Makke schapen

De prijs voor het leukste bericht gaat deze week natuurlijk naar het Enkhuizer Blog, waar men heeft uitgevonden dat ene drs Leo Verhoef aan de Raad van Enkhuizen een brief heeft geschreven, waarin hij beweert dat de gemeente 2009 had afgesloten met een verlies van 2,2 miljoen. Dit in tegenstelling tot de bewering van de gemeente zelf, dat dat zij 2009 had afgesloten met een winst van 6,2 miljoen.

Dat kan niet alle twee waar zijn en onder die omstandigheden wordt ik altijd nieuwsgierig.  Drs Leo Verhoef beweert niet alleen wat, hij legt ook uit hoe hij tot zijn opvatting is gekomen en wel door middel van een cursus die uit twee dagdelen bestaat en  € 1750,- kost voor een groep van maximaal 8 raadsleden. Dat lijkt veel, maar in cursusland is dat een schijntje.

Ik heb geen idee hoeveel geld de gemeente jaarlijks uitgeeft om het ambtenarenapparaat bij te spijkeren, maar daar zou de gewone burger nog wel eens van kunnen schrikken.

Ook het college (en hun ambtelijke adviseurs) laat zich met behulp van externe deskundigen regelmatig bijspijkeren, maar dan praat je gauw over tonnen per jaar en dat vindt een meerderheid van de Raad gewoonlijk ook allemaal prima.

Het zou dus helemaal niet zo’n slecht idee zijn als de Raadsleden zouden besluiten om hun inzichten op begrotingsgebied, dat volgens mij niet al te groot is, eens zouden testen aan de inzichten van anderen, in plaats van altijd maar weer gedwee  door te slikken wat hun wordt voorgekauwd.

Omdat volgens mij de Raad deze brief nooit heeft behandeld, zal ze wel voor kennisgeving  zijn aangenomen, wat meestal gebeurd met signalen die de Raad niet welgevallig zijn of waar men geen raad mee weet.

In dat opzicht zijn onze volksvertegenwoordigers niet veel meer dan een clubje makke schapen, dat zich elke kant laat uitsturen. Dat levert soms mooie beelden op, zoals het onderstaande filmpje duidelijk maakt, maar inhoudelijk stelt het verder weinig voor.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

22 gedachten over “Makke schapen”

 1. @Christian
  Ja ik vind “linkse hobby” gewoon een mooie manier van zeggen welke uitgave me niet bevalt. Ik moet ook altijd erg lachen om de bedenker van de term, als hij het opnoemt.
  Maar goed . Even wat anders.
  Pim legde me uit dat het hier express om twee manieren gaat van de balans opmaken. Ok. Dat is verhelderend.
  Ik heb ook begrepen dat de raad ervan op de hoogte is gesteld dat er dus een groot verschil zit tussen hoe Enkhuizen heeft gerekend en hoe meneer Verhoef rekent.
  Wordt er nog onderzocht hoe het verschil tot stand kwam?
  Ik was namelijk erg geschrokken van zo’n groot bedrag.

  Over het wel of niet investeren en bezuinigen tegelijkertijd komen we vanzelf nog op terug in een ander onderwerp. Die is volgens mij al begonnen in de Hertenvisie, waarvan ik het fijne nog niet weet. Alleen maar dat ik ook dat weer erg duur vind.

  Like

  1. Robert, misschien heb je wel eens gelezen dat de winst van een bedrijf met x miljoen was toegenomen als gevolg van bijzondere baten.
   Of precies het omgekeerde, afgenomen winst (of verlies) als gevolg van bijzondere lasten.

   Het verschil tussen gemeenten en bedrijven zit het in het feit dat gemeenten werken met zogenaamde bestemmingsrekeningen waarop die bijzondere baten en lasten worden geboekt.

   Het voordeel daarvan is dat de fluctuaties in het resultaat van de normale bedrijfsvoering van jaar tot jaar minimaal zijn.

   Terwijl de tekorten/overschotten op bestemmingsrekeningen van jaar tot jaar veel meer kunnen fluctueren.

   Verhoef telt de uitkomsten van de gewone jaarrekening en de bestemmingsrekeningen bij elkaar op en stelt dan vast op er sprake is van winst of verlies. Een weinig passende naam voor een gemeente die niet geacht wordt winst te maken. Men heeft een overschot of een tekort (aan middelen).

   Als een gemeente, als gevolg van bijzonder baten in enig jaar, een aanzienlijk overschot heeft, dan wordt als snel geroepen om lastenverlichting. (belastingverlaging)

   Dat lijkt mooi, maar dan is de kans voor het daaropvolgende jaar vrij groot, dat vanwege het ontbreken van bijzonder baten, de belasting weer aanzienlijk moet worden verhoogd.

   Daarom kiest men er liever voor om de bijzonder baten (en lasten) via een bestemmingsrekening te laten lopen.

   Het “gevaar” daarvan is, dat de overheid allerlei potjes kweekt, waarover feitelijk alleen de coalitie over kan beschikken. Anders gezegd, het bestuur, (ongeacht haar politieke samenstelling) maakt het zichzelf wat makkelijker om leuke dingen voor de mensen te doen wanneer zij daarvoor het moment gekomen acht. Meestal is dat vlak voor de verkiezingen.

   Maar feitelijk gaat het, zoals Christian het ook al zei, om een verschil in presentatie. Er verdwijnt geen geld. Iedereen die de moeite neemt zich er van op de hoogte te stellen weet van het bestaan van die “potjes” af en kan terugvinden hoeveel er in zit.

   Like

 2. Ja Christian,
  Ik zit toch nog met een onopgeloste verontrusting ondanks je antwoord. (wel heel erg bedankt voor de links) Het feit blijft dat 2 boekhouders met een balans op de proppen zijn gekomen waar 8.4 miljoen verschil in zit. Dat is een bizar hoog verschil.
  Die BBV is gewoon een beschrijving over hoe je geld besteed met vooringenomen verantwoording zodat we in latere tijden geen vermeende fraude hoeven te verdedigen.
  Dat scheelt een hoop geteut voor later. Vind ik heel goed. Hoort ook zo.

  Je geeft aan dat zowel kosten van voorgaande jaren en een huidige begroting bij elkaar opgeteld onze lasten zijn voor het jaar erop. Daar kan ik mee leven. Technisch gezien lijkt me dat ook in orde. Maarrrrrr een investering moet zichzelf weldegelijk terug verdienen. Zo niet? dan noemen we dat een “besteding”.
  Een investering wordt gebudgeteerd en gebudgeteerd geld zie je altijd terug in een geplande toekomst. Met winst…als het ff kan.
  Een budget is geen kostenpost. Dat zijn de centen die er al zijn. Geen reserves.
  Je hoeft je niets persoonlijk aan te trekken van mijn ergernis als ik zeg dat incidentele tekorten en structurele tekorten geen manieren van boekhouden zijn. Ik ontplof wel in mijn ééntje.

  Enkhuizen moet helemaal niet bezuinigen, maar investeren. En niet volgens het algemeen nut welke jij noemde. Dat doet ons allemaal de das om als we zo gaan denken. De meeste Enkhuizers winkelen liever buiten Enkhuizen. We zijn niet arm. Er wordt hier niet verkocht wat we elders kunnen kopen en met gemak kunnen betalen. En als we onze auto daar parkeren kost het niks.
  Begrijp je me?…Het verdiende geld wordt in een andere woonplaats uitgegeven dan hier. De consument verdient het wel hier. De plaatselijke detailhandel ziet het niet terug.
  Persoonlijk vind ik dat niet goed.

  Enkhuizen doet er teveel aan om zichzelf te bekostigen, maar verdient zichzelf niet terug. De toeristen spekken ons. We geven hier zelf niks uit. Alles wat hier wordt besteed is vakantiegeld uit overig Europa.
  Zoals ik al zei; Het gaat hier om belastingeld uit Den Haag terugpompen naar hier. En ik mag dat proberen te helpen slagen door op de zieligste lokale partij te stemmen. En dan bieden ze me hockey aan.
  Vind je het zelf nog geloofwaardig? Dit zijn geen kosten voor op de balans. Dit zijn nou linkse hobbies.

  Like

  1. Ah ja, ik snap het. Denk -om maar lekker polderend in het midden te gaan zitten ;-)- dat het beide kan: er zijn nou eenmaal investering maatsch. nut (wegen bijv., een huisartsenpraktijk) en economisch nut. Als het eerste kunt bereiken door met het tweede samen te laten gaan, prima, maar vaak krijgt dan het laatste de overhand en dat vind ik slecht. Het is vaak ook boterzacht, het economische nut, gebaseerd op door externen geproduceerde rapporten die voorrekenen dat een investering X ontzettend veel gaat opleveren. Neem een steiger 😉 Of een sloepenhaven. Dus vandaar dat ik denk ik denk dat beide kan. Daar zit soms vast een politieke ideologie achter. Linkse hobby vind ik een onzin-begrip. Heeft daar helemaal niets mee te maken. Wat zijn het eigenlijk. Soort “omkering”: eerst vaststellen wat je onzinuitgaven vindt en die dan “links” noemen. Dan zijn alle ingehuurde externen -een echt rechtse hobby- links zijn 😛

   Like

 3. Leuk stukje leesvoer voor de beginners onder ons : Andere Critici !

  Hoe KPMG, Deloitte, Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers fraudes ‘niet zagen’ en $ 100 miljard ‘misten’, met fatale gevolgen. De financiële crisis sinds eind 2007 heeft geen einde kunnen maken aan dit macabere spel: het plunderen onder regie van accountants gaat door tot op de dag van vandaag.

  In dit boek staan 13 casestudies van boekhoudfraude in binnen- en buitenland, met het accent op de rol van de externe accountant. Waar de ‘big four’ in hun campagnes en op hun websites spreken van
  ‘het leveren van toegevoegde waarde’ (KPMG),
  ‘het bieden van high-quality service’ (Ernst & Young),
  ‘het bouwen aan publiek vertrouwen’ (PricewaterhouseCoopers) en
  ‘het scheppen van krachtige bedrijfs-oplossingen’ (Deloitte)
  is in werkelijkheid vaak sprake van bedrog op ongekende schaal.

  http://www.boekhoudfraude.nl/

  Like

  1. Interessant. Wordt wel al moe door kijken naar Kat’s site. Over Lakeman heeft Pim toevallig al eens geschreven. Maar nu advocaat van ….wat moeten “we” er aan doen?

   Like

   1. Niets :). Kat’s maakt reclame voor het boek dat hij wil verkopen. Verhoef voor de cursus die hij wil slijten en Lakeman creëert van tijd tot tijd een rel om zijn manier van rechtsbijstand te verkopen.
    Marketing heet zoiets geloof ik. Bij nader inzien had ik dat stukje beter niet kunnen schrijven denk ik nu.
    Wel een leuk filmpje, al zeg ik het zelf.

    Like

 4. Overigens -ik weet alleen niet of ik er de tijd voor vind- vind ik het wel meerwaarde hebben om op onze site een BBV 101 of zo neer te zetten. Want wat iig. zeker is, is dat financien van gemeentes vaak moeilijk te doorgronden zijn.

  Like

   1. Ik vind dat een lastige. Lokaal besluiten betekent dat elke gemeente het anders kan doen en valt helemaal niets meer te vergelijken. Ik vind dat de tweede link wel goede redenen geeft waarom het logisch is om het bij openbaar bestuur anders te doen. Ik heb het allemaal al eens bestudeerd, maar ik ben nog jong genoeg om te leren, dus zal eens rondkijken wat de verschillende inzichten zijn.

    Like

   2. Absoluut niet. Dat zou hetzelfde zijn als elke bedrijf boekhoudkundige begrippen op zijn eigen wijze zou mogen gaan interpreteren en dan tast je helemaal in het duister.

    Like

 5. @Robert Ook jij kunt inzicht krijgen in de financien van de gemeente door de jaarstukken te bekijken, vooral de tweede helft, waarin de rekening zelf staat, plus bijvoorbeeld de verlopen van de reserves.
  Of we het nou leuk vinden of niet, de regels van de BBV moeten daarin worden gevolgd, het gemodificeerde stelsel van baten en lasten. Zie http://www.commissiebbv.nl/ , en die spreken over enkele wezenlijk anders geregelde zaken als bij het bedrijfsleven. Lees bijvoorbeeld eens http://www.commissiebbv.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/86956/uitgangspunten-apr03def1.pdf
  Het te bezuinigen bedrag gaat over het meerjarenperspectief: een gesloten begroting over de komende jaren. Hierin zitten o.a. de lasten van voorgaande jaren (kapitaallasten investeringen), personeelslasten maar ook nadelen van de landelijke overheid. Als je inderdaad extra geld uitgeeft draagt dat bij aan een groter tekort en moet je meer bezuinigen. Vandaar dat het logisch is om niet te veel nieuw beleid te hebben; daar heb je simpelweg het geld niet voor.
  Een bezuinigingsplan is er overigens nog niet. Met alle input gaat het college nu een voorstel maken voor de 1 miljoen. (en dus niet 3 miljoen). Voor wat betreft de 30000 euro moet rekening worden gehouden dat er verschil is tussen structureel en incidenteel. De gemeente heeft nog geld in de algemene reserve, het tekort voor de bezuinigingen gaat om een structureel tekort van 1 mln (m.i. veroorzaakt door landelijk én uitgaven van afgelopen jaren). Daar kun je de reserve niet voor gebruiken (althans, het kan zeg 3 jaar maar dan is die leeg). Dat kan wel voor incidentele uitgaven (zoals hockey). Ik geef toe dat structureel en incidenteel door elkaar heenlopen, want je kunt zeggen dat je een miljoen gebruikt om 20 jaar structureel 50000 euro uit te trekken.
  Een investering hoeft zichzelf niet terug te betalen. Althans, het kan ook “maatschappelijk nut” zijn. Ook 1 van de onderscheiden verschillen op pagina 11 van de tweede link. Over “fraude”: houd er rekening mee dat als regels anders afgesproken zijn –of we het nou terecht vinden of niet- het logisch is dat die regels gehanteerd worden. Dat is wat er volgens mij aan de hand is.

  Like

 6. Ik vind dit wel een heel mooi en interessant onderwerp.
  Over de financiën in Enkhuizen krijg ik uiteraard nooit inzage. Ik weet wel dat Enkhuizen van tijd tot tijd vreemd met haar uitgaven omspringt.
  Enkele ouwe koeien waar ik het niet meer over wil hebben maar wel als voorbeeld wil noemen zijn de verbouwing van het Venedie, of de messing gootjes in de Westerstraat.
  Een nieuwe koe, waar ik het wel over wil hebben is bijvoorbeeld dat hockey-initiatief.

  Ik noem deze oude en nieuwe koeien natuurlijk niet voor niets, want HOE kom je op je balans nou op een tekort uit of op een overschot? Dat is natuurlijk hoe je de boekhouding zelf opstelt.
  Ik vraag mij bij deze eigenlijk af met alle kennis over boekhouden die ik heb, hoe Enkhuizen zijn journaalposten eigenlijk opstelt. Hebben wij bijvoorbeeld nog een schuld opstaan van vóór 2011, waardoor we 3 miljoen moeten bezuinigen, of wordt er voor 3 miljoen begroot die nog opgehoest moet worden?
  Ik vrees dat het laatste het geval is, omdat ik had begrepen dat het bezuinigingsplan erg veel moeite heeft gekost om het eens te worden waar het mes in moest, en voor hoeveel dan wel.
  Aan de andere kant kan er wel zonder enige moeite bepaald worden dat er voor €30.000 gehockey’t kan gaan worden. Gezien de bezuinigingen kan dit geld er nog niet zijn, dus moet het wel een investering zijn.
  In mijn visie is een investering iets wat zichzelf hoort terug te betalen, want je gooit ook geen geldbiljetten in je oud papier bak.
  Als ik iets raars heb gezegd nu, wil ik het graag weten.
  Die 8.4 miljoen verschil die in dit onderwerp is genoemd is namelijk een onwaarschijnlijk groot verschil. Dit zijn geen lokale bedragen meer, dit zijn landelijke bedragen.

  Het woord fraude is genoemd in dit onderwerp, en persoonlijk vind ik dat geen vies woord. Elke boekhouder is stiekem een fraudeur. Een balans hoort uiteraard wel aan te geven hoe we er voorstaan; hij heet niet voor niets balans. Er zijn in dit geval wel 2 boekhouders aan het knutselen geweest, die er totaal verschillend over denken hoe “het hoort”.
  Er wordt hier uiteraard ook met virtueel geld op papier gerekend. Dat geld is gerust wel ergens, maar verkeert in een grijs gebied tussen “nog te betalen” of “van plan uit te geven”.
  Deze twee opties tonen kosten aan.
  Bij je inkomsten gaat het net zo; “al ontvangen” en “verwacht ik nog te krijgen”.

  In beide gevallen noem ik twee keuzes waarvan ééntje de werkelijkheid is, en de ander over de toekomst gaat. Persoonlijk mag men van mij alle boekhouders opknopen in de hoogste boom, die toekomstige uitgaven of inkomsten in hun journaalposten verwerken, want dat hoort niet.
  Er is ook genoemd dat er kosten zijn “weggelaten” in één van de twee balansen. Zoiets is onvergeeflijk. Dat kun je echt niet maken. Da’s jokken! En of de burger nu ineens rijk wordt gepraat of arm, is in mijn betoog nog niet eens aan de orde. Het gaat hier om een misdrijf.

  Wat ook niet waar kan zijn, is dat een gemeenschap die bestaat uit vastgoed en diensten waarin mensen verkeren die geld verdienen, besteden en lenen, danwel winst heeft geboekt, of verlies heeft gedraaid. Dat is niet aantoonbaar.
  In conclusie wil ik graag mijn kennis met alle lezers delen.
  Het bestaat niet dat een gemeenschap verlies heeft gedraaid. We zijn burgers die ons leven bekostigen… Je kunt niet aantonen hoe ze dat doen, als je geen inzicht hebt in hun huishoudboekje. Dat hebben de wethouders niet, dus beide balansen mogen in de fabeltjes krant!
  Je kunt wel aantonen wat de winsten waren, maar dat gaat je geld “kosten” als je het eerlijk zegt. Dat “kosten” betekent hier: overheid subsidie mislopen, omdat je al zat centen hebt.
  De gedachtegang is uiteraard landelijke belastingen terug te vorderen. Dat vind ik op zich niet zo kwalijk, maar ik vind het gewoon oneerlijk om ze terug te vorderen naar een gemeenschap die het niet nodig heeft.
  Laten we wel eerlijk zijn; Enkhuizen smijt onnodig veel geld over de spreekwoordelijke balk. Dat kan ze doen omdat ze het krijgt, en het moet uitgegeven worden omdat we anders voor schut staan. Logisch.
  Mag dat ook es aan iets worden besteed waar we allemaal wat aan hebben?
  Als mijn geliefde geboorte plaatsje, en woonplaats van mening is dat dit de manier is om mij tegemoet te komen, wordt ze enorm bedankt! Dat geld gaat weer op aan niets, en stom gebakkelei totdat het weer op is. En dan is het op en dan krijgen we uiteindelijk weer niks…and so on.
  Dit moet echt veranderen.

  Like

  1. Robert, voordat we helemaal uit ons dak gaan, laten we vooral proberen sommige boekhoudkundige termen niet door elkaar te halen.

   Zo is er nooit sprake van tekorten op een balans, want die is altijd in evenwicht.

   Tekorten worden weergeven in het overzicht van lasten en baten, in het bedrijfsleven meestal aangeduid als verlies en winstrekening.

   Het verschil van opvatting tussen Verhoef en de anderen is, dat Verhoef meent dat alle lasten en baten in één rekening moeten worden opgenomen, terwijl de anderen menen dat het (voor gemeenten) handiger is als je meerdere rekeningen (van kosten en baten) er op na houdt.

   Voor beide standpunten zijn steekhoudende argumenten te bedenken.

   Like

 7. Dit onderwerp is wel degelijk aan bod geweest. Het is imo. nl. vooral een kwestie van presentatie van de gegevens, waarbij Verhoef terecht stelt dat gemeentefinanciën moeilijk te doorgronden en het daardoor lijkt alsof je rijker of armer bent dan je eigenlijk bent (zie bijv. de gegevens over Enkhuizen, er zijn jaren geweest waar we volgens zijn berekening meer “overhielden” maar ook jaren met minder). Ik ben het er niet mee eens dat dat fraude is. Het is nl. wel volgens de BBV regels. In de laatste bespreking van de jaarrekening is uitgebreid gesproken over vooral het resultaat voor en na bestemming. Door herbestemmen kan een negatief saldo opeens positief worden en andersom. Mijn correspodentie hierover stamt uit mei 2006, waar ik dit bericht nog terugvond:

  Leo Verhoef: ‘BBV lost problemen niet op’
  Leo Verhoef is al jaren de grootste criticaster van de wijze waarop gemeenten hun jaarrekening opstellen en van het BBV. Zijn grootste klacht: gemeenten zetten bepaalde posten, zoals pensioenverplichtingen en vakantiegelden, verkeerd op de balans. Hierdoor doen ze zich armer voor dan ze in werkelijkheid zijn. Zouden ze deze post op de juiste manier vermelden, dan zou de reden vervallen om OZB jaarlijks te verhogen. Door BBV zouden vele van deze klachten tot het verleden moeten behoren.
  Maar Leo Verhoef blijft kritisch. “BBV schiet op een groot aantal punten te kort. Waarom moet er sprake zijn van het saldo van baten en lasten voor of na bestemming? Er is alleen maar het saldo van baten en lasten. Punt uit. Of neem het verschil tussen investeringen met economisch of maatschappelijk nut. Onzin.
  Er is maar één soort investeringen. Als je daar meer dan een jaar plezier van hebt, zijn het afschrijvingen en zet je ze op de balans.”

  Dat snap ik allemaal wel maar is desondanks toch hoe het in gemeentes (BBV) geregeld is.

  Verhoef stuurt overigens ALLE gemeenten in NL. Overigens ook vorig jar nog met de ambtenaren over dit aspect gesproken (samen met iemand anders).

  Like

  1. Van Verhoef begrijp ik dat geen enkel raadslid op zijn laatste brief heeft gereageerd.
   Wat mij betreft zou je als raadslid best eens gek mogen doen en je licht eens bij een ander op kunnen steken.
   Al was het alleen maar om de zaak eens van een geheel ander standpunt te bekijken. Van die € 1750,- die dat moet kosten lig ik niet wakker.
   Ik denk dat de “verdiepingsbijeenkomsten” die jullie voor jezelf hebben georganiseerd (en die zo te zien niets hebben opgeleverd) meer hebben gekost.

   Like

   1. Verhoefs brieven zijn helder en als ik er toch 99,99% zeker van ben dat het zit zoals in de vorige post, dan ga ik daar geen geld aan uitgeven. Zonder de verdiepingsbijeenkomsten een mythische status te willen geven, is een kenmerkend verschil natuurlijk dat die gaan over Enkhuizen en die cursus van Verhoef niet.

    Like

    1. Als gezegd, als iemand die niet van de straat is en er voor heeft doorgeleerd, beweerd dat de jaarrekening van de gemeente er 8,4 miljoen naast zit, dan is mijn nieuwsgierigheid gewekt en wil ik graag het naatje van de kous weten.

     Ik geloof graag dat jij (en al die andere raadsleden dat allemaal al weten), ook al weten jullie die kennis van tijd tot tijd verdomd goed te verbergen.

     Helaas is het mij niet helemaal duidelijk, wat op zichzelf niet erg is natuurlijk, want ik hoef er ook geen beslissing over te nemen.

     Sinds ik echter weet, dat de overheid het spaarfonds dat ze had ingesteld om de AOW uitkeringen veilig te stellen, via een omweg weer gewoon wist leeg te plunderden, is mijn vertrouwen in boekhoudkundige integriteit van de overheid wat afgenomen.

     Like

     1. Je hoort mij niet zeggen dat alle raadsleden op de hoogte zijn hoor. Ik zeg alleen dat imo. -nadat ik het bestudeerd heb- het verschil ligt in de wijze van presenteren, en er geen sprake is van fraude.

      Like

      1. Ik ben ook niet gelukkig met zijn voortdurende geroep over fraude, maar evenmin gelukkig met de flexibele wijze van “presenteren”, waarbij men ene keer aantoont dat het parkeerbeleid verliesgevend is, de volgende keer aantoont dat kosten en baten in evenwicht zijn, terwijl je ook nog kunt volhouden dat de uitgifte van parkeervergunningen niet anders is dan een melkkoe voor de gemeente is.

       Verhoef stelt volgens mij, dat de overheid zich bedient van boekhoudkundige trucs en daarmee een schijnwerkelijkheid schept, die er in de eerste plaats op gericht is om de inkomsten van de overheid veilig te stellen.

       We kennen allemaal het verschijnsel, Er is nergens geld voor, totdat een hobby van de wethouder voorbij komt en dan blijkt er (na wat kunstgrepen) plotseling weer wel geld te zijn.

       En uiteraard ook een passend beleidsvoornemen waaraan de uitgave aan kan worden opgehangen.

       Like

       1. Daar ben ik het mee eens, en daar wordt toch menig maal de vinger op de zere plek gelegd:
        – parkeerbeleid
        – toerekenen veegkosten
        – rioolrechten
        – WMO > dat daar WVG kosten uit werden gehaald
        enz
        Maar het blijven financien en doorgaans zijn er weinig raadsleden die zich daar echt in willen en kunnen interesseren.

        Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s