Tandenknarsen

A. Noorman

Bij de beantwoording van de technische vragen over de jaarstukken trof ik een vraag van CU/SGP aan die ik eerlijk gezegd niet meer had verwacht. Ze luidde;

Grondbeleid/Sprookjeswonderland.

Wij ontvangen graag een nadere specificatie van de grondexploitatie/erfpachtconstructie inzake Sprookjeswonderland waaruit
het kostendekkende karakter van de erfpachtconstructie blijkt. “

Het antwoord hierop luidde;

“ Met Sprookjeswonderland (SWL) zijn in eerste aanleg, rekening houdende met de verschillende bestemmingen, marktconforme grondprijzen per m2 afgesproken. Omdat zowel uw raad als SWL de voorkeur heeft uitgesproken voor gronduitgifte in erfpacht in dit gebied, is de door SWL te betalen canon voor erfpacht vervolgens hiervan afgeleid.”

Tijd om de feiten nog eens op een rijtje te zetten.

In augustus 2009 liet de gemeente (per brief van de heer Slagter) de erfpachter van de Uilenbanen (Guthschmidt) weten dat zij de grond waarop hij zijn tennisbanen exploiteerde op € 110,- m2 taxeerde. Deze brief lag (een paar maanden later) ook bij de Raadstukken, waarbij de gemeente suggereerde om (uit tactische overwegingen) die onderliggende grond aan te kopen. Strakke onderhandelingen denk je dan in eerste instantie, de grond eerst op € 110,- m2 taxeren en vervolgens voor € 87,- m2 aankopen.

Te oordelen naar hun uitlatingen tijdens de Raadsvergadering dachten de woordvoerders van VVD en NE (Munnick en Wijchers) daadwerkelijk dat het om een grondaankoop ging.

Er was het nodige gedaan om die gedachte te ondersteunen. Er was een onroerendgoedmakelaar ingeschakeld om de waarde vast te stellen en het voorstel bevatte ook de clausule “kosten koper” wat je gewoonlijk ook bij onroerendgoed transacties tegen komt.

In werkelijkheid was de gemeente echter al eigenaar van de grond en kocht zij niet anders dan het daarop rustende zakelijk recht. Namelijk, het recht om op die grond te gebruiken om er tennisbanen op te exploiteren. Een inspreker merkte daar (voor de vergadering) over op, dat blijkens de jaarstukken van de exploitant de exploitatie verliesgevend moet zijn en dat de voorgestelde afkoopsom (ruim een half miljoen euro) daarom veel te hoog is.

Gemeente noch Raadsleden hadden kennelijk niet de moeite genomen die jaarstukken bij de Kvk op te vragen en merkwaardig genoeg wordt de opmerking van de inspreker ook niet in de notulen vermeld.

Al met al betaald de gemeente dus geen  € 87,- m2 voor de aankoop van grond (die immers al in haar bezit was), maar om zeggenschap te verkrijgen over die grond. Zeggenschap die zij overigens een paar maanden later al weer overdoet aan Sprookjeswonderland.

Niet op basis van € 197,- m2 (grondwaarde + kosten voor het verkrijgen van de zeggenschap). Ook niet op basis van € 110,- m2 (grondwaarde), maar op basis van € 60,- m2 en € 30,- m2 voor het deel waarop een parkeerterrein zal worden ingericht.

Vrijwel gelijktijdig is de gemeente zelf bezig met het aankopen van grond voor het aanleggen van een parkeerterrein, ongeveer 500 meter van de plek, waar zij grond op basis van € 30,- m2  van de hand heeft gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat men zo naïef is, dat men die onderhandelingen (die inmiddels zijn mislukt) op basis van € 30,- m2 is aangegaan.

Kortom, als de gemeente spreekt van marktconforme grondprijzen, dan heeft ze, ofwel geen flauwe notie van wat dit begrip inhoud, ofwel probeert men de Raad een rad voor de ogen te draaien.

Dat laatste zie ik als meest waarschijnlijke verklaring, maar zolang de Raad daar zelf genoegen mee neemt, rest ons (gewone kiezers)  weinig anders dan tandenknarsent toe te zien en te wachten op de volgende verkiezingen.

Alle voorgaande berichten die ik over de Uilenbanen heb geschreven zijn eenvoudig terug te vinden door in de rechter kolom onder het kopje “Waaar gaat het over” op Uilenbanen te klikken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Tandenknarsen”

 1. Ik vind dit gek. Het maakt mij niet per se uit dat er niet marktconform betaald is, omdat ik sprwl een belangrijke trekpleister voor Enkhuizen vind. Maar nu blijkt uit het antwoord dat de prijzen marktconform zouden zijn. Bij 60 euro per m2 is dat al gek, maar bij de 30 euro per m2 voor het parkeerterrein werd zelfs gezegd “Ter toelichting op de canon voor het parkeerterrein geldt het volgende. Als voorwaardenscheppend beleid heeft de gemeente vanaf de start van het park toegestaan dat dit parkeerterrein door SWL gebruik mag worden. Door integratie nu in het park kan niet geëist worden dat hiervoor de volle prijs betaald wordt.”. Dat is dus NIET marktconform.

  Like

  1. Gek? Hoezo gek? Begrippen als marktconform, budgetneutraal en kostendekkend zijn niet meer dan loze kreten, waarmee het gemiddelde Raadslid het riet in kan worden gestuurd.

   De gelouterde kiezer weet allang, dat wanneer de overheid zijn toevlucht neemt tot dat soort van begrippen, de kans groot is dat hij wordt belazerd.

   Like

    1. Aha, ik begrijp het. Aanvulling op mijn eerder reactie. Een en ander geldt natuurlijk alleen als de begrippen zelfstandig worden gebruikt, d.w.z. zonder de bijbehorende berekening.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: