Terugblik “Stadsvisie 2030”

Van meet af aan ben ik kritisch geweest op Stadsvisie 2030. Dat komt omdat ik meer vertrouwen heb in het werk van visionaire bestuurders, dan in de wijsheid van “het volk”.

Ik vind het een beetje flauw om “het volk” te vragen een toekomstvisie te geven.

De overgrote meerderheid heeft daar geen zin in of mist de daarvoor de capaciteiten.

De resultaten van dat soort bijeenkomsten (tegenwoordig aangeduid met beginspraak) zijn gewoonlijk een hutspot van tegenstrijdige opvattingen, die bijeengebracht moeten worden tot een samenhangend geheel.

Dat bijeenbrengen gebeurt dan door de ambtelijke staf en de politiek verantwoordelijken en je kunt er dus vergif op nemen dat alleen de elementen die zij belangrijk vinden de eindstreep zullen halen.

Zo ook hier. Na een drietal warrige bijeenkomsten werd een composiet scenario vastgesteld dat uiteraard alles bevatte wat de ambtelijke staf en de huidige coalitie als wenselijk zag.

Nieuw Enkhuizen zet zwaar in op Enkhuizen als toeristenstad en heeft daar ook erg veel geld voor over. Het zou me verbazen als een steekproef onder de Enkhuizer bevolking zou uitwijzen dat meer 10% werkzaam is in die sector en dus economisch belang heeft bij de verdere ontwikkeling.

Er is in mijn ogen dan ook eerder sprake van een kleine lobby, die keer op keer opduikt als het gaat om het verkrijgen van gemeentelijke subsidies voor het bevorderen van het toerisme.

Dat op zichzelf is natuurlijk geen probleem, ware het niet dat deze aanvragen altijd gerechtvaardigd worden met de opvatting, dat de Stadsvisie (het volk dus) dwingt om daar positief op te reageren. Het volk heeft gesproken, het volk wil meer toerisme, het bestuur geeft slechts gehoor aan de roep van het volk. Einde discussie.

Indirect wordt op die manier ook de gemeenteraad onder druk gezet. We zagen het al bij de behandeling van de Stadsvisie in de Raad. Er was een motie van de VVD/D’66, waarin werd uitgesproken, dat de gemeenteraad (nu het volk gesproken had) daar niets meer aan had af te doen of toe te voegen.

Feitelijk komt dat neer op het buitenspel zetten van de Raad ten gunste van een inspraakcircus waarvan de uitkomst door de bestuurlijke top op eenvoudige wijze valt te manipuleren.

Ik ben niet zuinig geweest met mijn kritiek op de Raad, maar dat is nu eenmaal het orgaan waar we het mee moeten doen. Liever dan dat ze zich buitenspel laat zetten, zag ik dat zij haar onafhankelijkheid bewaarde en haar werkwijze verbeterde.

Misschien zouden de politieke partijen, die over zetels in de Raad beschikken, zich iets meer moeten inspannen om een wat groter klankbord te creëren dan de bestaande steunfracties. Het internet kan daarbij een hulp zijn.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Terugblik “Stadsvisie 2030””

 1. Ik constateer een (misschien schijnbare) tegenstelling in je betoog.

  Aan de ene kant vind je dat de raad een groter klankbord moet zien te vinden dan de eigen steunfractie-achterban. Aan de andere kant vind je het grote klankbord dat de raad dus in z’n geheel heeft geprobeerd te organiseren, de stadsvisiegesprekken, onzin of niet relevant.

  De rest van je betoog valt onder de noemen “politiek bedrijven”, wat nu eenmaal bij politiek hoort.

  Like

  1. Het gaat mij om het proces, waarbij onze bestuurders niet openlijk verklaren wat hun toekomstvisie is, maar die binnen smokkelen in een paar onrealistische deelvisies, om ze (na wat onoverzichtelijk geroep) vervolgens samen te ballen tot de totaalvisie die ze oorspronkelijk voor ogen stond.
   Maar die ze niet als zodanig wilde presenteren en ook niet wilde verdedigen.
   Die totaalvisie krijgt vervolgens meteen de status van “de wil van het volk” en kan alleen nog maar op onderdelen worden aangepast.
   Dat de raad daar in mee gaat heeft volgens mij te maken met de onzekerheid over hun eigen representativiteit van de verschillende politieke partijen.
   Dat is niet alleen in Enkhuizen, maar overal een probleem.
   Mijn suggestie was daar verbetering in aan te brengen door de bevolking (met behulp van internet) wat actiever dan nu het geval is te informeren over hun opvattingen.

   Like

   1. Leuk experiment.
    Bepaal jaarlijks (door loting) een 17 tal schaduw raadsleden. Min of meer zoals bij juryrechtspraak de juryleden worden bepaald.
    Laat ze vervolgens de raadsvoorstellen behandelen en kijk na dat jaar of er wezenlijke verschillen zijn in behandeling en uitkomsten.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: