Geen Benul

Van de 17 raadsleden hebben er 10 niet hun vertrouwen in wethouder Boland opgezegd.

Uiteraard is het goed te weten wat hun argumentatie was.

In zijn algemeenheid vond men weliswaar dat er grote fouten waren gemaakt, maar dat de schuld daarvoor niet alleen bij de wethouder lag.

De Raad zelf had ook fouten gemaakt was de conclusie.

Dit roept bij mij weer het angstige vermoeden op, dat de meerderheid der raadsleden nauwelijks besef heeft van hun rol in het geheel.

De Raad beslist, het College voert uit. Tot die uitvoering behoort ook het formuleren van raadsbesluiten en bestuursopdrachten waarover de Raad moet beslissen.

Het college wordt in die taak bijgestaan door een ambtelijk apparaat en beschikt tevens over een budget dat het mogelijk maakt externe deskundigen te raadplegen.

Het is volslagen onzinnig om te veronderstellen (zoals o.m. vd Pluim en Stomp deden) dat in dat proces, de Raad zelf een rol van betekenis kan spelen.

De Raad bestaat immers uit deeltijd-politici, die er van uitgaan mogen (en moeten), dat hetgeen haar ter beslissing wordt voorgelegd ter zake en uitvoerbaar is.

Als het College (in dit geval) twijfelt aan de uitvoerbaarheid van de door haarzelf geformuleerde bestuursopdracht, dan heeft zij geen andere keus, dan die twijfel kenbaar te maken aan de Raad en tegelijkertijd voorstellen te doen waarmee die twijfel kan worden weggenomen.

Raadpleegt zij over die twijfel een externe deskundige, dan dient ze het resultaat van die raadpleging ook aan de raad voor te leggen.

Zeer zeker, als het verkregen advies die twijfel niet volledig kan wegnemen.

Laat een college dit na, dan handelt zij in strijd met het beginsel dat de Raad, alvorens zij wordt uitgenodigd een beslissing te nemen, kennis moet hebben kunnen nemen van alle relevante informatie.

Te bepalen wat wel of niet relevant is, is een privilege van de Raad en niet van het College.

Het besluit een externe deskundige te raadplegen kan moeilijk worden uitgelegd als een poging informatie te verzamelen die niet relevant is.

De opvatting dat, door de Raad gemaakte fouten (op welke fouten doelt men eigenlijk ?) een rechtvaardiging zijn voor het niet naleven van bovenstaande spelregels, is onzinnig.

Het feit dat de meerderheid van de raad die opvatting lijkt te huldigen kan slechts op twee manieren worden verklaard.

Ofwel de meerderheid van de Raad heeft geen enkel benul van de spelregels, ofwel de meerderheid kan het niet schelen of ze worden nageleefd.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat erger is.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Geen Benul”

 1. Tot nu toe is als “fout” meestal het feit aangewezen dat de bestuursopdracht zogenaamd niet duidelijk genoeg was. Er stond behoud en uitbreiding zorg in, niet precies de functies (behalve poli en andere zaken). Maar…al was dat mss. niet 100% duidelijk, Looijens en Loeff hebben aan die onduidelijkheid een eind gemaakt door in het advies te stellen dat bij deze opdracht het ontbreken van poli en huisartsen een “wezenlijke wijziging” was. Bizar dat we dat rapport niet gewoon ontvingen.

  Ook het feit dat niet eerst is vastgesteld welke zorg er moest komen om pas DAARNA een ontwikkelaar te zoeken die precies dat zou willen neerzetten, was niet zo slim. In april 2006, onze eerste raadsvergadering hebben we daar nog iets over gezegd en een amendement ingediend. Men wou er niet aan en het amendement werd niet overgenomen. En uiteindelijk ook voorgestemd door ons.

  Like

  1. Mijn punt is, dat het niet een “fout” van de Raad is, dat er een onduidelijke bestuursopdracht is verstrekt, maar een fout van degene die de bestuursopdracht heeft geformuleerd.
   Bij mijn weten het college.

   Wat je amendement betreft. Als het college op dat moment geen behoefte had aan verduidelijking van de bestuursopdracht, dan is dat het evenzeer onzinnig om te spreken van een fout van de Raad.
   Men heeft slechts in meerderheid het (achteraf gezien foutieve advies) van het college gevolgd.

   Volgens mij kan de Raad geen beoordelingsfouten maken, alleen maar procedurele.
   In dit geval heeft het college een procedurele fout gemaakt, die door de Raad gecorrigeerd had moeten worden.
   Nog even geen idee welke gevolgen die nalatigheid met zich mee kan brengen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s