Home

nar

Prietpraat maakt deel uit van het Paljas Project

Macht corrumpeert en overal waar macht wordt uitgeoefend dreigt het gevaar van corrumpering en misbruik van macht.

De enige effectieve wijze om machtsmisbruik te bestrijden is niet met behulp van allerhande intentieverklaringen.

Maar door middel van effectief en openbaar toezicht op onze machthebbers. Om het even of het nu leden van het dagelijks bestuur van de gemeente zijn (B&W) of leden van het algemeen bestuur (de gemeenteraad).

Doel van Prietpraat is zaken in de openbaarheid te bespreken die onze bestuurders liever met elkaar en binnenskamers bespreken.

Paljas is een symbool uit de tijd dat we nog bestuurd werden door hofhoudingen en regenten. Hij was de enige die ongestraft kritiek mocht uitoefenen op de werkwijze van een hofhouding of het doen en laten van regenten.

Omdat hij geen rol van betekenis speelde bij het verdelen van de macht, hoefden zijn opmerkingen ook niet serieus te worden genomen.

Zoals de raad van Enkhuizen de afgelopen 8 jaar geen enkele suggestie van Prietpraat ooit serieus heeft genomen.

Dat neemt niet weg, dat Prietpraat zijn stem zal blijven verheffen. Als zijnde een stem der machtelozen. De laatste berichten vindt u onder het menu item “Berichten”.

Hieronder vindt u het nieuws dat partijen beschikbaar maken via een rss feed.

Redactie Prietpraat;

pimsep@gmail.com         telefoon    06-11290814

5 gedachten over “Home”

 1. Dag Pim / Chris,
  Ik kreeg een brief van het Stadhuis.
  Ik snap dat dit weer een kluitje is wat nu achter de zeemuur beland, ja waar vroeger het riet stond.
  .. Het college stuurt het plan ter besluitvorming door, er is dus zeker nog geen kentering in de zienswijze van het College?
  … Er is iets gewijzigd maar wat er anders is horen we pas later????
  .. De voorlichting en inzage komt straks op een moment dat de tijd ontbreekt voor meer overleg en dan staat het op de agenda.

  Hier is de brief,

  Geachte heer, mevrouw,
  U heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van het destijds ter inzage gelegde
  ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied.
  Ter informatie delen wij u het volgende mede.
  Ons college heeft besloten het bestemmingsplan en de zienswijzen door te sturen aan de
  gemeenteraad voor besluitvorming. Ter tegemoetkoming aan de zienswijzen wordt de raad
  geadviseerd het bestemmingsplan t.o.v. het ter inzage gelegen ontwerpbestemmingsplan
  gewijzigd vast te stellen. De geadviseerde wijzigingen zijn al door ons college verwerkt in het
  voor besluitvorming toegezonden bestemmingsplan.
  Voorafgaande aan de besluitvorming in de raad worden eerst de stukken in de
  raadscommissie Grondgebied besproken op 15 oktober a.s. in de Hotel de Port van Cleve.
  De besluitvorming door de gemeenteraad zelf is op 28 oktober a.s. in de Nieuwe Doelen.
  Beiden vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en beginnen om 20:00 uur.
  Vanaf 5 oktober zijn de te bespreken stukken in te zien op de website van de raad
  https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/ Door de vergadering in de kalender op deze website aan
  te klikken verschijnen de stukken. Bij deze stukken zit ook de zogeheten reactienota
  zienswijzen. Daarin staan alle geanonimiseerde zienswijzen voorzien van onze reactie.
  De procedure staat niet toe dat u nu al reageert op de stukken. Dat kan pas nadat de raad zijn
  besluit heeft genomen. Wel is het mogelijk desgewenst in te kunnen spreken voorafgaand aan
  de behandeling in de raadscommissie. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u zich daarvoor
  wel tijdig aan te melden bij de griffier per email: griffie@gemeenteraad-enkhuizen.nl
  Tot slot delen wij u mede dat in de hal van het stadhuis een tafel met informatie is ingericht
  waar onze projectmedewerkers u te woord kunnen staan op dinsdag 8 oktober van 10.00 tot
  12.00 uur, woensdag 9 oktober van 10 tot 12 uur en van 16.00 tot 18.30 uur en donderdag 10
  oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
  uw brief van: Aan de indieners van een zienswijze op het
  ontwerpbestemmingsplan
  Enkhuizerzand en IJsselmeergebied.
  uw kenmerk:
  ons kenmerk: Zaaknummer
  behandeld door: J. Eenkoren
  bijlagen: —
  Datum:
  Onderwerp:
  3 oktober 2019
  Bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied.

  Like

 2. Ik ben na al die jaren weleens benieuwd naar wie u bent. Ik neem niet aan dat Pim of is het Pim Sep een pseudoniem is en uw “gezicht” geeft ook geen zicht op de werkelijkheid. Een open vraag naar iemand die zich onvermoeibaar inzet op het kritisch volgen van onze gemeenteraad…

  Like

  1. Beste mijnheer Elzinga,

   Uw vraag over mij identiteit wordt eigenlijk al beantwoord door op “view complete profile” in mijn avatar te klikken.

   Mijn echte naam is Chris Segerius. Net als de naam van mijn vader, grootvader, overgrootvader en mijn zoon. Mijn moeder zag zoveel Chrissen niet zitten en noemde me Pim. Onder die naam ben ik in Enkhuizen naar school gegaan. Toen ik ging werken noemde ik mezelf Chris, omdat alle voorgaande Chrissen inmiddels waren overleden.

   Ik sta in Enkhuizen dus bekend als Chris maar ook als Pim Segerius. Mijn vrouw en de familie noemen me Pim, net als iedereen die me nog kent uit mijn schooltijd.

   Ik vond Pim wat beter passen bij de uitstraling van mijn blog, maar het is voor de meesten nooit een geheim geweest wie Pim eigenlijk was.

   Pimsep staat voor Pim’s Eigen Persdienst, dat zich alleen maar bezig houdt met nieuws dat Pim interessant vindt.

   Dan het gezicht. Dat is van Alfred E. Neuman, een personage van Mad, een Amerikaans stripblad dat een persiflage was op andere amerikaanse stripbladen en waarvan ik 60 jaar geleden een groot liefhebber was. Alfred’s lijfspreuk was “What me worry” hetgeen me wel toepasselijk leek.

   Hoop dat hiermee uw vraag is beantwoord.

   Like

   1. Hartelijk dank voor uw reactie, maar ik zie dat “view complete profile” nergens terug op de website die ik op mijn mobiel lees.

    Door het gebruik van het vrolijk, ondeugende jongenskoppie uit Mad had ik een tijd lang de vraag vanuit welk perspectief ik uw verhalen moest zien, was u een jonge gast die frustraties online gooit, of kon ik het serieuzer nemen? Door het regelmatig te lezen gelukkig het laatste, aan mopperaars hebben we genoeg in ons land, aan kritische meedenkers hebben we meer. Dus, bij gebrek aan columnisten uit de diverse Enkhuizer partijen zelf (of mis ik wat?) bent u een belangrijke informatie- en meningsvormende bron. Zelfs als ik het er niet eens mee mocht zijn. Succes met die rol!

    Like

    1. Naast Mad wil ik nog een tweede bron van inspiratie noemen. Ik schat dat ik 50 jaar geleden een paginagroot artikel in Vrij Nederland las over een zekere I.F. Stone. Amerikaans journalist die in zijn eentje een weekblad vol schreef en uitgaf. Zonder adverteerders wiens belangen hij in acht moest nemen.

     Men name zijn werkwijze sprak me aan. Stone ging nooit naar persconferenties. Omdat de overheid daar toch alleen maar vertelde wat ze kwijt wilde. In plaats daarvan las hij de officiële verslagen van bijeenkomsten.

     Dat is een werkwijze die ik mezelf ook eigen heb proberen te maken, zonder overigens te willen pretenderen dat ik ook maar in de schaduw zou kunnen staan van I.F. Stone.

     Dus ik praat zelden of nooit met raadsleden op zoek naar “inside” informatie die sowieso gekleurd is, maar luister en lees naar wat ze publiekelijk zeggen en doen en trek daaruit conclusies.

     Niemand hoeft het met die conclusies eens te zijn en iedereen wordt in staat gesteld om de juistheid te betwisten. Jammer genoeg gebeurt dat zelden, wat overigens geen “bewijs” is, dat mijn conclusies juist zijn. Hoogsten het bewijs dat onze politiek voorlieden een openbare discussie liever uit de weg gaan.

     Maar vrijwel alle conclusies die ik trek zijn gebaseerd op openbare bronnen, die voor iedereen toegankelijk zijn.

     Voor meer over I.F. Stone. https://en.wikipedia.org/wiki/I._F._Stone

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: