Bestuurskracht?

christianChristian Bokhove (SP) reageert op mijn stukje “Oeverloos gezwam”. Hij ziet een informateur wel zitten, zeker als die antwoord kan geven op de volgende vraag,

“Wat zijn de (bestuurskracht)problemen die door de gemeenten worden ondervonden (lokaal en regionaal)”.

Mijn vraag aan Christian is nu, wat is bestuurskracht en hoe bepaal je dat?

Ik weet wat windkracht is en zwaartekracht, maar bestuurskracht? Geen idee.

Het lijkt me dat het te maken heeft met het vermogen (of onvermogen) om zaken op eigen kracht te doen.

frisse windOf het nu gaat om het gestalte geven aan een sportbeleid, de beplanting en overige stoffering van het recreatieoord, realisatie van een parkeerterrein, formulering van een parkeerbeleid, het plaatsen van een hek voor gemeentewerken, het aan de man brengen van een toekomstvisie, allemaal zaken die het gemeentelijke apparaat zelf niet kan (om wat voor reden dan ook, onbekwaamheid of tijdgebrek) maar overlaat aan externe adviseurs.

Misschien wil hij voor ons (gewone kiezer) nu eens inzichtelijk maken welk deel van de jaarinkomsten er besteed wordt aan het inwinnen van adviezen van derden.

We beschikken dan tenminste over een getal en dat kunnen we dan vergelijken met de getallen van de andere gemeenten.

Om dat aan de weet te komen, hoeft hij maar een ding te doen, vraag stellen aan het college. Kleine moeite en hij hoeft niet op een informateur (externe adviseur die deze keer niemand wil) te wachten.

Kortom, eindelijk eens een frisse wind.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

23 gedachten over “Bestuurskracht?”

 1. ik zeg niet dat jij dat doet, maar hoe vaak horen we Wouter Bos niet zeggen dat de flinke beslissing om de AOW te verhogen goed voor het land is, en dat de PvdA daarmee haar verantwoordelijkheid neemt. De rest van NE heeft dat lokaal ook met het parkeren gedaan.

  Like

 2. Mezelf op de borst slaan…. Eén van de grootste aan minderwaardigheidscomplexen lijdende figuren binnen de politieke scene ben ik nota bene!
  Nee hoor, ik zeg nu letterlijk hoe ik het bedoel. Dubbelzinnigheid gebruik ik niet vaak, alleen maar bij mensen die dat zelf ook doen.

  Like

 3. @14: het er allemaal “iets anders onder verstaan” is een kwestie van afspreken wat we er onder verstaan (=definitie). En in je alinea over “Afstand van elkaar nemen is soms goed.” enz. wordt vooral misbruikt door mensen die zichzelf op de borst slaan dat ze ook “impopulaire beslissingen” durven te nemen. Om -als dat wel uitkomt, denk aan de stadsvisie- de burger te citeren want “die wil dat”. Als je dat een “foute vorm” noemt dan ben ik het daarmee eens.

  Like

 4. Het leuke van de discussie over afstand van bestuur tot de burger is dat die discussie nogal verhit is, maar dat iedereen iets anders verstaat onder afstand bestuur tot de burger.

  Inderdaad, de één heeft het dan over het op straat aan kunnen spreken van een politicus of bestuurder, de ander heeft het over inderdaad dus de digitale benaderbaarheid van de “gemeente”, weer een ander spreekt over het makkelijk afspraken kunnen maken met ambtenaren of wethouders, en men vindt dat raadsleden als zijnde volksvertegenwoordigers ook immer weder benaderbaar moeten zijn.

  De werkelijkheid is een afgezwakte mix van deze zaken, behalve de digitale benaderbaarheid en het ambtenaren kunnen spreken over zaken. Dat is wat behoort te kunnen.

  Een wethouder is, alleen al puur en alleen fysiek tijdsmatig gezien, niet onbeperkt benaderbaar. Evenmin als volksvertegenwoordigers dat in kleine gemeentes dat zijn als dat naast de politiek gewoon werkende mensen met een fulltime job en een gezin zijn.
  De afstand burger – politiek is overtrokken geworden in de hersenen van de mensen, en de politiek probeert die “kloof” te overbruggen met websites, plat taalgebruik, “herkenbare” ruzie schoppen, “eens goed de waarheid zeggen”, und so weiter.

  Men vergeet soms dat afstand van twee kanten komt. Zekere politieke partijen hebben onze samenleving geïndividualiseerd. We hebben nu calculerende burgers. Die burgers benaderen de politiek alleen als er belangen in het spel zijn die ook hen betreffen. Voor de rest zijn ze met hun “eigen ding” bezig.
  Afstand van elkaar nemen is soms juist ook goed. Het steeds weder achter de waan van de dag aanrennen wat veel politici nu doen, is een vorm consumentenpolitiek. Oftewel de foute vorm van populisme.
  Degenen die het hardst populisme veroordelen binnen de politieke scene, zijn degenen die zichzelf momenteel het meest schuldig maken aan de foute vorm van populisme ipv de acceptabele vorm.

  Like

 5. Referendum zou aan het eind van de rit moeten plaatsvinden als er beweging en daadwerkelijke wil is in de bestuurslagen van de gemeenten.
  De vraag zal mi door een (o jee) onafhankelijke externe moeten worden opgesteld en akkoord worden bevonden voor deze voorgelegd kan worden aan de bevolking. De uitspraak is bindend.

  Al met al zou het een lang en moeizaam proces zijn, dat ben ik me bewust. Maar beter zo en zorgvuldig dan een gedwongen huwelijk door de strot gedouwd krijgen.

  Like

  1. Het tijdstip klinkt meer als het begin van de rit.
   College’s zijn van zins de onderzoeken of een mogelijk samengaan wenselijk is. Jawoord van de raad is wat mij betreft voldoende.
   Je metafoor spreekt me niet zo aan. Ben als gevolg van een kleine onachtzaamheid van mijn kant destijd met gezwinde spoed naar het stadhuis getogen, maar niettemin al 45 jaar getrouwd.

   Like

 6. Pim: Onder lokale voorzieningen versta ik ook een zwembad, bibliotheek,postkantoor, sporthal, wijkcentra.

  En ik weet niet hoe het bij andere partijen zit, maar wij hebben open vergaderingen waarbij het NIET de bedoeling is dat men met een koffie en koekje alleen maar de boel mag aanhoren, maar gewoon mag meepraten,denken,opmerkingen, suggesties en vragen neerleggen.Desgewenst krijgen de aanwezigen ook de notulen toegestuurd.

  Dan even over het prijskaartje van de externen en onderzoeksbureaus.
  Zo uit mijn hoofd met het onderzoeken (meermalen) en opstellen van parkeerbeleid is ruim 2 ton uitgegeven, met de Stadsvisie ook 2 ton, en de meerkosten van de externen (managers) voor de Compagniebrug 6 ton.

  Like

  1. En verder beeldplan recreatieoord, aanleg Dirk China plein, inrichting plein voor gemeentewerken, sportnota en advies overschrijding kat en hondbrug en zo zijn er vast nog een heleboel meer. Niet alles is onzin, veel is wellicht te rechtvaardigen, maar ik zou graag de hele lijst zien en weten hoe dit zich verhoudt tot de totale apparaat kosten.

   Like

 7. Stella,
  Het is vandaag de dag bijna onmogelijk om nog van lokale voorzieningen te spreken.
  Vrijwel alles wordt regionaal geregeld. De invloed van de diverse gemeenteraden op dat soort regelingen is vrijwel nihil.
  Als je vind dat er in de Nieuwe Doelen best een borreltje geschonken mag worden, ben je een spelbreker als je daarom het regionale alcoholbeleid zou afkeuren die dat verbied.
  Schaalvergroting wil ook zeggen, dat je beter democratische controle hebt over de maatregelen die in regionaal verband moeten worden getroffen.
  Wat het referendum betreft, we weten nog niet eens met wie we zouden kunnen of willen fuseren. Welke vraag wil je dan voorleggen?

  Like

 8. Ho, ho Pim

  Ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk maar de vergaderingen, zowel fractie als bestuur, is openbaar
  dus voor iedereen toegangkelijk en dit geldt ook voor de SP.
  Maar even wat anders Pim. Wij hadden onze vergaderingen in augustus en september aankondigd op zowel de website van Stella, de Drom en het NHD helaas heb ik jou niet gezien op een van deze vergaderingen? dus de mogelijkheid om vergaderingen te bezoeken is er zeker

  Like

  1. Kees, ik denk dat ik als toehoorder overal wel aanwezig mag zijn maar dat lijkt me niet zo nuttig.
   Als elke andere gewone burger wacht ik liever af wat men uiteindelijk als opvatting naar buiten brengt.
   Dat is voor het merendeel van de Enkhuizer partijen (met als uitzondering SP en LQ) weinig tot niets.

   Like

 9. Pim: Als aangetoond kan worden dat de kwaliteit van bestuur,de kwaliteit van lokale voorzieningen behouden en verstevigd worden,burgers niet op (wat veelvuldig bij schaalvergroting gebeurd) op hogere lasten worden getrakteerd, alle voor en nadelen voor bestuur EN burgers op een transparante wijze duidelijk worden gemaakt EN zij dmv een referendum hun stem kunnen uitbrengen,dan zie ik geen reden om nee te zeggen.

  Als de betreffende gemeenten in totaliteit ermee gediend zouden zijn en er op allerlei vlakken ‘winst’valt te boeken, dan is dat goed en hoort boven ‘eigen belangen’ te gaan. Maar dat zou dan wel onderbouwd aangetoond moeten worden, dat is, lijkt mij, geen overdreven vereiste.
  Ik geloof er trouwens geen barst van dat het ‘plucheplakken’ de motivatie is om nee tegen herindeling te zeggen.
  Óók niet bij kleine of lokale partijen.

  Like

 10. Ik denk dat beide met elkaar te maken hebben. Een kwalitatief goed bestuur zorgt voor niet te veel afstand met de burger. Nogmaals lees “Herindelingen gewogen” eens. Kijk, als de kwaliteit van besluitvorming verbetert dan is dat een voordeel. Toch gaat het vaak niet om verbetering van kwaliteit maar “efficiency”. Er zou “zogenaamd” geld bespaard worden, alles wordt mooier en beter want je krijgt kwalitatief betere werknemers enz. enz. Het is m.i. toch een obligaat rijtje met wat opgeklopte “voordelen”. Over die vrije tijd raadsleden. Dat kan inderdaad een probleem worden. Ik ben zelf echter een fel tegenstander van raadslidmaatschap als beroep. Dan krijg je nog meer het nadeel dat je zelf al noemt in eerdere posts: dan wil iedereen vooral zijn baan behouden, mede door de goede beloning.

  Like

  1. Ik vind het streven naar efficientie geen kwalijke zaak.
   Wat betreft de afstand tot de politiek meen ik, dat juist de gemeente Enkhuizen het uitstekend doet vanwege haar IT beleid.
   Wie informatie over het gemeentelijk beleid zoekt kan het op de website van de gemeente vinden.
   Wat de politici zelf betreft ligt de situatie een stuk ingewikkelder.
   De websites van de diverse partijen maken duidelijk dat men bestuurszaken het liefst in kleine kring bespreekt.
   Bestaande uit de raadsfractie en de paar steunleden die daar om heen hangen.
   Maar dat is weer een heel ander onderwerp waar ik het later nog wel eens over zal hebben.

   Like

 11. Afstand tot de politiek is een veelgehoord argument van de tegenstanders. Ik weet niet of het waar is en als dat het geval is, hoe belangrijk het is.
  Ik denk dat een overweldigende meerderheid van de burgers zeer eerder zorgen maakt over de kwaliteit van het bestuur dan over de afstand tot dat bestuur.
  Persoonlijk heb ik liever 25 kwalitatief goede raadsleden (die in staat zijn een effectieve controlle uit te oefenen op het dagelijks bestuur)dan 49 vrije tijd politici die wel van goede wille zijn, maar nauwelijks in staat zijn om een tegenwicht te vormen voor het dagelijksbestuur.
  Ik heb er ook geen moeite mee als die 25 samen net zo veel verdienen als die 49 nu.

  Like

 12. Bij alles spelen belangen mee. Politieke partijen zijn natuurlijk ook verenigingen op basis van gedeelde standpunten. Ik vind het dus wel erg meta-niveau om te zeggen dat fusie-skeptici dat wellicht meer doen voorstanders. Zo hebben de meeste partijen anders dan lokale, zou je kunnen zeggen, belangen bij schaalvergroting. Namelijk meer status, meer aanzien, meer salaris, meer onkostenvergoeding. Ik vind dat niet erg want in de eerste zin zeg ik dat belangeloze verenigingen bijna niet bestaan. Heb je “herindelingen gewogen” gelezen? Er staan zowel voor- als nadelen van herindelingen in. Toch blijven tegenstanders de voordelen ontkennen, en voorstanders de nadelen. Een nadeel is de toenemende afstand van de burger tot de politiek.

  Like

 13. Dank voor de sterren en blij met de positieve benadering door Nieuw Enkhuizen.
  Toch een kleine opmerking.
  Waarom Drechterland er bij betrekken? Een typische plattelandsgemeente.
  Wat is de meerwaarde voor Schellinkhout, Oosterleek en Wijdenes dat ze vanuit StedeBroec worden bestuurd.
  Ik denk dat die dan nog liever aansluiting bij Hoorn zoeken.
  Daarom, leef met vlag en wimpel, maar houdt het vooral simpel. Andijk, Enkhuizen en StedeBroec (alfabetische volgorde)

  Like

 14. Wat mij betreft, en ook mijn partij Nieuw Enkhuizen, fuseren Andijk, Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen tot één gemeente.
  Niks eigenbelang of iets dergelijks, het gaat om wat wij zien als een gedegen toekomst voor de subregio Oostelijk West-Friesland die dan één gemeente is.

  Het zou goed zijn om een integraal beleid voor deze sub-regio/gemeente te kunnen gaan maken voor bijvoorbeeld woningbouw, recreatie en groen, toerisme, economische bedrijvigheid, infrastructuur, en de kracht van zo’n gemeente om iets te kunnen bereiken richting hogere overheden.
  Nu zijn er een paar armetierige gemeentes met valse sentimenten, politici die bang zijn voor hun electoraat, en de redenen die in bovenstaand artikel door Pim verwoord worden.

  Een winkelcentrum maakt een gemeente niet succesvol; een paar havens, monumenten en bedrijventerreintjes maken een gemeente niet succesvol; een berg bollenboeren en grote-huis-bezitters maken een gemeente niet succesvol.
  De combinatie van dit soort zaken en meer maken een gemeente wél divers en sterk.

  Dus Pim, ondanks je betichting van eigenbelang richting mij/mijn partij, geef ik je 5 sterretjes voor je artikel.

  Like

 15. Beste Pim
  De onderlinge fusie’s van gemeenten moet je niet alleen bestuursrechterlijk bekijken. Niet alles zou in deze wereld moeten draaien om de centen., goedkoper is niet altijd beter. Je moet ook kijken naar de “cultuur” van de gemeente en inwoners. Stedebroec’s beleid verschilt op een aantal punten enorm met Enkhuizen. Neem als voorbeeld sport, Stedebroec investeert héél veel in sport en accomodaties, zodat iedere inwoner betaalbaar kan sporten. In Enkhuizen ligt dat toch even anders. Onderhoud van het groen in de gemeente?, ga kijken en vergelijk! En ook op/maat schoffelt in Stedebroec. En willen stedebroecers daarop inleveren na een fusie, ik denk het niet. Dan speelt er ook nog bestuurlijke nijd tussen Stedebroec en Enkhuizen.Men denkt nog steeds in het stadhuis van Enkhuizen dat de stad nog steeds het belangrijkste is onze regio en Stedebroec maar het platteland is. Alleen heeft Stedebroec al jaren de zaakjes goed voor elkaar en zit dus niet te wachten op een armlastig Enkhuizen. En nu even politiek gezien, al een aantal jaren gaat het college de wijk in waar de bewoners naar toe kunnen komen en “zaken” die in hun wijk spelen kunnen bepraten. Men probeert in iedergeval in stedebroec de burgers meer bij de politiek te betrekken en Enkhuizen?
  ik begin bijna te huilen. Nog een klein iets over een dienstbare gemeente. In Stedebroec is het gemeentehuis de gehele dag open, mocht je iemand willen spreken, en dat weet ik uit eigen ervaring, dan lukt het eigenlijk bijna altijd, óók de burgemeester. En enkhuizen? het is toch een drama. In Enkhuizen is de gemeente er niet voor u maar u voor de gemeente! vind je het gek dat Stedebroec NEE!! tegen een fusie zegt

  Like

  1. Beste Kees,

   Ik bekijk de zaak helemaal niet bestuursrechterlijk, al was het maar omdat ik geen idee heb wat dat woord allemaal inhoud.
   Ik (net als vele anderen met mij) onderhoud plezierige contacten met mensen in Andijk en StedeBroec. De cultuurverschillen worden in mijn ogen schromelijk overdreven. Ik weet nog dat Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek alle drie onafhankelijke gemeenten waren. Toen was er ook sprake van cultuurverschillen, maar ziet hoe men vredig tezamen leeft in de nieuw gevormde gemeente.
   De verschillen tussen de gemeenten worden kunstmatig uitvergroot door degenen die geen direct belang hebben bij een fusie.
   Dat is de politiek en het ambtelijk apparaat. Van de drie burgemeesters blijft er maar een over. Van de 9 wethouders vallen er zeker 4 weg. Zeker 25 raadslieden raken hun baan kwijt. Ambtenaren van een middelmatig niveau, die nu nog vurig hopen op een promotie binnen de bestaande organisatie, vrezen (terecht of onterecht) dat hun kansen slinken als ze opgaan in een nieuwe organisatie.
   Vergeet ook niet de belangen van (lokale) politieke partijen. Je eigen lijst Quasten, Nieuw Enkhuizen, Onafhankelijk StedeBroec, Lutjebroek Vooruit of hoe ze verder ook mogen heten.
   Nu maken ze nog deel uit van de macht, na een fusie zal dat voor velen niet meer het geval zijn.
   Als deze persoonlijke belangetjes leggen veel meer gewicht in de schaal dan alle betrokkenen durven te erkennen.

   Like

 16. Dat zou ik niet zo weten, maar het is te veel. Zo’n 5 of 6 jaar geleden is er een rapport van de -toen nog Enkhuizer- rekenkamer verschenen. Daar stonden aanbevelingen in. Op vragen over wat er gedaan was aan het hoge bedrag werd geantwoord dat “alles nu veranderd was” en dat de resultaten niet meer van toepassing waren. De rekenkamer werd in dezelfde tijd echter geregionaliseerd en het onderwerp kwam niet meer op de agenda. Dus geen evaluatie van de resultaten. Ik ben er van overtuigd dat we nu nog steeds te veel inhuren. Ik weet nog wel dat het college ook vond dat we daar niet over gingen: als zij maar binnen het personeelsbudget bleven dan maakte het niet uit of je het zelf deed of een ander liet doen. Op de vraag hoe kennis binnen de organisatie zou blijven, kwam geen antwoord. Ondertussen was er ook nog eens Enkhuizen in de Greep en de regiegemeente (in woord geen uitbesteding, maar feitelijk wel). Kennis bleef dus minder goed in de organisatie, er kwamen minder ambtenaren, er werden weinig keuzes gemaakt, met tot gevolg dat het apparaat het werk naar vermogen doet maar er toch meer werk is dan mensen. Ergo, “we kunnen de taken niet meer aan”. Die kromheid, zelf aansturen op mean en lean, en daarna zeggen “we zijn te klein” vind ik echt slecht. Om het daarom over bestuurskracht te hebben: dat is een arbitrair begrip, en wordt vaak misbruikt door provincies om herindelingen er door te drukken. Daarom snap ik de skepsis van Stede Broec wel. Daarentegen zijn de vragen wel terecht. Vragen die al, zoals gezegd, vaker zijn gesteld. Ik zal ook weer zeggen dat Enkhuizen een antwoord kan formuleren zonder een informateur. Maar als niemand die vragen wil beantwoorden, voor of tegen, dan kom je inderdaad geen stap verder. Wat Enkhuizen in haar brief zegt: als de anderen niet mee willen doen, dan heeft het geen zin, dat klopt ook. Drechterland reageert het meest in die richting: enig wantrouwen maar toch wel wat cooperatief.
  Dan de herindeling. Je staart je dood op die 49 poppetjes. Ik heb je al gezegd dat dat vast efficienter kan. Maar goedkoper zal het niet worden, alleen al vanwege de vergoedingen. Daar kan overigens best wat op bespaard worden, al zal ik de enige zijn die dat zegt, denk ik. Ik ga nu maar weer werken.

  Like

 17. Ik heb er herhaaldelijk om gevraagd, maar men -jij ook- blijft volhouden dat “we het niet redden”. De crux ziet hem er in dat in de afgelopen jaren heel veel zaken juist uitbesteed zijn omdat de visie er 1 is van uitbesteden. Niet omdat je het niet zelf zou kunnen doen. Natuurlijk zijn er specialismes die je beter wel kunt inhuren, of nog beter, zoals de milieudienst, met meerdere gemeentes kunt opzetten. Ik zeg niet dat fusie altijd onzin is. daarnaast worden externen gebruikt om een advies meer gewicht te geven, omdat het dan zogenaamd “een derde is”. Schreef jij niet eens “wie betaalt bepaalt” bij de Uilenbanen? Ik vind je hier weinig kritisch op een herindeling. Je hebt gelijk dat een informateur aanstellen niets zal worden als niemand wil. Maar dat is tot nu toe juist steeds het probleem geweest…

  Like

  1. Of Enkhuizen het in de toekomst als zelfstandige gemeente wel of niet zal “redden” weet ik niet. Maar ook jij weet dat niet.

   Ik ben inderdaad weinig kritisch omdat ik niet inziet hoe een samengaan met StedeBroec en Enkhuizen ons kan schaden.
   Jij ziet kennelijk wel gevaren, maar leg dan uit waar die volgens jou uit bestaan.

   Leg ons uit waarom het absoluut noodzakelijk is dat 49 gemeenteraadsleden zich moeten buigen over een regionaal plan of de uitvoering van allerlei wettelijke maatregelen.

   Waarom we 9 wethouders en 3 burgemeesters nodig hebben om die kleine stukje aarde te besturen.

   Maar in essentie ging dit stukje bestuurskracht. Wat is dat en hoe meet je dat?

   Verder had ik het niet over uitbesteden, maar over adviezen die de gemeente vraagt.

   Als ze grond voor 30 jaar in erfpacht moet uitgeven vraagt de gemeente niemand om advies, maar vindt zichzelf opeens heel deskundig.
   Maar als het gaat om de lantarenpalen die er in dat gebied moeten komen roepen ze de hulp in van een deskundige die ze vervolgens uitlegd wat ze moeten aanplanten en wat voor soort bankjes ze moeten plaatsen.

   Maar mijn vraag was eigenlijk, hoeveel geld wordt jaarlijks besteed aan het inwinnen van adviezen bij externe bureau’s.
   Simpele vraag, simpel antwoord, gewoon een kwestie van de faktuurtjes optellen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: