Realistisch

Als ik het goed heb begrepen, heeft de Raad ooit 1.4 miljoen opzij gezet voor achterstallig onderhoud van de Drommedaris. Wat de werkelijke kosten daarvan zijn weet volgens mij geen enkele raadsfractie.

Er is ooit een krediet voor aangevraagd en verleend en vervolgens neemt iedereen aan, dat de kosten van het onderhoud ook daadwerkelijk 1.4 miljoen bedragen en de kosten voor het toegankelijk maken van de Drommedaris 1.7 miljoen, waarvan dan weer 80% zou moeten worden gedekt door een subsidie.

Is dit een juiste voorstelling van zaken? Ik betwijfel dat. Er is slechts offerte gevraagd voor de totale verbouwing en bij mijn weten niet voor uitsluitend het onderhoud.

De kosten daarvan zou heel wel veel lager kunnen zijn dan de veronderstelde 1.4 miljoen.  De rekenkunsten van dit college kennende, acht ik het heel wel mogelijk dat men bij het aanvragen voor het onderhoud krediet al rekening heeft gehouden met de gewenste verbouwing en die kosten veel hoger heeft ingeschat dan strikt noodzakelijk.

Stel de kosten voor het noodzakelijk onderhoud bedragen slechts 800.000 euro. Dan zijn de kosten voor het “moderniseren” van de Drommedaris geen 1.7 miljoen zoals er nu wordt aangenomen, maar 2.3 miljoen.

Hetgeen wil zeggen dat de gemeente, zelfs al wordt de 80% voor subsidie gehaald, zelf al 1 miljoen uitgeeft aan het toegankelijk maken van een theaterzaal en een donkerbruin café.

En dan hebben we het nog niet over mogelijke tegenvallers die tijdens de bouw kunnen ontstaan. In een reactie op “Verklaring” noemt Frank een percentage van 50%, wat me als heel geloofwaardig voorkomt.

Daarmee zouden de totale bouwkosten uitkomen op 4.6 miljoen in plaats van de 3.1 miljoen waar nu rekening mee wordt gehouden. Als we er van uitgaan dat de werkelijke kosten voor onderhoud   800.000 euro bedragen en dat met 50% verhogen tot 1.2 miljoen, dan is de nieuwe verhouding als volgt.

Kosten van de door het stichting bestuur gewenste verbouwing 4.6 miljoen. Kosten van de noodzakelijke restauratie 1.2 miljoen. Kosten gemeente om tegemoet aan de wensen van het stichting bestuur  3.4  miljoen.

Daar kan dan nog de mogelijke subsidie vanaf. (80% van 1.7 miljoen =  1.4 miljoen). Netto kosten voor de gemeente 2 miljoen en dat alleen maar voor het tot stand brengen van een clubhuis voor de wat hoger opgeleiden in Enkhuizen en de regio.

Natuurlijk, dit is een berekening die gebaseerd is op aannames, maar dat doe Joke Kuijsten vanachter de keukentafel ook en waarom zou zij de enige mogen zijn die dat doet.

Het lijkt me tijd dat de Raad haar eigen beslissingsbevoegdheid eens serieus begint te nemen en een deskundige opdracht verstrekt om na te gaan hoe hoog de werkelijke kosten zijn van het achterstallig onderhoud, zodat er een realistische vergelijking kan worden gemaakt tussen de kosten van wat strikt noodzakelijk is en wat  er (volgens het college) wenselijk is.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Realistisch”

 1. Dat snap ik, je hebt het over “de knip”. Ik meld “slechts”:

  (uit antwoorden op vragen jaarstukken 2010)

  2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
  Onderhoudsvoorziening Drommedaris. Uit de toelichting blijkt dat de stand van de
  voorziening per 31 december 2010 € 919.279 bedraagt terwijl ten behoeve van de
  renovatie eind 2009 (als onderdeel MJP 2010-2014) een bedrag van € 1.200.000 is
  gedoteerd. Waar is het verschil van € 280.000 aan besteed? En zit er nog
  voldoende in de voorziening voor de nog uit te voeren renovatie van de
  Drommedaris?
  Antwoord:
  Het verschil van € 280.000 is besteed aan de verdere uitwerking van het complete
  plan (restauratie / renovatie + verbouwing ) t.w.: kosten van adviseurs en van
  project- en procesmanagement t.a.v. alle benodigde vergunningen,
  subsidieaanvragen, aanbesteding, exploitatie en advisering.
  De voorziening ad € 920.000 biedt voldoende ruimte om de restauratie/renovatie
  uit te voeren.

  Laatste zin geeft je het antwoord.

  Like

 2. De voorziening ad € 920.000 biedt voldoende ruimte om de restauratie/renovatie
  uit te voeren. (1.2 mln minus 280.000 voorbereidingskosten e.d.)

  Volgens mij kun je niet/moeilijk subsidies krijgen voor achterstallig onderhoud. Maar de 1.2 mln is wel opgevoerd tbv. de subsidieaanvragen (zie raadsbrief Drom tijdje terug)

  Like

  1. 280.000 zijn de voorbereidingskosten voor wat?

   Voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud?

   Dat lijkt me rijkelijk veel. Punt dat ik wilde maken is, dat niemand de werkelijke kosten weet van het achterstallig onderhoud omdat daar nooit naar gevraagd is of offerte voor is gedaan.

   Men is van meet af aan uitgegaan van een veel omvangrijker verbouwing en de daarmee gepaard gaande voorbereidingskosten.

   Ik zag graag een kosten vergelijking tussen kosten voor onderhoud an sich en de kosten voor het “opwaarderen”.

   Nu lijkt het of het opwaarderen slechts een relatief gering bedrag extra kost.

   Like

 3. Door alles uit te besteden aan een aannemer van “buiten” is er ook geen kans dat Enkhuizers inzicht krijgen in de geldstromen.
  Als de gemeente garant staat voor de financiële afwikkeling heeft zij dan ook niet het recht om de aanbestedingprocedure te volgen, beïnvloeden.

  Like

  1. Als ik het allemaal goed heb begrepen is de aanbesteding taak van het college en komt de Raad daar niet meer aan te pas.

   Volgens mij is de gemeente (als eigenaar van het gebouw) ook de aanbesteder. Het stichtingsbestuur (huurder) heeft wensen naar voren gebracht die door het college en een meerderheid van de Raad zijn overgenomen.

   Dat Enkhuizer aannemers niet in staat zouden zijn om onderhoud te plegen, lijkt me niet aannemelijk.

   De noodzaak voor buitenstaanders vloeit voort uit het feit dat men méér dan alleen onderhoud wil doen en van meet af aan een omvangrijke verbouwing wilde realiseren.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: