De Stadsvisie 2030 als Laterale Arabesk.

Dit bericht laat zich beter begrijpen als men eerst het voorgaande bericht heeft gelezen.

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

De provinciale overheid meent, dat willen gemeenten in de toekomst aan de op hun rustende verplichtingen kunnen voldoen, schaalvergroting een absolute noodzaak is.

Als een fusie tussen gemeenten niet op basis van vrijwilligheid tot stand komt, dan bestaat de mogelijkheid dat zij onder dwang tot stand wordt gebracht.

Enkhuizen is er tot nu toe niet in geslaagd een fusie op basis van vrijwilligheid tot stand te brengen.

Met  andere woorden, tot op heden heeft zij haar gebrek aan competentie op dat gebied afdoende  gedemonstreerd.

In plaats daarvan legt zij nu aan de bevolking een stadsvisie voor, die zich uitstrekt over de komende 20 jaar.

In het kader van die stadsvisie worden een drietal scenario’s voorgelegd waaruit wij een keuze mogen maken.

Daarmee wordt de suggestie gewekt, dat het gemeentebestuur in staat zou zijn ontwikkelingen in de toekomst te sturen en dat daarbij de mening van de bevolking er iets toe doet. Niets is minder waar.

Feitelijk wordt dit ook door gemeente onderkent. In de stadsvisiekrant, die huis aan huis is verspreid, staat dat er uiteindelijk een composiet scenario zal worden vastgesteld, dat aan de Raad zal worden voorgelegd en met haar zal worden besproken.

Met andere woorden, stem wat U wilt, maar wij bepalen uiteindelijk toch wel wat wij nuttig en zinvol vinden.

Waar het op neer zal komen is “van alles een beetje” hetgeen ik in een eerder bericht al heb voorspeld.

De volksraadpleging is dan ook niet meer dan een wassen neus.

Zelfs al stemt de bevolking massaal voor Enkhuizen BV, dan nog wil dat niet zeggen dat een groot aantal hoog opgeleide medewerkers (werkzaam op het nog te realiseren international vliegveld in Lelystad) zich in grote aantallen in Enkhuizen zouden willen vestigen.

Zelfs als zouden zij het willen, dan ontbreekt het de gemeente Enkhuizen aan grondgebied om ze te vestigen. Grondgebied waar de buurgemeenten wel over beschikken, maar dan moeten we wel eerst even fuseren willen we daar over kunnen beschikken. Helaas ontbreekt daarvoor het scenario

Boven Baas
Boven Baas

Evenmin brengt een stem voor “Bruisende Havenstad” de IJselmeervisserij weer tot leven.

Ook het visoen van drijvend restaurants en disco’s en lommerrijke wooneilanden lijkt me weinig realistisch, uitgaande van de bestaande milieu eisen.

Of het plan Veerman, waarin het waterpeil in het IJselmeer met anderhalve meter zal worden verhoogd, maar waarover niets te lezen valt in de visiekrant. Ik weet het, het is een recent plan, maar als we nog geen drie maanden vooruit kunnen denken, wat pretenderen we dan wel niet als we een toelomstvisie voor over 20 jaar presenteren..

En wat te denken van het scenario “Enkhuizen Monumentenstad”. Aantrekkelijk voor ouderen en met een het kenniscentrum voor ambachtslieden die zich met restauratiewerkzaamheden bezighouden.

Het omvangrijkste restauratiewerk (het Zuiderzeemuseum) ligt achter ons en daaruit heeft zich geen aannemer ontwikkeld die grote restauratie werkzaamheden ter hand kan nemen.

Wat als een kenniscentrum op dat gebied zou kunnen worden aangemerkt (Hendrik de Keyser) bevindt zich nog steeds in Amsterdam en zal daar, naar men mag aannemen, ook wel blijven.

Kortom, al die scenario’s waaruit we mogen kiezen bestaan voornamelijk uit de luchtfietserij van een (duurbetaalde) “futureconsultant”, die uit de losse pols wat fantasieën heeft losgelaten op ons ons stadsbestuur. Die heeft er een keurig krantje van gemaakt en op 9 december mogen we daar over praten. Voor diegenen die nog in Sinterklaas geloven zal het ongetwijfeld een heerlijk avondje worden.

De kwellende vraag is natuurlijk, wat heeft het college en de raad bezield om met dit soort onzin de boer op te gaan en daar 200.000 euro aan te besteden. Waarom wordt dat geld niet besteed aan het oplossen van bestaande problemen.

Ik vrees, dat ik op die vraag nooit antwoord zal krijgen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: