Achterhaald.

vanoostendeTijdens de behandeling van de Stadsvisie maakte Jan van Oostende (PvdA) een terloopse opmerking. “Onthouden van stemmen mag niet, dus stemmen we maar voor”.

Of het daadwerkelijk verboden is dat raadsleden (die zich in de raadzaal bevinden) zich onthouden van stemming, weet ik niet.

Mogelijk gaat het hier slechts om een zelf opgelegde mores, een gedragsregel die door alle betrokkenen gerespecteerd moet te worden, willen ze het respect van de groep waar ze deel van uitmaken niet verliezen.

Ik ga er van uit dat het laatste het geval is en in dat geval wordt het tijd dat aan deze mores een eind wordt gemaakt.

Deze mores is namelijk alleen maar ten voordele van de bestuurders van de dag en marginaliseert de oppositie van de dag.

Die heeft immers geen andere keuze dan tegen alles te stemmen, waar men het niet voor de volle 100% mee eens is en maakt op die manier een karikatuur van zichzelf.

Het alternatief is “voor” te stemmen en daarmee verantwoording te dragen voor een besluit waar men twijfels over heeft. Blijken die twijfels achteraf gezien terecht te zijn geweest, wat nog al eens voorkomt, dan is men feitelijk monddood geworden.

Men heeft immers (ondanks al zijn bedenken) toch “voor” gestemd. Wie A zegt moet ook B zeggen wordt er dan al snel geroepen.

Een gezonde democratie heeft baat bij een goed functionerende oppositie, maar dat gegeven heeft geen hoge prioriteit bij de partijen die deel uit maken van het dagelijks bestuur.  

Wanneer een (in mijn ogen) achterhaald mores het functioneren van de oppositie  belet, dient ze te worden afgeschaft.

Ik zie geen enkele reden waarom een oppositie verantwoording zou moeten nemen voor besluiten, waar zij niet voor de volle 100% achter staat.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Achterhaald.”

 1. In Enkhuizen kun je je van stemming onthouden door even de raadszaal te verlaten. Dat is dus even op de publieke tribune zitten, het is een aantal malen gebeurd als mensen geen belangenverstrengeling wilden kunnen laten suggereren.

  Ik kan me nu voorstellen dat mensen dat vaker gaan doen in gevallen zoals ik dus tegen het item camera’s geacht wilde tegengestemd te hebben. Dat werd genotuleerd, en vervolgens werd mijn stem dus als een voorstem meegerekend. Op onderdelen tegenstemmen, wat eerst wél kon, kan blijkbaar niet meer. Dan is het een daad om je helemaal te onthouden van stemming denk ik.

  Like

 2. In het reglement van orde van de gemeente Wierden (http://www.wierden.nl/smartsite.html?id=4176) vond ik iets over het onthouden van stemmen.
  In Art 14. vinden we,
  2. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening op de besluiten­lijst vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming te hebben onthouden.
  4. Bij stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, verplicht zijn stem uit te brengen.

  “te hebben onthouden” wijst op een verplichting (in geval van belangenverstrengeling) en niet op een recht.

  Verder,

  De Gemeentewet (art. 52) schrijft voor dat het college regels stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden.
  De bevoegdheid om een regel te stellen die het onthouden van stemmen mogelijk maakt ligt dus bij het college.

  Like

 3. Helemaal mee eens. Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat -indien die wijzigingen niet in de structuurvisie komen- er tegen wordt gestemd, misschien 10 tegen 7 wel. Zover ik weet is onthouden inderdaad niet mogelijk, behalve als je wegloopt.

  Like

  1. Volgens mij vraagt de voorzitter eerst wie er voor is en vervolgens wie er tegen is.
   Wie in geen van beide gevallen zijn hand opsteekt onthoudt zich wat mij betreft van stemming.
   Dat je je niet mag onthouden van stemming zou ergens in de gemeentewet moeten staan, wat ik betwijfel,omdat je door door middel van een kleine kunstgreep (weglopen) aan een stemming kunt onttrekken.
   Ook moet je je onthouden van stemming als je meent dat er sprake is van belangenverstrengeling.
   Daarom ik denk dat het hier wel degelijk om een soort mores gaat, maar wel een die in meeste gevallen gunstig uitwerkt voor de partijen die aan de macht zijn.
   Overigens staat dit onderwerp geheel los van de stadsvisie of welk ander onderwerp dan ook.
   Ik vind gewoon dat je als raadslid de afweging moet kunnen mogen maken of je voor of tegen stemt of je van stemming onthoud. Dat laatste verbieden vind ik een perverse vorm van democratie.

   Comment door Pim | oktober 12, 2009 | Bewerken | Beantwoord

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: