen maar de macht te controleren.
       Maar 2014 is nog een eind weg. Overigens zou de naam die ik voor mijn club in gedachten heb je nog wel eens kunnen verrassen.

       Like

       1. Dat de helft niet meedoet is voor mij ook het meest zorgelijke. De onderwerpen die er toe doen zijn op zich wel langsgekomen, nl. bezuinigingen, SMC, parkeren. Echter, met een hoogst onbevredigende uitkomst…..

        Like

        1. Over de onderwerpen die je hier noemt heb ik ruimschoots geschreven. Niet zozeer over de uitkomst, maar het “gedoe” er om heen. Eerlijk gezegd maakt het me niet vreselijk veel uit of er wel of niet betaald parkeren komt. Het lijkt me een onverstandig besluit, daar niet van, maar als de meerderheid dat beslist, dan leer ik er wel mee te leven.

         Het is het gedoe er om heen dat irriteert. Het telkens weer op nieuw veranderen van opvatting, het geneuzel over bijzaken die, vanwege politieke motieven, tot hoofdzaak worden verheven.

         SMC dito met een sterretje. Het gaat niet om de vraag of je de binnenstad verder moet volplempen met bebouwing, maar over de vraag hoeveel m2 zorg dat oplevert.
         En als die vierkante meters worden gehaald weer over de vraag of je dat zorg mag noemen.

         Dat kun je uitmaken met 17 man, maar met 15 kun je ook een beslissing nemen. Zodra je de kiezer in staat stelt om te bepalen hoeveel mensen er aan dat geharrewar mogen deelnemen, zul je zien dat het geharrewar aanzienlijk zal afnemen.

         Like

       2. Pim,
        Het politieke systeem loopt inderdaad vast. Toen we het nog es over stemmen of kiezen hadden heb ik niet voor niets aangedragen om een verandering in de structuur van het besturen uit te proberen. Namelijk dat idee om elke partij haar eigen democratisch verkregen portefeuille te geven. Dat kunnen gewoon 1 of meer spelende zaken zijn, en voor de komende 4 jaar regel jij als partij die toegekende dingen. Vervolgens doen we ééns per kwartaal een evaluatie vergadering over die dingen. Elke partij brengt verslag uit hoe het vordert, en er is tijd om elkaar complimentjes te geven of elkaar kritiek aan te bieden.
        Ik heb begrepen dat de desinteresse in de plaatselijke politiek voornamelijk afkomstig is door gebrek aan uitdaging en competitie voor de burger zelf. Dus zo nu en dan es een referendum onder de bevolking houden over zaken die en passant ook nog de revue passeren is echt helemaal niet gek. Op een gegeven moment gaat een onderwerp over zijn houdbaarheid datum heen en dan heeft het verder geen zin om elkaar nog langer in raadsvergaderingen dwars te gaan liggen. (over de zaken erom heen gesproken)
        Of verzin es een enquête over spelende zaken.
        Er hoeft inderdaad helemaal geen nieuwe partij voor te komen. Raadsleden moeten elkaar wat gunnen, en durven vertrouwen op elkaars deskundige inzet. Uiteindelijk moeten we het samen klaren en de burger iets kunnen bieden in dienst van het algemeen nut.
        Dit kan allemaal veel enthousiaster, en met veel minder oponthoud.
        Als je alleen al naar de verkiezingsprogramma’s kijkt van de gemiddelde partij, dan denk ik: Dat kunnen jullie allemaal helemaal niet continu onder de aandacht hebben…Het is veel te veel. Zelfs op landelijk niveau is er één minister die verantwoording aflegt voor één portefeuille. Dat moeten wij in Enkhuizen ook eens gaan doen.
        Ten slotte zie je op het 8 uur nieuws de minister van onderwijs zich ook niet voor de microfoon bemoeien met de zaken van de minister van buitenlandse zaken.
        Wat wij in Enkhuizen toestaan is een vorm van “wapper-democratie”. Elk raadslid mag maar gewoon wat roepen, zelfs als ie niet deskundig is… of niet”to the point” is. Daar moeten we es mee ophouden. Als je daar bij optelt dat het college zijn gewenste conclusie al heeft bepaald en zelfs raadsleden influistert wat ze moeten vinden, dan kunnen we eigenlijk wel ophouden. Veel mensen in Enkhuizen weten dit, en hielden vervolgens op met stemmen. Natuurlijk is dat kwalijk, maar ik heb er wel begrip voor.

        Like

  2. Nr.1: Als je op deze site met welke pc dan ook op “antwoorden” klikt, dan krijg je een beveiligingswaarschuwing. Dat is niet voor niets, en helpt niet mee mensen te laten reageren.

   Nr.2: John, als jij op een mooie zonnige dag eens ergens op de weg wandelt, en er komt op een gegeven moment een gemaskerde man op je af die begint te schelden, schreeuwen en tieren, en die je vertelt dat alles wat je doet alleen maar is om iedereen om je heen uit te buiten, dan krijg je er na een tijdje genoeg van.
   Helemaal als je zelf dan wat tracht te zeggen, en diegene gaat daar niet op in maar begint nog harder te schreeuwen dat je onbetrouwbaar bent en wat al niet meer
   Dat helpt je niet mee om zin te krijgen met die gemaskerde schreeuwlelijk in gesprek te gaan cq het is onmogelijk. Wel, zoals je zult begrijpen, die gemaskerde schreeuwlelijk ben jij hier op de digitale weg.

   De aanvallen op integriteit van personen helpen ook niet echt om raadsleden hier te laten reageren. Je zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat zelfs ook de regelmatige reageerders hier afgehaakt hebben.

   Like

   1. Hans, @1 Het probleem dat je hier signaleert is me onbekend. Als meer lezers last hebben van dit probleem hoor ik het graag.
    Daarbij kunnen ze natuurlijk gebruik maken van het email adres van het blog pimsep@gmail.com.

    Om te kunnen antwoorden moet je contact maken met de server van wordpress.com.
    Dagelijks verwerken die bijna 800.000 berichten en 400.000 reacties. Het probleem dat je signaleert (en als excuus hanteert om niet te hoeven reageren) lijkt me daarom een broodje aap verhaal.

    Like

    1. Pim, omdat jou iets onbekend is wil dat niet zeggen dat het dus niet bestaat. Rare redenering moet ik zeggen!

     Als je op je antwoordenknop klikt krijg je de volgende Windowswaarschuwing:

     Wilt u dit script stoppen?

     Een script op deze pagina kan ertoe leiden dat Internet Explorer langzaam wordt uitgevoerd.
     Als het script niet wordt gestopt, reageert uw computer mogelijk niet meer.

     Pim, dat houdt mensen tegen om verder te gaan. Geleuter over broodjes aap helpt daar niet aan mee.

     Like

     1. Bij mij ook geen waarschuwing. Dan had je moeten zeggen “krijg ik een waarschuwing” ipv dit te algemeniseren met “je”. Maar dit is peanuts in vergelijk met hetgeen je verder schrijft. Een kwalijke zaak.

      Like

     2. Hans, ik heb slechts willen zeggen dat het volgens mij geen universeel probleem is dat te verwijten is aan de servers van WordPress. Eerder denk ik dat het een individueel probleem is, dat te maken heeft met de manier waarop je browser is ingesteld.

      De andere reacties op jouw mededeling lijken dat te bevestigen. Het feit dat jij er last van hebt, wil daarom niet zeggen dat iedereen er last van heeft.

      Like

    2. ik heb geen last van een waarschuwing als ik wil antwoorden ligt mischien aan je computer?? ( van de gemeente gehad mischien?? 🙂 ) sorry hans kon het niet laten

     Like

   2. hans jij ben altijd diegene die het veroordeelt om op de man te spelen ( alleen jij mag dat dus wel?? ) verder moet jij maar eens gaan bewijzen dat je betrouwbaar ben , want jij zou het volk , de burgers dus moeten vertegenwoordigen , waar blijven je vragen over de bekeuringen????
    en de gemaskerde man??? dat zal wel een anonieme wethouder of raadslid zijn ( die werken toch graag anoniem? om er voor te zorgen dat ze nergens op aan gesproken kunnen worden??
    en de aanvallen op de integriteit van personen??? je bedoelt toch niet de overbekende vegaderingen achter gesloten deuren he??? die helpen giganties om te bewijzen dat je integer ben ( of toch niet helemaal ?? )
    ALS ik raads lid zou zijn ( wat god verhoede voor de rest ) zou ik nooit mijn mening veranderen of me met een kluitje in het riet laten sturen zo als de rest wel laat doen ! sterker nog ik denk dat jullie alleen op commando uit het riet te voorschijn komen
    met open vizier strijden doet geen enkele ambtenaar ) ze weten je echter wel heel goed ( anoniem zoals een echte amtenaar betaamt ) elke keer weer te pakken te treiteren en ze saboteren )
    ik ben nog geen ambtenaar tegen gekomen die ronduit er vooruit komt en zegt ja dat heb ik gedaan ,zal ook wel niet gebeuren ook 🙂
    nog een prettige zondag hans ( zou als ik jou was uitkijken voor gemaskerde mannen, zou zo maar eens een collega kunnen zijn bij wijze van spreken ) ik heb geen masker nodig , alleen mischien met carnaval 🙂

    Like

   3. Hans @2 Ik schrijf dit blog onder het pseudoniem “Pim”, een voornaam die vrijwel alleen door de naaste familie wordt gebruikt. De overgrote meerderheid kent mij als Chris. Het verschil tussen Pim en Chris is, dat Pim de Enkhuizer politiek omschrijft als een boeiende combinatie van autisme en vriendjespolitiek, terwijl Chris zich iets neutraler zou hebben uitgedrukt vanuit de gedachte dat je meer vliegen vangt met stroop, dan met azijn.

    Wat jij als Hans de wereld in slingert is in veel gevallen aanzienlijk ongenuanceerder dan wat ik als Pim publiceer. Als je daarop wordt aangesproken kom je altijd weer met het lamentabele excuus dat je buiten context wordt geciteerd en verzin je ter plekke een nieuwe context. Ieder zijn meug natuurlijk, maar verkies het door mij gekozen systeem.

    Dan voor wat betreft John. Je verwijt hem een gemaskerde schreeuwlelijk te zijn. Naar mijn overtuiging verwoord John opvattingen die breed gedeeld worden onder de bevolking.

    Dat die opvattingen jou (en je collega’s) niet aanstaan, kan ik me voorstellen, maar dat zou geen reden moeten zijn om ze te negeren.
    Je zou er (inhoudelijk) op in kunnen gaan. Maar dat doe je dan weer niet. Je schildert de persoon in kwestie af als een gemaskerde bandiet.

    Daarmee doe die je precies datgene wat je anderen altijd verwijt, je speelt op de persoon en niet op de inhoud. Het feit dat je de persoon niet kent, maakt dat niet anders.

    Het is een verwijt dat mij ook nog al eens maakt. Onterecht naar mijn mening, omdat ik gewoonlijk schrijf over een (vermeend) beleid of stellingname, waarbij ik dan gemakshalve ook de persoon vermeld, die voor dat beleid/stellingname verantwoordelijk is.

    Dat dit niet altijd in goede aarde valt begrijp ik, maar ik heb je bij mijn weten nog nooit iets verweten als persoon Hans Langbroek. Misschien ben je als persoon wel de beminnelijkheid zelf.

    Mijn commentaar heeft altijd betrekking op het raadslid Langbroek. Als jij (en je collega raadsleden) er niet tegen kunnen, dat er commentaar geleverd wordt op de wijze waarop zij hun raadslidmaatschap inhoud geven, dan is dat jammer, maar voor mij geen reden om me van commentaar te onthouden.

    Like

    1. Ik heb al zo vaak ‘op de persoon’, ‘vertrouw je ons niet’ en andere van de zaak afleidende zaken gehoord, dat ik het me dat zo min mogelijk probeer aan te trekken. Zegt vaak het meest over de boodschapper.

     Like

     1. Ach, de enkele keren dat ik een keer écht op de persoon terug speelde zijn de reacties zo mogelijk nog driemaal giftiger geweest dan m’n eigen reacties.
      Daarnaast neem ik het voor anderen op als er bij hen op de persoon gespeeld wordt, het gaat niet persé om mezelf of zo. Het gaat mij om het systeem an sich.

      Like

    2. Zo was de feiten rond parkeren weergeven al ‘op de man’. Of benoemen verzwijgen juridisch advies. Of straks als blijkt dat SMC allang spaak gelopen was. Allemaal ‘op de man’ om het er maar niet over te hoeven hebben.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: