Machiavelli.

Uit reacties van Christian en Stella blijkt, dat zij veel waarde hechten aan de richtinggevende uitspraken die er in de eerstkomende raadsvergadering zullen worden gedaan.

Eerlijk gezegd denk ik dat die nauwelijks van invloed zullen zijn op het participatie-traject dat zal worden doorlopen en dat als twee druppels water lijkt op het participatie-traject dat destijds is doorlopen in het kader van Stadsvisie 2030.

Destijds vroeg ik de spreekstalmeester van Future-consult wat nu eigenlijk de systematiek was achter het geheel.

Zijn antwoord kwam op het volgende neer. Eerst was gezocht naar een viertal invalshoeken (thema’s). Dat was bij de Stadsvisie niet gelukt en dus had men genoegen genomen met 3 invalshoeken.

Vervolgens werd op basis elke invalshoek een mogelijk scenario uitgewerkt en aan de burgers gevraagd een voorkeur uit te spreken. Mijn bezwaar dat geen van die scenario’s realistisch was deed volgens hem niet ter zake.

Het ging om het bepalen van de richting. Door alle reacties in het juiste segment te plaatsen kon vervolgens wordt vastgesteld welk scenario de voorkeur had.

Het bezuinigingsprocesplan doet feitelijk hetzelfde. Er worden 4 bezuinigingsscenario’s  (thema’s) opgesteld. Bijvoorbeeld; sport en cultuur, welzijn, werkgelegenheid en maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens worden alle bezuinigingsmogelijkheden over de 4 kwadranten verdeeld en wordt de bevolking gevraagd om hun voorkeur uit te spreken.

Wenst men minimale bezuinigingen op sport, dan is dat ook van invloed op cultuur, dat immers in hetzelfde kwadrant is ingedeeld. Zo kan het gebeuren dat de sportliefhebber indirect steun verleent een elitair project als de verbouwing van de Drommedaris.

Hieruit volgt, dat het van enorm belang is welke onderdelen in welk kwadrant zijn ingedeeld. Dat zal waarschijnlijk gebeuren op voorspraak van de gemeentelijke experts. Uiteraard in consultatie met de Raadsleden en de deskundigen.

Het is duidelijk dat wat betreft de indeling, de experts een enorme voorsprong hebben op de Raadsleden en deskundigen.

Ten eerste zijn die volkomen onkundig voor wat betreft de werkwijze van het project. Informatie daarover zal slechts mondjesmaat worden  verstrekt.

Ten tweede moeten zij onder grote tijdsdruk werken. Immers, uiterlijk over een maand moeten de scenario’s klaar zijn willen ze op tijd kunnen worden verspreid.

Dat de Raadsleden zich niet met de inhoud hoeven te bemoeien is juist. Die wordt aangeleverd door de  experts. Die moeten echter wel het proces bijsturen en dat impliceert, dat men de verschillende scenario’s zal moeten ontwikkelen, waaruit de deelnemende burger zal moeten kiezen.

Als het traject eenmaal doorlopen is kunnen Stella en Christian wel roepen dat de uitkomst in strijd is met de richtinggevende uitspraken die ooit eens zijn gedaan, maar als de bevolking (in dit voorbeeld) massaal heeft gekozen voor werkgelegenheid en sport en cultuur, dan ontspringen die onderdelen grotendeels de dans.

In het kwadrant werkgelegenheid zijn natuurlijk ook de subsidies aan bedrijven en voor de havens en toeristenindustrie onder gebracht.

Je kunt niet deelnemen aan een participatieproject en vervolgens de uitkomst kritiseren.

Uiteraard nemen Raadsleden de uiteindelijke beslissing, maar wel tegen een achtergrond van door de bevolking uitgesproken voorkeuren. Tegen manipulatie van die voorkeuren door het college, zoals ook bij stadsvisie gebeurde, staat de oppositie volkomen machteloos.

Het geniale aan deze vorm van beginspraak is, dat de uitkomst een weerspiegeling zal zijn van de politieke voorkeuren van het college, zonder dat dit haar kan worden aangerekend.

Het enige wat de oppositie kan doen is haar eigen participatie-traject doorlopen en daaraan legitimiteit ontlenen voor de standpunten die zij inneemt tijdens de Raadsvergadering  over de kadernota.

Het relatief zonnige beeld dat hier door Stella en Christian wordt neergezet, is wat mij betreft dan ook niet in overeenkomst met de werkelijkheid.

Hun naiviteit is aandoenlijk, maar of hun achterban daar wat mee opschiet is de vraag.

Ben ik hiermee overdreven cynisch. Ik vind van niet. Machiavelli is nog steeds in de betere boekhandel te koop en mijn vertrouwen in de overheid wijkt niet veel af  van het gemiddelde VVD lid (op de momenten dat de VVD niet in de regering zit).

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

17 gedachten over “Machiavelli.”

 1. Hans:Zeker jij als mede beleidsbepaler zou moeten weten dat er helemaal geen sprake van is dat mensen in een uitkering gewoon maar achterover mogen en kunnen leunen. Het beeld dat je schetst is absoluut onjuist.

  Ik zou zeggen, kijk nog maar eens naar de besluiten die door de raad in unanimiteit zijn aangenomen , dus door links en rechts om mensen te activeren. Niemand is er voor om mensen af te schrijven en te laten verpieteren.

  Mensen die aan het loket komen voor bijstand of al bijstand krijgen worden linea recta in het Work First traject geplaatst en als dat echt een onmgelijkheid is, worden zij ingezet in het vrijwilligerscircuit of krijgen scholing aangeboden.

  Like

  1. Dat weet ik Stella, ik ging alleen in op het gegeven wat Pim stelde: dat mensen als kostenpost gezien worden en dat daar op verschillende wijzen mee omgegaan kan worden.
   Wat nu gedaan wordt is niet verkeerd, vanuit de gedachte dat solidariteit twee kanten op dient te werken.

   Wat we in dit opzicht nu doen als gevolg van landelijk beleid, heeft NE jaren terug middels moties lokaal al voorgesteld bij monde van mezelf. Het gevolg was dat ik door een niet nader te noemen partij daarom uiteraard keihard na de vergadering weer eens voor nazi werd uitgemaakt.
   De verkiezingen daarop volgend had die partij het zelf in het verkiezingsprogramma staan.

   Niets kan hier in deze stad normaal, en daar word ik de laatste tijd kotsmisselijk van.

   Like

  1. Ik wilde slechts kenbaar maken dat ik mijn opvatting over deelname al geformuleerd had voordat jullie aan de vergadering begonnen.

   Verder een schets van het traject dat nu in gang is gezet en waar de oppositie ook deel van uitmaakt. Plus wat haken en ogen die er aan dat proces kleven. Dat noemen raadsleden verdieping geloof ik.

   Kritiek op links is niet meteen rechts, maar dat is een fout die links wel vaker maakt.

   Like

 2. Wat fijn toch he dat we uberhaupt reageren. Kom daar maar eens voor bij de rest 😛

  Laat ik eerst beginnen met een Pim-iaanse observatie dat de kritiek over “internetlakei” al goed begint te werken. A la de VK moet nu ook de oppositie worden aangepakt. Zal Machiavelli zijn. Vind ik dat echt? Nee hoor, maar de bewering is snel gemaakt.

  En misschien heb ik wel met Pim afgesproken dat hij ook ons moet bekritiseren om de schijn te wekken dat……ehhh….nee dat zou te complotterig zijn.

  Maar ter zake. Scenario’s houd ik niet van, dus als die -en dat was bij stadsvisie anders- niet bevallen kunnen ook andere voorstellen (pick and mix). Gelukkig staat in aangenomen amendement dan ook bezuinigingsvoorstellen/scenario’s. Je schrijft “dan ontspringen die onderdelen grotendeels de dans.” Nee hoor, en dat zal tijdig worden duidelijk gemaakt door de raad (richtinggevend), en zo niet wij zelf.

  Anyway, da’s genoeg want Machiavelli schreef ook dat het niet goed is om “onderknuppels” te veel informatie te geven 😉

  Like

  1. Dank je, zo’n onderknuppel ben ik dus ook. Eén van de 4 onderknuppels in een raad van 8 fractievoorzitters en 5 vice-fractievoorzitters. Wij 4 normale raadsleden zijn de onderknuppels…

   Aan complotten doe ik in ieder geval niet. Ook niet bij bijvoorbeeld formaties en dat soort dingen.
   Wat ik denk, of denk dat ik denk, zeg ik doorgaans. Het nadeel van complotten is namelijk dat ze uit kunnen komen, of dat er vermoedens kunnen ontstaan richting zo’n complot. Daar wordt dan ook naar gehandeld, zonder dat de complotter dan altijd weet.

   Bezuinigen op faciliteiten voor de economische ontwikkeling lijkt me niet goed. De mooie dingen die links graag doet voor de zwakkere medemens (ja ik weet het, ik ben ook een socio) zijn per definitie niet gratis maar komen uit heffingen op de verdiensten van de noeste arbeid die ondernemers en werknemers ontplooien.
   De basis van ontwikkeling, welvaart en welzijn ligt bij een goede economische pijler in een samenleving.
   Zelfs ontwikkelingshulp is daarop geënt.

   Economie is wel degelijk een heilig huisje, juist doordat die economie aan de basis ligt van een voor iedereen kansrijke samenleving.
   Sociale voorzieningen, cultuur, sportsubsidiëring, natuurbeleid, kunstbevordering: het is allemaal alleen mogelijk als er een goed draaiende economie is waaruit belasting geheven kan worden.
   Omgekeerd is dit niet zo.

   Like

   1. Fijn om te lezen dat je vindt dat onze huidige economie aan de basis ligt van een voor iedereen kansrijke samenleven.

    Waarschijnlijk vrucht van de moderniseringsgedachte binnen GroenLinks.

    Je hebt in ieder geval gelijk als het gaat om mensen die graag bankier willen worden want het grootste vangnet aller tijden zal met kwartjes en dubbeltjes bijeen moeten worden gebracht door de rest van ons, terwijl ze er zelf nooit enige premie voor hebben betaald. Zoals gebruikelijk met werknemers vangnetten, die stuk voor stuk worden afgebouwd.

    Maar er zijn ook andere economische modellen mogelijk, waarbij de mensen niet alleen maar als kostenpost worden gezien.

    Like

    1. Jij haalt nu samenlevingsinrichting en economie door elkaar. Je reactie haalt niet m’n stelling onderuit dat je een goede economie nodig hebt om een goed sociaal stelsel en andere zaken van algemeen maatschappelijk nut te kunnen betalen. Geld komt ergens vandaan, en dat is per definitie niet bij de overheid.
     Overheden genereren geen geld, ze nemen en herverdelen slechts.

     GroenLinks, om die er dan maar even bij te halen, staat wel degelijk een sociaal stelsel voor dat de zwakkeren in deze samenleving menswaardig wil laten bestaan.
     Maar het is maar net wat je menswaardig vindt.
     Een uitkering krijgen en dan thuiszitten? Is dat een menswaardig bestaan beleven? Als dat niet anders kan door ziekte, onvermogen, ouderdom of anderszins gelijkwaardigs: okee. Maar als dat niet nodig is, als iemand gewoon gezond genoeg van lijf, leden en geest is om iets terug te doen voor een uitkering, dan is daar niets op tegen in mijn ogen. Solidariteit werkt twee kanten op: van werkende naar niet-werkende door meebetalen aan een sociaal stelsel, en van niet-werkende naar werkende door een tegenprestatie te leveren in de samenleving voor die uitkering.

     Mensen worden als kostenpost gezien, dat klopt ja. Dat dit in mijn ogen ongewenst gebeurt heb ik zelf betoogd op deze log van jou ivm het raadsnestorschap. In mijn ogen worden ouderdom en hogere leeftijd in onze samenleving gezien als ziekte, als iets verwijtbaars, als kostenpost, als in de weg staand etc.
     Dat is waarom ik o.a. vind dat het raadsnestorschap weer in ere hersteld dient te worden naar de wijze waarop het in Enkhuizen neergezet stond voorheen: de oudste in leefjaren van de raad vervult een dergelijke functie, en neemt daarvoor z’n levenswijsheid en levenservaring mee als waardevolle bagage.

     Maar rücksichtslos een uitkeringsstelsel dat van mensen niets ander verlangt dan gewoon alleen maar bestaan, zomaar laten voortduren is in mijn ogen niet goed. Het lijkt humaan, maar is het niet.
     Dat jij daar anders over denkt kan zijn. Ik niet.

     Like

     1. Ik wil niet kinderachtig zijn, maar jij bent degene die economie verward met het inrichten van de samenleving.

      Het huidige economische stelsel is gebaseerd op groei. Ieder weldenkend mens beseft dat we niet tot in het oneindige kunnen blijven groeien.

      Niet voor wat betreft bevolking of grondstoffen. We spreken van een crisis als we een jaar niet groeien.

      Maar overheid en bedrijfsleven blijven groei zien als de oplossing van alle problemen.

      Het is een pervers systeem dat de hoogste beloningen uitkeert aan mensen die hoogste groei weten te realiseren.

      Sukkelaars die geen economische groei realiseren, zoals de verzorgers in een bejaardenhuis, worden worden afgescheept met een fooi.

      Like

   2. Ik vind dit een rationalisatie van het trickledown effect: als de werkenden (overdreven gesteld De Rijken) het maar goed hebben, hebben anderen (overdreven: de armen) dat ook. Daar ga ik niet zo maar in mee.

    Het is opvallend dat veel mensen de markt de markt willen laten, maar zoiets als de economie, daar moet door de gemeente geld in gestoken worden. Overheid kan randvoorwaarden scheppen maar dat betreft eerder regels dan poen. Zonder ook maar enige indicatie dat het betalen van duizenden euro’s aan bijv. NW8 in de afgelopen jaren ook maar enig verschil heeft gemaakt. Het is de standaard suggestie die altijd wordt gedaan: zonder X zouden Y, Z enz. niet zijn gebeurd. Vaak klopt het gewoon niet. Het is dan ook niet “economie” die daar aan ten grondslag ligt maar vrijheid.

    Houd ook eens op met die valse bescheidenheid. Jezelf “een burger” noemen. Je bent een raadslid. Of je hier in het ironisch gebruikte “onderknuppel” voegen. Je moet het feit dat je door je eigen partij amper geinformeerd wordt niet verwarren met je taak en plicht als raadslid. Tenzij je jezelf natuurlijk in een soort “onafhankelijke” niche wilt plaatsen, zodat je de handen vrij hebt 😛

    Like

    1. Jij stelt nu het automatisme als waarheid dat “rijk” tegenover “arm” zet. Maar dát is dus afhankelijk van hoe je de inrichting van de samenleving organiseert, hoe je je huis inricht zeg maar. Dat is wat ik niet met Pim eens ben.

     De inrichting van je samenleving bepaalt hoe je het tegenover elkaar zetten van groepen, in dit geval de werkenden en de niet-werkenden (jouw “rijk” en “arm”-nomenclatuur zijn sp-populisme pur sang!) laat bestaan, de hoedanigheid ervan.
     In Nederland hebben we als één der inrichtingsstukken gekozen voor een sociaal stelsel waarin niet-werkenden onderhouden worden door de wel-werkenden, en dat laat daaruit volgend een stuk humaniteit bestaan en een samenleving die niet zomaar verloedert waar je bijstaat.
     Wat niet inhoudt dat je niet-werkenden niet iets kunt laten doen voor het onderhoud dat ze krijgen. Dat is dan de kleur van de inrichtingsstuk, van je sociaal stelsel.

     Het mezelf burger noemen is volledig reëel. Daarnáást ben ik raadslid, maar in de eerste plaats burger.
     Het onderknuppel is door jou in deze discussie neergezet. De vier onderknuppels in de raad, die naast de 8 fractievoorzitters en 5 vice-fractievoorzitters als enige normale raadsleden functioneren, zijn wel degelijk de onderknuppels.
     Zoals jullie fractievoorzitters, of de jullie vertegenwoordigende vice-fractievoorzitters, bijvoorbeeld de agenda samen met z’n achten bepalen, daar hebben de vier onderknuppels geen lettergreep invloed op. Maar het bepaalt wél heel veel van wat gebeurt en op straat gelegd wordt in deze stad.

     De ironie ligt geheel bij jou als zijnde degene die zich geruisloos met een semi-eigen-geluid bij het stukje establishment en politiek-elitaire macht heeft gevoegd in dit stadje.
     Daar sta ik wel degelijk naast, er géén deel van uitmakend en daar daadwérkelijk ook niets mee van doende hebbende. Zeer zeker óók niet in de informaliteit. Als keuze om daar niet in gecorrumpeerd te kunnen worden.
     Ik heb genoeg en teveel gezien de laatste jaren, en van daaruit deze keuze gemaakt.

     Ik ben wel degelijk die burger, en jij die politicus.

     Like

     1. Als gewoonlijk dwalen we weer alle kanten op.

      We hadden het over economie weet je nog wel.

      Volgens Wikepedia “een wetenschap die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten.”

      Jij vond dat de huidige economie aan de basis ligt van een voor iedereen kansrijke samenleving.

      Ik meen dat dat daar het nodige op valt af te dingen.

      Ik ben er namelijk helemaal niet van overtuigd dat dit model de de productie en verdeling van de schaarse goederen en diensten op rechtvaardige wijze bewerkstelligd.

      Als jij dat wel vindt, prima, maar laten we het daar dan bij houden en niet beginnen te vast te stellen of je burger of politicus bent.

      Je bent beide en bovendien (na Munnik) de politicus met de meeste dienstjaren. Dat je daar weinig van hebt opgestoken is niet de schuld van anderen, maar je eigen gebrek.

      Like

      1. Iedere gek z’n gebrek, zo gaat dat. Dat geldt ook voor mij. Al geef ik niemand de schuld van wie ikzelf ben of wie anderen zijn of voordoen dat ze zijn.
       Je bent wat je bent, en je doet wat je doet. Iemand bij z’n verstand is zelf als enige verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf doet, en niemand anders.

       Het afschuiven van verantwoordelijkheid zie je mijns insziens meer bij links dan bij rechts.
       Het “Hoera hoera, driewerf hoera” van massaal reagerende discussieforabezoekers van linkse origine bij de moord op Pim Fortuyn ben ik niet vergeten; en zeer zeker ook niet de overal onder die groep opduikende kreet “het is z’n eigen schuld, had hij maar niet…..” etc! Als Wilders vermoord wordt zul je dit ook gaan horen.
       Oftewel: de verantwoordelijkheid van het vermoord worden wordt door deze agitanten gelegd bij degene die vermoord wordt. Waanzinnig gewoon!!!

       Mijn ogen zijn toen goed open gegaan, met die moord op Fortuyn. Het vergoeilijken van het die man mogen zien als nazi, bruinhemd etc, werd hard gesteund door de PvdA’ers Melkert en Kok. Evenals de ontmenselijking van Fortuyn binnen en door die kringen, waardoor de moord gewoon mogelijk geworden is omdat hij “goed” was… Te gek voor woorden allemaal.

       Dat boek over de islamisering in Nederland van Fortuyn heb ik nog liggen, en ook daadwerkelijk destijds gelezen. Het gaat over niéts waarvoor Fortuyn allemaal beticht is geworden door links nav dat boek!
       Het leuke is ook dat vrijwel niemand van de Fortuynhaters aan wie ik vroeg of ze dat boek gelezen hadden, dat ook daadwerkelijk gedaan had. Schaapskuddes en naroepers, toeteraars en meer niet.

       Maar het is z’n “eigen schuld” dat hij dood is… Over “schuld” en “eigen-schuld” uit de mond van links gesproken: ik veeg er mijn …. mee af.
       Dan heb ik liever mijn gekke gebrek, maar het is wél IK die spreekt.

       Like

      2. Daarnaast zeg ik nergens dat ik vind dat de huidige economie aan de basis ligt voor kansrijkheid voor iedereen.
       Mijn bewering is dat een GOEDE economie bijdraagt aan kunnen betalen van een sociaal stelsel en andere faciliteiten, én aan de basis ligt van een samenleving die kansrijker is voor iedereen.
       Je zult die samenleving dan wel dusdanig moeten inrichten dat de baten van een goede economie die kansen ondersteunen of faciliteren.

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: