Onaanvaardbaar

stemvee

De Enkhuizer Krant van zaterdag kopt met de mededeling  “Actie Boland is onaanvaardbaar”. Dit blijkt de mening te zijn van advocaat Loomans die optreed namens de vereniging Onze Zorg.

Zijn mening is niet nieuw. Hij ventileerde hem ook al tijdens de commissievergadering grondgebied in augustus.

Zelf was ik daar toen nogal van onder indruk een schreef daarover in doodsteek.

Heeft zijn mening enige indruk gemaakt op de meerderheid van de Raad. Uiteraard niet. Het heeft geen zin om je daar druk over te maken waar het de VVD/D66, CDA en Nieuw Enkhuizen betreft.

Al zou Boland (bij wijze van spreken) in het midden van de Raadszaal een dampende bolus bakken, dan nog zal er in die kringen een klaterend applaus opklinken.

Stemvee, dat niet eens de moeite neemt om ons te informeren over wat ze bezielt, zodat wij ons daar ook niet verder mee bezig hoeven houden.

Teleurgesteld ben ik wel over de twee niet gebonden partijen, CU en GL. Ik heb daar in september ook al over geschreven, wat precies kunt U nalezen in het archief september 2010.

stemvee

Na een veelbelovende start tijdens de commissievergadering  stelde de CU helaas teleur tijdens de raadsvergadering. Om wille van de demente medemens zadelt men ons op met een 3,7 miljoen kostende parkeergarage.

Meent men daar nu werkelijk, dat de demente medemens alleen maar kan worden geholpen als je daarvoor eerst een parkeergarage bouwt?

Ook de bijdrage in de Raadsvergadering van GL viel me tegen.

Landelijk haantje de voorste, lokaal vrijwel onzichtbaar, tenzij er natuurlijk bomen moeten worden geteld.

Dolblij dat er nu eindelijk ook eens een gemeenteopdracht richting zijn sociale netwerk werd gestuurd, bleef het wat raadslid Pluijm betrof bij wat kritisch gemompelde kanttekeningen.

Want dat is wat de meerderheid van de Raad gewoonlijk doet, her en der wat kritische

stemvee

kanttekeningen plaatsen, zodat het lijkt of men ergens bezorgd over is.

Alleen in september bleek de maat vol te zijn voor een drietal partijen. Algehele verontwaardiging bij de overige partijen.

Voor hen was de maat nog lang niet vol en mocht er dus nog rustig worden doorgemodderd. Waarom voor die drie partijen de maat vol was werd uiteraard niet gesproken.

En dus zitten we nu met twee Raad van State procedures, waarvan er inmiddels een is verloren en de andere (naar ik aanneem) binnenkort wel zal volgen.

En dat terwijl het oorspronkelijke uitgangspunt niet anders was, dan “verbouw het voormalige ziekenhuis tot een sociaal-medisch centrum”.

Is dat een moeilijke opdracht?  Niet echt, maar je kunt hem natuurlijk wel moeilijk maken. Dat is in dit geval niet het werk van de Raad, maar van het college, die de door haar uit te voeren opdrachten gewoonlijk zelf schrijft.

En omdat ze dacht dat ze met die zelf geschreven opdracht beter wegkwam met de Nijs, dan met die andere projectontwikkelaar, moest het de Nijs worden en werd zelfs de burgemeester ingezet om een onwillig raadslid (stille Siebe) naar het juiste te kamp over te halen.

Kom dus bij mij niet aan met de opvatting, dat het college slechts uitvoert waar het door de Raad opdracht voor heeft gekregen.

De meeste opdrachten formuleert het college zelf en de rol van de Raad blijft  gewoonlijk beperkt tot een goedkeurend knikje.

Dat kan ook niet anders, want raadsleden zijn parttimers, terwijl het college bestaat uit fulltimers, bijgestaan door een ambtelijke staf en in het bezit van een budget om externe deskundigen te raadplegen.

Wat we hier dan ook zien, is de mateloze zelfoverschatting van een College, dat zich (op kosten van de gemeente) ook wel eens in de wereld van het onroerendgoed wil bewegen en een Raad die in meerderheid er (als konijnen in het licht) naar zit te kijken en ondertussen alleen maar hoopt dat het goed afloopt.

Dat gaat niet gebeuren. Maar nog geen man over boord, want niet de betrokken zelf, maar wij zitten met de gebakken peren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Onaanvaardbaar”

 1. Uiteraard is de alleen de Raad verantwoordelijk voor de beslissingen die zij neemt.

  Waar ik bezwaar tegen maak, is dat deze regel door zowel college als raadsleden wordt uitgelegd als dat een advies (dat aan de beslissing ten grondslag lag) er niet meer toe doet, als de beslissing eenmaal is genomen.

  Een handig middel voor het college om zich van elke verantwoording vrij te pleiten en een al even handig excuus voor raadsleden om verder niets meer te ondernemen.

  Dat is in mijn ogen echter een al te simpele weergave van de werkelijkheid

  Als achteraf blijkt, dat de Raad onvoldoende is geïnformeerd en/of er doelbewust informatie is achtergehouden die relevant was voor de te nemen beslissing, dan is het College daar voor verantwoordelijk. Dat wordt niet anders omdat de Raad inmiddels een beslissing heeft genomen.

  De achteraf vaststelling of de Raad voldoende is geïnformeerd is niet aan het college om te bepalen, maar aan de Raad zelf.

  Like

 2. Het punt is mijns insziens dat evenzogoed uiteindelijk de raad verantwoordelijk is voor het geheel. Degene die beslist, en dus de bevoegdheid heeft tot beslissen, is ook verantwoordelijk voor die beslissing.

  Ook raadsleden die tegen De Nijs gestemd hebben, waaronder ikzelf, zijn evengoed verantwoordelijk voor dat besluit dat destijds genomen is, en hebben dus iets meer uit te leggen aan degenen die ze vertegenwoordigen of menen te vertegenwoordigen dan alleen maar “ik was tegen en kan er dus niets aan doen, zij deden het”.
  Als je raadslid wordt, dan neem je dat op je inclusief de verantwoordelijkheid voor alle meerderheidsbeslissingen die zo’n raad neemt. Ongeacht of je het daar mee eens was of niet. Dat is één van de hoofdregels van het spel.

  Het is vergelijkbaar met een wethouder verantwoordelijk laten zijn voor wat voorgangers hebben gedaan: je doet het niet, maar draagt wél de verantwoordelijkheid.

  De regels van het spel….

  Als iemand dat niet kan, durft of wil accepteren, dan kan-ie ook wat anders gaan doen.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: