Morrelen

Gisteren vergaderde de gemeenteraad over het procesplan bezuinigingen.

Mooie theoretische beschouwingen van Fijma en Bokhoven die echter gespeend leek van elk politiek inzicht.

Als er geld uitgedeeld moet worden, maakt het de coalitie gewoonlijk niet uit of zij haar stokpaartje kan berijden met slechts de meerderheid van één stem.

Alleen als er bezuinigd moet worden daalt de geest van gezamenlijkheid neer op de coalitie en wordt er geen gemeenplaats geschuwd om te benadrukken dat men dit toch vooral gezamenlijk moet doen.

De reden hiervoor is begrijpelijk. Voor het uitdelen van het zuur geldt dat gedeelde smart, tevens halve smart is. Voor het uitdelen van zoet heb je alleen een meerderheid nodig.

Daar kun je van alles van vinden, maar dat is nu eenmaal hoe het koekje kruimelt. Als meerderheid heb je het recht je zin door te drukken, als minderheid heb je het recht je huid zo duur mogelijk te verkopen.

Fijma en Bokhove betoogden, dat alvorens experts en deskundigen werden geraadpleegd de Raad uitspraken diende te doen over de richting waarin die bezuinigingen moesten worden gezocht.

Nutteloos, omdat ze als minderheid die richting toch niet kunnen bepalen.

Gewoon afwachten met welke concrete voorstellen het college komt en vervolgens op basis daarvan je houding bepalen.

De coalitie had bij dit alles maar één belang, voorkomen dat de oppositie zich (op basis van die bezuinigingen) zou kunnen profileren en daardoor concessies voor de eigen doelgroep zou kunnen afdwingen.

Dat is haar uiteindelijk gelukt. In ruil voor een lege dop besloot de volledige Raad dat een stuurgroep zou worden ingesteld waarin ook Raadsleden van de oppositie zitting zouden nemen.

Die lege dop bestaat er uit dat Bokhove en Fijma tijdens de eerstkomende Raadsvergadering nog even mogen rondtoeteren waar volgens hun niet op bezuinigd mag worden, maar dan is de pret uit en moeten ze in de stuurgroep accepteren dat alle opties open zijn.

Deelname aan de stuurgroep betekent natuurlijk dat je aan het einde van de rit geen andere kaders meer kunt stellen dat die er tijdens het projectplan (althans volgens het college) zijn geformuleerd.

De bevolking heeft immers gesproken en wie zijn de (tot op dat moment onzichtbaar gebleven Raadsleden) dan wel niet om daar nog aan te morrelen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

17 gedachten over “Morrelen”

 1. Is het amendement raadsbreed aangenomen? Waarom was het alleen van VVD en PvdA samen? Waren die twee partijen gisteravond de leidende partijen in het debat?

  Like

 2. @Johan, lees het collegevoorstel en lees het amendement. Conclusie: beide ‘kanten’ hebben een veer gelaten, maar blijkbaar wil je zaken graag in termen van ‘overwinning’ of niet formuleren. Ik vind het best. De tekst is “Door de raad wordt eerst een discussie gevoerd over de be-zuinigingsmogelijkheden. Op basis van deze discussie wordt door de raad een lijst met richtinggevende uitspraken gefor-muleerd, welke als basis dient voor het participatietraject.
  Daarna is alles bespreekbaar in het participatietraject.” Ik heb er geen problemen mee dat burgers mogen zeggen dat bijv. alle groen moet worden afgeschaft. Het zal alleen niet een richtinggevende uitspraak van ons worden en daarom kan ik nu al aangeven dat de kans groot is, en bij andere zaken 0, dat we daar mee instemmen. Dat dat straks DUIDELIJK is voor de burgers, DAAR ging het om. Geen wedstrijd wie-krijgt-gelijk.

  Like

 3. De schorsing werd aangevraagd omdat er een impasse was (8/8) en we toch aan de gang moeten. In die schorsing zijn we gezamelijk gekomen tot de kreet ‘richtinggevende uitspraken’ en alles bespreekbaar maken.
  Dat heet ook verantwoordelijkheid nemen en niet halsstarig zijn omdat er wel OETS moet gebeuren. Dan krijg je dus een gezamelijk compromis.

  Nogmaals: Het alles bespreekbaar maken geldt ‘beide’ kanten op. Ik heb trouwens nooit ‘geschreeuwd’ of gezegd dat er onderwerpen zijn die onbespreekbaar zijn.
  Uiteraard hebben wij wel net als de andere fracties een ‘prioriteitenlijstje’waarvan wij vinden dat er onderdelen zijn waar als eerste , tweede enz naar gekeken zou moeten worden.

  Wel vind ik nog steeds dat de raad zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de richting aan te geven waar in meerderheid overeenstemming over is.

  Dat lijkt moeilijk, maar is het niet gezien de verslagen die in 2009 al gemaakt zijn nav gespreken tussen fractievz’s, ambtenaren en de wethouder. Als je die verslagen naast elkaar legt, is daar al op heel veel onderwerpen van de 100 voorstellen overeenstemming.

  Dat daar verder en tot nu toe nooit wat mee gedaan is, door met name de ‘experts’ hier naar te laten kijken/berekenen wat de (financiële) consequenties zouden zijn voor die gemaakte keuzes waar overeenstemming over is, is wat mij betreft een gemiste kans en tijdverlies.

  Ik hoop dat mijn herhaalde oproep om daar nu eerst maar eens mee aan de gang te gaan om zo een basis en uitgangspunt te hebben voor met name die richtinggevende uitspraken, wordt overgenomen.

  Like

 4. Dat alles bespreekbaar is betekend niet dat dat er overeenstemming is of afgedwongen kan worden.
  ‘Alles bespreekbaar’ kan ook inhouden dat bijv.de Drom niet voor een puist geld wordt opgekalfeterd buiten de reparatie van het dak om, dat de waterweken geschrapt worden en nog wat ‘rechtse hobby’s kunnen sneuvelen.Maw: Het werkt beide kanten op, dus hoezo petje af?

  Het is in feite een halfbakken compromis waar geen van de fracties de vlag voor uitsteekt, maar gewoon als een noodzakelijk kwaad moet worden gezien omdat door te lang achter te hebben geleund er nu gewoon een snelkooppanprocedure gevolgd moet gaan worden om überhaupt tot bezuinigingen te kunnen komen.

  Like

  1. Hoezo petje af? Dat zal ik je vertellen. Ik neem aan dat ook voor jou het resultaat telt. Mw. De Munnik roept, waarschijnlijk omdat ze naar huis wil, dat ze wil schorsen. De raad komt terug na de schorsing. De linkse idealen zijn uit het voorstel inderdaad zoals Pim al schrijft, de opzet van de coalitie en de schreeuwers van lq en sp zijn stil. Stemmen in met het bespreken van alle voorstellen. Niks meer hier mag je niet aankomen. Nee zelfs laten onderstrepen dat alles bespreekbaar is. Ja dan zeg ik petje af voor De Munnik. De bakermat in Oss heeft goed gekeken naar Enkhuizen.

   Like

   1. En als laatste. Als jouw post overigens exemplarisch is voor hoe bijvoorbeeld VVD/D66 er in staat, dan hebben we inderdaad verkeerd gestemd. Ik ga daar niet van uit. Ik geef mijn positieve mensbeeld de schuld, die het soms nog wint van cynisme.

    Like

   2. Dat woord ‘schreeuwers’ ken ik ergens van…

    En als ik technisch de schrijfstijl van ‘Johan’ tegen het licht houd ben ik er denk ik wel uit wie deze Johan(nes) (F)X. eigenlijk is.

    Of zit ik er naast, Jan?

    Like

  2. De snelkookpanprocedure heeft precies dezelfde kenmerken als de snelkookpan procedure bij de aankoop van de Uilenbanen.

   Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.
   Maar ook, als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

   Twee beschaafde Nederlandse spreekwoorden die iedere politicus te harte kan nemen.

   De fout die de oppositie in mijn ogen heeft gemaakt is zich deelgenoot te laten maken aan een proces waarvan ze nauwelijks kan overzien waar dat toe zal leiden.

   Uitsluitend om de overige raadsleden een plezier te doen. Het hele traject had ook zonder jullie deelname doorlopen kunnen worden.

   Like

   1. Nee, want bij Uilenbanen ging het om een aankoop, een concrete handtekening onder een grondaankoop. De beslissing was niet goed, maar wel anders.

    Like

    1. De beslissing werd ingeleid door een besloten bijeenkomst half december, waarna de Raad haasje repje drie weken later een besluit moest nemen.

     Stella beklaagde zich in haar bijdrage over het feit dat dit stuk niet normaal in de commissie was behandeld.

     Zelfde klacht als bij de Uilenbanen, vandaar een vos verliest etc etc.

     Like

     1. Dat is waar (tijdsdruk) maar dan:
      – is de aard van de uitkomst (privaatrechtelijke handeling met 500k gevolg versus proces) verschillend.
      – neem je het “alternatief” niet mee in de overweging. We kunnen wel lekker ferm “nee” zeggen, dat komt de geloofwaardigheid in jouw boek ten goede, maar bereikt er niets mee. 😀

      Like

 5. Christian, volgens mij heb ik de griffier horen zeggen dat er in het voorstel staat dat de raad alles bespreekbaar acht, en dat onderstreept, en dat jij daar mee hebt ingestemd. Dus computers voor de minima weg is bespreekbaar? Terug naar 100% is bespreekbaar. Petje af voor Mw. de Munnik!

  Like

 6. Ik snap de redenering. Je verwart alleen twee soorten “opties open”. De opties voor de raadsfracties zijn geheel open. Ik zal alle burgers breed vertellen dat ze wel kunnen vinden dat straks minimumgrens van 120 naar 100% moet, maar wij gaan daar niet mee instemmen. Het gaat hier alleen over het feit of de burger uberhaupt mag zeggen dat ze 100% willen. Wat mij betreft wel en geen burger zal verbaasd zijn dat we -ook bij 70% voor- dat niet gaan steunen.

  Ook gaan minderheid en meerderheid door elkaar. In het meest gunstige geval was het voorstel dat er lag NIET aangenomen en was die 1/2 teruggekomen, waarna onze toekomstige nestor Hans Langbroek het verschil zou maken. Kunnen we ons wel lekker profileren, en dan?

  Stuurgroep ben ik met je eens. Het is voor ons een dilemma en we praten er vanavond over.

  Ook klopt het dat ik de drang om de burger te raadplegen wel meer had willen zijn bij SMC, parkeren, Molenweg…

  Like

  1. Deelname aan de stuurgroep maakt het vrijwel onmogelijk om (los van het procesplan) je eigen kiezers te raadplegen en te adviseren.

   Zo ben je verantwoordelijk voor de scenario’s die straks huis aan huis worden verspreid.

   Daar afstand van nemen, terwijl je hebt mogen “meesturen” begrijpt niemand.

   Ik zou zeggen laat het college met zijn experts en deskundigen lekker een paar scenario’s samenstellen en leg dan aan je kiezers uit wat je daarin niet bevalt en wat misschien onvermijdelijk is.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s