Debat

Zoals het college terecht stelt in haar Raadsvoorstel voor 4 januari, het is niet de vraag óf er bezuinigd moet worden, maar hoeveel en waarop.

Zelfs op het “hoeveel” is nog geen antwoord. Men heeft het voorlopig nog over 1 miljoen, maar ik heb ook al getallen gehoord van 3 miljoen structureel.

Dat red je niet meer met de kaasschaaf. Ook over het “waarop” is nauwelijks iets bekend. Er dus zullen keuzes gemaakt moeten worden, die diep zullen ingrijpen in het bestaan van velen.

Ook de toekomstige rol van de (lokale) overheid kan niet onbesproken blijven.

Het bezuinigingsplan voorziet in het samenstellen van een structuurgroep bestaande uit afgevaardigden uit alle politieke partijen, met als doel het binnen de stuurgroep bereikte compromis aan de gehele bevolking (in de vorm van thema-avonden) voor te leggen.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat de discussie (over de te maken keuzes) grotendeels binnenskamers zal worden gevoerd door een aantal deskundigen, zodat het door hen bereikte compromis als (min of meer) voldongen feit  kan worden gepresenteerd.

Hoewel het Raadsvoorstel keer op keer stelt, dat alle partijen vrij zijn om hun eigen afweging te maken op het moment dat de Raad zijn beslissing neemt,  lijkt me dat vrijwel een onmogelijke gang van zaken.

De Raad krijgt namelijk niet meer dan drie weken de tijd om al hetgeen er vooraf ging (en waar zij middels een vertegenwoordiger in de stuurgroep ook rechtstreeks bij was betrokken) te evalueren.

Dat wordt dus doorslikken zonder kauwen.

Toch is dit (het instellen van een stuurgroep) voor de coalitiepartijen de meest aantrekkelijke optie. De vraag is, geldt dit ook voor de oppositie. Dat lijkt me niet.

Als “links” werkelijk meent dat zij een alternatief kan bieden, dan doet ze er verstandig aan dat rechtstreeks aan de bevolking voor te leggen en niet weg te duiken achter een wollig compromis in een stuurgroep.

Echter, een debat met de kiezer aangaan is geen eenvoudige taak, want de bezuinigingen  zullen zodanig moeten zijn, dat ook tal van (linkse) heilige huisjes geofferd zullen moeten worden.

Maar dat kan wat mij betreft geen kwaad. Het wordt hoog tijd dat links zich bezint op waar ze eigenlijk voor staat en vanuit die positie weer aan het maatschappelijke debat gaat deelnemen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

15 gedachten over “Debat”

 1. Het is maar goed dat het gezwets hier de gemeenschap geen geld kost ! Het is verbazingwekkend dat een deel van onze vertegenwoordigers der stad , zich hier als een stelletje idioten presenteert . Er word over van alles en nog wat geouwehoerd en de bezuinigingen moeten overal vandaan komen , behalve het ambtelijke apparaat zelf . Ik zou eens beginnen met die ambtenaren de laan uit te sturen die denken dat ze het beter weten dan de Hoge Raad waarbij het maar niet tot hun botte hersens doordringt , hoe het wel moet ! Ook de juristen die deze gemeente vertegenwoordigen , waarvan de ene na de andere de wijk neemt omdat ze het of beu zijn , of ze kunnen elders meer bij elkaar roven en het zelfs niet van Particulieren die Initiatieven hebben genomen omtrent het S.M.C Molenweg , het S.M.C aan de Vijzelstraat , een Hellingbaan , een Trapveldje in en ettelijke andere zaken , kunnen winnen . Ook enkele lieden van de huidige raad , die voor het merendeel in het zadel zijn geholpen door een kliek van volk , die er alleen maar zitten uit eigen belang mogen wat mij betreft direct weg bezuinigd worden . Die ambtenaar die de gemeente onlangs € 25000.- heeft gekost volgens de site http://enkhuizers.wordpress.com/ moesten ze voor het gerecht slepen en er zorg voor laten dragen dat de Gemeente Enkhuizen schadeloos word gesteld door deze minkunkel , dat had ik eens bij mijn baas moeten flikken . Het is het geld van de burgerij wat verkwanselt word door een stel amateurs . Koppen moeten er rollen , directe democratie invoeren en weg met het partijen systeem . Wat jullie doen zijn de stuiptrekkingen van een uitstervende soort , het merendeel van het volk is jullie spuugzat .

  Like

   1. Aan de ene kant kan ik die reactie wel begrijpen, ik denk zelf ook vaak zeer cynisch over politici.

    Aan de andere kant doet de anonimiteit van de reageerder behóórlijk afbreuk aan de kracht van de reactie.
    Daarnaast dan ook nog de naam Klaas Vaak, iemand die anderen die hij als onderschikkend zijnd beschouwt aan hemzelf, zand in de ogen strooit…..

    Like

 2. Bij de verkiezingen waren de bezuinigingen al een topic, bijvoorbeeld bij het debat in de Nieuwe Doelen. Het is zeer wel mogelijk om al een richting aan te geven en vervolgens via debat burgers hier op laten reageren, het liefst ALLE burgers, niet alleen “experts”. Tenslotte spijkers met koppen slaan. Begrijp alleen niet de zin “WEER aan het maatschappelijk debat gaat deelnemen”.

  Like

  1. Het zou kunnen dat bedoeld wordt dat links, of een deel van links, zich enigszins in wat hij noemt “de heilige huisjes” heeft verschanst. Oftwel: links zit in Fort Heilig Huis, en denkt daarmee dat ze buiten een strijd kunnen blijven door Heilig Huis koste wat het kost te verdedigen. Dat is dan geen strijden voor, maar slechts statisch bestaan.

   Maar: nu moet ik zeggen dat ik niet weet of hij dat bedoelt. Zelf vind ik een stuurgroep, mits daarin een goede balans gevonden wordt qua vertegenwoordiging tussen oppositie en coalitie, geen heel slecht idee. Als dan de conclusie, of het rapport, of het advies, van zo’n groep maar geen soort bezuinigingswet van Meden en Perzen wordt voor de raad als geheel doch slechts een richtpunt ter verheldering van hoe zaken integraal gezien liggen.

   Like

   1. Hans, een stuurgroep waar alle partijen in vertegenwoordigd zijn kan alleen maar tot doel hebben de tegenstellingen binnenskamers op te lossen.

    Prettig voor de gevestigde orde, maar nu al vraagt een meerderheid van de bevolking zich af waarom ze nog zouden moeten stemmen, omdat het toch een pot nat is.

    Het is een illusie te denken dat fracties in de 3 weken die ze nog rest met alternatieven kunnen komen.

    Dacht je werkelijk, dat als je kopman in de stuurgroep A tegen B heeft ingeruild, je dan als fractie nog kunt zeggen dat je liever A terug hebt, in ruil voor C.

    Met heilige huisjes bedoel ik eigenlijk het “linkse” idee, dat de overheid zich met van alles en nog wat meent te moeten bemoeien.

    Like

  2. Ik denk dat de tijd voor richting aangeven een beetje voorbij is en dat er binnen niet al te lange tijd spijkers met koppen moeten worden geslagen.

   Ik noemde als eerste de rol van de overheid.

   Ik zou van “links” graag willen horen hoe zij die rol ziet en waarover de gemeente de regie moet blijven voeren.

   Ouderenbeleid, jongerenbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid,havenbeleid, economisch-beleid? Alleen al het parkeerbeleid kostte € 80.000,- en dan heb ik het nog niet eens over de kosten van externe adviezen en de kosten van de uitvoering.

   Bestaat er bij de Raadsleden enig inzicht in kosten die formuleren van dat beleid met zich meebrengt en of door middel van dat beleid er ook daadwerkelijk veranderingen te weeg zijn gebracht.

   Heeft het armoedebeleid er toe geleid dat de armoede ook daadwerkelijk is teruggedrongen of gaat het om een werkgelegenheidsproject voor gemeente-ambtenaren?

   Mijn vrees is, dat links nog steeds de illusie koestert, dat maatschappelijk problemen alleen met behulp van de overheid kunnen worden opgelost. Ik twijfel daarover, maar laat me graag overtuigen.

   Dat soort van debat bedoel ik.

   Like

   1. Het fundamentele debat dus! Echte politiek! Over de toekomst van het linkse denken en wat links denken zou moeten betekenen, dat is een mooi debat!

    Like

    1. Dat is mooi debat maar heeft niets met links te maken. Zo wordt het parkeerprobleem door enkele linkse partijen verguisd (beter minder overheidsingrijpen). Aan de andere kant zien we dat het ondernemersfonds door een wat rechtser college voorzien wordt van allerlei regeltjes. Je hebt het over een kerntakendiscussie, niet over L/R.

     Like

     1. Het ging me even om de kosten. Klaarblijkelijk is er bij de gemeente iemand full-time met het parkeerbeleid bezig, maar gelijktijdig niet zo bekwaam, dat we het zonder externe adviseurs kunnen stellen.

      Ondernemersfonds? Hebben we dat ook? Heeft de gemeente daar ook al een deskundige voor in huis?

      Like

       1. lol…. We hebben ook een armenfonds, de WWB. Daar zijn ook regels voor opgesteld!
        Waar geld is, zijn regels. Mensen zijn nu eenmaal veelal behept met de eigenschap niet regelloos met geld om te kunnen gaan waar ze zelf niet voor krom hebben moeten liggen.

        Like

        1. dat klopt, maar ik loop dan ook niet te “schmieren” dat “ondernemers het beste zelf weten hoe…” en dat “de overheid belachelijk is”. Liberalen vaak wel…om vervolgens -neem lokaal het voorbeeld van freeriders bij beveiliging bedrijventerreinen- de overheid te vragen om iedereen te dwingen. Corporatisme heet dat.

         Like

         1. Je maakt er weer een liberalenverhaal van.
          Het gaat er gewoon om dat je iets faciliteert, een mogelijkheid faciliteert, daar regels voor opstelt, en vervolgens mensen de gelegenheid geeft iets te doen met zaken die door overheden gefaciliteerd worden als ze dat willen of noodzakelijk vinden.
          De overheid alles tot in de laatste letter laten uitdenken zet mensen in een positie van afhankelijkheid van die overheid, en schept voor die overheid voorwaarden voor haar eigen bestaan. Oftewel: de overheid zorgt dat ze recht van bestaan heeft door zoveel mensen van haar afhankelijk te maken.
          Dat heet fluwelen onderdrukking, mensen opsluiten in een gouden kooi.

          Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s