ONS probleem

Ik neem aan dat één van de aantrekkelijk kanten van een politieke carrière is, dat je (door de stad lopend) tegen je kleinkinderen kunt zeggen “daar heeft Opa voor gezorgd”.

Jan Franx is in dat opzicht niet slecht bedeeld. Dat kan hij onder andere zeggen van de Compagniesbrug en de Kat en Hondbrug en de naastgelegen sloepenhaven, die er nu nog erg leeg bijligt, maar er verder alleraardigst uitziet.

Bovendien komt daar, als het Jan Franx ligt, binnenkort een belangrijke verkeersader (de N23) bij.

Zijn enthousiasme voor dit project is begrijpelijk, maar het toekomstperspectief dat hij schildert is wel erg ver verwijderd van de werkelijkheid.

In de commissie grondgebied voorzag hij een nieuwe brug aan het einde van de dijk naar Lelystad en sprak hij het over een beter aansluiting naar het Ruhrgebied en de daaruit voortvloeiende voordelen.

Ik heb niets tegen visionaire bestuurders, waardeer het enthousiasme van Jan, maar vindt tegelijkertijd dat hij wat meer oog zou moeten hebben voor de werkelijkheid.

Die is wat mij betreft, dat Enkhuizen 5 miljoen neertelt voor een verbeterde verkeersafwikkeling in regio Alkmaar en Hoorn, maar zodoende zichzelf opzadelt met een flessenhals op het eigen grondgebied en dat van StedeBroec.

Daarvoor bestaat een nette oplossing die in de regiovisie wordt uitgewerkt. Prachtig plan, maar niet meer dan dat, want er bestaat nog geen enkel zicht op de wijze waarop de uitvoering van dat plan (waar ik verder een groot voorstander van ben) gefinancierd gaat worden.

Tijdens de vergadering van de commissie grondgebied liet Franx bij herhaling weten dat hij een tegenstander is van het nemen van risico’s, maar tegelijkertijd neemt een enorm risico als hij de Raad adviseert geld vrij te maken voor de realisatie van de N23 in haar huidige vorm.

Of men in de regio Alkmaar en Hoorn bereid zal zijn om bij te dragen aan de oplossing van ONS probleem is nog maar de vraag.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “ONS probleem”

 1. Pim,
  De N23 is voor heel Enkhuizen, behalve diegenen die graag in een museum wonen, van groot belang. Bedrijven en dus ook inwoners floreren nu eenmaal beter in een goed bereikbare woon- en werkstad.
  Wordt de weg niet aangelegd dan zijn we binnenkort net zo bereikbaar en populair als Marken. Alleen waren zij eerst een eiland, en dreigen wij nu een schiereiland te worden.

  De vraag van diverse fracties om een andere manier van financieren doet niets af van de erkenning van de noodzakelijkheid van deze weg (een uitzondering daargelaten)
  Alleen graag betalen uit kwantificeerbare, herkenbare, tastbare en wel reëel beschikbare middelen.
  Daarna graag zo snel mogelijk beginnen!

  Like

  1. Jan, ik twijfel niet aan het belang van de N23, maar zet een vraagteken bij de nadruk die gelegd wordt op haar belang als doorgangsroute naar Zwolle en nog veel verder.

   Verkeerstellingen lijken me op dat punt gelijk te geven. Geen centje last om de verkeerstroom over de brug bij Broekerhaven te leiden.

   Ik wens dat te betwijfelen en ben dan ook een warm voorstander van de oplossing die door Enkhuizen en StedeBroec is aangedragen.
   Helaas, zijn daar tot op dit moment geen concrete afspraken over gemaakt.
   Vandaar mijn vraag, zullen de regio Hoorn en Alkmaar ook bereid zijn bij te dragen als het gaat over de oplossing van ons probleem.

   Wat de dekking betreft, het moet uit de lengte of de breedte.
   Men kan de bijdrage gewoon uit de reserves betalen, zoal de CU voorstelde, of men kan het benodigde bedrag lenen en op een later tijdstip aflossen.

   In dat laatste geval is het alleen van belang of de gemeente de rente (en aflossing) kan betalen uit haar jaarinkomsten.

   De keuze om de lening af te lossen met opbrengsten die voortvloeien uit grondverkopen is niet ongebruikelijk.
   Dat deed men ook bij de aankoop van de Uilenbanen.

   Like

 2. Ik wil toch even een positief geluid laten horen. De brug waar de wethouder op doelde is inderdaad op tekening gezet. Wat er alleen niet is bij verteld dat dit een deel is van een groot project. Het is de boedoeling dat er een spoorwegverbinding op aansluit en ook is er een containerhaven bij getekent.
  Hier moeten weg, water en spoor elkaar raken. Jammer voor de containerhaven in Enkhuizen.

  Like

 3. Pim, het is een totaal plan waar vele partijen bij betrokken zijn. Dit is geen luchtballon maar een realistisch plan waar ook de regio, provincie, rijkswaterstaat en het bedrijfsleven een bijdrage aan gaan leveren. Verder is in artikel 4.2 van de overeenkomst opgenomen dat partijen
  overeenkomen dat zal worden onderzocht of in de toekomst ook het deel van de
  Westfrisiaweg tot aan de Houtribdijk moet worden aangepakt. Mocht dit het geval
  zijn is verder overeengekomen dat dit een gezamenlijke bestuurlijke
  verantwoordelijkheid is waarbij de provincie Noord-Holland als wegbeheerder
  primair de financiële verantwoordelijkheid draagt. Met de gebiedsvisie Enkhuizen-
  Stede Broec stellen wij tevens, voor het verloop van de Westfrisiaweg tussen
  Raadhuislaan en Houtribdijk, een alternatief tracé voor. Hierover vindt overleg
  plaats met onder andere de provincie welke hierin een positieve grondhouding
  heeft.

  Dit punt is toegevoegd op verzoek van de raden van Enkhuizen en Stedebroec. De regio gaat akkoord met de tekst dus ook met de gevolgen. Verder moet er toch een aansluiting komen op de dijk en dan is deze oplossing het minst schadelijk voor Broekerhaven en levert ook de meeste werkgelegenheid op.Dit alles gaat daadwerkelijk spelen vanaf 2020 volgens de verkeersberekeningen.

  Like

  1. Jan, juist omdat het een totaal plan is (verbetering van de wegverbinding tussen Zwolle en Alkmaar) vind ik het onbegrijpelijk, dat men ogenschijnlijk voorbij gaat aan het ontstaan van een van de flessenhals rond Broekerhaven.

   Op mij maakt dat de indruk, dat men die dwarsverbinding tussen Zwolle en Alkmaar eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt, maar een oplossing zoekt voor een betere verkeersafwikkeling in de regio Alkmaar en Hoorn.

   Capaciteitsproblemen daar zijn niet het gevolg van een groter verkeersaanbod vanuit Zwolle, (of het Ruhrgebied) maar het gevolg van de enorme uitbreiding van nieuwbouwwijken (Hoorn, Heerhugowaard) zonder de daarbij passende voorzieningen te realiseren.

   Wat de positieve grondhouding van de provincie betreft, gisteren was op NH-TV een item over de aansluiting van de A8 met de A9. Daarover heeft men ook al 30 jaar een positieve grondhouding, alleen weet men nog steeds niet welk traject het gaat worden.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: