Serieus

collegemuur_20071009In haar brief aan het college beklaagt de PvdA zich over het feit dat de Raad door het College niet serieus wordt genomen. Ernstige zaak natuurlijk, maar nog veel ernstiger is als de Raad door de gehele bevolking niet meer serieus zou worden genomen.

Wat mij betreft hebben ze dat punt bereikt bij de behandeling van de aankoop van de Uilenbanen op 6 januari.

Tijdens die vergadering bleek vrijwel de voltallige Raad bereid om 545.000 euro uit te geven voor een verbetering van het vlekkenplan van het Enkhuizerzand.

Wat zijn de feiten.

Een exploitant wil de exploitatie van een aantal tennisbanen beëindigen. Hij heeft daarbij echter een probleem. Er bestaat een nog 10 jaar lopende verplichting om de grond waarop hij die tennisbanen exploiteert van de gemeente te huren. Totale kosten 77.000 euro.

De exploitatie van de tennisbanen levert misschien wel een inkomen op, maar geen winst en na aftrek van zijn ondernemersinkomen waarschijnlijk zelfs verlies.

Deze informatie viel eenvoudig te betrekken bij de KvK, zoals de Raad door een van de insprekers werd voorgehouden. Maar geen van de raadsleden had blijkbaar de moeite genomen die informatie op te vragen.

Moet de gemeente een ondernemer die zijn activiteiten wil beëindigen schadeloos stellen? Het lijkt me niet. Het staat haar uiteraard vrij om de zaken die zij voor haarzelf van waarde acht van hem te kopen.

Wat had de onderneming in de aanbieding? De exploitatie van de tennisbanen, maar die leverde verlies op dus de waarde daarvan is nul.

Dan wat opstallen. Een semi-permanent houten chalet op erfpachtgrond. Alleen te koop in combinatie met een verliesgevende exploitatie van de tennisbanen.

Uiteraard ook tennisbanen, maar niet op eigen grond, maar op grond van de gemeente. Waarde in de vrije markt nihil, daar de exploitatie ervan moeilijk winstgevend kan worden gemaakt.

Blijft dus over het chalet, waarschijnlijk niet meer waard dan 50.000 euro, rekening houdende met de kosten van afbraak, vervoer en wederopbouw van het geheel.

Totale waarde, 50.000 euro. De gemeente betaald het elfvoudige met het argument dat dit terug te verdienen is door een betere grondexploitatie. Gemakshalve betrekt men daarbij het naastliggende parkeerterrein als te exploiteren grond.
Een dubieuze argumentatie, want wat je als een parkeerterrein hier opheft, zal je er daar weer een moeten realiseren.

Kortom een raadsvoorstel waar de nodige vragen bij zijn te stellen. Verbluffend genoeg werd er vanuit de Raad geen enkele vraag gesteld. Moeiteloos en binnen 15 minuten ging de Raad accoord met een voorstel, waarbij men 11 keer meer uitgaf dan zakelijk gezien (en op basis van de beschikbaar gestelde argumentatie) viel te rechtvaardigen.

Mede eigenaar
Wethouder Boland

MAARRRR, stel dat de gemeente in het geheel niet van plan is om deze sport-accommodatie op te doeken (zoals zij stelde) maar haar (ter exploitatie) in handen zal geven van (bijvoorbeeld) de Enkhuizer Tennis Club.

Dan krijgt deze aankoop plotseling een wat ander karakter. Dan is er sprake van een meerwaarde voor de gemeente, omdat dan het huidige gebruik kan worden voortgezet.

Of die meerwaarde een half miljoen is weet ik niet. Geen idee wat de inrichting van zo’n park kost. Maar in dat geval is de prijs die door de gemeente is betaald beter verdedigbaar.

Zonder de noodzaak om uit de exploitatie een ondernemersinkomen te betalen, moet het mogelijk zijn om een redelijke huur te betalen (30.000) waarmee de investering kan worden terugverdiend.

Eind goed, al goed. Iedereen blij. De ondernemer, de tennissers en de gemeente die zijn investering terug krijgt. Niet dank zij een verbeterd vlekkenplan, maar gewoon via verhuur van de tennisbanen.

Zal het zo aflopen? Ik kan me niet voorstellen dat het anders afloopt. Dus hebben we met zijn allen op dinsdagavond gekeken (en geluisterd) naar een soort komedie.

Met het college als regisseur, de raad als nietsvermoedende komedianten en de rest van ons als verbijsterde toeschouwers.

De PvdA heeft dus gelijk. Het college neemt de Raad niet serieus. Ik neem de Raad ook niet langer serieus, omdat zij niet in staat blijkt ondeugdelijke argumenten als zodanig te herkennen.

Dat is echter wel haar taak en zolang zij die taak niet naar behoren uitvoert, vrees ik dat deze babbelaars van de Breedstraat door niemand serieus zullen worden genomen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Serieus”

  1. Inderdaad, ook niet slecht.
    Doet me denken aan de tijd dat de SP nog een kleine partij was.
    Toen vonden de bestaande politici de SP ook alleen maar demagogisch.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: